Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

Tjernobylkatastrofen orsakades av USA:s Skalärvågsattack

Thursday, 26 April 2012 21:03

Idag för 26 år sedan, den 26 april 1986, chockades världen av Tjernobylkatastrofen. Den verkliga orsaken hålls alltjämt hemligt, för att medborgarna inte skall veta att skalärvågor existerar och att stormakterna, bakom kulisserna, har nyttjat dem länge för hemlig krigföring. Informationen kommer från den tyska f.d. Greenpeace-aktivisten Werner Altnickel, som specialiserat sig på atomenergifrågor, vädermanipulation etc. Han stödjer sig på den amerikanske f.d. överstelöjtnanten Tom Beardens forskning.

Eftersom Teslas forskning inte utsattes för lika hårt motarbetande i Sovjetunionen, som i USA, och då Sovjet efter krigsslutet 1945 kom över gräddan av de tyska radarteknikerna, erhöll Sovjetdiktaturen ett kraftig försprång inom området Tesla-strålning och skalärvågsvapen. Detta gjorde tex. att de före USA fick tillgång till s.k. jordbävningsmaskiner. Se White TV:s inslag om Ryska väder-vapen.

Sovjet manipulerade USA:s väder ständigt sedan 1970-talet. Den 31 mars 1986 drabbades San Francisco bukten i USA av en 5,3-nivå jordbävning. Woospecker signalen fanns med som ett ryskt fingeravtryck. De amerikanska försvarsinstitutionerna fick övertygande bevis, att Sovjet planerade en superjordbävning i April 1986 i samma område, som skulle ha kostat minst 300.000 människors liv. Jordbävningen innan var enbart en test, en uppvärmning. Då beslöt man att slå tillbaka. Den ryska jordbävningsmaskinen var placerad i Tjernobyl. Kärnkraftverkets uppgift var att ge energi till den stora jätteantennen. Upp till 15 kärnkraftverk var planerad för att förse de jättestora antennerna med energi.

USA sköt därför den 25 april 1986 med sina skalärvågsvapen sönder den ryska Tjernobylsändaren, som stod enbart ett fåtal kilometer ifrån kärnkraftverket. När sändaren träffades registrerade den amerikanska ingenjören Bill Bise, att Woopecker signalen, som han själv hade upptäckt, plötsligt blev knäpptyst. USA visste, att impulsen av deras strålningsvapen kunde slå slint och spränga atomkraftverk, men var beredd att ta risken. Man övervägde den egna befolkningens överlevnad, mot fiendens. Detta är fullt legitimt och om man får tro Tom Bearden, så hade USA den här gången all rätt att försvara sig. Det ända som stör mig är hemlighetsmakeriet så långt efteråt, när det kalla kriget har slutat för länge sedan.

Den ryska signalen benämndes hackspett, "Woodpecker". Här kan du lyssna på den:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Woodpecker.ogg

http://www.youtube.com/watch?v=yiCXb1Nhd1o

 

Prof. Konstantin Meyl the New Tesla

Wednesday, 25 April 2012 19:30

Nikola Tesla was the biggest scientific genius in the last century. Today this is Prof. Dr. Konstantin Meyl from Villingen, Black Forrest, Germany. He has not only organized a revival of Tesla but developed his research to mindboggling levels. He detected that every vortex has a counterpart, a so-called potential vortex, being able to form matter. He shows that electrons, protons, neutrinos etc. are double vortexes, without needing a postulate. By that he proofs, that there are two more types of waves besides the already well-known electromagnetic wave (Hertz 1888). Tesla (1899) detected the electric scalar wave and Meyl the magnetic scalar wave, giving access to free energy, huge over unity effects. The magnetic scalar wave, as an aspect of the neutrinos and therefore being quicker than light, is used in all biology, so Meyl can explain how the DNA is sending information and energy as an antenna using a DNA wave.
He describes what electro smog is and how we can avoid this. The cell phone industry, the TV/radio and computer industry and the car manufacturers could revolutionize their products by using scalar waves instead of electromagnetic waves, because they are more healthy, use less energy and have one dimension more to transport information.
And finally Meyl found the unified field theory, which a lot of scientists have searched for since long time ago. Even Einstein did not succeed. He trapped himself in the wrong information that nothing is quicker than light.

The unified field theory states that the field is first, than comes matter. That confirms what well informed circles have noticed since long time ago: it's the thought creating matter.

Watch even these articles on scalar waves and or research from Prof. Meyl: Neutrino Power, DNA-waves, 100 years Scalar Wave Conspiracy, Our Body works with Scalar Waves, Scalar Weapons on 9/11?, Table Top Defender from QuWave shelter for TI's, Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe; Technical proof: Scalar Waves exist; The Growning Earth Part1 and Part 2; Scalar Waves Kill Cancer Cells, sensational progress in cancer treatment; Big Bang Big Bluff; Svarta hål förklaras enklast med skalärvågor och deras neutriner; Junk DNA no Junk at ALL;

Prof. Konstantin Meyl, the modern Tesla

Nikola Tesla var det förra seklets största vetenskapliga geni. Idag är det Prof. Dr. Konstantin Meyl från Villingen i Schwarzwald, Tyskland. Han har inte bara organiserat ett återuppväckende av Teslas idéer, utan också vidareutvecklat hans forskning till häpnadsväckande nivåer. Han upptäckte att varje virvel har en motsvarande virvel, som han döpt till potential-virvel och som har förmåga att skapa materia.

Dr. Meyl visar, utan att behöva ta stöd av någon grundprincip, att elektroner, protoner, neutriner etc., är dubbel-virvlar. Med detta leder han i bevis, att det förutom den redan välkända elektromagnetiska vågen (Hertz 1888), finns två andra typer av vågor. Tesla upptäckte (1899) den elektriska skalära vågen och Meyl dess magnetiska motsvarighet, som öppnar vägen till fri energi och stora överskottseffekter i energi (COP). Den magnetiska scalärvågen, som är en aspekt av neutrinos och därför snabbare än ljuset, används i hela biologin. Meyl kan därför förklara hur DNA, verkande som en antenn, kan sända information och energi, genom nyttjande av en DNA-våg. Meyl förklarar vad elektrosmog är och hur vi kan bli av med detta problem. Telekom- och databranschen, radio och TV-industrin, samt biltillverkarna, kunde få fram revolutionerande produkter om de använde skalärvågor i sina produkter, eftersom dessa vågor är hälsosammare, nyttjar mindre energi och har ytterligare en dimension till förfogande för att transportera information.

Vilken räddning det skulle bli för SAAB, om de började bygga bilmotorer baserade på fri energi. Inga bensinkostnader längre! Tesla körde redan på 30-talet en sådan bil!

Supersnillet Nikola Tesla

Slutligen har Meyl dessutom lyckats hitta den enhetliga fältteori, som mängder med vetenskapsmän letat efter sedan lång tid tillbaks. Inte ens Einstein klarade av detta. Han låste fast sig i sitt felaktiga påstående, om att inget är snabbare än ljuset. Den enade fältteorin visar också tydligt, att fältet var först och utifrån fältet skapades materia, inte tvärtom. Detta bekräftar vad välinformerade kretsar påstått sedan länge: det är tanken som skapar materia.

Titta även på White TV:s tidigare inslag om skalärvågor och liknande: Den stora Skalärvåg-konspirationen, Hela vår kropp arbetar med skalärvågor, Hartmann-och Currylinjer är också skalärvågor, Planeten jord missbruks som vapen, Ryska Väder-vapen, Kvantfysik är nonsens och mörk energi finns inte; Tekniska bevis att skalärvågor finns;

 

 

Mind Controled Tila Tequila got help from Emilia Carpinisan

Monday, 16 April 2012 19:14

Sweden related model and TV star Emilia Carpinisan reveals in Swedish press, Aftonbladet, that her friend Tila Teguila could be mind controlled by the US government.

Tila Tequila

"US-Government is beaming radiation to peoples brains" is the headline. Emilia blames the Illuminati.

"About two weeks ago, "reality" TeeVee celebrity and model Tila Tequila reportedly suffered a brain aneurysm after an alleged suicide attempt:

Tila Tequila is on the mend after experiencing one serious health scare.
The 30-year-old pint-size reality star suffered a near-fatal brain aneurysm that left her hospitalized last week, sources close to Tequila tell E! News.
The aneurysm was apparently discovered after paramedics responded to an "attempted suicide" call placed by Tila's roommate, who claimed the starlet had overdosed on pills. It's unclear if the drug caused the aneurysm or if it was a tragic simultaneous onslaught to her system.
A 30-year-old suddenly having a brain aneurysm?  Sounds fishy to me...

Soon after her alleged suicide attempt was reported,
she entered a rehab clinic in Florida.

Today, Charlie Guiliani, host of
Truth Hertz Radio, discussed the following information compiled by POPEYE at FEDERALJACK.com:
It was all over the MSM this week, the near-fatal brain aneurysm and drug overdose of reality TV host Tia Tequila. Regardless her wild lifestyle and likely abuse of substance, you may remember that a couple of years ago, she spilled the beans about the Illuminati and the NWO agenda in the American industry of entertainment.
I’ve found some odd details about her life, that suggests that MAYBE, I said MAYBE her brain aneurysm may be related with her whistleblowing attitude.
Tila Tequila rose to fame very quickly. She’s a very beautiful woman and there’s a reason why she rose to fame so quickly. Under the CIA’s MK-ULTRA Mind Control Program, a lot of the women are programmed to become ‘sex slaves’ to the Powers That Be, hence, the Illuminati / New World Order."
reports John Friend's Blog, 14 March 2012.
There are tons of hidden messages in the [music] videos, and symbols that prove that they worship Satan. Please don’t take this as a joke. It is not, and it is serious. The government even now has a way to send out frequencies on your TV that you cannot hear, yet it highly affects your brain, and mixed in with all the visuals from the music videos, you become hypnotized without you even realizing this. That sounds crazy, right? Well, it is true. I have been studying about this for the past 7 years now, and kept quiet about it for a long time, except when I chat with other groups of people I know that also know about ‘the others.’ If I told you the entire thing, it will really blow your mind away. But I feel it is SO IMPORTANT for people to know what’s happening to them.” the blog proceeds.
As White TV pointed out earlier, satanism and Mind Control are interlocked.
Take a look at Michael Jackson Mind Controlled and Madonna Madame Mind Control samt Katy Perry och Lady Gaga. Även Britney Spears är Mind Control offer.
 

New York City Kidnaps and Force-Drugs Kids

Sunday, 15 April 2012 22:12

I just saw a BBC-film on child abuse and got so upset, that I needed to spread this film even on White TV:

" In the summer and fall of 2003, an investigative reporter working undercover at an orphanage in New York City found that the city was allowing foster children in its care to be used as "guinea pigs" for experimental trials of highly toxic and painful drugs.  What Liam Scheff found at Incarnation Children's Center (ICC) in Washington Heights ignited a city scandal in 2004 and into early 2005--a scandal mostly forgotten today but not yet resolved. The New York Press published his article in early 2004, and further articles followed in the London Observer/Guardian and the New York Post, among other media.  The allegations were even the subject of a BBC documentary, Guinea Pig Kids.

One former city councilman--District 39's Bill de Blasio of Park Slope, Brooklyn--chaired the council's General Welfare Committee and was responsible for the city's Administration for Children's Services (ACS), which referred children to ICC.  De Blasio is our new New York Public Advocate. While we took no direct position in the election, we thought this was a rare opportunity to watch a candidate for this important city post in action, "advocating"--or not--for the families of New York.

Please join us as we continue to ask Public Advocate de Blasio a few questions.  We invite him to participate and will faithfully post his answers here.  And if you would like to question him or comment as well, you can do so at the "Your Questions and Comments" form at the left" writes Ask Bill de Blasio Why.

The US has a long tradition of using humans as "guinea pigs", for ex in Mind Control.

 

F d US-Försvarsminister William Cohen medger jordbävningsvapen

Sunday, 15 April 2012 18:03

"I april 1997 diskuterade den dåvarande försvarsministern William Cohen offentligt faran av en HAARP-liknande teknologi oh sa: ”andra är engagerade även i an ekologisk typ av terrorism genom vilken de kan ändra klimatet, sätta igång jordbävningar och vulkanutbrott genom användande av fjärrstyrda elektromagnetiska vågor… Så det finns massor av skickliga människor där ute som arbetar på att finna vägar där de kan förorsaka terror på andra nationer… Det är verkligt, och detta är orsaken till varför vi måste intensifiera våra ansträngningar.” skriver Yrsa Häggström på sin intressanta och modiga blogg Bakom kulisserna.

Här är originalcitatet: "Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves". En amerikansk försvarsminister vet vad han pratar om när dett gäller vapenteknologi.

Att filmsnutten nedan sätter jordbävningsvapnet HAARP i samband med befolkningskontroll, är en ny dimension i detta djävulska instrument.

Titta även på tidigare inslag från White TV ang. HAARP:

HAARP har Plasma-Kikarsikte,

Planeten Jord missbruks som vapen,

HAARP Magnetometern bevisar japanska tsunami massmordet,

NASA data bekräftar att HAARP utlöste Japan tsunamin,

Sverige och Norge med i HAARP-konspirationen,

Jordbävningar på 10 km djup = Indikation på HAARP

Rysska Vädervapen, Tjernobylkatastrofen orsakades av USA,