Viewing all articles in Practical conspiracies > The sinking of M/S Estonia

Ny kriminell dom från Snippa-domstolen: Estonia-massmördarna skyddas och oskyldiga Evertsson kriminaliseras

Wednesday, 29 March 2023 09:17

De dömda Estonia-forskarna undersökte vraket strax före 25-årsdagen från det tyska forskningsfartyget Fritz Reuter, men tjuvhöll bilderna i över ett år

 

Den horribla Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg upprörde nyligen genom att skydda en pedofil. Nu kom de med en ny skandaldom mot Estoniafilmarna Evertsson och Linus Andersson, som ursprungligen hade friats med all rätt i Göteborgs tingsrätt. Sedan återförvisade skandalhovrätten och tingsrätten tvingades att döma, men valde ett milt straff. Nu höjde Snippa-domstolen straffet.

Sverige har ingen rätt att stifta lagar på öppet hav. Detta strider mot folkrätten. Vad värre är så har Sverige kommit med lagen 1995 för att skydda massmördarna som sprängde och sänkte Estonia. Även av denna anledning är lagen kriminell och ska naturligtvis inte användas av en domstol, i synnerhet inte en hovrätt. Hoppas att HD tar upp fallet och räddar Sveriges juridiska heder.

Domarna Snippa-hovrättslagmannen Åke Thimfors, hovrättsrådet Anna Hjort Ööpik, referent, och f.d. rådmannen Gabriella Nordwall (skiljaktig) samt nämndemännen Ingemar Malmberg och Ola Ström (skiljaktig) bör sparkas omedelbart och åtalas för grovt tjänstefel med undantag av de två skiljaktiga. Detsamma gäller för åklagaren Helene Gestrin.

Men detta sker naturligtvis inte i orättsstaten Sverige.

Försvarsadvokaten Johan Eriksson har gjort ett extremt dåligt jobb! Han borde naturligtvis ha presenterat alla spräng- och tidigare hålbevis så att domstolen lätt kan förstå att lagen om Estoinias "gravfrid" var en avancerad mörkläggning av då Sveriges värsta massmord.

.

Se även på WTV:

Hovrättslagmannen Åke Thimfors och Hovrätten för Västra Sverige skyddar pedofiler, som vanligt Upd 6.3.23;

Skandalöst Estonia-besked från Hovrätten i Göteborg: tingsrätten ska använda den ogiltiga Dykförbudslagen!;

Evertsson fortsätter att tassa runt Estoniabomb-gröten i stället för att tala massmord-klarspråk;

Bra att tyska dykfartyget Fritz Reuter stör Estonias "gravfrid";

 

https://youtu.be/joaQA6AOUqo

 

Informationen i denna film förteg Evertsson! Han hjälpte massmördarna också!

 

Estnisk riksdagsman Anti Poolamets (EKRE) anklagar Sverige för kriminell Estonia-mörkläggning

Monday, 06 March 2023 14:26

 

Jag känner den estniska politikern och riksdagsmannen Anti Poolamets sedan över 25 år tack vare Jüri Lina. Han är med i partiet EKRE, motsvarigheten till Sveriges SD. Han är en mycket seriös och ärlig människa. Att han hatar ryssar måste man ha förståelse för med hänsyn till hur Sovjet terroriserade de baltiska länderna och tvångsflyttade alldeles för många ryssar främst till Estland och ännu mera till Lettland för att utplåna ursprungsbefolkningen.

När Evertsson kom med sin banbrytande dokumentär om Estonia satt EKRE med i Estlands regering, bl a med inrikesministern. De utövade redan då hårda påtryckningar mot Löfven-regeringen att äntligen släppa fram Estonia-sanningen. Men direkt efter det skickade EU-kommisdionen en bödelgrupp till Estland och flipp, så kastades EKRE ur regeringen och Estonia-mörkläggare tog över, som även förtryckte Margus Kurm.

Det är bra att Jesper Johansson lyckades publicera denna svidande kritik mot både den gamla och nya svenska regeringen som brutalt mörklägger Estonia-massmordet med alla oärliga medel.

 

Se även på WTV:

Estonia experten Harri Ruotsalainen: har bevis att lastbilar dumpades i havet strax före förlisningen, Sverige gömde dem under grus + makadam;

Meyer-varvets Estonia-utredning bekräftar Harri Ruotsalainens vittnesmål om dumpade lastbilar och visar Stephan Torssell som oseriös Estonia-mörkläggare;

Äntligen har Margus Kurm släppt skandalbilder från Estonia via Fokus Estonia, och Sverige fördröjer nya bilder;

M/S Estonias nya Haverikommission ljuger värre än JAIC, Tallinn pressträff 23-01-23;

 

 

M/S Estonias nya Haverikommission ljuger värre än JAIC, Tallinn pressträff 23-01-23

Monday, 23 January 2023 11:58

Bild på Estonias för av den nya modellen med 45 000 fotografier, men spränghålen gömdes av rampen som Svenska Haverikommissionen kanske själv burit dit


Idag 23-01-23 höll Haverikommissionerna från Estland, Sverige och Finland en pressträff i Tallinn som inte hade utannonserats på den Svenska Haverikommissionens hemsida innan, så att alternativa media inte hade en chans att delta i Tallinn. Man ville bara ha fulmedia på plats som är dresserad att inte ställa obekväma frågor och mer än gärna sprida lögn, även om de strider mot naturlagarna. T o m esten Jüri Lina hade inte hört i förväg om presskonferensen i hans hemland idag.

Intressant att presskonferensen hölls så nära nymånen som möjligt (som var natten mellan den 21 och 22 januari 2023) för att ge lögnerna så stor genomslagskraft som möjligt (hänger ihop med den hemlighållna neutrinostrålningen via skalärvågor från solen).

Av mörkläggarskäl var det även viktigt att hålla pressträffen så sent som möjligt, d v s först 2023 trots att regeringsuppdraget redan gavs 2020/21, så att slutrapporten kan fördröjas till 2024 eller senare. Tidigare var den utlovat efter valet 2022!  Vilket också var alldeles för sent. Detta är längre än lögnkommissionens JAIC:s rapport som först utlovades ett år efter Estonia-massmordet 1995 men sedan kom med tre års fördröjning 1997. Estonia-massmordet ska mörkläggas så länge som möjligt! Den sista presskonferensen ägde rum november 2021 i Tallinn.

Den fetaste lögnen idag var att hittills inget talar emot JAICS rapport trots att den strider mot naturlagarna! Vatten på bildäck kan inte sänka Estonia, bara låta den slå runt 180 grader och flyta på den under bildäck innestängda luften i flera dygn, som M/S Jan Heweliusz t ex. Dessutom finns det klockren teknisk bevisning att bogrampen aldrig varit öppen. Idag blåljög den svenska och estniska kommissionen om detta! Det syns främst på rampens låsanordningar som filmades strax efter förlisningen helt oskadda! Läs även kapitel V. Rampen revs aldrig ut på sidan 138 ff i min gratisbok M S Estonia sänktes .

Denna skiss som båtsmannen Henrik Sillaste gjorde från tiden under sjunkförloppet visar att bogrampen satt kvar under förlisningen trots att bogvisiret hade sprängts av, men inte riktigt då en MI6-bomb (på framsidan av min bok) inte gick av, så att visiret hängde kvar på babordssidan vid en hydraularm. Skissen råkade hänga med i JAIC:s-slutrapport, förmodligen av misstag

 

Inget om rampen som ditsattes senare under 2022 för att blockera filmningen av flera spränghål vid bogen, bara att man planerar att ta upp rampen senare. Detta hade man kunnat göra redan sommaren 2021 när lögnpacket var nere vid vraket första gången efter Evertssons film, som spelades in september 2019 men fördröjdes av mörkläggarskäl ett helt år! Förmodligen har någon under tiden svetsat igen hålen som Jutta Rabe hade filmat redan August 2000, precis som Sjöfartsverket lät svetsa igen det stora Håkan-hålet den 4 december 1994.

Detta grova brott av Sjöfartsverket kan lätt bevisas med den moderna milimetertekniken men naturligtvis inte ett ord om det vid dagens lögn konferens! Trots att den Svenska Haverikommissionen lovade detta mig personligen.

Inget om Parisprocessen och certifikat. Vår process för ca. 1000 anhöriga och överlevande slutade med förlust i första instans efter 23 år juli 2019. Aldrig hört om en sådan domstolsfördröjning! Domstolen i Paris kom fram till att allt var ok med certifikaten för Estonia. Detta motsäger dagens presskonferens och borde ha diskuterats idag i Tallinn. För en gångs skull har Haverikommissionerna rätt. Domstolen ljög.

Samma problematik gäller att det idag slogs fast att Estonia inte var sjöduglig, vilket också var ett huvudargument i vår Parisprocess, se min 1:06:45 i SVT:s inspelning.

Inget om metallanalyserna från Jutta Rabe

Hela Sverige tiger om hennes klockrena tekniska bevisning att bogvisiret har sprängts bort. Till samma tekniska resultat kom svenska Fokus Estonia under sin presskonferens till Estoniadagen 2021. Bombilderna på fram- och baksidan av min bok M/S Estonia sänktes förtegs också, som vanligt.

Inget om egna metallanalyser om explosioner

Naturligtvis hade den Svenska Haverikommissionen kunnat göra egna metallanalyser redan sommaren 2021. Men detta fördröjs, om det någonsin kommer att äga rum. Då skulle ju sanningen kunna komma fram, Gud bevare!

Kort efter minut 50 och 1:28:00 på SVT:s inspelning av pressträffen ställer en journalist från Financial Times vettiga frågor. Där kommer det bl a fram att lögnkommissionen fortfarande inte har intervjuat alla överlevande och besättningen. Många av dem vittnade om hårda smällar som inte passar till kommissionens kriminella slutsatser från idag!

Slutsatsen av dagens vilseledande av världen är också att de flesta deltagare i presskonferensen, både experterna och journalisterna, i synnerhet de från SVT, är ännu starkare misstänkta för skyddande av brottsling, nämligen massmördarna som sänkte Estonia för snart 30 år sedan. Man göre sig dock inga besvär med en polisanmälan. De korrupta Estonia-åklagarna trycker ner sådana direkt i papperskorgen.

Sverige förstörs mer och mer av utländska underrättelsetjänster, typ MI6 som är huvudmisstänkt för massmordet på nästan 1000 oskyldiga från 19 olika länder! MI6 och USA är även huvudmisstänkt för sprängningarna på Nord Stream 1 och 2.

 

Se även på WTV:

SHK:s Jonas Bäckstrand fortsätter att ljuga om Estonia, förnekar bombbevis, rampen var aldrig öppen!;

Åsa Myrberg sprider Estonia-fake-news med abolition 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen;

Haverikommissionens Jonas Bäckstrand ljuger svenska folket rakt in i ansiktet att JAIC:s Estoniautredning kan vara korrekt!;

Estonia-haverikommissionen polisanmäld för skyddande av brottsling;

Estniska anhöriga och Margus Kurm har tröttnat på Sveriges och Estlands nya Estonia-mörkläggning, sprängskador på bilderna och tredje hål UPD 11.9.21;

Estonia-Haverikommissionerna Estland/Sverige fortsätter blåljuga , inga metallanalyser från skråvet planerad;

 

Det gick inte att inbädda TV4:s inslag, typiskt

 

Åsa Myrberg sprider Estonia-fake-news med abolition 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen

Saturday, 21 January 2023 22:38

 

I 26 år har Åsa Myrberg inte engagerat sig i Estonia-frågan, där hon förlorade sin far, sjötrafikområdeschef, som var utskickad av Sjöfartsverket för att ta lotsexamen för Estonias andre kapiten Avo Piht. Men efter 26-årsdagen den 28 september 2020 blir det plötsligt jätteviktigt för henne att få hem hennes döde far och varför han omkom. Då hade Evertssons modiga och med all rätt prisbelönta dokumentär sänts.

Åsa har på sin ålders höst börjat läsa juridik för något år sedan och snubblat över fackuttrycket abolition som är en extremt sällsynt och urgammal svensk rättsregel som betyder att Regeringen har rätt att stoppa en straffrättslig förföljelse av en brottsling efter eget godtycke och utan Riksdagens medgivande. Då detta hör hemma i diktaturer och absoluta monarkier används abolition nuförtiden ytterst sällan.

Detta skriver Wikipedia:

"Abolition är efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som endast kan beviljas när lagakraftvunnen dom föreligger.

Sverige

Förr utfärdades s.k. pardonsplakat av konungen - 46 gånger mellan 1631 och 1834 (varav tre gånger efter 1809). Dessa innebar amnesti eller abolition, eller båda i förening.  .....

Abolition regleras idag i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen och innebär "att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas". Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är abolition ingen rättighet för medborgarna, utan "bestämmelsen i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen ger regeringen en fullständigt diskretionär rätt att avgöra om abolition ska beviljas". Regeringens beslut angående abolition kan därför inte vara föremål för rättsprövning.[2]. .....

Även i ett fall av otukt mellan halvsyskon på 1960-talet beslutades om abolition. Det har sagts att fallet utmärktes av ömmande omständigheter.[9] Otukt mellan halvsyskon avkriminaliserades genom SFS 1973:648[10].

Regeringen Palme beslutade år 1975 om abolition rörande de västtyska terrorister som deltagit i attacken mot den västtyska ambassaden i Stockholm.[11]

Regeringen beslutade år 2011 att inte vidta någon åtgärd med anledning av en ansökan om abolition rörande brott mot en år 1762 utfärdad förordning "emot Adelig Sköld eller öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män",[12] som stadgar ensamrätt för adeln att ha "Adelig Sköld eller öpen Hjelm" i sitt sigill (se Adelsprivilegier i Sverige)."

Innan nämns fallet med spanska inbördeskriget 1938, LKAB 1954 och aborter för svenskor i Polen 1964.

Abolition spelar idag i den juridiska praktiken ingen roll längre. Det kan jag säga efter nästan 35 års rättspraxis i Sverige.

 

Åsa Myrberg har nu hittat på att den svenska regeringen redan under Carl Bildts sista dagar (se från minut 3 i första filmen nedan "omedelbart") skall ha beslutat om abolition för M/S Estonias förlisning i slutet av mandatperioden september/oktober 1994, direkt efter förlisningen. På sin hemsida påstår hon dock att den 1994-10-07 nytillkomna regeringen under Ingvar Carlsson var ansvarig för abolitionsbeslutet. Så hon har en splittrad argumentation. Nyligen påstod hon plötsligt att Estonia-brott lades under abolition först år 2021 av antingen Stefan Löfven eller Magdalena Andersson, se från minut 40.

Hon anger dock inga bevis utan argumenterar att abolition måste föreligga då ingen har åtalats för brott i samband med Estonia under 28 år. Hon kallar abolition missvisande för en lag trots att det är en grundlag.

Eftersom ingen har hört talas om det sällsynta rättsinstrumentet abolition lyssnar alla nogrann och köper hennes resonemang. Först vid närmare eftertanke kommer så många tvivel att det står klart att Åsa Myrbergs abolitionsstory är fake news.

1. Direkt efter Estonia-massmordet ville ingen tala om brott. För mig som redan februari 1995 kom in i bilden, kom brottsmisstankar först 1997 när jag lyckades motivera Efterlyst att belysa fallet. Det var officiellt en hemsk olycka p g a slarv och felkonstruktion. Carl Bildt är mycket intelligent. Han skulle aldrig ens tala om abolition i Estonia-fallet för att inte väcka folks misstanke att brott har begåtts för att sänka Estonia. Inte de andra statsministrarna heller.

2. Ett abolitionsbeslut måste offentliggöras av Regeringen. De ytterst få, inte ens tio, som varit under de senaste 100 år har noggrannt redogjordts för av Wikipedia.

Då kommer Åsa Myrberg och påstår att abolitionsbeslutet om Estonia har naturligtvis hemlighållits av regeringarna under alla 28 år. Problemet är dock att det aldrig ens funnits ett rykte om detta och att detta inte är möjligt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Där nämns abolition inte. Och i 41. kapitlet som reglerar Regeringens sekretessmöjligheter tas ämnet abolition naturligtvis inte upp.

3. Åsa Myrberg verkar också ha missat att Tomas Lindstrand faktiskt gjorde en brottsutredning om Estonia under nästan fyra år, som dock inte ledde någonstans. Om abolition hade förlegat, hade han inte fått agera överhuvudtaget! Se närmare kapitel M sidan 94 i min gratisbok M/S Estonia sänktes från 1999. Hon säger dock på min 51 i filmen nedan att det påbörjades en brottsutredning om vållande till annans död på själva förlisningsdagen 1994-09-28. Men då kan det inte ha funnits abolition, och inte senare heller för då var det för sent.

4. Dessutom påstår Åsa felaktigt (från minut 12) att även den Svenska Haverikommissionen omfattats av abolitionsbeslutet vilket då skulle förklara deras passivitet och mörkläggning. Problemet är dock att Haverikommissionen gör inga brottsutredningar, det har de påpekat ofta, se min 1:06:45 !

Sammanfattningsvis så finns det ingen Estonia-anhörig som varit så passiv under 26 år och sedan plötsligt poppar upp hos många Estonia-engagerade och sprider fake news. Och när jag vill förklara för henne hur min massmordsbevisning ser ut, varför hennes far dog, då vill hon lämna sändningen och sabotera, se filmen nedan.

Åsa Myrberg har förmodligen inte tänkt på att hon skyddar Estonia-massmördarna och mörkläggarna med sina abolitions-fake-news!

Jag har tidigare inte publicerat filmen nedan trots att jag själv deltar då Åsa dragit ner nivån så pass mycket. Är hon instrumentaliserat av massmördarna, underrättelsetjänsterna, MI6?

 

 

Mossad smutskastningskampanj mot Sveriges bästa poliser Linda Staaf och Mats Löfving! Upd 12.12.

Friday, 09 December 2022 09:26

Källa

 

Update 22.4.2023:

Linda Staafs första uttalande efter Löfvings död

 

Linda H. Staaf, NOA, och Mats Löfving gjorde en banbrytande insats för Sverige i början av september 2020 när de gick ut offentligt och myntade varningsbegreppet klankriminalitet! "Mats Löfving sa i Ekots lördagsintervju att det finns ett 40-tal klaner som kommit till Sverige ”enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet”.

Han sa också att det finns exempel på när klanerna tar sig in i det politiska livet för att påverka styrningen ”till och med av Sverige”."
Detta var tidigare ett tabu-ämne för det kunde skada den heliga invandringspolitiken vars syfte är att förinta Sverige.
.
Naturligtvis kom direkt höga polischefer och fulmedia som ville vattna ur detta invandringskritiska inlägg, som ledde till att klankriminella riksdagsledamöter och kommunrepresentanter kunde oskadliggöras.
Många av dessa höga poliser tillhör Mossad-maffian i Sverige. Vi vet från Estonia-massmordet att Must hade avslöjat under sin undersökning av Palmemordet att Mossad hade kapat åt sig den svenska polisledningen bit för bit i smyg och bildat en stat i staten som för ett dolt krig mot Sverige bakom kulisserna.
.
Jag tänkte då i september 2020 wow, vilken jordskredsförbättring i toppen av den svenska polisledningen! Hur lyckades Löfving och Staaf komma dit förbi Mossad-kontrollen?
.
Sedan den 17 november 2020 smällde de nästa bomb: en vecka före att Anna-fallet (misstänkta pedofila övergrepp) skulle komma upp i Svea hovrätt gick NOA ut via SVT:s Veckans brott (2020-11-17) och informerade om en NOA-utredning att samtliga polisdistrikt i Sverige nonchalerar pedofilanmälningar. För att begränsa skadan och skydda det pedofila nätverket kastade pedomedia direkt fokus på Fredrik Federley (C) och hans pedofile sambo vilket lyckligtvis förstörde Federleys politiska karriär men tog fokus ifrån NOA:s betydligt viktigare avslöjande!
.
Den 26 september 2021 delade Linda Staaf ut nästan smäll mot Mossad-maffian: då blev det knäpptyst i fake-news-media efter polisens mäktigaste organ NOA:s avslöjande att samtliga banker har maffiamedlemmar insmugglade på ledande positioner som tvättar pengar i stor skala utan att bankernas compliance-avdelningar slår larm. Korrupta FI teg naturligtvis.
.
Och nu kom alltså Skräpos (Mossad har total kontroll över Säpo) husblaska, Expressen, med stora "avslöjanden" mot polishjältarna Löfving och Staaf. Men när man tittar närmare så handlar det om fake news!
.
"Expressens granskning visar att det i december 2021 lämnades in en polisanmälan mot Mats Löfving. Anmälaren var polisens nationella säkerhetschef Ari Stenman. Han menade att han, efter samtal med Linda Staaf, ansåg att Löfving kan ha begått flera brott mot henne.
.....
"Stenman gjorde sin polisanmälan 13 december 2021. Två dagar senare, den 15 december, beslutade överåklagare Anders Jakobsson vid särskilda utredningar att inte inleda någon förundersökning."
Detta var korrekt då Ari Stenman bara hade elak het luft att komma med. "Ari Stenman är chef för säkerhetsavdelningen sedan 2019 och ingår i polisens nationella ledningsgrupp. Tidigare har han varit säkerhetschef på regeringskansliet och biträdande säkerhetschef inom Försvarsmakten. Stenman har också under flera år arbetat som verksamhetschef på Säpo och har genomgått utbildning på FBI i USA." skriver Expressen. Misstanken att Ari är en Sayanim är överhängande.
...
Expressen igen: "Källor berättar att Ari Stenman efter mötet kontaktade rikspolischef Anders Thornberg som då ska ha informerat Mats Löfving. Däremot kontaktade rikspolischefen inte Linda Staaf. Det bekräftas av Staaf.
Men polisanmälan säger hon att hon inte kände till.
– Jag visste ingenting om detta tills du (Expressens reporter, anm WTV) kontaktade mig. Jag hade ingen aning om brottsanmälan. Säkerhetschefen frågade mig om jag hade blivit utsatt för något brott av Mats och jag svarade klart och tydligt nej och sen gör han ändå anmälan." Det var alltså ren illvillija av Ari Stenman att dikta ihop en polisanmälan mot Mats Löfving!
...
Expressen: "– I anmälan till Särskilda utredningar påstås också att vi skulle ha varit närstående, vilket är långt ifrån vad det faktiskt har varit. (fet genom WTV) Det står också att de påstådda brotten skulle ha ägt rum från den första januari 2015, vilket jag inte kan tolka på annat sätt än påhittade uppgifter.
Linda Staaf säger att hon nu efteråt har pratat med säkerhetschefen om anmälan.
– Han sa att han hade gjort en annan bedömning huruvida det kunde ha varit fråga om brott.
Staaf säger att hon då ifrågasatte att hon inte fått kännedom om anmälan.
– Han svarade att jag då kunde ha påverkat förundersökningsåtgärderna.
.....
Vilken relation hade du och Mats Löfving när han som chef anställde dig som underrättelsechef?
– Jag och Mats Löfving var inte obekanta med varandra. Jag satt i hans ledningsgrupp för Polismyndigheten i Östergötlands län i flera år. Han visste självklart vem jag var då jag sökte tjänsten på Noa och jag utgår ifrån att jag anställdes för mina kvalifikationer för tjänsten.
.
Linda Staaf säger att hon och Löfving under en period haft ett förhållande.
– Vi utvecklade senare även en privat men ytlig relation när han var min chef vid Noa, men vi har aldrig varit närstående, säger hon." skriver Expressen.
Linda Staaf säger alltså att de aldrig varit närstående, bara hade en ytlig relation. När en kvinna i denna ålder har en sexuell relation med en man så är detta inte ytlig för henne och då är mannen närstående för henne (män ser det ofta annorlunda). Linda säger i TV4 morgon den 12.12.22:
"har det även florerat ett rykte om att Staaf och Löfving ska ha haft ett förhållande. Detta ska enligt flera medier ha varit bakgrunden till hennes chefsanställning. Detta tillbakavisas nu av Staaf: Det finns ingen hemlig relation, jag har varit öppen med att det varit en privat men ytlig relation, fanns aldrig något förhållande. Vi har haft en chef medarbetarrelation, punkt." Hon klagar ochså över att några har begärt ut handlingar om henne under flera års tid vilket hon uppfattade som ett hot.
Expressen gömmer Lindas försvar bakom en betalvägg och med missvisande rubrik i motsats till TV4 för att dölja Expressens lögn om den sexuella relationen som inte fanns.
Expressens reporter Michael Syrén har alltså inga klara belägg för att de haft ett förhållande men sprider fake news ändå. Han borde anmälas för detta därför att alla fulmedia har nu spridit hans fake news. Och även om de hade haft ett sexuellt förhållande så har det inte skadat deras för Sverige mycket positiva polisarbete. Men Mossads makt!
Upd. 17.12.22:
Ari Stenman har betett sig totalt oseriös och fientlig mot Linda Staaf. Därför är hans uppgifter opålitliga! Och att Expressen är opålitlig vet vi sedan länge.
.
Linda Staaf har universitetsexamen i juridik och ekonomi och jobbat i nio år hos polisen, bl a som ekobrottsutredare, innan hon fick NOA-jobbet. F d Rikspolischefen Dan Eliasson hade bara en i juridik och ingen poliserfarenhet alls!  Men där tilläts inte kritik för han hade plockats av Mossad-vasaller.
"Enligt Linda Staaf själv är hon utsatt för en konspiration av "ett fåtal personer" som hon inte vill namnge." skriver ofria Fria Tider.
.
De flesta redaktionerna är under Mossad-mind-control. Därför har nu alla dragit igång hetsjakten mot de få polishjältar som inte är under Mossad-kontroll. Riktigt skandalöst är Samnytts beteende. De är med all rätt mycket invandringskritiska, då borde de hylla Staaf och Löfving! Men Samnytt och SD är tyvärr under hård sionistisk kontroll!
.
Och nu på kvällen den 9 december 2022 rider Samnytt sig ännu djupare in i Mossad-träsket:
.
Mattias Albinsson sprider fake news genom tyckandet att dåvarande spaningsledare efter Anna Lindh mordet, Leif Jennekvist, som också sökte till NOA, borde ha fått jobbet istället för Linda Staaf, eftersom han hade "framgångsrikt" löst Anna Lindh mordet. Vilket hån mot Anna Lindhs familj och rättvisan! Det var ju Mossad som hade mördad Anna Lindh genom att med mind control fjärrstyra Mijailo Mijailovic och dessutom koppla in en yrkesmördare!
.
Och naturligtvis smutskastar Mossad-drängen Leif GW Persson gladeligen åt samma håll trots att han vet bättre, då han är en av Sveriges mest begåvade män.
.
Se även på WTV:
.
F d Rikspolischefen Dan Eliasson var helt utan polismeriter. Men det störde ingen på fulmedia: Vi och polisen kräks över kräket Dan Eliasson, polischefen måste avgå enligt SD:s och andras krav;