Viewing all articles in Practical conspiracies > The sinking of M/S Estonia

Estland börjar 3D laser scanning på Estonias vrak den 22.05.22, tyst i media, Upd Håkan + Henning intervju 23.5.22

Friday, 20 May 2022 23:38

En del av Estonias bogramp som kriminella element har omplacerat nyligen för att täcka över några hål efter sprängningar

 

"3D laser scanning survey of the wreck of MS Estonia is scheduled to start on 22 May, with the surveys planned to last approximately 4 to 5 days, depending on the weather and underwater visibility conditions. To conduct the 3D laser scanning surveys of the wreck of MS Estonia, the ESIB organised a public procurement, which was won by consortium consisting of ESC Risk Management OÜ and Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock Gmbh as the main contractors and Kraken Robotics will deliver the 3D laser scanner service." rapporterar den estniska Haverikommissionen.

“The investigation of the wreck of MS Estonia has reached the next stage, where we are commencing the main surveys,” stated Rene Arikas, the director of the Estonian Safety Investigation Bureau. “During the preliminary assessment of MS Estonia, which started last summer, extremely thorough work and preparations have been carried out for the main surveys, which include 3D laser scanning of the wreck, a photogrammetric and ferromagnetic survey, and various simulations with the vessel’s digital twin.”

“The first order of business is to survey the car deck, so as to obtain as detailed an overview as possible of the condition of the car deck and the objects present there.   ....

The second step, according to Rene Arikas, is to conduct a survey of the wreck and the seabed, which will involve precision scanning of the wreck. “Then, the third stage of the plan is to investigate high-priority areas where external damage to the wreck has been identified during previous investigations: the bow section, including the ramp, ramp opening, locks, and hinges; damage to the starboard side and damage to the stern and port side at deck 6 level,” Arikas explained. .....

The 3D laser scanning of MS Estonia will be carried out on VOS Sweet, a research vessel flying the Dutch flag. The survey team is an international one, as it includes experts from Estonia, Sweden, Germany, and Poland. From the Estonian Safety Investigation Bureau and the Swedish Accident Investigation Authority there will be all together three investigators to participate in the surveys. The team will be working around the clock during the surveys at sea."

Director of ESIB briefed Memento Mare representatives on the surveys to be launched at the M/S Estonia wreck site

"Next, a photogrammetric survey will be conducted in the beginning of June which is expected to take approximately two weeks. Both the 3D laser scanning survey and the photogrammetric survey will be carried out on VOS Sweet, a research vessel flying the Dutch flag." VOS Sweet är just nu 21.5.2022 kl 04:23 på väg till Danzig i Polen.

Den ständigt ljugande svenska Haverikommissionen SHK har gömt samma uppgifter på sin hemsida som en svårhittad uppdatering av en gammal text. Det är tydligen viktigt för SHK att folk inte blir informerad.

.......

"Estlands officiella Estonia-utredare, förre statsåklagaren Margus Kurm, var i förra veckan i Trondheim och träffade professor Jørgen Amdahl på Trondheims universitet. Inom någon månad kommer resultatet efter att Almdahl har gått igenom filmerna av hålet och visiret utifrån Kurm-expeditionens dykningar. Kurms expedition genomfördes av gruppen SA Mare Liberum, som drivs av anhöriga till offer för Estoniakatastrofen.

En marinexpert i Singapore tittar dessutom på helheten och även hans resultat blir färdigt inom några månader." skriver Ruben Agnarsson. (Fet stil genom WTV)

......

Intervju från Linus Noremalm med Håkan Bergmark och Henning Witte om senaste Estonia-nytt Update 23.5.22:

 

https://youtu.be/INIQVB4UrdE

......

Packet på SR har under alla år hjälpt Estonia-massmördarna att komma undan. Värst och med från början den 28 september 1994 är deras reporter Erik Ridderstolpe, kusin till Johan Ridderstolpe, som var min, Henning Wittes, tekniska rådgivare under flera år och som nu ingår i forskargruppen Fokus Estonia med Lars Ångström i spetsen.

Inslaget nedan sändes bara på lilla Gotland den 6 maj 2022, men inte rikstäckande!

 

Äntligen har Margus Kurm släppt skandalbilder från Estonia via Fokus Estonia, och Sverige fördröjer nya bilder

Saturday, 23 April 2022 14:00

Foto med bombskador från frontskottet tagen under Jutta Rabes dyk augusti 2000

Margus Kurm var statsåklagaren i Estland som undersökte om det hade smugglats vapen på Estonia efter SVT:s avslöjanden till 10-årsdagen av Estonia-massmordet 2004.

Han samlade förra sommaren 800 000 EUR för en ny privat dykaktion på Estonias vrak i september 2021, då han hade kommit på den estniska, men framförallt den svenska staten, att skydda massmördarna systematiskt.

Han bröt dock löftet att publicera filmerna. Inte ens Juri Lina har lyckats lista ut varför även Margus Kurm börjat mörklägga Östersjöns värsta sjökatastrof i vår tid.

Jüri och jag, Henning Witte, misstänker starkt att Kurm har utsatts för hot. Men nu har han i alla fall släppt några explosiva bilder från fören till Fokus Estonia med Lars Ångström.

Den svenska Haverikommissionen vägrade filma under vatten sommaren 2021 med det lögnaktiga argumentet att sikten skulle vara för dålig. Esterna motbevisade dem direkt. Den 10 januari 2022 lovade Bäckstrand i Sverige Radio att den svenska Haverikommissionen skulle börja med sina undervattens-filminspelningar mars 2022. Nu är snart april slut och inga planer på nya filmningar offentliggjordes på kommissionens hemsida.

Tack vare Fokus Estonias insats kände mörkläggarkommissionen sig hågad att åstadkomma följande TT-inslag:

Nya undersökningar av Estonia

 

https://youtu.be/5YcHjtZPYuU

 

Fokus Estonia visar hur svenska staten klippte bort film från stora spränghål i Estonia 1994

Friday, 18 February 2022 13:12

ett av talrika hål som den svenska staten lät försvinna 1994

Fokus Estonia (Myndigheten för psykologiskt försvar saboterar länkningen till www.fokusestonia.se) lyckades komma över det oklippta filmmaterialet som den kriminella svenska staten lät filma 1994 i december av Estonias vrak. Därför kan Lars Ångström och hans kollegor nu visa hur statens haveri kommission och andra systematiskt klippte bort bilder som visade stora hål i skrovet. Detta är extremt brottsligt.

 

https://youtu.be/BayAajUGBsA

 

 

Skandalöst Estonia-besked från Hovrätten i Göteborg: tingsrätten ska använda den ogiltiga Dykförbudslagen!

Tuesday, 15 February 2022 10:40

De åtalade Estonia-forskare undersökte vraket strax före 25-årsdagen från det tyska forskningsfartyget Fritz Reuter, men tjuvhöll bilderna i över ett år


I förmiddags kom Hovrätten för Västra Sverige med en återförvisning till Göteborgs tingsrätt av brottmålet mot de svenska Estonia-dykarna Henrik Evertsson och Linus Andersson, som felaktigt åtalades av Helene Gestrin, som själv borde blivit åtalat för misskötsel av Estonia-fallet.

https://www.expressen.se/nyheter/ny-dom-idag-om-dykningar-vid-estonia/

Länken går inte att inbädda då den nya Myndigheten för psykologiskt försvar saboterar min hemsida som vanligt!

"Vi har kommit fram till att Estonialagen är tillämplig även fast dykningen har skett från ett tyskflaggat fartyg, och att det här inte strider mot folkrätten, säger hovrättspresident Anders Hagsgård.

– Det här handlar om svenska medborgare och Sverige har en väldigt långt gående rätt att lagföra sina egna medborgare, tillägger Hagsgård." skriver SvD

Göteborgs tingsrätt hade ogillat Gestrins skandalösa åtal med två huvudargument:

1. Dykningarna skedde ifrån ett tyskt fartyg och Tyskland har inte skrivit på det olagliga dykförbudsavtalet, bl a tack vare att jag som ombud för nästan 1 000 Estoniaanhöriga intervenerade framgångsrikt hos det tyska Justitiedepartementet.

2. Göteborgs tingsrätt ansåg med all rätt att den svenska staten får inte lagstifta på öppet hav! Detta strider mot folk- och naturrätten och den urgamla regeln att havet är fritt.

Sverige stiftade Dykförbudslagen och förmådde andra stater att skriva på bilaterala folkrättsliga avtal att respektera den, för att främst förhindra en ny undersökning av vraket, även om en officiell haveri kommission, åklagare eller domstol bestämmer det. Detta strider mot grundlagen och folkrätten då framtagandet av vad som hände när nästan 1 000 människor dog väger högre än den svenska statens intressen att mörklägga Sveriges då värsta massmord genom tiderna.

Jag har sedan 1996 letat efter vägar att få Estonia-dykförbudslagen till fall, men eftersom Sverige inte är en rättsstat så fanns och finns inga vettiga regler att ogiltigförklara en lag som strider mot högre rätt. Hög tid att Sverige får en författningsdomstol!

Nu vill alltså Hovrätten i Göteborg att tingsrätten dömer efter den ogiltiga Estonia-lagen vilket är en stor rättsskandal! Evertsson och Andersson är helt oskyldiga!

 

Se även på WTV:

Estonia-åklagaren Helene Gestrin bör åtalas för tjänstefel, ville beslagta filmmaterialet från nya Estonia-filmen;

Discoverys Estonia-filmteam fortsätter att mörka massmordfakta, undanhåller film för allmänheten och anhöriga;

Kritisk analys av den nya Estonia-filmen som rörde om i ankdammen Sverige;

Fokus Estonia visar hur svenska staten klippte bort film från stora hål i Estonia 1994;

Det prisbelönta Estonia-filmteamet har tjuvhållit info om de stora sprickorna i Estoniaskrovet som fokuserades på idag;

Bra att tyska dykfartyget Fritz Reuter stör Estonias "gravfrid";

 

https://youtu.be/VPUXWBKm9C8

 

Ny Fokus Estonia rapport: Estonias ramp lossnade inte av sig själv, Margus Kurms utredning tjuvhållen

Tuesday, 01 February 2022 02:07

Fokus Estonia är en halvhemlig svensk grupp av Estonia-experter under ledning av Lars Ångström, som har kommit med många viktiga Estonia-avslöjanden, senast till 27-årsdagen med tekniska bevis att bogvisiret sprängdes bort.

Nu kom de den 28 januari 2022 med nya fakta om bogrampen, som stod uppfälld bakom bogvisiret och som inte öppnades i samband med att bogvisiret sprängdes bort före förlisningen. Rapporten kan laddas ner här.

Det som är mycket märkligt är att Fokus Estonia har fått tillgång till Margus Kurms privata Estonia-utredning innan den estniska tidningen Postimees ens har publicerat den. De var ju de största sponsorer till Kurm. Mörkläggning?

WTV har sedan hösten 2021 väntat förgäves på Kurms utredning ....

Men nu till den från Fokus Estonia:

"20220128

ESTONIAS RAMP LOSSNADE INTE AV SIG SJÄLV

Under haverikommissionens undersökningar i juli 2021 framkom den sensationella uppgiften att Estonias ombordkörningsramp inte längre satt fast i stängt läge, utan stod bredvid fartyget på havsbotten. Statens haverikommission föreslog att gångjärnen rostat sönder och att rampen fallit av. Men kommissionens egna bilder som togs samtidigt visade att styrbords gångjärn är intakt och synbarligen opåverkat av rost samt att rampens hörn fortfarande sitter fäst i gångjärnet.

Här syns rampen ifrån en vinkel med Estonia underifrån. Det framgår tydligt att även förpiksdäcket hindrar rampen från att spontant hamna i den position den står i nu. Lägg märke till att lera/sand täcker utsidan av rampens styrbordssida. (Foto från fotogrammetrin)

Nu har den fotogrammetriska 3 D scanningen från den privata utredningen ledd av Estlands förre statsåklagare Margus Kurm visat att rampen står på en plats där den omöjligen kan ha hamnat utan yttre påverkan. Rampen satt, efter förlisningen, fastkilad inne i den halvmeter djupa rampkarmen.

- Den del av rampen som fortfarande sitter kvar i gångjärnet visar att rampen varken roterat/öppnats 90° eller dragits ut i sidled. En sådan rörelse skulle dessutom förutsätta att den 12 ton tunga rampen skulle lyftas upp mot ytan.

.......

Styrbords nedre ramphörn är av särskilt intresse att undersöka. Bilden nedan, tagen under Bemis/Rabes dykningar år 2000, visar en säregen skadebild som varken kommenterats, analyserats eller förklarats av JAIC. Som rampen står nu är en undersökning av detta hörn inte möjlig då sand/lera täcker rampens båda styrbords hörn upp till två och en halv meters höjd.

Vidare står rampen nu så att den helt döljer det stora hålet i styrbords frontskott som filmades utförligt under Bemis/Rabes dykningar år 2000. Några av världens främsta experter på undervattensprängningar ansåg att hålet med dess utfläkta sidor måste ha orsakats av detonationer. Skadan varken kommenterades, analyserades eller förklarades av haverikommissionen JAIC.

År 2000 undersöker dykare den stora skadan i frontskottet som nu inte är åtkomlig då rampen döljer skadan." (Fet stil WTV)

Se även på WTV:

Någon har öppnat Estonias bogramp mellan 25-årsdagen 2019 och idag, helt öppen! Kustbevakningen lät det ske!;

JAIC’s förmodade och kalkylerade förlisningsrutt är felaktig skriver Kurm i Estonia-rapport;

R/S Sentinel med SA Mare Liberum under Margus Kurm avslutade sina Estonia undersökningar igår, hittade nytt hål;

Nu när Kurm snart visar omskakande Estonia-bilder kommer svenska Haverikommissionen med a..let ur vagnen;

Estniska anhöriga och Margus Kurm har tröttnat på Sveriges och Estlands nya Estonia-mörkläggning, sprängskador på bilderna och tredje hål UPD 11.9.21;

 

https://youtu.be/zup7OxqMyoo