Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology

Monday, 07 May 2012 23:23

I consider Prof. Dr. Konstantin Meyl to be the new Tesla of our time. In his first interview for White TV he gave an overview of all his huge research on potential vortexes, magnetic scalar waves, the unified field theory and the existence of the aether.

Jag anser att Prof. Dr. Konstantin Meyl är vår tids nye Tesla, supersnillet. I Meyls första intervju för White TV (på engelska) gav han en sammanfattning över hela hans gigantiska forskning som lät honom upptäcka att en virvel består alltid av två, varav den andra var okänd för vetenskapen. Han har döpt den till potentialvirvel. Meyl har återupptäckt skalärvågorna genom att visa hur Tesla upptäckte den elektriska skalärvågen. Meyl har sedan själv upptäckt den magnetiska skalärvågen och det är den som är biologisk relevant. Hela vår kropp arbetar med magnetiska skalärvågor. Meyl formulerade även den enade fältteorin (Einstein misslyckades) och beviset av etern.

Now he is explaining his research in biology. He detected that our whole body works with scalar waves, that the DNA transports information and energy with a magnetic scalar wave,

I den här intervjun beskriver Meyl sin biologiska forskning. DNA, som är byggt som en antenn, transporterar information och energi med hjälp av magnetiska skalärvågor,The distribution of the electric field (E) and of the magnetic flux density (B) in the double helix v=speed of the DNA wave (140,000 km/s) c=speed of light (= 300,000 km/s) (= speed of the vortex) (from The International CCN Society 2011)

that the nerves transport scalar waves,   och nerverna transporterar skalärvågor,

that the nodes Ranvier detected indicate a standing, longitudinal wave = scalar wave and that bio resonance medicine (Bicom) and homeopathy use scalar waves.

Ranviers noder indikerar en stående våg, en longitudinal våg = skalärvåg och att bioresonans medicinen (Bicom apparaten) och homeopati använder skalärvågor.

This interview is extremely important for doctors, because Meyl has found the missing links in how the human body is functioning. But it is also important for teachers to understand, why the kids have ADHD and difficulties to learn.

Intervjun är mycket viktig för läkare, då Meyl har hittat den felande länken hur vår kropp fungerar. Den är viktig för lärare att förstå varför elever har ADHD och svårigheter att lära sig något.

Electro smog is explained and how we can get rid of it. Victims of tinnitus and mind control can learn a lot, why they are suffering and how they could improve their situation.

Meyl förklarar vad elektrosmog är och hur vi kan bli av med det. Tinnitus och mind control (hjärnkontroll) offer kan lära sig mycket av den här intervjun. Meyl ger tips hur de kan förbättra sin situation.

Watch even these articles on scalar waves: Prof. Meyl New Tesla, Neutrino Free Energy, 100 years Scalar Wave Conspiracy, Our Body works with Scalar Waves, Scalar Weapons on 9/11?, Table Top Defender from QuWave shelter for TI's, Technical proof: Scalar Waves exist; Scalar waves kill cancer cells;The Growing Earth Part 1 and Part 2; Big Bang Big Bluff; Junk DNA no Junk at All!;