MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere

2012-09-26 15:56

Former MI5 agent Barrie Trower is a physicist who worked for British intelligence. There he got secret knowledge about the huge danger of electro smog=scalar waves and microwave radiation in our cell phone and Wi-Fi technology. He reveals how intelligence agencies misuse microwaves to influence people's bodies, even the brain. They can induce pain everywhere in the body and illness, even heart attacks and every form of cancer. They can control your mind by reading your thoughts, changing them, spying on your memory, change or erase it. They can remote control a human totally without the targeted individual knowing about it. People can be programmed to be a living video camera, killing- or sex-machine.
It is easy to let people hear voices in their skulls. V2K is not a mental illness but the result of modern technology.
The cell phone and wireless Internet radiation damages not only us, our children and nature but even future generations in a so horrible way, that in three generations a lot of women will have lost their fertility.
Dr. Barrie Trower is upset over the fact that British scientists have a license to kill and they used it on hundreds of thousands innocent human "guinea pigs"; and got away with it. He and Mind Control expert Dr. Henning Witte have their suspicions that secret microwave weapons triggered the English results in the London Olympics 2012.
Dr. Trower appeals to all kings and queens, especially to the Danish and Swedish royals, to help their people by giving a press conference revealing this horrible microwave technology.

This is one of the most important interviews White TV ever made. It was taken at the Open Mind Confrence in Denmark.

Mind Control is everywhere

Den f.d. MI5 agenten Barrie Trower är en fysiker som har jobbat för den brittiska underrättelsetjänsten. Där fick han hemlig information om de stora farorna med elektrosmog=skalärvågor och mikrovågsstrålning från vår mobiltelefoni och Wi-Fi teknologi. Han avslöjar hur säkerhetstjänsterna missbrukar mikrovågor för att påverka folks kroppar, även hjärnan. De kan åstadkomma smärtor och sjukdomar överallt i kroppen, även hjärtinfarkt och alla typer av kancer. De kan kontrollera din hjärna genom att läsa dina tankar, ändra dem, spionera i vårt minne och t.o.m. ändra eller sudda ut det. De kan fjärrstyra en människa totalt, utan att offret, targeted individual, ens vet om det. Folk kan bli programmerat att vara levande videokameror, mord- eller sexverktyg. Man kan låta någon bli förälskad med teknologin, utan att det föreligger äkta kärlek.

Det är lätt att låta en människa höra röster i huvudet. V2K är ingen mental sjukdom utan resultatet av modern teknologi.

 

Källa

 

Strålningen från mobiltelefoner och trådlös Internet skadar inte enbart oss, våra barn och naturen utan även framtida generationer så till den milda grad att många kvinnor kommer att vara ofruktbara inom tre generationer.

Dr. Barrie Trower är upprörd över att brittiska vetenskapsmän har rätt att mörda, och de har använd sig av den i hundratusentals fall, utan att bli ställt till svars. Han och Mind Control experten Dr. Henning Witte har sina misstankar, att de engelska framgångarna under de Olympiska spelen i London 2012 resulterar ur användandet av de hemliga mikrovågsvapen, som den brittiska underrättelsetjänsten förfogar över.

Dr. Trower vädjar till den svenska Kungen att hjälpa sitt folk genom en engångsaktion: att ge en presskonferens där han uppmärksammar farorna med den fruktansvärda mikrovågsteknologin.  ----  Detta är en av de viktigaste intervjuer White TV fick göra. Det spelades in på Open Mind Conference i Danmark.

Hemskt med Vimeos censur, här kommer samma film på YT:

 

https://youtu.be/vxrBLO1rAMM

 

'

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere from Henning Witte on Vimeo.