Visar alla artiklar i Svenska journalisters desinformation > Inget fritt medium i Sverige

Dr. Zandre Botha: Covid-vacciner är förödande för ditt blod! Stoppa vaccineringarna omedelbart!

2021-10-06 18:35

Frihet Sverige (och Fritjof Persson) uppmärksammade idag:

"Zandre Botha är en sydafrikansk doktor och terapeut, som överlevde en bilkrock där flera organ skadades svårt och många funktioner hos henne slogs ut. Under konvalescensen fick hon nära döden upplevelser.

Detta påverkade henne mycket i hennes yrkesval där hon sökt efter de bästa behandlingarna. I dessa ingår som ett självklart val ozonterapi. Hon använder sig också av frekvensterapier som SCIO och Rife-apparatur. Vid diagnoser utnyttjar hon också mikroskopi, speciellt att utifrån blodbilden, precis som Erik Enby, bättre kunna se vad som patienten saknar eller överbelastad med.

Hon har gjort remarkabla fynd vid mikroskopering av såväl innehållet i injektionsampullerna som i blodet från de som fått experimentinjektionerna. I denna intervju med Stew Peters från den 5 oktober redovisas kort dessa fynd. I ampullerna finner hon dels diskformade svarta bildningar som i sin tur bildar kolonier och också vid uttorkning uppstår svarta regelbundna nätverk. Dessa har knappast biologiskt ursprung utan vi skulle vi misstänka att det är konglomerat av grafenoxid.

I blodbilden uppträder en abnorm myntrullebildning som måste göra det mycket svårt för patienten ifråga att erhålla tillräckligt med syre. Här och var i blodutstryket återfinns också geometriskt relativt stora bildningar som torde vara material som erhållits från injektionerna."

 

 

Läkaren Mikael Nordfors hängs ut i tidningar för att tysta hans Covid vaccin kritik

2021-10-04 13:10

HSAN har dragit Mikael Nordfors läkarlegitimation på olagliga och irrelevanta grunder för att tysta ner hans vaccinkritik och info om läkemedel mot Covid-19. IVO har varit delaktig i detta skandalösa beslut.
IVO måste avskaffas och splittras plus att enbart läkare för dömma.
IVO skyddar dessutom pedofiler!
Se även på WTV:
 

Hundratals utvisade kriminella fick återvända till Tyskland, inga kontroller i Kabul alls

2021-09-04 20:46

Samma skandal i Tyskland! Tyska skräptidningen Bild:

Bundesregierung flog Kinderschänder nach Deutschland!

Über 200 Menschen ohne Papiere zu uns gereist ++ Innenminister Seehofer warnt vor Kriminellen und „schweren Kalibern“ ++ Sie können nicht mehr abgeschoben werden

Dömda pedofiler och andra grova brottslingar smugglade in sig hos de sista tyska flygplanen som skulle ta hem tyskar och deras medarbetare från Afghanistan. Av de ca 5 000 som flögs till Tyskland var 469 tyska medborgare och 168 lokalanställda i Afghanistan som direkt hjälpt den tyska ockupationsmakten (som inte hade någonting att göra där!).

257 kom utan några ID-handlingar alls, för att inte tala om Covid-tester. De var nämligen de starkaste som trängde sig fram på flygplatsen i Kabul, och inga som helst kontroller! Kvinnor och barn hade knappt någon chance, ett barn trampades ihjäl skrev Magda Gad tidigare i veckan.

I motsats till svenska gammelmedia och Arlanda-polisen hänger Bild i alla fall ut de grövsta brottslingar med namn och bild för att varna allmänheten. Som i Sverige vägrar Tyskland att sända dem tillbaka trots tidigare verkställda utvisningsbeslut och Talibanernas vädjan att skicka tillbaka folk.

Sardar Mohammed M., i Tyskland dömd pedofil

Se även på Samnytt:

Sverige evakuerade papperslösa afghaner

 

 

Lyssna på skandalåtalet mot stjärnjournalisten Jesper Johansson i Stockholms tr, poliskonspiration?

2021-08-19 20:33

Källa: Samnytt

vänster: den ljugande polisen, höger den felaktigt åtalade Jesper Johansson

Det är en stor rättsskandal att Sveriges bästa alternativ-journalist Jesper Johansson, som jobbar för Perspektiv TV, Exakt24, SwebbTV, Nya Tider, Samnytt och andra alternativa kanaler, blivit åtalat under mål nr B8512-21 för sitt journalistiska arbete 1 maj 2021 på en Corona-kritisk demonstration i Stockholm, som saboterades av polisen som agerat i högsta grad misstänkt kriminell.

Det är svårt att sätta sig in i huvudförhandlingen, då vi inte kan se filmerna som visades där. Vi kan enbart titta på andra filmen nedan från Samnytt den 3 maj 2021 och sedan jämföra ljudet. Enligt den filmen så ljuger polismannen som greppar efter Jespers kamera. Jesper backar en gång efter polisens anvisning om detta, men kommer inte tillbaka flera gånger mot polismannen, vilket han förebrår Jesper. Detta kan man tydligt se i Samnyttfilmen om man tittar på högra sidan hur mycket Jesper filmar av polisbilen. Det är istället polisen, vars vittnesmål åtalet bygger på, som närmar sig Jesper för att ta tag i kameran, vilket polisen förtiger under ed! Att Jesper skulle delat ut en knuff mot polismannen syns inte heller på Samnyttfilmen. Polismannen ljuger också att han skulle ha uppmanat Jesper att backa tre gånger. Det var hans kollega som står mellan honom och Jesper som säger tre gånger till Jesper att backa. Men sådant kan lätt blandas ihop i minnet.

Polismannens påstående att han blev handgriplig mot Jesper för att omhänderta honom och köra honom till en annan plats är föga trovärdigt utan misstänks vara en efterhandskonstruktion. Polismannen meddelar detta beslut varken till sina kollegor eller Jesper. Dessutom hör man honom säga till Jesper:

"Du ska inte stå och filma mig i ansiktet!"

Där avslöjar polisen sitt verkliga motiv att närma sig Jesper och inte tvärtom att Jesper flera gånger kommer tillbaka till honom trots ordern att backa. Han vill stoppa journalisten Jesper att filma händelseförloppet! Detta kan vara ett brott: tjänstefel! Och strider emot Sveriges grundlag, pressfriheten!

Det är ytterst märkligt att Jespers ombud inte konfronterar polisen med hans order "du ska inte stå och filma mig i ansiktet!". Detta är ju det mest relevanta polisiära uttalande i hela målet! Polisen får inte hindra media att göra sitt jobb!!!

Och som vanligt är det en oduglig ordförande i tingsrätten som inte heller frågar efter polisens motiv att förbjuda filmningen. En tysk domare hade direkt tagit upp denna centrala fråga oberoende om försvaret berört frågan.

Se även på WTV:

Reportern Jesper Johansson misshandlad av polisen 1 maj 21 vid demonstrationen, polisen agerade kriminellt;

 

https://youtu.be/dG6jrwCED-E

Här kommer versionen som väsentligen avviker från polisens redogörelse:

https://youtu.be/99x1W4CqG8o

Intervju med Jesper vid Stockholms tingsrätt:

https://youtu.be/fPs9diYHabE

 

 

Covid-Israel: 25% increase in Cardiac arrests & Heart attacks (16-29). 83.6% increase in Heart attacks (Women 20-29)

2021-08-14 22:37

Israel is one of the countries with the quickest and highest Covid-vaccination rates in the world. A comparison of the 911 emergency calls in Israel in 2019, 2020 and 2021 for Cardiac arrests & Heart attacks show that the Covid-vaccines cause a horribel rise of Cardiac arrests & Heart attacks.

The study was done by Retzef Levi M.Sc (Professor at the School of Management at MIT, University in Boston, Ph.D. in Performance Research at Cornell University).

Läs även på Samnytt:

Att ha varit smittad av covidviruset ger avsevärt mycket bättre skydd än två doser av Pfizers vaccin enligt en studie från Israel. Tiotusentals journaler undersöktes under perioden 1 juni till 14 augusti.

Se även på WTV:

Island, Gibraltar och Israel fullvaccinerad men nya Covid-19 fall ökar 2500%;