Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

Positive TI Measurements in Berlin, Germany

Monday, 26 December 2011 20:02

TI Lars Drudgaard from Denmark and Dr. Henning Witte from White TV, Sweden, made a trip through Germany in December 2011 to make interviews and measurements on Targeted Individuals in order to prove that they have implanted chips, an important tool to remote control a human by mind control technologies. The measurement instrument is only able to measure electro magnetic waves. We know that the Mind Control technology is based on scalar waves. Therefore we can assume that the positive result of our measurement is showing that the electro magnetic waves from the chip have the task to target the individual, so that the scalar wave interferometer of the perpetrators can remote control and torture the TI's.

TI Lars Drudgaard aus Dänemark und Dr. Henning Witte von White TV, Schweden, haben im Dezember 2011 eine Reise durch Deutschland gemacht, um Interviews und Messungen an Targeted Individuals (Opfer von Mind Control) auszuführen. Damit soll bewiesen werden, dass die TI's Chips eingepflanzt bekommen haben, um sie mit Mind Control Technik fernsteuern zu können. Das Messgerät ist jedoch nur fähig, elektromagnetische Wellen zu messen. Wir wissen aber, dass die Mind Control Technik hauptsächlich mit Skalarwellen arbeitet. Daher darf man vermuten, dass unsere positiven Messungen nur beweisen, dass die elektromagnetischen Wellen, die aus dem Chip strahlen und gemessen worden sind, nur den Zweck haben, die Opfer zu orten, damit der Skalarwelleninterferometer der Täter diese fernsteuern und foltern kann.

TI Lars Drudgaard från Danmark och Henning Witte från White TV, Sverige, gjorde en rundresa genom Tyskland i december 2011 för att göra intervjuer och mätningar på Targeted Individuals, för att visa att de bär på implanterade chips, ett viktigt verktyg att fjärrstyra människor med hjärnkontroll teknologi. Mätinstrumentet kan enbart mäta elektromagnetiska vågor. Vi vet dock att Mind Control teknologin baseras på skalärvågor. Därför kan man anta att våra positiva mätresultat visar enbart att de elektromagnetiska vågor som chipet utsänder har till uppgift att spåra upp TI's, för att fjärrstyra och tortera dem med en skalärvågsinterferometer.

Listen also to the interview with Sabine Hinz.

 

Morgellons orsakad av Chemtrails?

Wednesday, 21 December 2011 19:40

Morgellons är en skrämmande pseudo sjukdom som många sätter i samband med chemtrails.

De består av konstgjorda fibrer som genomtränger ögon, huden och andra delar av kroppen.

"För första gången fick världen veta om Morgellons år 2002 då hemmafrun Mary Leitao som tidigare hade arbetat som laborant på sjukhus hittade en tunn tråd i en varböld på sin son Andrews läpp.

Tråden liknade ett maskrosfjun. Snart började små sår uppstå på ungens hela kropp och märkliga fibertrådar i svart, vitt eller rött hittades i dem. Pojken klagade att ”baggar kryper under huden”. Mary Leitao vände sig till åtta olika doktorer i försök att förstå vad händer med hennes barn men fick aldrig något tydligt svar. Alla läkare sa att pojken är helt frisk och de trådar som verkade avges av hans kropp egentligen bara var tråd från hans kläder som fastnade vid såren.

Då började Mary som hade medicinsk utbildning en egen utredning. Hon studerade tråden under mikroskop och bestämde att de inte hörde till pojkens kläder eller leksaker. Sedan sökte hon information på internet och upptäckte att det inte bara var hennes pojke som led av den konstiga sjukdomen som läkarna vägrade att erkänna, utan många människor i hela världen. Då grundade hon och hennes man en fond för att noggrant undersöka denna sjukdom som de kallade för Morgellons sjukdom." skriver Rysslands röst.

White TV för upptäcka till sin stora förfäran, att många läkare förnekar Morgellons och klassar det hela som inbillning. Vissa läkare vill skicka Morgellons offer till psykiatrin. Sådana slarviga och ansvarslösa läkare borde själva skickas till psykiatrin för att känna av hur det är att sitta där felplacerat och man borde dra in deras legitimation omedelbart.

Morgellons är egentligen ingen sjukdom utan ett resultat av hemlig biologisk krigföring mot alla människor, hypermodern teknologi. Vissa förknippar Morgellons också med genmodifierad mat.

Vi har anledning att misstänka att också nanochips sprejas ut i atmosfären i samband med 'chemtrails', och detta för att brukas i samband med tankekontroll (mind control).

Se även White TV:s inslag: Morgellons biologisk krigföring mot oss alla och

Chemtrails, Morgellons, HAARP, AI och nanoteknologi skall förslava människor till robotar

 

Stasi mischt bei Mind Control mit

Tuesday, 20 December 2011 01:06

Horst Kümmer kommt aus einer Familie mit Stasihintergrund. Er wurde zur Zielscheibe von Mind Control in der DDR; und heute von den Nachfolgern der Stasi, BND, CIA und Mossad.

 

 

German Mind Control Targeted Individual Berlin

Saturday, 17 December 2011 23:34

Even Germany is overcrowded with targeted individuals (TI). There seems not to be one country without victims of Mind Control. That individuals are targeted in Germany does not implicate that the source of the electronic torture is in Germany. Because the perpetrators use scalar waves , they can reach their targets wherever they are on the globe, because scalar waves (neutrinos) penetrate everything, even the earth herself.

Listen to Berlin TI Sabine Hinz:

 

Fjärrstyrdes Taimour Abdulwahab?

Saturday, 10 December 2011 13:40

En liten grupp försöker att tillskansa sig världsherravälde, den Nya Världsordningen, New World Order. Deras enda möjlighet att ta kontroll över världens 7 miljarder människor, ligger i att ha tillgång till en dold och välorganiserat maktapparat. Finanssystemet, hemliga sällskap och hemlig teknologi, är deras främsta redskap, i den för oss synliga, tre-dimensionella världen. För att maktinstrumenten skall fungera, är det nödvändigt att de är uppbyggda som en pyramid. Då räcker det att endast kontrollera toppen av pyramiden, eftersom alla längre ner i strukturen måste lyda order ovanifrån.

Finanssystemet utgör ett sådant pyramidspel och säkerhetstjänsterna, med tillgång till hemlig teknologi för bl.a. 'mind control', är också uppbyggda enl. samma pyramidstruktur. I deras topp står Mossad, en liten men extremt effektiv säkerhetstjänst, som tar order av bankhuset Rothschild (Israel som bas är enbart tillkommet som en sk. falskflaggad operation). Under Mossad kommer de brittiska tjänsterna MI5 och MI6, vilka är betydligt större i antal medarbetare. Därefter kommer USA:s och Rysslands säkerhetstjänster, vilka i sin tur kontrollerar säkerhetstjänster i andra länder.

Sverige är ett litet land och därför hamnar dess säkerhetstjänster, MUST och FRA för det militära och SÄPO för det civila, längre ner i maktpyramiden.

Allt sedan stormaktstiden har Sverige en historia av att ha varit underkuvat främmande länder. Under frihetstiden på 1700 talet var det Ryssland, Frankrike och i viss mån England. Sedan, efter att man låtit mörda Gustav III, tog franska frimurare (Grand Orient i Paris), makten i Sverige. Anledningen till att Gustav III måste röjas ur vägen, berodde på att han hade dristat sig till att kasta ut förtryckarna (varför han än idag svartmålas: tex. SVT:s Anno 1790). Därefter konspirerade frimurarna mot hans son, och lanserad en för Sverige fullständigt främmande Napoleon-general på tronen, Bernadotte. Eftersom det handlade om en fransk frimurarkonspiration, fick det bli en fransman på tronen. (Vår nuvarande kung, är den förste av Bernadottarna som distanserat sig från frimurarna och han måste därför och för sina fantastiska insatser för Sverige bedömas som riktigt bra för Sverige!)

Efter att Grand Orient tillsatt Bernadotte gick det dåligt för Sverige. Dess stormaktsställning erroderade, och landet fick uppleva massvält och elände i så hög grad, att mer än 1/3 av befolkningen tvingades utvandra. Först när socialdemokraterna kom till makten fick man det bättre i Sverige.

Vi lärde oss i förra inslaget om Unabombaren, att praktiskt taget alla viktiga terrordåd i världen, kontrolleras och genomförs av någon av säkerhetstjänsterna. Därför ligger det nära till hands att misstänka, att även Sveriges första terrordåd, för ett år sedan, den 11 december 2010, utfördes av någon/några säkerhetstjänster.

Påfallande är att Taimour Abdulwahab var en icke fanatisk, sympatisk och positiv person, ända fram tills han flyttade till Luton utanför London. Efter det blev han som förbytt. Känns mönstret bekant? Misstanken att han där utsattes för tankekontroll [mind control] av MI6 är stor, då Luton även spelade en numera ökänd roll i 7/7 attentaten.

En småbarnspappa som själv får bestämma och som älskar sin familj, skulle aldrig välja att bli en självmordsbombare, i synnerhet inte precis före sin födelsedag. Framförallt, så gör han en björntjänst åt den muslimska världen, då han [enligt Koranen] drar till sig förbannelse, när han dödar oskyldiga. Att spränga en ledande bankman kommer ju inte på frågan.

Den lilla mobilen eller walkie-talkie som låg bredvid bombmannen, kan också ha använts för att skicka ett lösenord till Taimour, vilket fick honom att genomföra ett redan på förväg, genom 'mind control', inprogrammerat handlingsprogram.

En tittare på White TV försåg mig med den här bilden som togs intill Taimour:

Det var inte speciellt kallt den dagen och inga andra som gick på Drottninggatan, behövde skydda sig mot kylan genom att täcka hela ansiktet. Misstanken är stor, att mannen ingick i säkerhetstjänsternas organisation, för att övervaka och kontrollera terrordådet (enl. uppgifter så skall också en fotograf ha varit på plats för att omedelbart dokumentera attentatet).

Det som dock är mest avslöjande, är varningen som en svensk, tillhörande försvarsmakten, gav till en bekant några timmar före bombexplosionen utlöstes på Drottninggatan: "Om du kan, undvik Drottninggatan i dag. Det kan hända mycket där. . .bara så du vet". Detta stärker misstanken, att en svensk säkerhetstjänst var inblandat.

Misstanken förstärks av den här bilden:

Skyltfönstren på bara någon meters avstånd från explosionen är oskadda. I motsats till vad SÄPO senare lät påskina, var sprängladdningens effekt extremt svag, dock tillräckligt att döda Taimour. Vissa betecknade därför omgående detta attentat som som ett falskflaggat sådant, utfört av en fyrverkeri själv-bombare. Inte heller den sk. bilbomben åstadkom någon större skada. Utan att  ha några direkta bevis, spekulerar jag därför i följande scenario:

Mossad eller MI6, som står över SÄPO i rangordning, har tvingat SÄPO att arrangera ett terrordåd även i Sverige. Ur MI6:s perspektiv var det på tiden att även Sverige inlemmades djupare i det syntetiska kriget mot terrorismen. Genom det nedtystade mordet på förre SÄPO-chefen Klas Bergenstrand, blev SÄPO igen tuktat av högre makter. Misstanken om att Bergenstrand bragts om livet kommer av att han hade en mycket bra hälsa och en hjärtinfarkt är enkelt att utlösa med hjälp av 'Mind Control'-teknologi. Bergenstrand hade innan han mördades, städat upp hos SÄPO efter mordet på Anna Lindh. Hennes mördare Mijailo Mijailovic, är ett typiskt 'Mind Control' offer (hörde röster som styrde honom och var maktlös). Eftersom Mossad hade ett decimerat inflytande så länge Bergenstrand var chef för SÄPO, så hade de ockå mest att vinna på hans död och den största misstanken faller därför på samma organisation (White TV kommer att ta upp detta i ett senare inslag).

Sverige är ett land med ovanligt många människor med empati. Därför finns också ovanligt många människor hos SÄPO med empati, jämfört med utländska säkerhetstjänster. Denna effekt gjorde att SÄPO utförde terrordådet så ofarligt som möjligt, men med maximal skrämselpropaganda, för att äska mer befogenheter (tillgång till FRA spaningen, mera pengar) och för att blidka sina slavdrivare högre upp i hierarkin. Detta är väl också anledningen att SÄPO fortfarande inte är klar med sin utredning. Hade SÄPO vägrat, hade MI6 eller Mossad, själva tagit initiativet och då hade det blivit som på Utøya i Norge. Intressant i sammanhanget, (vad jag vet), är också, att det inte avhölls någon säkerhetsövning strax före smällarna, på eftermiddagen för ett år sedan.

Noteras bör också att Tomas Lindstrand var åklagare i Sveriges första terrordåd. Han blev "känd" genom aktiv mörkläggning av Estonia-massmordet, då jag som anhörigföreningens juridiska ombud, hade flera duster med honom.

Sammanfattningsvis är Taimour Abdulwahab totalt oskyldig och bara ytterligare ett tragiskt offer, under  de aktiviteter som de Satans säkerhetstjänsterna sysselsätter sig med. Vi skall dock vara tacksamma att utfallet av sådana här dåd, vanligtvis är betydligt lindrigare i Sverige än i den övriga världen.