Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

German Mind Control Targeted Individual Berlin

Saturday, 17 December 2011 23:34

Even Germany is overcrowded with targeted individuals (TI). There seems not to be one country without victims of Mind Control. That individuals are targeted in Germany does not implicate that the source of the electronic torture is in Germany. Because the perpetrators use scalar waves , they can reach their targets wherever they are on the globe, because scalar waves (neutrinos) penetrate everything, even the earth herself.

Listen to Berlin TI Sabine Hinz:

 

Fjärrstyrdes Taimour Abdulwahab?

Saturday, 10 December 2011 13:40

En liten grupp försöker att tillskansa sig världsherravälde, den Nya Världsordningen, New World Order. Deras enda möjlighet att ta kontroll över världens 7 miljarder människor, ligger i att ha tillgång till en dold och välorganiserat maktapparat. Finanssystemet, hemliga sällskap och hemlig teknologi, är deras främsta redskap, i den för oss synliga, tre-dimensionella världen. För att maktinstrumenten skall fungera, är det nödvändigt att de är uppbyggda som en pyramid. Då räcker det att endast kontrollera toppen av pyramiden, eftersom alla längre ner i strukturen måste lyda order ovanifrån.

Finanssystemet utgör ett sådant pyramidspel och säkerhetstjänsterna, med tillgång till hemlig teknologi för bl.a. 'mind control', är också uppbyggda enl. samma pyramidstruktur. I deras topp står Mossad, en liten men extremt effektiv säkerhetstjänst, som tar order av bankhuset Rothschild (Israel som bas är enbart tillkommet som en sk. falskflaggad operation). Under Mossad kommer de brittiska tjänsterna MI5 och MI6, vilka är betydligt större i antal medarbetare. Därefter kommer USA:s och Rysslands säkerhetstjänster, vilka i sin tur kontrollerar säkerhetstjänster i andra länder.

Sverige är ett litet land och därför hamnar dess säkerhetstjänster, MUST och FRA för det militära och SÄPO för det civila, längre ner i maktpyramiden.

Allt sedan stormaktstiden har Sverige en historia av att ha varit underkuvat främmande länder. Under frihetstiden på 1700 talet var det Ryssland, Frankrike och i viss mån England. Sedan, efter att man låtit mörda Gustav III, tog franska frimurare (Grand Orient i Paris), makten i Sverige. Anledningen till att Gustav III måste röjas ur vägen, berodde på att han hade dristat sig till att kasta ut förtryckarna (varför han än idag svartmålas: tex. SVT:s Anno 1790). Därefter konspirerade frimurarna mot hans son, och lanserad en för Sverige fullständigt främmande Napoleon-general på tronen, Bernadotte. Eftersom det handlade om en fransk frimurarkonspiration, fick det bli en fransman på tronen. (Vår nuvarande kung, är den förste av Bernadottarna som distanserat sig från frimurarna och han måste därför och för sina fantastiska insatser för Sverige bedömas som riktigt bra för Sverige!)

Efter att Grand Orient tillsatt Bernadotte gick det dåligt för Sverige. Dess stormaktsställning erroderade, och landet fick uppleva massvält och elände i så hög grad, att mer än 1/3 av befolkningen tvingades utvandra. Först när socialdemokraterna kom till makten fick man det bättre i Sverige.

Vi lärde oss i förra inslaget om Unabombaren, att praktiskt taget alla viktiga terrordåd i världen, kontrolleras och genomförs av någon av säkerhetstjänsterna. Därför ligger det nära till hands att misstänka, att även Sveriges första terrordåd, för ett år sedan, den 11 december 2010, utfördes av någon/några säkerhetstjänster.

Påfallande är att Taimour Abdulwahab var en icke fanatisk, sympatisk och positiv person, ända fram tills han flyttade till Luton utanför London. Efter det blev han som förbytt. Känns mönstret bekant? Misstanken att han där utsattes för tankekontroll [mind control] av MI6 är stor, då Luton även spelade en numera ökänd roll i 7/7 attentaten.

En småbarnspappa som själv får bestämma och som älskar sin familj, skulle aldrig välja att bli en självmordsbombare, i synnerhet inte precis före sin födelsedag. Framförallt, så gör han en björntjänst åt den muslimska världen, då han [enligt Koranen] drar till sig förbannelse, när han dödar oskyldiga. Att spränga en ledande bankman kommer ju inte på frågan.

Den lilla mobilen eller walkie-talkie som låg bredvid bombmannen, kan också ha använts för att skicka ett lösenord till Taimour, vilket fick honom att genomföra ett redan på förväg, genom 'mind control', inprogrammerat handlingsprogram.

En tittare på White TV försåg mig med den här bilden som togs intill Taimour:

Det var inte speciellt kallt den dagen och inga andra som gick på Drottninggatan, behövde skydda sig mot kylan genom att täcka hela ansiktet. Misstanken är stor, att mannen ingick i säkerhetstjänsternas organisation, för att övervaka och kontrollera terrordådet (enl. uppgifter så skall också en fotograf ha varit på plats för att omedelbart dokumentera attentatet).

Det som dock är mest avslöjande, är varningen som en svensk, tillhörande försvarsmakten, gav till en bekant några timmar före bombexplosionen utlöstes på Drottninggatan: "Om du kan, undvik Drottninggatan i dag. Det kan hända mycket där. . .bara så du vet". Detta stärker misstanken, att en svensk säkerhetstjänst var inblandat.

Misstanken förstärks av den här bilden:

Skyltfönstren på bara någon meters avstånd från explosionen är oskadda. I motsats till vad SÄPO senare lät påskina, var sprängladdningens effekt extremt svag, dock tillräckligt att döda Taimour. Vissa betecknade därför omgående detta attentat som som ett falskflaggat sådant, utfört av en fyrverkeri själv-bombare. Inte heller den sk. bilbomben åstadkom någon större skada. Utan att  ha några direkta bevis, spekulerar jag därför i följande scenario:

Mossad eller MI6, som står över SÄPO i rangordning, har tvingat SÄPO att arrangera ett terrordåd även i Sverige. Ur MI6:s perspektiv var det på tiden att även Sverige inlemmades djupare i det syntetiska kriget mot terrorismen. Genom det nedtystade mordet på förre SÄPO-chefen Klas Bergenstrand, blev SÄPO igen tuktat av högre makter. Misstanken om att Bergenstrand bragts om livet kommer av att han hade en mycket bra hälsa och en hjärtinfarkt är enkelt att utlösa med hjälp av 'Mind Control'-teknologi. Bergenstrand hade innan han mördades, städat upp hos SÄPO efter mordet på Anna Lindh. Hennes mördare Mijailo Mijailovic, är ett typiskt 'Mind Control' offer (hörde röster som styrde honom och var maktlös). Eftersom Mossad hade ett decimerat inflytande så länge Bergenstrand var chef för SÄPO, så hade de ockå mest att vinna på hans död och den största misstanken faller därför på samma organisation (White TV kommer att ta upp detta i ett senare inslag).

Sverige är ett land med ovanligt många människor med empati. Därför finns också ovanligt många människor hos SÄPO med empati, jämfört med utländska säkerhetstjänster. Denna effekt gjorde att SÄPO utförde terrordådet så ofarligt som möjligt, men med maximal skrämselpropaganda, för att äska mer befogenheter (tillgång till FRA spaningen, mera pengar) och för att blidka sina slavdrivare högre upp i hierarkin. Detta är väl också anledningen att SÄPO fortfarande inte är klar med sin utredning. Hade SÄPO vägrat, hade MI6 eller Mossad, själva tagit initiativet och då hade det blivit som på Utøya i Norge. Intressant i sammanhanget, (vad jag vet), är också, att det inte avhölls någon säkerhetsövning strax före smällarna, på eftermiddagen för ett år sedan.

Noteras bör också att Tomas Lindstrand var åklagare i Sveriges första terrordåd. Han blev "känd" genom aktiv mörkläggning av Estonia-massmordet, då jag som anhörigföreningens juridiska ombud, hade flera duster med honom.

Sammanfattningsvis är Taimour Abdulwahab totalt oskyldig och bara ytterligare ett tragiskt offer, under  de aktiviteter som de Satans säkerhetstjänsterna sysselsätter sig med. Vi skall dock vara tacksamma att utfallet av sådana här dåd, vanligtvis är betydligt lindrigare i Sverige än i den övriga världen.

 

 

Unabombaren Ted Kaczynski Mind Controlled

Friday, 09 December 2011 22:26

Många vet inte längre vem Unabombaren, Ted Kaczynski, var. Han skickade ut brev- och paketbomber sedan 70-talet över hela USA till teknologi forskare och blev först arresterad 1996. Då hade han genom sina illdåd, lyckats mörda tre människor, samt att hans dåd resulterad i ökade befogenheter och budgetar för CIA, FBI och den värsta av alla Satans säkerhetstjänster: NSA.

Ted hade som litet barn lämnats ensam på sjukhuset, eftersom grymma läkare bestämde så.  Efter sjukhus-vistelsen var Ted som förbytt och det antas att han där kidnappades för CIA:s MK Ultra program. En plötslig personlighetsförändring är ett genomgående tecken på att någon utsätts för 'Mind Control' och man antar att det är vanligt att sådana övergrepp sker mot personer som inget ont anande hamnar på sjukhus. Efteråt sitter de fast på 'kroken' och kan fjärrstyras. I de flesta fall är de heller inte ens medvetna om det hela. Detta är vad som hänt  Magnus Olsson, Patricio Ayala, Mikael och många fler.

Teds bror och andra, upptäckte senare att Ted blivit försökskanin under CIA:s MK-Ultra program. Ted (Unabombaren) är alltså oskyldig! Hans terrordåd var fabricerade av CIA och säkert var denna organisations roll mörkad (skyddad) av FBI, precis som 911. Samma mönster under terrordåden 7/7 i London 2005, där MI5 skyddas. Efter att 'mind control' (hjärnkontroll) av människor har utvecklats till sin perfektion, har självmordsbombare plötsligt dykt upp i massor världen över. Ett fenomen som knappast existerade förr i världen.

Förenklat uttryckt, kan man säga att all terrorism är hemmagjord och utförd av världens säkerhetstjänster. (Al-Qaeda tex., är skapat av CIA och fick därför i uppdrag att störta Gaddafi). Säkerhetstjänsterna utgör de största brottsyndikaten i respektive land och strävar hela tiden efter att ha fullständig kontroll, på all verksamhet i samhället, som kan utgöra ett hot mot det politiska etablissemanget och säkerhetstjänsterna själva. När jag som juridiskt rådgivare åt anhörigföreningen för M/S Estonia, försökte vara behjälplig med att genomföra en hemlig dykning vid M/S Estonia-vraket, blev vi direkt upptäckta av de svenska säkerhetstjänsterna. Dessa satte omedelbart in motåtgärder för att effektivt förhindra dykningen. Därför, om säkerhetstjänsterna verkligen vill, så kan de också förhindra terrordåd - inte bara försöka dölja sådana som i fallet med förlisningen av M/S Estonia.

 

 

Gang Stalking often part of Mind Control

Wednesday, 07 December 2011 14:56

Targeted Individuals often complain on organized gang stalking. That is a typical ingredient of Mind Control torture.

Andrea Laroche, Mikael, Peter Aggebrandt and others reported on it.

 

 

 

Big Brother Technology better than you think

Wednesday, 30 November 2011 15:41

The technologies shown in this film are only the tip of the iceberg. Today the intelligence agencies as Mossad, MI6, FSB, NSA and CIA are able to read your mind, pick up and change your memory, induce whatever feeling in all parts of your body (pain, sexual arousal or joy; let you fall in love with someone), let you be a living camcorder, remote control you (killer machine, spy), let you think and speak what they want and you even don't know about it. They can make you a robot! And they can kill you by induced heart attack, choking and other methods. They can even let you commit suicide.

So wake up. Go to all politicians and journalists you know and alert them. I know that most of the journalists and politicians are already mind controlled, on the hook, but you should try to find the little minority being free. It is five minutes to twelve that all mankind is hooked up!