Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

Madonna Madame Mind Control

Thursday, 05 July 2012 19:29

Igår svek Madonna publiken i Göteborg genom att låta den vänta i 1,5 timmar och sedan skälla ut den, när de inte ville hylla den judiska Kabbalahn. "Mitt i konserten uppmanade stjärnan att skrika 'chabala ja'. När responsen uteblev svarade popdrottningen med att skälla ut Ullevis publik." skriver Expressens Pascal Engman 2012-07-05 sid 46. Många stack i protest.

Madonna som gör reklam för Kabbalah

Man får dock inte döma Madonna allt för hård, då även hon är en slav under Mind Control, som de flesta andra superstars. White TV redogjorde för samma hemska öde ang. Michael Jackson, Britney Spears och Tila Tequila som är typiska Mind Control offer, liksom Katy Perry och Lady Gaga.

Vi börjar igen med anknytningen till fjärilen, som symboliserar Mind Control programmet Monark.

Madonna med fjärilsymbolen som signalerar att hon är en slav under Mind Control

och så var det det där med Musse Pigg

och djävulstecknet

och Illuminaterna pyramid med det allseende ögat som finns på varje dollarsedel

Känns mönstret bekannt?

Titta även på Vaken.se med sitt intressanta bidrag: Madonnas uppträdande på Superbowl, vad vill hon förmedla?


 

Katy Perry och Lady Gaga Mind Controlled

Tuesday, 03 July 2012 21:42

White TV fortsätter här att lägga ut material om kända artister, som anses vara offer för fjärrstyrning av deras hjärnor (Mind Control). Michael Jackson, Britney Spears och Tila Tequila är typiska Mind Control offer som visades. Katy Perry och Lady Gaga likaså.

Katy Perry med fjäril, symbolen för hjärnkontrol, Mind Control Project Monarch

Lady Gaga också med fjärilar, vilket tydligt bevisar att även hon är en Mind Control slav

Lady Gaga med Mickey Mouse symboler, se inlaget om Britney Spears för att förstå symboliken.

Lady Gaga med Baphomet frisur. Baphomet är ett vidrigt satanist-/djävulstecken

Lady Gaga verkar frossa i  Baphomet  (bildkälla)

Lady Gaga och den engelska drottningen, två satanister förenad

Lady Gaga gör blodsoffer rumsren

... och här Lady gaga i ytterligare en satanistisk hyllning för blodsoffer. Det är inte bara djur, utan framförallt människor som Illuminaterna gillar att offra.

Se även White TV:s Madonna Madame Mind Control

The illuminati,The Music Industry,MK ULTRA from Henning Witte on Vimeo.

 

Reclaim Your Brain with Mind Controlled Sean Stinn

Friday, 22 June 2012 02:25

https://youtu.be/RZyh0pgyIPc

 

In the USA a lot of innocent people suffer from Mind Control. The technology to remote control humans goes far back to the 50ies, when the Manchurian Candidates came to public discussion. The death angel of Auschwitz, Dr. Josef Mengele, started with Mind Control experiments in Auschwitz and was taken over by the US in Project Paperclip, so he could proceed to torture humans as Dr. Green in the Americas.
Nowadays the Mind Control technology has developed to mindboggling dimensions. The chips have nano size, so you can receive them by vaccination, drugs, food, chemtrails, doctors. The CIA and other secret services use a covert, Nikola Tesla based technology, which consists of magnetic scalar waves. The modern Tesla, Prof. Konstantin Meyl from Germany, has detected and described this wave. On White TV and Vimeo you can watch three very important interviews with him. He shows that our whole body is working with scalar waves and that our DNA is a scalar wave antenna and transmitter as our cells and nerves are. Our brain is a scalar wave interferometer, using both parts of the brain. So we can manifest. Thoughts are using scalar waves, being quicker than light. Don't rely on Albert Einstein!

Sean Stinn from Chicago got Mind Controlled since his childhood. Later on in his life he grasped what's going on and tried to blow the whistle. Fortunately the perps need some 'guniea pigs' for their research, whom they let know (only a tiny minority), that they are targeted individuals (TI). Probably because they need to train their huge computers (computer brain interface) how to react, if one mind slave is awakening. The goal is to chip up all mankind in order to introduce the New World Order, a huge fascist dictatorship over the whole planet. Listen to this interesting testimony.

Återta din hjärna med hjärnkontrollerad Sean Stinn från USA

I USA lider jämförelsevis många oskyldiga människor under 'Mind Control', hjärnkontroll. Teknologin att fjärrstyra människor går långt tillbaka ända till 50-talet, i Sverige egentligen redan till 1946 när Sachska barnsjukhuset opererade transmitters i babys hjärnor. Många dog plågsamt. På 50-talet dök begreppet Manchurian Candidate upp, när amerikanska krigsfångar återvände från Korea Kriget, där de hade degraderats till viljelösa robotar under rysk och kinesisk teknologi.

Dödsängeln från Auschwitz, Dr. Josef Mengele, startade med 'Mind Contol' experiment i Auschwitz och togs över av USA under Project Paperclip, där han kunde fortsätta att tortera människor som Dr. Green, både i USA och Sydamerika, dit många Nazister fick gå i exil med USA:s goda minne. Nuförtiden har hjärnkontrollteknologin utvecklats till häpnadsväckande nivåer. Chipsen har nanostorlek, så att man kan ge dem via vaccinationer, mediciner, chemtrails, läkare. CIA och andra säkerhetstjänster använder sig av hemliga teknologier, som grundar sig på Nikola Teslas forskning och använder sig av magnetiska skalärvågor. Dagens Tesla, Prof. Konstantin Meyl från Tyskland, har upptäckt och beskrivit denna vågtyp. På White TV kan ni se tre banbrytande intervjuer med honom. Han visar att hela vår kropp arbetar med skalärvågor och att vår DNA är en skalärvågsantenn, både mottagare och sändare, precis som våra celler och nerver. Vår hjärna är en skalärvågsinterferometer baserad på våra båda hjärnhalvor. På så sätt kan vi manifestera. Tankar använder sig av skalärvågor som kan färdas snabbare än ljuset. Lita inte på Albert Einstein!

Sean Stinn från Chicago blev hjärnkontrollerad sedan barndomen. Senare i livet begrep han vad som pågick med honom och försökte alarmera allmänheten. Turligt nog så behöver brottslingarna försökskaniner för sin forskning, så man låter en liten minoritet veta, att de är TI's. Förmodligen behöver man träna upp sina gigantiska datorer (dator-hjärn-interface) så att de lär sig att reagera, ifall en hjärnslav börjar att vakna upp. Målet är att chippa upp hela mänskligheten för att öppna vägen för den Nya Världsordningen (NWO), en fascistiskt superdiktatur över hela planeten.

https://youtu.be/RZyh0pgyIPc

Reclaim Your Brain with Mind Controlled Sean Stinn from Henning Witte on Vimeo.

 

Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe

Friday, 15 June 2012 20:58

Prof. Konstantin Meyl has detected the magnetic scalar wave. 100 years before Nikola Tesla detected the electric scalar wave; both are hushed up because they are linked to free energy. Neutrinos, which often are quicker than the speed of light, are an aspect of scalar waves, which can be harvested for free by galaxies, stars, planets (therefore the earth is growing), humans etc. This is evidence, that mother earth, the sun etc. are living entities.

In this 3rd interview (1st Meyl The New Tesla, 2nd Meyl detected DNA-wave) for White TV Prof. Meyl gives vital information for physicists, astronomers, astrologers, geologists and free energy researchers on how the universe is build up with neutrinos and how to catch them. 2006 Meyl was able to predict an earthquake in connection with a solar eclipse, because he knew of the Moons focusing of neutrinos. He describes why Kepler's 2nd law is not fitting for the stars movements in a galaxy and why dark matter and string theories are useless nonsense.

Fri Neutrino Energi i hela Universum

Prof. Konstantin Meyl har upptäckt den magnetiska skalärvågen. 100 år innan gjorde Nikola Tesla samma sak med den elektriska skalärvågen. Båda censureras bort i media och inom, av vetenskapsetabllissemanget 'auktoriserad' forskning, därför att skalärvågor är direkt kopplat till fri energi, som de hemliga makthavarna vill undertrycka till varje pris. Vi skall förtryckas genom att köpa olja och dyr el som mycket baseras på den förödande atomenergin. Att våra energikostnader skulle kunna vara nära 0 kronor varje månad förtigs.

Neutrinos färdas ofta snabbare än ljuset med hjälp av skalärvågor och därför kan galaxer (t ex vår vintergata), stjärnor, planeter och vi människor skörda dem. Det är det som kallas för fri energi. Naturen utnyttjar den dagligen framför vår näsa, men de mörka makthavarna på jorden tillåter inte, att vi använder teknik för att åstadkomma samma sak för våra dagliga behov. Prof. Meyl har hotats till livet flera gånger och med små marginaler undkommit en knivattack från en mind controlled (hjärnkontrollerad) tysk polisman med ett stort ärr på handen som följd. Många andra, t ex Wilhelm Reich som kallade den fria energin för Orgon, har mördats (av CIA) eller fått sina liv förstörda på annat sätt. Fega och dumma 'gröna' politiker förtiger den fria energin världen över, då de enbart är marionetter åt samma mörka makt.

Att hela vårt universum är uppbyggt med neutrinos som kommunicerar med hjälp av skalärvågor är ett bevis, att jorden (med dess Hartmann- och Currylinjer), solen och även vintergatan är en levande varelse, inte bara vi. Så vi är definitivt inte skapelsens krona. För mig är detta dessutom ett fysikaliskt bevis på att Gud finns.

Meyl kan påvisa med sin neutrinoforskning, som i den här intervjun är mest intressant för astronomer, astrologer, geologer och fri-energi-forskare, att jorden växer. Det är inte kontinentaldriften som gör att kontinenterna har fjärmat sig ifrån varandra, det är att hela jorden blir större med ca. 19 cm varje år genom att samla in neutrinos.

2006 kunde Meyl förutse en jordbävning som följd av en solförmörkelse, då månen fokuserar neutrinos på kärnskuggan i denna speciella situation. Meyl kan också förklara, varför Keplers andra lag inte fungerar för galaxer och mörk materia och strängteorin är nonsens.

Till de två andra engelska Meyl-intervjuerna, hänvisas i den engelska texten ovan.

 

Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe from Henning Witte on Vimeo.

 

Britney Spears också offer för Musikindustrins 'Mind Control' Program

Friday, 08 June 2012 15:35

White TV har redan tidigare uppmärksammat, att Michael Jackson och Tila Tequila fallit offer för Mind Control. Britney Spears har drabbats av samma hemska öde. Se även Madonna Madame Mind Control och inslaget om Katy Perry och Lady Gaga.

Britney Spears, med fjärilar, som symboliserar att hon är slav under Monark Projektet inom 'Mind Control', hjärnkontroll

Den första filmen (nedan), ger en bra överblick hur CIA:s 'Mind Control'-operation MK-Ultra, tidigt missbrukades även mot barn och blivande musiker.

Den andra filmen börjar med att avslöja hur Walt Disney, som var både Illuminat och satanist, hjälpte till att ta till fånga och misshandla barn. Att många barn spårlöst försvunnit vid de olika Disneyland-nöjesparkerna, är ingen slump. Cathy O'Brien och Monark-offret Brice Taylor, är två av de personer som utpekat Disney.

Sedan visar filmen på ett bra sätt, hur Britney Spears har programmerats med olika personligheter. Något som vanligtvis tvingas på dessa barn, under obeskrivligt grym tortyr. Upplevelsen är så förskräcklig, att själen väjer att förtränga det fruktansvärda traumat. Detta utnyttjas av förövarna för att splittra upp offrets personlighet i olika delar, vilka inte har en aning om varandra: dissociativ identitetsstörning eller på Engelska: 'multiple personality disorder' (MPD) eller dissociative identity disorder, DID.

Men programmeringen faller ofta sönder när offren blir ca. 30 år gamla. Då börjar de minnas och oroas. Blir risken för stor att Monark-offren avslöjar någonting, så mördas de av sina slavdrivare; ofta genom en 'överdos'.

Johann Wolfgang v. Goethe (1749 - 1832), en avhoppad Illuminat, har redan varnat för att sälja sin själ

 

Filmen uppmärksammar också på ett förtjänstfullt sätt de problem som uppstår när en människa säljer sin själ till djävulen. Johann Wolfgang v. Goethe beskrev på ett tidigt stadium, i sin Faust, den skada man förorsakar sig själv genom att sälja sin själ. Den materiella framgången i början, väger inte upp det helvete som följer. Jag känner personligen individer som t.e.x. kunnat börja köra Ferrari, eller erhållit finansiering till en filmproduktion, genom att sälja sig till de mörka krafterna. En person som möjligen också gjort detta, och ständigt och jämt, visar upp tecknet för satan och Illuminati-pyramiden, är musikern och skådespelaren Thorsten Flinck. Han ges därför mycket mer publicitet i media än vad hans usla artisteri förtjänar.