Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

Hartmann- och Currylinjer är också skalärvågor

Tuesday, 16 August 2011 21:28

Jorden är också en levande varelse som människor, djur eller plantar. Alla levande varelser har kanaler för den fria livsenergin som Wilhelm Reich kallade för Orgon, på Sanskrit heter den Prana, i den kinesiska världen Chi etc. Akupunkturen känner till dessa energikanaler i den mänskliga kroppen och sticker in nålar där flödet av Orgonenergin har stannat av eller går trögt, gärna i några korsningspunkter av de fria energibanorna.

Wilhelm Reich kom på tanken att även jorden måste ha sådana energibanor och byggde en s.k. cloudbuster med vilken han samlade och koncentrerade Orgon som han skickade med en slags kanon till himlen i de områden där det behövdes regn. Mycket riktigt, så blev det regn. Detta var ett av många bevis att jorden är en levande varelse.

Jordens fria energibanor kallas för jordstrålning och fick namnen efter de två tyska läkare som återupptäckte dem: Manfred Curry och Ernst Hartmann. Dessa Curry- och Hartmannlinjer är också skalärvågor. Eftersom det finns ännusålänge knappt några mätinstrument för skalärvågor är det enklast att detektera linjerna med slagrutor. Fil. dr. Nils-Axel Mörner fick springa gatlopp för sina slagruta kurser på Stockholms universitet. Han fick smaka piskan av den stora skalärvåg-konspirationen.

Jag känner personligen en medarbetare på FOI som forskade i Curry- och Hartmannlinjer. Eftersom de är skalärvågor moduleras information på dem som används i Mind Control syfte. I dagsläge vill jag inte avslöja hans namn. Det är typiskt för Sverige: officiellt svartmålas alla forskare på jordstrålning men FOI betalar saftiga pengar för hemligstämplat forskning på området med våra skattepengar. Samtidigt är FOI ökänt för sina Mind Control försök och sin styrning av Karolinska Institutets (KI) forskning med levande människor som försökskaniner. FOI har bemannat och betalat stora områden hos KI när det gäller denna extremt oetiska forskning.

Titta på dessa vackra filmer om jordstrålningen:

(Se även våra inslag om att hela vår kropp arbetar med skalärvågor samt konspirationen kring ämnet.)

 

Hela vår kropp arbetar med skalärvågor

Sunday, 14 August 2011 21:38

Dagens biologer och läkare kan inte förklara vad liv är. De kan inte förklara tillfredställande hur celler kommunicerar med varandra. De fokuserar på kemiska reaktioner. Detta räcker inte. Det viktigaste kommunikationsinstrumentet i vår kropp har de inte upptäckt pga. den stora konspirationen mot skalärvågor. Maxwell beskrev skalärvågorna i sin ekvation men efter hans död fuskade man (Heaviside und Gibbs) och tog bort de viktiga bitarna i hans våg ekvation, så att enbart Hertz-vågor kunde beskrivas. Nikola Tesla som återupptäckte skalärvågen med sina experiment att transportera el genom luften snabbare än ljus marginaliserades i vetenskapen genom samma konspiration. Tesla var betydligt större än Einstein som gav oss den felaktiga informationen att inget kan vara snabbare än ljus. Detta passade dem som låg bakom konspirationen och därför fick Einstein Nobelpris och berömmelse medans Tesla fick ruttna bort.

Vår kropp genererar ständigt skalärvågor. De uppstår när två elektromagnetiska (Hertz) vågor med samma frekvens är exakt utanför fasen, alltså tar ut varandra genom vara den exakta motsatsen till varandra då amplituderna subtrahera varandra. Felet som görs i den etablerade vetenskapen är att man utgår ifrån att vågen är borta. Energi kan dock aldrig försvinna, enbart omvandlas. I det här fallet försvinner den elektromagnetiska vågen inte utan bildar en skalärvåg. Man säger att skalärfältet har gått tillbaka till sin potential i vakuumnivån.

Enligt prof Meyl består en våg alltid av en elektromagnetisk del och en skalär del. Ibland är den elektromagnetiska övervägande, ibland tvärtom.

Skalärvågor kan produceras genom att veckla två kablar rund en figur som har formen av en åtta, en möbius spole. När man sedan skickar elektrisk ström genom den ena kabeln i den ena riktningen och den andra i motsatt riktning tar dessa elektromagnetiska vågor ut varandra och en skalärvåg föds.

Vår DNA är en antenn som kan skicka iväg skalärvågor och ta emot skalärvågor. DNA i cellens kraftverk, mitokondrie, har formen av en super spole. Superspolen DNA ser ut som en möbius spole och kan därför generera skalärvågor. De flesta celler i vår kropp har tusentals möbiusspoler i sig som producerar skalärvågor i cellen och kroppen.

Enligt Meyl finns det två typer av skalärvågor: elektriska, som Tesla upptäckte runt 1890, och magnetiska, som Meyl upptäckte runt 1990. Det är de magnetiska skalärvågorna som är biologiskt relevanta. Enligt Meyl har kroppen inga antenner för elektromagnetiska vågor. Skador av elektrosmog (elöverkänslighet) vållas därför av skalärvågor, som är en viktig del i mobilteknologin. Stora delar av mind control görs via mobiltelefonerna och tillhörande sändningsmaster.

En annan möbiusspole anordning finns i vårt blodsystem. Det ständiga blodflödet genom det arteriella systemet matchas av blodflödet från det venösa systemet, som lämpligt nog kretsar i rakt motsatt håll och på så sätt bildar en möbiusspole. Blodcirkulationen genom kroppen påminner om åtta-formen från möbiusspolen.

Hela kroppen kan alltså skicka information och energi (akupunkturen jobbar med det) till varenda cell och vice versa. Detta kan gå fortare än med ljusets hastighet då kroppen använder skalärvågor som sitt viktigaste instrument. Därför kan bilder i vår hjärna byggas upp blixtsnabb, man säger genom parallell teknologi och inte analogt eller digitalt. Eller har ni någonsin märkt att det fattas några pixlar i era minnesbilder?

Även vår hjärna arbetar främst med magnetiska skalärvågor och har förmodligen förmågan att omvandla dem till elektromagnetiska vågor och tvärtom. Vänstra och högra hjärnhalvan skickar ut olika skalärvågor och bildar därmed en s.k. skalärinterferometer. Tankar är skalärvågor. Därför kan de blixtsnabb med litet energi och obehindrat tränga fram till långt avlägsna ort, s.k. telepati.

Då kroppen använder magnetiska skalärvågor som sitt viktigaste instrument måste också Mind Control teknologin använda sig av en sådan typ av vågor; annars bli det svårt att producera smärta i olika kroppsdelar eller läsa och styra tankar för att inte tala om att manipulera eller sudda ut minnen utan att ha närkontakt med kroppen.

Ett visst skydd mot Mind Control kan eventuellt erhållas genom apparater som absorberar och/eller sänder skalärvågor och omvandlar dem till någonting nyttigt. Några finns redan på marknaden:

http://quwave.net/defender.html

http://www.humanfirewall.com/humanfirewallGB.htm

http://www.graviflight.de/STE-Element/ste-element.html

http://www.harmonyomega.com/start.html

http://www.orgonised-germany.de/

http://www.orgonit.se/index.php?route=information/information&information_id=6

(se även White TV.s inslag om skalärvåg-konspirationen och jordens hemliga energinät samt den viktiga skalärvågsintervjun med Prof. Meyl)

Update 28.01.2015: det har visat sig att enbart skalärvågssändarna från QuWave kunde ge ett visst skydd. Men ofta kunde skyddet enbart upprätthållas i en vecka, 10 dagar. Därefter lyckades gärningsmännen slå ut det.

Ett mycket effektivare och bättre skydd mot mind control är homeopatiskt guld, aurum metallicum. Vi har testat det nu i två år och ca. 80% av targeted individuals fick en påtaglig bättre situation. En åkte dock till USA och efter det blev han mycket sämre igen trots aurum metallicum. Undvik USA!

Se närmare: Guld skyddar mot mind control / tankekontroll;

Guld skyddar mot mind control from Henning Witte on Vimeo.

Scalar Waves in Mind Control from Henning Witte on Vimeo.

 

Den stora skalärvåg-konspirationen

Thursday, 11 August 2011 22:04

White TV har försökt att analysera teknologin som används inom Mind Control. Två ledtrådar gav en fullträff. Många targeted individuals (ti) klagade över att de inte kunde få skydd i en faradays bur samt att de även långt under jorden, dit ingen mobilfunk nådde, blev lika hårt torterat som vanligt. En annan ti berättade att hon hade utlöst tjuvlarmet i ett varuhus utan att ha stulit något. Det finns en nästan okänd typ av vågor som tränger igenom hela jordklotet och även en faradays bur och som används i stöldskydd: skalärvågen.

I Sverige, som är extra hårt förtryckt, har man knappast hört om en skalärvåg. I Tyskland har Prof. Konstantin Meyl gjort banbrytande upptäckter genom att bygga samma försöksanordning som Nikola Tesla (Wikipedia förtiger skalärvågen naturligtvis också, men nämner i alla falla att Tesla jobbade med långitudinella vågor) gjorde i Colorado Springs 1899.Tesla kunde skicka el 42 km genom luften. Glödlamporna på denna distans kunde inte bara brinna utan en kabel till strömkällan, de fick mera energi än vad som skickades iväg! Och skalärvågen som överförde elen med energivinst gick fortare än ljus!

Skalärvågen, en stående våg, är mera ett fält än en våg (gamla eter teorin från Christian Huygens) och är en aspekt av den fria Orgon-energin som Wilhelm Reich hade återupptäckt och använt för att bygga bilmotorer på fri energi samt väderkanoner som gjorde att det regnade i öknen på beställning.

Den här fria energin är känt och förtryckt sedan länge (Reich mördades av CIA och man brännde hans böcker hos Nazister, kommunister och även i USA). I sanskrit kallas den prana, i Asien chi osv. Akupunkturen känner till den då alla levande varelser behöver orgon-energin, även moder jord.

Se här en engelsk introduktionsfilm om sklärvågen med Prof. Konstantin Meyl:

(se även: hela vår kropp arbetar med skalärvågor och inslaget om jordens hemliga energinät)

 

Scalar Waves in Mind Control from Henning Witte on Vimeo.

 

Mind Control technology get's commercial

Wednesday, 03 August 2011 22:15

There are programs that allow you to dictate right into your computer: speech recognition. It comes from CIA technology, which has been secret in the 1960ies, used to illegally listen to peoples telephone conversation. The secret technology is always 20, 30 years ahead of what is made public later. So imagine how powerful the Mind Control technology, which is used illegally, is today, if this is already commercial:

 

 

Dr. Frank Olson blev mördad

Tuesday, 02 August 2011 22:42

Svenskättlingen Dr Frank Olson var CIA agent och civil vetenskapsman hos den amerikanska biologiska vapensmedjan Fort Detrick i US delstaten Maryland (bl. a. Antrax som skickades ut efter 9/11). Han deltog i början av 50-talet i CIA Mind Control programmet MK-Ultra och Project Artichoke. Där testades grym tortyr och droger hos fångar för att de skulle prata. Flera offer dog under tortyren (Guantanamo har en gedigen tortyrtradition i USA bakom sig). Det blev för mycket för Frank Olson och han ville hoppa av. Han öppnade sitt hjärta för den engelske psykiatern William Sargant, som dock jobbade åt MI6. Olson visste också att USA hade i hemlighet använt biologiska stridsmedel i Koreakriget 1950 trots att detta var förbjudet.

Sargant varnade MI6 för säkerhetsrisken Olson och såg till att han inte längre fick tillgång till den engelska biovapensmedjan Porton Down. Kort därefter bad Olson att bli entledigat från sin tjänst som chef för Special Operations Division på Fort Detrick.

Detta ledde till att CIA mördade honom men lät det se ut som ett självmord genom att Dr Frank Olson slängdes ut från ett fönster i 13 våningen på Staler Hotel i New York den 28 november 1953.

Hans familj, hustrun, två söner och en dotter har sedan dess förtvivlat försökt att få klarhet i fallet. CIA agenten Robert Lashbrook, som delade hotellrummet med Frank under mordet, sade först till familjen att han själv såg hur Frank med fullt uppsåt kastade sig ur fönstret. Senare påstod han att han först skulle ha vaknat genom att han hörde hur glaset från fönstret gick sönder.

Efter avslöjanden i Washington Post den 11 juni 1975 att CIA agenten Robert Lashbrook på uppdrag av sin chef Dr. Sidney Gottlieb, ökänt brottsling i Mind Control programmen, hade givit Frank LSD strax före dennes död, besökte och konfronterade Franks dotter, Lisa Olson, familjevänen överste Vincent Ruwet som var med Frank under mordnatten, då den hade undanhållit viktig information från familjen under alla år. Inte långt därefter dog hon, hennes make samt deras barn i en krasch av ett litet propellerflygplan.

Fallet Frank Olson togs 1975 enda upp till Vita Huset av President Ford som såg till att hans medarbetare Dick Cheney och Donald Rumsfeld sopade sanningen effektivt under mattan. Deras illgärningar började alltså tidigt.

1997 fick Franks son Eric Olson den amerikanska studien "A Study of Assassination" i sina händer. Där ger den amerikanska staten en noggrann bruksanvisning hur man mördar folk som USA tycker är misshagliga. En av metoderna är att slå med ett trubbigt föremål mot offrets tinning.

Som tur var så hade familjen låtit balsamera Franks kropp så att man kunde göra en autopsi efter mer än 40 år. Man hittade en knytnävsstor hematom vid Franks vänstra tinning och knappast några glassår.

Fort Detrick vetenskapsmannen Dr. Bruce Edwards mördades den 29 juli 2008. Gissa vad den officiella versionen är!

Se filmen om Dr Frank Olsons fall, som dock undanhåller de riktiga pinsamheterna för USA, som vanligt i mainstream media.

Källa: Andreas von Rétyi, "Denn sie wussten zu viel...", Kopp Verlag november 2008

Se även denna film om Mind Controls historia, där Olson fallet tas upp ganska ytligt och alla implantat förtigs.