Klimatlögnen ska dölja solens neutrinostrålning som höjer vårt medvetande, Global Warming är alltså positiv, befriande

2022-04-22 04:16

Källa

Vi vet från Prof. Meyls forskning att Vintergatans svarta hål förser alla solar med neutrinostrålning snabbare än ljuset, med skalärvågor. Vår sol anpassar sedan sin strålning till jorden så att hon och alla vi som lever på henne kan höja vårt medvetande.

Denna snabbare vibration, som också vållar uppvärmning, ska vi inte känna till, då den kommer med fri energi i form av neutrinostrålning och då den befriar oss från de negativa krafterna från den 4. dimensionen, Reptiloiderna.

Eftersom de inte är resonans med GUD har de inte tillgång till fri energi som vi. Därför stjäl de denna energi, loosh-energy, från oss och håller den hemlig då detta är deras Akilleshäl.

 

Se även på WTV;

Jorden växer med fri neutrinoenergi som klimatdårarna (Greta) förtiger;

Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe;

 

Från min 09:20:

https://youtu.be/jhuDKOMiqLo


Från min 35:

https://youtu.be/QyCvQDKEMqg