M/S Estonias nya Haverikommission ljuger värre än JAIC, Tallinn pressträff 23-01-23

Monday, 23 January 2023 11:58

Bild på Estonias för av den nya modellen med 45 000 fotografier, men spränghålen gömdes av rampen som Svenska Haverikommissionen kanske själv burit dit


Idag 23-01-23 höll Haverikommissionerna från Estland, Sverige och Finland en pressträff i Tallinn som inte hade utannonserats på den Svenska Haverikommissionens hemsida innan, så att alternativa media inte hade en chans att delta i Tallinn. Man ville bara ha fulmedia på plats som är dresserad att inte ställa obekväma frågor och mer än gärna sprida lögn, även om de strider mot naturlagarna. T o m esten Jüri Lina hade inte hört i förväg om presskonferensen i hans hemland idag.

Intressant att presskonferensen hölls så nära nymånen som möjligt (som var natten mellan den 21 och 22 januari 2023) för att ge lögnerna så stor genomslagskraft som möjligt (hänger ihop med den hemlighållna neutrinostrålningen via skalärvågor från solen).

Av mörkläggarskäl var det även viktigt att hålla pressträffen så sent som möjligt, d v s först 2023 trots att regeringsuppdraget redan gavs 2020/21, så att slutrapporten kan fördröjas till 2024 eller senare. Tidigare var den utlovat efter valet 2022!  Vilket också var alldeles för sent. Detta är längre än lögnkommissionens JAIC:s rapport som först utlovades ett år efter Estonia-massmordet 1995 men sedan kom med tre års fördröjning 1997. Estonia-massmordet ska mörkläggas så länge som möjligt! Den sista presskonferensen ägde rum november 2021 i Tallinn.

Den fetaste lögnen idag var att hittills inget talar emot JAICS rapport trots att den strider mot naturlagarna! Vatten på bildäck kan inte sänka Estonia, bara låta den slå runt 180 grader och flyta på den under bildäck innestängda luften i flera dygn, som M/S Jan Heweliusz t ex. Dessutom finns det klockren teknisk bevisning att bogrampen aldrig varit öppen. Idag blåljög den svenska och estniska kommissionen om detta! Det syns främst på rampens låsanordningar som filmades strax efter förlisningen helt oskadda! Läs även kapitel V. Rampen revs aldrig ut på sidan 138 ff i min gratisbok M S Estonia sänktes .

Denna skiss som båtsmannen Henrik Sillaste gjorde från tiden under sjunkförloppet visar att bogrampen satt kvar under förlisningen trots att bogvisiret hade sprängts av, men inte riktigt då en MI6-bomb (på framsidan av min bok) inte gick av, så att visiret hängde kvar på babordssidan vid en hydraularm. Skissen råkade hänga med i JAIC:s-slutrapport, förmodligen av misstag

 

Inget om rampen som ditsattes senare under 2022 för att blockera filmningen av flera spränghål vid bogen, bara att man planerar att ta upp rampen senare. Detta hade man kunnat göra redan sommaren 2021 när lögnpacket var nere vid vraket första gången efter Evertssons film, som spelades in september 2019 men fördröjdes av mörkläggarskäl ett helt år! Förmodligen har någon under tiden svetsat igen hålen som Jutta Rabe hade filmat redan August 2000, precis som Sjöfartsverket lät svetsa igen det stora Håkan-hålet den 4 december 1994.

Detta grova brott av Sjöfartsverket kan lätt bevisas med den moderna milimetertekniken men naturligtvis inte ett ord om det vid dagens lögn konferens! Trots att den Svenska Haverikommissionen lovade detta mig personligen.

Inget om Parisprocessen och certifikat. Vår process för ca. 1000 anhöriga och överlevande slutade med förlust i första instans efter 23 år juli 2019. Aldrig hört om en sådan domstolsfördröjning! Domstolen i Paris kom fram till att allt var ok med certifikaten för Estonia. Detta motsäger dagens presskonferens och borde ha diskuterats idag i Tallinn. För en gångs skull har Haverikommissionerna rätt. Domstolen ljög.

Samma problematik gäller att det idag slogs fast att Estonia inte var sjöduglig, vilket också var ett huvudargument i vår Parisprocess, se min 1:06:45 i SVT:s inspelning.

Inget om metallanalyserna från Jutta Rabe

Hela Sverige tiger om hennes klockrena tekniska bevisning att bogvisiret har sprängts bort. Till samma tekniska resultat kom svenska Fokus Estonia under sin presskonferens till Estoniadagen 2021. Bombilderna på fram- och baksidan av min bok M/S Estonia sänktes förtegs också, som vanligt.

Inget om egna metallanalyser om explosioner

Naturligtvis hade den Svenska Haverikommissionen kunnat göra egna metallanalyser redan sommaren 2021. Men detta fördröjs, om det någonsin kommer att äga rum. Då skulle ju sanningen kunna komma fram, Gud bevare!

Kort efter minut 50 och 1:28:00 på SVT:s inspelning av pressträffen ställer en journalist från Financial Times vettiga frågor. Där kommer det bl a fram att lögnkommissionen fortfarande inte har intervjuat alla överlevande och besättningen. Många av dem vittnade om hårda smällar som inte passar till kommissionens kriminella slutsatser från idag!

Slutsatsen av dagens vilseledande av världen är också att de flesta deltagare i presskonferensen, både experterna och journalisterna, i synnerhet de från SVT, är ännu starkare misstänkta för skyddande av brottsling, nämligen massmördarna som sänkte Estonia för snart 30 år sedan. Man göre sig dock inga besvär med en polisanmälan. De korrupta Estonia-åklagarna trycker ner sådana direkt i papperskorgen.

Sverige förstörs mer och mer av utländska underrättelsetjänster, typ MI6 som är huvudmisstänkt för massmordet på nästan 1000 oskyldiga från 19 olika länder! MI6 och USA är även huvudmisstänkt för sprängningarna på Nord Stream 1 och 2.

 

Se även på WTV:

SHK:s Jonas Bäckstrand fortsätter att ljuga om Estonia, förnekar bombbevis, rampen var aldrig öppen!;

Åsa Myrberg sprider Estonia-fake-news med abolition 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen;

Haverikommissionens Jonas Bäckstrand ljuger svenska folket rakt in i ansiktet att JAIC:s Estoniautredning kan vara korrekt!;

Estonia-haverikommissionen polisanmäld för skyddande av brottsling;

Estniska anhöriga och Margus Kurm har tröttnat på Sveriges och Estlands nya Estonia-mörkläggning, sprängskador på bilderna och tredje hål UPD 11.9.21;

Estonia-Haverikommissionerna Estland/Sverige fortsätter blåljuga , inga metallanalyser från skråvet planerad;

 

Det gick inte att inbädda TV4:s inslag, typiskt

 

You must be logged in to comment.