Viewing all articles in Practical conspiracies > The sinking of M/S Estonia

Sverige kriminell stat med maffialedning i polisen, media, politiken, medicinen, banker, allt enligt Mossads vilja

Saturday, 18 June 2022 17:19

Överallt har kriminella element makten i Sverige

Sedan Mossad kapade polisledningen med kriminella medel i samband med Palmemordet som utfördes av MI6 och CIA i mitten på 1980-talet har Sverige långsamt degenererat till en maffia-stat. Snart har vi mordsiffror som i Mexiko eller Kolumbien. Antalet våldtäkter per capita är redan högst i världen.

Och snart får vi öppet inbördeskrig mellan IS-migranter och biosvenskarna.

När folk blir offer för de jämt ökande kriminella invandrarstrukturerna, mest klaner, händer oftast ingenting eller alldeles för litet. Detta är en konsekvens av den korrupta och extremt kriminella polisledningen i Sverige. De drar även skydd tillbaka ifrån sina egna poliser som arbetar på slagfältet, typ påsk- eller korankravallerna april 2022.

Och naturligtvis arbetar den svenska statliga Haverikommissionen sedan 1994 med kriminella medel att mörklägga Estonia, Sveriges värsta massmord genom tiderna, kanske med undantag av vaccinmorden under de senaste två åren, som också förtigs systematiskt.

Här några aktuella fall där polisen gynnat kriminella invandrare till nackdel för ärliga själar som velat väl för samhället:

Newsvoice:

En röst har tystnat. Efter åratal av hat och hot, nerlagda polisanmälningar och smutskastning i public service och de stora mediehusen har Joakim Lamotte nu sagt adjö till den granskande journalistiken.

Samnytt:

Munna bad araber sköta sig i Sverige – misshandlades blodig: ”Polisen gör ingenting”

Tidigare i veckan kunde Samnytt visa kaosartade scener utanför en pizzeria i Västerås. Ett gäng stormade fram med bilar och tillhyggen för att omringa och misshandla två personer. Samnytt har varit i kontakt med personerna som utsattes för gängmisshandeln.

– Det var araber, säger offret som är känd för att i sociala medier kritisera missanpassade invandrare."

-

Svenskars villor ska kunna exproprieras för bostäder till invandrare


Polischef beskyller Lamotte för nedlagda anmälningar: ”Lever självvalt i situation som genererar anmälningar”

"På torsdagen kunde Samnytt rapportera att polischefen Erik Nord uttalat sig om att Joakim Lamotte lämnar journalistiken. Vid tillfället sade Nord att rättsystemet inte är byggt för den här formen av provokativ journalistisk som i flera fall leder till hot. Nu menar han att det är Joakim Lamottes eget fel att polisen inte gjort sitt jobb med anmälningarna – eftersom Lamotte ”självvalt lever i en situation som genererar hundratals anmälningar”."

 

App ska varna elever för skjutningar

"Eskilstuna är hårt drabbat av skjutningar, ofta i anslutning till skolor. Nu inför kommunen en ”säkerhetsapp” som ska varna elever och personal när kulorna börjar vina. Eleverna ska även drillas i så kallad ”inrymmning”, det vill säga att gömma sig på skolan från våldsverkare."

 

Ofria Fria Tider:

Handelsbanken stänger nationalisters konton efter mediefiasko i Vänersborg


SSU-ordföranden: "Kukmätartävling"

 

Grannländerna mest negativa till Sverige

"Medborgarna i EU-länder närmast Sverige hör mest om problem kopplade till invandring och kriminalitet i landet – och har en mer negativ syn på Sverige."

 

Aftonbladet:

Norsk polis oroas över svenska gäng – har upptäckts i Norge

 

Expressen:

Absurt att kriminella inte kan vräkas

"Den som bedriver en spelhåla i lägenheten riskerar att bli vräkt – men den som förvarar vapen och knark, eller förbereder terrorbrott, kan bo kvar. Det är absurt."

 

Se även på WTV:

Mossad kontrolleras av samma utomjordiska kraft som Hitler, Simon Parkes om den judiska frågan;

Vi har redan en invasionsarmé i landet som ägnar sig åt lågintensiv terror som polisen varken vill eller kan agera emot.

 

https://youtu.be/0qjRrLUkOos

 

 

 

Följande ska åtalas för skyddande av Estonia-brottslingarna, massmördarna

Saturday, 18 June 2022 06:10

Någon saboterar min uppladdning av den engelska Hexakomposit-bombbilden, som är på första sidan av min bok MS Estonia Sänktes , förmodligen packet på det nya Psykförsvaret, MPF.

Bilden från vår E-demo den 28.9.2002 på Norrmalmstorg i Stockholm gick att ladda upp efter ca tolv timmar och kontakt med mina skyddsänglar

Estonia skyddande av brottsling: Estonia-massmördarna

.
1. Jonas Bäckstrand, Statens Haverikommission, SHk, för påståendet att det har hittills inte framkommit något som motsäger JAIC och att han vill bara ta metallprover från förpiksdäcket men inte från bogvisiret, Jutta Rabes hål eller Evertsson hålen, bara de svarta delarna istället för överallt. Bäckstrand menar att explosioner i fören är bara spekulationer, trots att Jutta Rabe bevisade motsatsen redan år 2000. Dessutom ska han åtalas för fördröjningen av de nya vrakundersökningarna med flera år. Allt kunde ha undersökts sommaren 2021!
2. Erik Ridderstolpe Ekot som ljög att det tappade bogvisiret orsakade Estonias förlisning
3. Folket bakom YTkanalen Estoniakatastrofen: Eric och Ola ljuger och påstår att allt talar för att JAIC har rätt.
4. Carl Bildt i P1 dokumentär från Erik Ridderstolpe den 18 juni 22, idag, som tycker det var rätt att inte bärga kropparna och fartyg som visar bombskador. Det halvkriminella Konstitutionsutskottet bör häva den misstänkte CIA-agenten Bildts immunitet!
5. Evertsson- Åklagaren Helena Gestrin, som ville att den tyska polisen i Rostock beslagtar Evertsson-filmerna och som använder den olagliga dykförbudslagen för att åtala journalisten Evertsson och hans svenske dykledare.
6. SR reportern Alexander Gagliano som inte rapporterade om Fokus Estonias presskonferens på 27-årsdagen på Sjöhistoriska museet trots att han var där. När jag, Henning Witte, ringde honom några dagar senare och ställde honom till svars varför han tjuvhållit denna viktiga event för sina lyssnare, påstod han att han ville kontrollera några fakta. Han sände alldrig.
7. Ingvar Carlsson som spyr galla över konspirationsteorierna i Estonia och Palmemordet i P1 dokumentären Estonia striden om kropparna från Erik Ridderstolpe. "Konspirationsteorierna" om sprängningen av MS Estonia var aldrig sådana. Det fanns gott om bevis.
8. Poliserna och åklagaren som lade ner min polisanmälan mot Jonas Bäckstrand sommaren 2021.
9. Morgan Johansson, Mikael Damberg och Magdalena Andersson för att inte bärga Estonia och kroppar samt att inte ha avskaffat den olagliga dykförbudslagen från 1995.
.
Alla dåvarande brott har tyvärr preskriberats, dock inte mord och massmord.
.
.
 

Estlands 3D scanning genomförde inte en enda uppgift fullständigt 23-27 maj 22, ska ner igen okänd när, mörkläggning

Tuesday, 07 June 2022 18:40

Källa

Överlevande Urban Lambertssons slutrapport om den estniska Haverikommissionens 3D scanning 23-27 maj 2022 är mycket bra, men en hårresande läsning. Inte en enda uppgift löstet fullt ut som de var planerade! Bildäcket undersöktes inte alls trots att det nu står vidöppet efter att kriminella dragit bort och skadat bogrampen i en hemlig aktion.

Istället lovar Estland att gå ner igen, men vet inte när. Utrustningen och dess reserv gick sönder hela tiden. På idén att flyga in ny med helikopter kom de naturligtvis inte. Det stinker mörkläggning hela vägen med hälsningar från MI6!

Sådana fadäser hände inte förra året då mest havsbottnen runt Estonia skulle undersökas. Då Estonia blivit en Schweizerost med minst 12 hål är naturligtvis själva vraket den stora skandalen som måste mörkläggas.

Esterna ombord på VOS SWEET hade Kurms utredning med sig men fick inte visa den!

Urban Lambertsson skriver:

"Uppdraget är inför genomförandet indelat i ett antal planerade arbetsområde, sk Tasks.

Task #1: Skanna av hela skrovet för till akter övergripande

 

Task #2.1: Område vid bog/för inkl allt runt öppning till bildäck.

 

Task #2.2: Område styrbord sida skrov i anslutning till de två upptäckta hålen, sprickor samt övrigt detaljer i området skrov ned mot botten, vallgraven.

 

Task #2.3: Akter i huvudsak babord hörn samt område runt hörn och däcksida längs däcksplan 6. Detaljer och områden som påverkats av fartygets impact, nedslag mot botten. Även de balkar som tryckts genom skrovet (sticker ut någon decimeter på babordssida) i samband med nedslag mot botten.

 

Task #3: Optional. Gå in på bildäck och laserskanna detaljer och det som görs möjligt och tillgängligt. I det även dokumentera lastsurrning fordon samt registreringsskyltar fordon där så är möjligt och man kommer åt.

 

Task #4: Reserv, utrymme för att gå in och fokusera på detaljer av särskilt intressen kopplat till upptäckter i arbetet denna expedition.

 

Task #1 & 2 är skallkrav. Task #3 & 4 genomförs där utrymme finns inom kontraktstiden.

 

Operationens genomförande

 

Tyvärr kunde inte samtliga delar av det planerade uppdraget genomföras.

I slutet av dag 1 den 23 maj så uppstod problem med ROV#1 inkl laserutrustning. Det ledde till ett avbrott på ca 30 timmar i arbetet för att koppla in och få igång reserv ROV#2 inkl även reserv laserutrustning. ROV#2 kunde sedan arbetar på operativt i 2 dygn för att sedan även den fick ett tekniskt haveri, brott i signalkabel och som inte gick att direkt åtgärda. I det skedet så beslutades det att avbryta uppdraget den 27 maj.

Info om vad som kunde genomföras

 

Laserskanning Task #2.1 kunde huvudparten genomföras. I Task #4 gick man tillbaka till område för task #2.1 för en insats att inhämta lite mer detaljer. Det handlade om ytterligare vinklar vid skanning kring fästen de stora gångjärnen för bogvisiret. Det arbetet påbörjades men fick sedan avbrytas då det uppstod ett antal spänningsfall i kabel. Spänningsfall som sedan blev ett totalt avbrott. Dvs signalkabel trasig. ROV#2 kunde dock köras tillbaka och bärgas upp på däck.

 

Task #2.3 kunde huvudparten genomföras. Kvarstod en del i uppdrag #4 att gå tillbaka för att fånga fler detaljer. Vilket tyvärr inte kunde genomföras pga tekniskt problem ROV#2.

 

Task #2.2. Här var det mycket dålig sikt och svårmanövrerat. Svårt att komma ned i vallgraven. Stor ROV, propellrar som river upp bottenslam. Så här har uppdraget inte genomförts. Endast de delar som man kommit åt av skrovet ovanför vallgrav är skannat.

 

Task #3 genomfördes inte.

 

Task #4, med önskan att komma åt ytterligare detaljer, blev endast påbörjat vid område task #2.1

 

Task #1 kunde inte heller genomföras fullt ut. ROV#2 hade ingen monterad INS (Dvs Inertial Navigation System, Positioneringssystem död räkning). Den var hänvisad till integrerad magnetkompass. Vid skanning skrovets flata botten så uppstod något konstigt med kompassen. Den fick frispel, inte vanlig missvisning med stål eller kraftfält, vid samma position och plats. Med ROV rätt utrustad, med INS, så kommer man förbi det problemet. Samtidigt behöver det kompassfenomenet undersökas.

 

Olja kom upp till ytan, små mängder men löpande. Det är också en viktig fråga att kartlägga och säkerställa kopplat till bl a miljöansvar.

.......

Som observatör fick jag god insikt och involvering i allt arbete, alla inblandade. Vi kunde dock inte vara i själva operatörscontainern, och där se alla detaljer och övervaka den kommunikationen. Det fick inte SHK heller, fanns helt enkelt inte plats och de ville arbeta ostört och fritt från störande ljusinsläpp. I container fanns representanter från OJK, Baltic Divers samt Kraken. I separat observationsrum, inkl två monitorer, där satt jag som observatör tillsammans med SHK representant.

Jag kunde vara med i alla viktiga möten och löpande ta del av de beslut som behövde tas."

 

Hör överlevaren som förlorade sin mor på Estonia:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/overlevaren-fran-m-s-estonia-jag-kan-inte-slappa-min-mammas-ord

Se även på WTV:

7 nya hål hittat av Fokus Estonia, och lista med uppgifter för Haverikommissionen, Estonia Schweizerost;

Estonias 3D scan avslutat i kväll, hoppas de scannade det stora hemliga Håkan-hålet som Sjöfartsverket svetsade igen 4 dec 94;

 

https://youtu.be/2a0rm1Ez-jI

 

7 nya hål hittat av Fokus Estonia, och lista med uppgifter för Haverikommissionen, Estonia Schweizerost

Sunday, 05 June 2022 16:49

Fokus Estonia kom den 2 juni 2022 med en gedigen lista med hemläxor för den svenska Haverikommissionen, SHK, där sju nya hål på styrbordssidan kunde avslöjas genom Lars Ångström & Co:

Sidan 11, om Evertsson 1 hålet:

"Kring detta hål finns utåt stående stålbalkar, samt en del av en fenderlist. Innanför hålet finns förvridna stålbalkar. Prover bör tas av stålbalkarna för metallurgiska analyser av dessa.

Områden nära kanterna på hålen uppvisar svartfärgade pålagringar. Det av yttersta vikt att provbitar av dessa plåtar skärs bort och bärgas för analys på land. Beroende på utfallet av analyser av pålagringarna kan det bli aktuellt att undersöka plåten där pålagringen satt."
.
"Evertsson 2 hålet
Den omfattande utpressningen av stålplåten på hålets högra sida, med dess avslitna spant, bör undersökas och prover skäras loss från insidan för metallurgisk undersökning.
Från Kurms utredning finns högupplöst filmmaterial från brottytorna kring hålet. Bilderna indikerarvatt det i detta fall handlar om ett sprödbrott. Kurms utredning använde sig av utrustning med upplösning 4K video och 24MP stillbildsfotografering."
.
"Kurm 1 hålet
Detta hål upptäcktes under den pågående privata utredningen ute på Östersjön och visar en uppsprucken skada ca. 80 x 40 cm stort.
I den undre kanten av hålet har fartygsplåten tryckts ut. Foto: Kurms utredning 2021"
Detta Kurm 1 hål och de som Fokus Estonia hittade i Kurms material, publiceras första gången! Varför visades det inte under Haverikommissionens presskonferens i november 2021?
.
"FE 1 hålet
Ur detta hål i fartygssidan sticker bland annat ett dörrhandtag ut, sannolikt från en av hytterna eller bastuanläggningen längre in i fartyget. I dess närhet syns stora förskjutningar i skrovplåten, vilka
indikerar förekomst av större hål längre in under styrbordssidan. Detta område är dock inte tillgängligt innan renspolning av bottensedimentet skett.
I en spricka omgiven av betydande skrovskador har ett handtagsliknande föremål tryckts ut. Foto: Kurms utredning 2021"
Detta är ett nytt hål som Fokus Estonia hittade i Kurms material.
.
"FE 6 hålet
Ännu längre akteröver än Evertsson 2 hålet, finns ytterligare hål som sträcker sig in under fartygssidan. En stålplåt tycks sticka ut ur skadeområdet. Genom renspolning av havsbottnen i
området kan skadans omfattning klargöras.
fartygets inre har tryckts ut genom skrovsidan bör göras, för att förklara uppkomsten av detta hål.
En fotogrammetrisk 3 D scanning av hela området, samt undersökning av om ytterligare delar från Foto : Kurm 2021
Ytterligare fyra hål har filmats, sammanlagt har nio hål identifierats i
styrbordssidan. Analyser av filmmaterialet visar att förekomsten av såväl hål som intrycknings- och utfläkningsskador är mer omfattande än vad som är känt och att dessa ligger delvis dolda."
.
M/S Estonias vrak är som en Schweizerost på styrbordssidan!
.
"Bulben
Delar av området på bulbens övre babordssida och upp på fartygssidan täcks fortfarande av sand som inte funnits där vid tidigare undersökningar. Sand och sediment kan lätt spolas bort. På så vis
kan en komplett 3 D scanning av hela bulben göras.
.
Bottenundersökning
Vissa delar av havsbotten vid Estonias styrbordssida, ser ut att bestå av synligt berg och större stenar.
Företrädare för SHK drog slutsatsen efter 2021 års undersökning av vissa skador på fartygets styrbordssida har orsakats genom kontakt med havsbottnen i detta område.
Vid Kurms utredning undersöktes havsbottnen utmed hela skadeområdet genom att borra ner ROVs manipulatorarm vid 9 positioner med ca. 3 meters inbördes avstånd. Dessa dokumenterades med position, video och bilder från 3 olika kameror på ROV:en. Vid en position påträffades sten eller berg ca. 20 cm ner i leran. Vid samtliga fall visade det sig, att det som såg ut som berg och stenar på bilderna, i själva verket är lerbotten eller lerklumpar."
.
"Vissa skador i skrovet synes korrelera med bottenformationer. Emellertid kan detta förklaras av att skadan tryckts ned mot bottnen. Efter de undersökningar som gjordes sommaren 2021 av SHK och OJK har antytts att vraket under mer än 20 år har flyttat och vridits sig. Det som
syns på bilderna skulle i så fall också kunna vara det rakt omvända, nämligen att skadan i fartygsskrovet format bottenleran.
Stillbild från Fokus Estonias filmavsnitt 16 där en bucklad stålplåt, övre halvan av bilden, lyfts uppåt efter att ha pressats mot en platt lerbotten, nedre halvan av bilden. Foto: FE arkiv
Ett viktigt steg för att överhuvudtaget kunna avgöra om delar av intryckningsskadan har något samband med bottnen är att utreda var fyllningen av sten- och sandmassor runt fartyget skedde då
man förberedde för betongövertäckningen och hur långt man kom med det arbetet innan det avbröts.
På den fotogrammetriska 3 D scanningen som gjorts syns till exempel tydligt en stenhög alldeles invid Evertsson 1 hålet."
.
.... "Vi rekommenderar att SHK, i enlighet med regeringens beslut och ändrade lagstiftning som möjliggör användande av dykare att parallellt med filmrobotar, faktiskt använda sig av dykare. Undersökningen
ges då en helt annan kvalitet då en dykare inte bara kan se ett område som del av en helhet, utan också har möjlighet att ta sig in i till exempel hydraul utrymmena, och assistera en ROV enhet långt in
på lastdäcket.
Det vore ett misstag att inte utnyttja denna möjlighet till en marginell merkostnad när all annan nödvändig infrastruktur finns på plats.
Fokus Estonia
Utredningsgruppen 20220525"
.
Enligt uppgifter från överlevaren Rolf Sörman ska i morgon på Nationaldagen igen VOS Sweet göra fotograferingen. De ska lämna Västervik kl 18:00.
.....
"Hela fartyget blev inte laserscannat och det har även diskuterats att göra en magnetisk undersökning fartyget och den förmodade vägen fram till platsen där hon nu ligger och visirets fyndplats. Förhoppningen är att hitta föremål, kanske t o m det s k Atlantlåset. Detta är intressant då hela JAIC rapporten bygger på förlorat bogvisir och öppen bilramp. Kanske är även den i rapporten visade ”manövern” i slutskedet felaktig.
Det har även förevarit en diskussion om att bärga bilrampen som inte längre sitter fast i fören, utan nu står på botten. Kan dokumentation ske på annat sätt än med bärgning så kommer den sannolikt inte bärgas här finns olika uttalanden från Estland och Sverige. Kran finns på fartyget VOS Sweet med kapacitet för ett lyft av den. Den väger ca 10 ton. Eventuellt måste det finnas dykare som fäster lyftanordningar på den och det har vi inte med oss." skriver Rolf Sörman.
.
Se även på WTV:
.
.
 

Bara med denna polisreform kan Polisen och Sverige räddas! Sparka Anders Thornberg!

Saturday, 04 June 2022 11:37

Polisreform


Med anledning av Mats Dagerlinds utmärkta sammanfattning av SvD:s inslag om Sveriges polisproblem kommer jag, Henning Witte, med följande förslag till en grundlig polisreform:
.
1. Byt ut hela den ruttna och ofta kriminella polisledningen med undantag av NOA-ledningen. Jag vet från min Estonia-utredning att Must upptäckte under sin Palmemordutredning i början på 1990-talet att Mossad hade tagit över kontrollen av den svenska polisledningen med ca 60 kriminellt kontrollerade rötägg. Den hemska polisledningen vågas sällan att kritiseras. Ex-polisen Peter Springare är ett lysande undantag som direkt förlorade jobbet efter sin ärliga poliskritik.
.
2. Låt poliskåren och brottmålsadvokaterna rösta fram polisledningen, inte totalt inkompetenta politiker.
.
3. Ta tillbaka den gamla polisstrukturen från 1960-talet före Geijer-affären och Bordellhärvan. Att bara jämna ut omorganiseringen från 2015 räcker inte. Polisen måste vara decentraliserad mer än i Tyskland. Höga polischefer ska inte kunna lägga sig in i dagligt polisarbete.
.
4. Förbjud åklagare att lägga sig in i och bestämma över polisarbetet. Åklagarna är juristernas bottensats som inte lyckades få bättre juristjobb.
.
5. Fördubbla vanliga polisernas löner men under övergångsperioden inte polisledningens. Inför min bankreform den Vita Skolan i Nationalekonomi, då finns gott om pengar för staten.
.
6. Bara kraftfull återvandring kan inte bara rädda Sverige utan även polisen. Inför total asylstopp med undantag för Ukrainare.
.
7. Kriminella invandrare ska fråntas medborgarskap och utvisas som regel.
.
8. De kriminella invandrare som inte kan utvisas ska inlåsas i ett specialfängelse inhyrd i ett annat land eller i ett nybyggt norr om Abisko, vilket kommer att bevinga deras vilja att lämna Sverige.
.
9. Avskaffa korrupta och av främmande makt kontrollerade Säpo. Främst Mossad, men även MI6 och CIA underkuvar dagens Säpo, som idag gör raka motsatsen än vad de ska göra.
.
10. Sparka gamla Säpo- och nuvarande Rikspolischefen Anders Thornberg omedelbart. Han är skadlig marionett åt främmande makt!
.
11.  Stoppa FOI:s och KI:s mind control teknologi. Många fick bli polischefer då de är lätt att få under mind control.
.
12. Fler civilanställda som skall avlasta poliserna.
.
13. Kritisera domstolarna! De skipar ingen rättvisa längre. Inför en svart lista för alla domare där ärlig kritik eller beröm får skrivas in av alla som haft med en domare att göra.
.
14. Kräv att minimistraffen döms ut, inga kryphål!
.
15. Låt militären sköta gränsbevakningen. Den utbildningen har de flesta redan.
.
16. Köp in flera polishelikoptrar, hälften skall kunna landa även på vatten! Gäller särskilt Norrland.
.
17. Fler pansarbilar till polisen.
.
18. Förstärk tullen!
.
Läs på Samnytt:
...
Se även på WTV:
.
.
.