Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

Mind Controlled Margitta is not sick but TI

Saturday, 19 May 2012 21:16

Margitta from Lüneburg, close to Hamburg, Germany, worked as a social worker in a mental hospital. Later she got the typical symptoms for a targeted individual (TI), victim of Mind Control. The German police forced her into that same hospital, claiming she would be crazy and mentally ill. But she is not! She is only a victim of modern and well hidden technology. A judge at a local court did not buy the rubbish from the German police and freed her after two weeks.

 

 

Mind Control teknologin kan även användas positivt

Thursday, 17 May 2012 10:27

Folk har svårt att tro, när vi, som försöker sprida hemskheterna med Mind Control (hjärnkontroll), berättar att det finns en så avancerad teknologi, som kan fjärrstyra en människans hjärna. Fjärrstyrningen sker ofta med hjälp av ett litet chip i kroppen. Chips på 40- och 50- talet var mycket stora och många människor dog efter att man hade opererat in chips i deras hjärnor, t. ex i Sachsa Barnsjukhuset i Stockholm. Idag kan sådana chips ha nanostorlek.

Teknologin bygger på en kommunikation mellan chipet i den mänskliga hjärnan och en dator åt båda håll. Se den här lilla filmen, som den engelska tidningen The Guardian har publicerat den 16 maj 2012, där en armförlamad patient styr en robot som om den vore patientens egna armar, enbart med tankekraft. Tankar är inget annat än skalärvågor.

Se den senaste intervjun med skalärvågspåven Prof. Konstantin Meyl om hur vår kropp använder sig av skalärvågor och hur vi nu kan förklara detta med modern fysik.

Filmen visar att Mind Control teknologin även kan användas positivt och skall övertyga de okunniga att en sådan teknologi redan finns utanför det fördålda.

 

 

British/MI5/MI6 Mind Control and Child Abuse

Tuesday, 15 May 2012 20:01

Scandinavia is just now in the focus of Mind Control. In Norway, Oslo, criminal proceedings against Anders Bering Breivik are going on. In Sweden, Malmö, the criminal trial against Peter Mangs has started. He had a brain surgery in early childhood and got completely changed in his personality after a trip to the US. He never was a racist, lived in those Malmö quarters, where immigrants live and had no problems with them. He had no motive whatsoever to kill people, to liquidate immigrants. So even Peter Mangs is a victim of mind control.

Listen to these interesting British testimonies on trauma based Mind Control, where MI 6 and MI 5 and secret bases in Britain and strange microchips are involved. Interesting what the witness is saying about reptilian entities:

 

 

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology

Monday, 07 May 2012 23:23

I consider Prof. Dr. Konstantin Meyl to be the new Tesla of our time. In his first interview for White TV he gave an overview of all his huge research on potential vortexes, magnetic scalar waves, the unified field theory and the existence of the aether.

Jag anser att Prof. Dr. Konstantin Meyl är vår tids nye Tesla, supersnillet. I Meyls första intervju för White TV (på engelska) gav han en sammanfattning över hela hans gigantiska forskning som lät honom upptäcka att en virvel består alltid av två, varav den andra var okänd för vetenskapen. Han har döpt den till potentialvirvel. Meyl har återupptäckt skalärvågorna genom att visa hur Tesla upptäckte den elektriska skalärvågen. Meyl har sedan själv upptäckt den magnetiska skalärvågen och det är den som är biologisk relevant. Hela vår kropp arbetar med magnetiska skalärvågor. Meyl formulerade även den enade fältteorin (Einstein misslyckades) och beviset av etern.

Now he is explaining his research in biology. He detected that our whole body works with scalar waves, that the DNA transports information and energy with a magnetic scalar wave,

I den här intervjun beskriver Meyl sin biologiska forskning. DNA, som är byggt som en antenn, transporterar information och energi med hjälp av magnetiska skalärvågor,The distribution of the electric field (E) and of the magnetic flux density (B) in the double helix v=speed of the DNA wave (140,000 km/s) c=speed of light (= 300,000 km/s) (= speed of the vortex) (from The International CCN Society 2011)

that the nerves transport scalar waves,   och nerverna transporterar skalärvågor,

that the nodes Ranvier detected indicate a standing, longitudinal wave = scalar wave and that bio resonance medicine (Bicom) and homeopathy use scalar waves.

Ranviers noder indikerar en stående våg, en longitudinal våg = skalärvåg och att bioresonans medicinen (Bicom apparaten) och homeopati använder skalärvågor.

This interview is extremely important for doctors, because Meyl has found the missing links in how the human body is functioning. But it is also important for teachers to understand, why the kids have ADHD and difficulties to learn.

Intervjun är mycket viktig för läkare, då Meyl har hittat den felande länken hur vår kropp fungerar. Den är viktig för lärare att förstå varför elever har ADHD och svårigheter att lära sig något.

Electro smog is explained and how we can get rid of it. Victims of tinnitus and mind control can learn a lot, why they are suffering and how they could improve their situation.

Meyl förklarar vad elektrosmog är och hur vi kan bli av med det. Tinnitus och mind control (hjärnkontroll) offer kan lära sig mycket av den här intervjun. Meyl ger tips hur de kan förbättra sin situation.

Watch even these articles on scalar waves: Prof. Meyl New Tesla, Neutrino Free Energy, 100 years Scalar Wave Conspiracy, Our Body works with Scalar Waves, Scalar Weapons on 9/11?, Table Top Defender from QuWave shelter for TI's, Technical proof: Scalar Waves exist; Scalar waves kill cancer cells;The Growing Earth Part 1 and Part 2; Big Bang Big Bluff; Junk DNA no Junk at All!;

 

Norsk polis och Anders Breivik mind controlled

Sunday, 06 May 2012 20:19

Vaken.se kom nyligen med ett jätteintressant inslag, om att den norska polisen begick minst 27 fel under sina "försök" att rädda offren på Utøya. På min inrådan kompletterades inslaget den 19:e april 2012 med att den norska polisen faktiskt haft en övning på Utøya bara timmar före massakern, med specifik inriktning mot att oskadliggöra en ensam galning som går lös på Utøya och mördar så många människor som möjligt. White TV hade redan den 27:e augusti 2011 ett inslag om denna övning . Så hur i helvete kunde den norska polisen begå så många fel direkt efter en övning med samma ämne? Den enklaste förklaringen är, att delar av den norska polisen är 'mind controlled', fjärrstyrd av en säkerhetstjänst med hjälp av ett litet chip i kroppen. Jag har ingen teknisk bevisning för detta, men den förklaringen ligger närmast, när man känner till, hur enkelt det är nuförtiden att chippa upp en människa och utöva hjärnkontroll.

Att Anders Bering Breivik dirigerades under 'mind control' råder det i dagsläget ingen tvekan om, även om direkt teknisk bevisning saknas. White TV tog upp det direkt efter massmorden den 24: juli 2011. Som White TV rapporterade, påminde Breiviks manifest  mycket om Unabombarens, som också var 'mind controlled'. Att Breivik plagierade Unabombaren har t.o.m. de 'mind controllerade' mainstream-massmedia tagit upp.

Anders Breiviks gödselbomb påminner om Timothy McVeighs av samma typ. Båda var för svaga att åstadkomma så stor förödelse av byggnader, som det sägs och McVeigh var också 'mind controlled', som White TV informerade om. Även i Norge talar mycket för att det utplacerades bomber inne i regeringsbyggnaden.

Vittnesuppgifter finns också för att det fanns flera gärningsmän på Utøya. Även Webster G. Tarpley påpekar detta, samt andra. Den andre massmördaren beskrevs som 1,80 m lång, mörkt hår med nordisk utseende och beväpnat med pistol och bössa.

Den tyske turisten Marcel Gleffe kunde åka mellan fastlandet och Utøya mer än fem gånger och rädda över 30 offer från Utøya, innan den norska polisen behagade att infinna sig kl. 18:25 med över en timmes försening efter larmet kl. 17:24 och trots den nyss avslutade övningen på Utøya ca. två timmar innan.

Marcel Gleffe, räddaren på Utøya (bild från tyska Focus)

2010 skall Breivik ha marscherat med de engelska nynazisterna i English Defence League, som bedöms ha starka band till den engelska inrikes underrättelsetjänsten MI5. MI5 är en av mästarna i 'mind control'.

...
Massaker in Norwegen: Deutscher Camper wird zum Helden - weiter lesen auf FOCUS Online: http://www.focus.de/politik/ausland/terror-in-norwegen/tid-23053/massaker-in-norwegen-deutscher-camper-wird-zum-helden_aid_648910.html

Norska Gladios efterföljare heter SIMAS, Security Incident Management Analysis Systems. Finns det här ett samband varför den norska säkerhetspolisen PST har hamnat i blåsväder, för att de mörklägger 22/7 ? (Se nedanstående video)

På motivsidan för 'mind control' attacken mot Norge skulle finnas, att Norge ville dra ut sig från våldtäkten på Libyen, där bankhuset Rothschild ville få kontroll över centralbanken och avskaffa gulddinaren eller/och att de norska socialdemokraterna ville hjälpa palestinierna mot Rothschildkontrollerade Israel. Bankhuset Rothschild ger Mossad order och Mossad MI5.