Viewing all articles in Practical conspiracies > The sinking of M/S Estonia

Ny Fokus Estonia rapport: Estonias ramp lossnade inte av sig själv, Margus Kurms utredning tjuvhållen

Tuesday, 01 February 2022 02:07

Fokus Estonia är en halvhemlig svensk grupp av Estonia-experter under ledning av Lars Ångström, som har kommit med många viktiga Estonia-avslöjanden, senast till 27-årsdagen med tekniska bevis att bogvisiret sprängdes bort.

Nu kom de den 28 januari 2022 med nya fakta om bogrampen, som stod uppfälld bakom bogvisiret och som inte öppnades i samband med att bogvisiret sprängdes bort före förlisningen. Rapporten kan laddas ner här.

Det som är mycket märkligt är att Fokus Estonia har fått tillgång till Margus Kurms privata Estonia-utredning innan den estniska tidningen Postimees ens har publicerat den. De var ju de största sponsorer till Kurm. Mörkläggning?

WTV har sedan hösten 2021 väntat förgäves på Kurms utredning ....

Men nu till den från Fokus Estonia:

"20220128

ESTONIAS RAMP LOSSNADE INTE AV SIG SJÄLV

Under haverikommissionens undersökningar i juli 2021 framkom den sensationella uppgiften att Estonias ombordkörningsramp inte längre satt fast i stängt läge, utan stod bredvid fartyget på havsbotten. Statens haverikommission föreslog att gångjärnen rostat sönder och att rampen fallit av. Men kommissionens egna bilder som togs samtidigt visade att styrbords gångjärn är intakt och synbarligen opåverkat av rost samt att rampens hörn fortfarande sitter fäst i gångjärnet.

Här syns rampen ifrån en vinkel med Estonia underifrån. Det framgår tydligt att även förpiksdäcket hindrar rampen från att spontant hamna i den position den står i nu. Lägg märke till att lera/sand täcker utsidan av rampens styrbordssida. (Foto från fotogrammetrin)

Nu har den fotogrammetriska 3 D scanningen från den privata utredningen ledd av Estlands förre statsåklagare Margus Kurm visat att rampen står på en plats där den omöjligen kan ha hamnat utan yttre påverkan. Rampen satt, efter förlisningen, fastkilad inne i den halvmeter djupa rampkarmen.

- Den del av rampen som fortfarande sitter kvar i gångjärnet visar att rampen varken roterat/öppnats 90° eller dragits ut i sidled. En sådan rörelse skulle dessutom förutsätta att den 12 ton tunga rampen skulle lyftas upp mot ytan.

.......

Styrbords nedre ramphörn är av särskilt intresse att undersöka. Bilden nedan, tagen under Bemis/Rabes dykningar år 2000, visar en säregen skadebild som varken kommenterats, analyserats eller förklarats av JAIC. Som rampen står nu är en undersökning av detta hörn inte möjlig då sand/lera täcker rampens båda styrbords hörn upp till två och en halv meters höjd.

Vidare står rampen nu så att den helt döljer det stora hålet i styrbords frontskott som filmades utförligt under Bemis/Rabes dykningar år 2000. Några av världens främsta experter på undervattensprängningar ansåg att hålet med dess utfläkta sidor måste ha orsakats av detonationer. Skadan varken kommenterades, analyserades eller förklarades av haverikommissionen JAIC.

År 2000 undersöker dykare den stora skadan i frontskottet som nu inte är åtkomlig då rampen döljer skadan." (Fet stil WTV)

Se även på WTV:

Någon har öppnat Estonias bogramp mellan 25-årsdagen 2019 och idag, helt öppen! Kustbevakningen lät det ske!;

JAIC’s förmodade och kalkylerade förlisningsrutt är felaktig skriver Kurm i Estonia-rapport;

R/S Sentinel med SA Mare Liberum under Margus Kurm avslutade sina Estonia undersökningar igår, hittade nytt hål;

Nu när Kurm snart visar omskakande Estonia-bilder kommer svenska Haverikommissionen med a..let ur vagnen;

Estniska anhöriga och Margus Kurm har tröttnat på Sveriges och Estlands nya Estonia-mörkläggning, sprängskador på bilderna och tredje hål UPD 11.9.21;

 

https://youtu.be/zup7OxqMyoo

 

Estonia-Haverikommissionerna Estland/Sverige fortsätter blåljuga , inga metallanalyser från skråvet planerad

Tuesday, 16 November 2021 10:29

White TV har precis följt Estonia-presskonferensen i Tallinn via Vimeo med drygt 200 live tittare. Estlands och Sveriges Haverikommissioner fortsätter att ljuga på ett primitivt sätt för allmänheten. Detta kommer förmodligen att leda till att de får sparken. De ljög på ett oprofessionellt sätt vilket var inte nödvändigt i dagsläget även om man har uppsåt att fortsätta sprida JAICs lögner.

Den enda vettiga journalisten var från estniska Postimees, de som sponsrade Margus Kurms expedition i september 2021. Postimees ville veta om JAICs rapport blivit ohållbar efter vad hittills framkommit. I stället för att säga det är för tidigt att svara på det, bekräftar den estniske ordföranden JAIC-rapporten fullt ut. Under sin presentation upprepade han lögnet att bogrampen fallit av och släppt in mycket vatten på bildäck så att Estonia fick slagsida och sjönk.

Den estniska ordföranden Rene Arikas visar i den andra skizzen från vänster att rampen öppnades helt vilket är en kriminell lögn

Här visar Arikas lögnaktigt att rampen slagit på förpiken och därför fått dessa skador. Men de allvarliga sprängskadorna i mitten av rampen täcks inte av den trekantiga förpiksritningen

Vi har dock klockrena bevis att rampen inte öppnades genom Henrik Sillastes skiss

och mycket annan teknisk bevisning. Se närmare sid 138 i min bok M/S Estonia sänktes.

Sedan gav båda länders representanter starka indikationer att de två hål som Discovery teamet avslöjade den 28 september 2020 rivits upp av vass berggrund, stenar och fels i sjöbottnen, alltså inte p g a ett attentat eller annan orsak innan förlisningen startade strax efter midnatt den 28 september 1994.

Det undersöktes dock inte vilka av stenarna tillhörde dem som hade hällts ner där 1996 med flera tusentals ton makadam för att stävja havsbotten för den planerade betongövertäckningen.

För att utesluta att de nya hål har utsatts för en sprängning måste Haverikommissionen ta metallbitar där och göra som Jutta Rabe, undersöka dem med en metallurgisk analys. Men det planeras inte, bara ta prover på stenarna.

Det visades inga bilder från förpiksdäcket som Fokus Estonia publicerade i helgen, inga bilder från sprängskadorna i bogen, vid infarten till bildäck.

 

Länken nedan är missvisande, klicka på

M/S Estonia prelim

som är efter den fyrkantiga bilden UTAN blå ram:

https://vimeo.com/event/1515369/videos/646378496/

 

Svenska Haverikommissionen tjuvhåller sommarens Estonia-filmer, presskonferens i Tallinn kl 09:30 sv tid

Tuesday, 16 November 2021 02:17

PRESSRELEASE FRÅN FOKUS ESTONIA
Haverikommissionen undanhåller filmmaterial.
Statens Haverikommission har lovat att allt filmmaterial från sommarens Estoniaundersökningar tillsammans med Stockholms Universitet skulle bli offentligt. SHK skriver också på sin hemsida att allt filmmaterial nu ligger tillgängligt. Men det är inte sant.
Fokus Estonia har haft tillgång till och granskat allt filmmaterial som togs. Vi kan konstatera att av sammanlagt 26 timmar videofilmer så har endast 7 timmar och 48 minuter offentliggjorts. Resterande
19 timmar och 12 minuter undanhålls allmänheten och den privata utredning som genomförs.
På ROV:n sitter tre stycken kameror. En huvudkamera och diagonalt i varje hörn två stycken Go Pro kameror. Mellan dessa skiljer det ca 70-80 cm. Det betyder att de ger helt olika bilder då ROV:n går väldigt nära objekten som ska filmas. Det som syns i en kamera finns inte med i en annan. Samtidigt
håller de olika kamerorna olika kvalitet vad avser upplösning men också genom hur starkt ljuset faller på objektet från strålkastarna på ROV:n. Vid några inspelningar har man även använt fyra kameror.
Fokus Estonia kan konstatera följande:
1.) SHK har inte lagt ut allt filmmaterial som utlovats. 19 timmar undanhålls allmänheten.
2.) SHK har inte valt det kvalitativt bästa materialet utifrån upplösning.
3.) Urvalet påverkar möjligheten till analysarbete. Till exempel har SHK för inspelning två valt att lägga den videofilm som bara visar en liten del av det däck (förpik-däcket) som visiret stod på.
Därmed undanhåller man de videosekvenser som filmades av de andra kamerorna vilket medför att det inte framgår att kanten, som enligt JAIC medfört stora skador på visirets bottenplatta när det 64
ton tunga visirets skulle ”hoppat” upp och ner, är oskadad.
Hade SHK istället valt att lägga ut allt material som filmats hade det tydligt framgått att kanterna på förpik-däcket är oskadade vilket innebär att skadorna på visirets bottenplatta inte har orsakats av
mekanisk kontakt mellan visir och förpik-däck.
Nedan följer exempel från den utlagda korta film från inspelning två och jämförande bilder från ej utlagt material."
-----
Estlands, Sveriges och Finlands Haverikommissioner håller idag kl 09:30 - 12:30 presskonferens om sommarens Estonia-dykningarna.
Presskonferensen direktsänds på Vimeo. Sändningen startar den 16 november 2021 kl. 09:30. Se presskonferensen här.
-----
Här kommer nu bilder på Estonias förpiksdäck, den lilla trekantiga nosen längst fram ovanför vattenytan på Estonia, där visiret ska ha slagits på enligt den lögnaktiga JAIC, nuvarande treländers kommissionens föregångare. Då skulle man se stora skador på förpiksdäcket, men som ni kan se så är den oskadd. Det beror på att bogvisiret sprängdes bort.
-----
Bilderna publiceras på Focus Estonia med den seriöse Estonia-forskaren Lars Ångström.
 

ROV kamerans väg in till bildäck genom Håkan hålet

Monday, 18 October 2021 10:44

Den bilden ska vi klippa in:

 

 

JAIC’s förmodade och kalkylerade förlisningsrutt är felaktig skriver Kurm i Estonia-rapport

Tuesday, 05 October 2021 15:43

Hos Estonia-anhöriga Bettan kan ni ladda ner Margus Kurms dykreport på svenska. Den är ganska värdelös då mycket allmänhållet hur de gick tillväga, men inga resultat bortsett från rubriken i detta inslag.

Se även på WTV:

White TV under attack, Estonia-kritiken mot Stockholms universitet om bottenundersökningen togs bort;