Estlands 3D scanning genomförde inte en enda uppgift fullständigt 23-27 maj 22, ska ner igen okänd när, mörkläggning

Tuesday, 07 June 2022 18:40

Källa

Överlevande Urban Lambertssons slutrapport om den estniska Haverikommissionens 3D scanning 23-27 maj 2022 är mycket bra, men en hårresande läsning. Inte en enda uppgift löstet fullt ut som de var planerade! Bildäcket undersöktes inte alls trots att det nu står vidöppet efter att kriminella dragit bort och skadat bogrampen i en hemlig aktion.

Istället lovar Estland att gå ner igen, men vet inte när. Utrustningen och dess reserv gick sönder hela tiden. På idén att flyga in ny med helikopter kom de naturligtvis inte. Det stinker mörkläggning hela vägen med hälsningar från MI6!

Sådana fadäser hände inte förra året då mest havsbottnen runt Estonia skulle undersökas. Då Estonia blivit en Schweizerost med minst 12 hål är naturligtvis själva vraket den stora skandalen som måste mörkläggas.

Esterna ombord på VOS SWEET hade Kurms utredning med sig men fick inte visa den!

Urban Lambertsson skriver:

"Uppdraget är inför genomförandet indelat i ett antal planerade arbetsområde, sk Tasks.

Task #1: Skanna av hela skrovet för till akter övergripande

 

Task #2.1: Område vid bog/för inkl allt runt öppning till bildäck.

 

Task #2.2: Område styrbord sida skrov i anslutning till de två upptäckta hålen, sprickor samt övrigt detaljer i området skrov ned mot botten, vallgraven.

 

Task #2.3: Akter i huvudsak babord hörn samt område runt hörn och däcksida längs däcksplan 6. Detaljer och områden som påverkats av fartygets impact, nedslag mot botten. Även de balkar som tryckts genom skrovet (sticker ut någon decimeter på babordssida) i samband med nedslag mot botten.

 

Task #3: Optional. Gå in på bildäck och laserskanna detaljer och det som görs möjligt och tillgängligt. I det även dokumentera lastsurrning fordon samt registreringsskyltar fordon där så är möjligt och man kommer åt.

 

Task #4: Reserv, utrymme för att gå in och fokusera på detaljer av särskilt intressen kopplat till upptäckter i arbetet denna expedition.

 

Task #1 & 2 är skallkrav. Task #3 & 4 genomförs där utrymme finns inom kontraktstiden.

 

Operationens genomförande

 

Tyvärr kunde inte samtliga delar av det planerade uppdraget genomföras.

I slutet av dag 1 den 23 maj så uppstod problem med ROV#1 inkl laserutrustning. Det ledde till ett avbrott på ca 30 timmar i arbetet för att koppla in och få igång reserv ROV#2 inkl även reserv laserutrustning. ROV#2 kunde sedan arbetar på operativt i 2 dygn för att sedan även den fick ett tekniskt haveri, brott i signalkabel och som inte gick att direkt åtgärda. I det skedet så beslutades det att avbryta uppdraget den 27 maj.

Info om vad som kunde genomföras

 

Laserskanning Task #2.1 kunde huvudparten genomföras. I Task #4 gick man tillbaka till område för task #2.1 för en insats att inhämta lite mer detaljer. Det handlade om ytterligare vinklar vid skanning kring fästen de stora gångjärnen för bogvisiret. Det arbetet påbörjades men fick sedan avbrytas då det uppstod ett antal spänningsfall i kabel. Spänningsfall som sedan blev ett totalt avbrott. Dvs signalkabel trasig. ROV#2 kunde dock köras tillbaka och bärgas upp på däck.

 

Task #2.3 kunde huvudparten genomföras. Kvarstod en del i uppdrag #4 att gå tillbaka för att fånga fler detaljer. Vilket tyvärr inte kunde genomföras pga tekniskt problem ROV#2.

 

Task #2.2. Här var det mycket dålig sikt och svårmanövrerat. Svårt att komma ned i vallgraven. Stor ROV, propellrar som river upp bottenslam. Så här har uppdraget inte genomförts. Endast de delar som man kommit åt av skrovet ovanför vallgrav är skannat.

 

Task #3 genomfördes inte.

 

Task #4, med önskan att komma åt ytterligare detaljer, blev endast påbörjat vid område task #2.1

 

Task #1 kunde inte heller genomföras fullt ut. ROV#2 hade ingen monterad INS (Dvs Inertial Navigation System, Positioneringssystem död räkning). Den var hänvisad till integrerad magnetkompass. Vid skanning skrovets flata botten så uppstod något konstigt med kompassen. Den fick frispel, inte vanlig missvisning med stål eller kraftfält, vid samma position och plats. Med ROV rätt utrustad, med INS, så kommer man förbi det problemet. Samtidigt behöver det kompassfenomenet undersökas.

 

Olja kom upp till ytan, små mängder men löpande. Det är också en viktig fråga att kartlägga och säkerställa kopplat till bl a miljöansvar.

.......

Som observatör fick jag god insikt och involvering i allt arbete, alla inblandade. Vi kunde dock inte vara i själva operatörscontainern, och där se alla detaljer och övervaka den kommunikationen. Det fick inte SHK heller, fanns helt enkelt inte plats och de ville arbeta ostört och fritt från störande ljusinsläpp. I container fanns representanter från OJK, Baltic Divers samt Kraken. I separat observationsrum, inkl två monitorer, där satt jag som observatör tillsammans med SHK representant.

Jag kunde vara med i alla viktiga möten och löpande ta del av de beslut som behövde tas."

 

Hör överlevaren som förlorade sin mor på Estonia:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/overlevaren-fran-m-s-estonia-jag-kan-inte-slappa-min-mammas-ord

Se även på WTV:

7 nya hål hittat av Fokus Estonia, och lista med uppgifter för Haverikommissionen, Estonia Schweizerost;

Estonias 3D scan avslutat i kväll, hoppas de scannade det stora hemliga Håkan-hålet som Sjöfartsverket svetsade igen 4 dec 94;

 

https://youtu.be/2a0rm1Ez-jI

 

You must be logged in to comment.