Visar alla artiklar i Svenska journalisters desinformation > Inget fritt medium i Sverige

Saudiarabien använder utarmat uran i Jemen med USA:s och Englands hjälp

2017-03-29 23:37

källa; bilden är ett irakiskt barn som torteras av USA

Att Västmakterna med USA och England i spetsen har använt utarmat uran (uran 238 eller DU (depleted uranium) i Jugoslavien konflikten och Irak är väl dokumenterat. Halveringstiden för uran 238 är 4,5 miljarder år. USA medgav nyligen också att så var fallet även i Syrien. Utarmat uran har nästan samma dödliga eller missbildande atomar strålning som en atombomb.

Nu slår läkare från Jemen larm om samma sak. Ett nytt krigsbrott och brott mot mänskligheten genom det gamla superkrimienlla nätverket, den här gången med Saudiarabien i spetsen, som får sina vapen mestadels från USA och England.

"Doctors in Yemen have reported an increase in children born with deformities as a result of the two-year war that has left the country on the brink of famine.

The al-Sabeen Maternity and Child Hospital in the capital, Sana’a, has seen an increase in babies being born prematurely and with deformities, which doctors say is a result of the war and the Saudi-led coalition’s bombs.

“These cases of deformities have drastically increased over the past two years, due to the assault on Yemen, the rockets and the cluster bombs,” Doctor Abdulkarim al-Najjar said Wednesday." alarmerar RT.

Läs även: How Israel Was Busted Nuking Yemen

Om andra extrema amerikanska brott på WTV:

USA erkänner användandet av utarmat uran i Syrien;

Faror med Utarmat Uran mörkläggs;
 

White Helmets misstänks dödat ett barn för sin propaganda

2017-03-28 22:53

Att White Helmets står på jihadterroristernas sida hade White TV tidigare belyst. Att Hollywood gav dem en Oscar var lika med att ge en Oscar till ISIS. Oscarsgalan har degraderats till vidrig mördarpropaganda.

Swedish_Doctors_for_Human_Rightskälla

Anders Romelsjö är den journalisten i Sverige som ger bäst bevakning av Syrien-frågan. Han och många av de alternativa i Tyskland och de engelskspråkiga länderna uppmärksammade nyligen en utredning från Swedish Doctors for Human Rights – SWEDHR:

White Helmets utsätter barn för livsfara i sin propaganda;

Denna video och analys av professor Marcello Ferrada de Noli har ursprungligen och nyligen publicerats av SWEDHR – Swedish Doctors for Human Rights – där professor Ferrada de Noli är ordförande."

De svenska läkarna undersökte en propagandavideo från White Helmets där de upptäckte, att ett barn felbehandlats så till den milda grad, att det förmodligen dödats. Se mer i filmen nedan.

Skamligt att Skavlan gör propaganda för de kriminella White Helmets.

Andra White Helmets avslöjanden på WTV:

Väst stödda White Helmets fuskar för att hjälpa ISIS;

White Helmets är vidriga terrorister, del av ISIS;

 

 

Nya tyska uppgifter att den insmugglade ISIS-armén skall slå till i slutet på mars 2017

2017-03-27 23:19

I några av det alternativa tyska media cirkulerar obekräftade uppgifter att den insmugglade ISIS-armén skall slå till i slutet av mars 2017. Är vädret därför så varmt nu, att ISIS krigarna får tina upp och ha drägligt klimat?

Detta inslag är mycket spekulativt och utan några bevis som helst, men bättre en varning för mycket än en för litet.

Oliver Janich är mycket känd som alternativ och pålitlig journalist i Tyskland. Den 11 mars 2017 gick han ut med uppgifter att en anonym tysk KSK-officer (Kommando Spezialkräfte likt den Nationella insatsstyrkan , som dock tillhör försvaret) skulle ha varnat för att insmugglade ISIS-terrorister är inte bara ca. 5 000, som den officiella siffran är, utan mellan 20 000 och 35 000 jihadister, enbart i Tyskland.

De förstärks hela tiden, då ISIS får många nederlag och bakslag i Mellanöstern och enligt uppgift, därför att de skickar folk till Europa för att utropa kalifatet där istället.

KSK-officeren skall ha uppgett, att de numera inte längre skickas till utlandet för att träna som tidigare, utan måste öva husstrider inom tyska städer tillsammans med tre tyska fällskärmsjägarförband från Bundeswehr, det tyska försvaret, som nyligen fick tillstånd att strida även inom Tyskland.

- I slutet på mars 2017 skall hundratals terrorattacker sker samtidigt, mest mot inköpscentra, fritidspark och andra civila mål;

- När sedan kaoset utbryter då räddningstjänster och poliser har storinsats skall den insmugglade armén slå till på allvar. Bara civilpersoner kommer att attackeras;

- Jihadisterna skall enbart operera i storleksordningen 10 till 20 man, mest i städerna.

Liknande varningar på WTV:

Hel ISIS-armé redan i Sverige med stöd av Säpo, nya indicier från 2016;

Midsommarens lastbilsskada på Södertäljebron förmodligen ISIS-sabotage och hemlig övning för inbördeskrig.

Invandrar motståndsrörelse vill skydda Sverige från ISIS, Säpo saboterar och hjälper IS, se Kalla Fakta;

Säpo gynnar islamister i smyg;

Ca. 5 000 ISIS-extremister insmugglade till Europa varnar Bulgariens ex spionchef; varför tiger Säpo?

Ansvarslöst av Säpo sänka terrorhotnivån när högste NATO-generalen dagen innan varnar för raka motsatsen;

Sverige är redan i krig idag, med ISIS, bara att Säpo, Must, MSB och media tiger;

Operation Trojanska Hästen;

Hemlig ISIS-armé insmugglad, skall slå till mars 2016;

Flyktingpolitiken knäcker folks fria vilja;

Den organiserade flyktinganstormningen skall krossa Europas nationer;

Nytt bevis från Twitter att USA organiserar migrationskriget mot Europa;

USA för ett migrationskrig mot Europa;

Flyktingsmugglare förgriper sig mot kvinnor och barn;

Inga FN (WFP) pengar till Syrienflyktingar. En tiondel av den inländska kostnaden skulle hjälpa långt;

USA organiserar och betalar människosmugglare till Europa;

Orsaken till flyktingkatastrofen efterfrågas inte av politiker och journalister då de själva är medskyldiga;

Demokratisera Sveriges invandringspolitik!;

Kalla Fakta TV4 Stockholm Bagdad: http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=3403210

Frän minut 11 börjar Olivers utlägg, för de som kan tyska:

 

En djävulsk plan? Skickas „migranter“ hit för att dö med oss?

2017-03-27 22:09

En djävulsk plan?

Skickas „migranter“ hit för att dö med oss?

Av Jan Erik Sigdell

Den väl mest kände klärvoajanten i den tyskspråkiga världen, som gav utförliga förutsägelser om der 3e världskriget, var Alois Irlmaier (se också här). Han förutspådde också följande innan kriget börjar: ”Ett stort antal främlingar strömmar in i landet” och detta är vad som just nu äger rum.

Sionism och flyktingsinvasion

Vad är Sionism? Den internationella stavningen är Zionism. Den är en plan för återupprättandet av Israel, vilket ju redan sedan länge har skett. Men till planen hör också ett långfristigt mål som kan sättas i samband med flyktingsinvasionen.

Sionismen torde vara mera khazarisk än rent judisk. Khazarerna konverterade under 800-talet till judaismen, varmed en ny gren av judendomen uppstod, vilket den judiske författaren Arthur Koestler (se också en mera kortfattad text på svenska) påvisade i sin omstridda bok The Thirteenth Tribe (översättning: Den trettonde stammen), se också The khazar origin of the Ashkenazim.

Sionismens ”Endlösung” är upprättandet av Stor-Israel, jfr. Greater Israel: The Zionist Plan for the Middle East und Eretz Israel HaShlema (”Det återupprättade landet Israel”). För detta mål måste naturligtvis Främre Orienten först avfolkas, dvs. hela den arabiska befolkningen skall bort. Detta kan bara uppnås i en långsam takt genom enstaka krig och folkmord (bl.a. utsvältande av Gaza och palestinska områden inom och angränsande till Israel). Nu kan man verkligen fråga sig om inte det aktuella fördrivandet av flyktingar är ett nytt, gement och människoföraktande men ”av ändamålet helgat” medel i denna avsikt.

Om man befattar sig kritiskt med Sionismen blir man snabbt kallad ”antisemit”, vilket är en billig taktik utan en verklig grund. Man måste nämligen skilja mellan äkta judendom och Sionism. En stor mängd judar är motståndare till Sionismen och då skulle ju dessa judar också vara antisemiter! Många av dem är också motståndare till staten Israel i sin nuvarande form, eftersom denna stat inte är verkligt judisk utan sionistisk. Sionismen är inte en religiös rörelse utan en sekulär (världslig, icke-religiös) politisk rörelse med mottot: ”Om inte Gud ger oss vårt land, tar vi det oss själva.” Nu har de ju sitt land, men detta är inte nog. De strävar efter återupprättande av det bibliska landet Israel, som skall sträcka sig från Nilen i väster till floden Eufrates i öster och från Turkiet i norr ett gott stycke in i Saudi-Arabien i söder. Det slutgiltiga målet är världsherravälde. Som sagt har en stor mängd äkta judar en annan åsikt.

Judendomen är en hedervärd kultur, men om Sionismen kan man ha en annan åsikt, som nämnt även inom judendomen. Man kan inte säga att judar är sionister och inte heller att sionister är judar, därför att till sionismen med sin sekulära natur hör många kollaboratörer i andra västerländska kulturer. Även om det skorrar illa för många, kan man faktiskt jämföra skillnaden mellan judar och sionister med skillnaden mellan tyskar och nazister, bara som analogi.

Om man (oberoende av Sionismen) kritiserar Israels politik, blir man också snabbt kallad antisemit. Detta är åter en ren strategi. Man kan ju mycket väl ha en äkta sympati för judendomen och dock vara kritiskt inställd till en viss militant rörelse. Ju värre och större, desto mera. Man har uppnått att ha ett sionistiskt land, som dock är väl litet för den stora befolkningen. Det togs till större delen från de tidigare invånarna palestinierna (visserligen med internationellt samförstånd) och nu vill man med folkmördande makt också ta resten av deras område. Därför skall alla palestinier fly eller dö och de ges skulden för detta, bara därför att de vågar att så långt det går försvara sig. Sedan skall det gå vidare enligt planen för upprättandet av ett Stor-Israel.

Fördrivning av den muslimska befolkningen

Det hör alltså till planen att eliminera befolkningen i Främre Orienten för att bereda plats för ”Storisrael” – döda eller driva bort dem. Många sionister (alltså inte allmänt ”judar”!) betecknar dessa människor som ”tvåbenta djur” (så flerfaldigt citerat i Internet…) och oss andra som gojim, vilket egentligen betyder ”fä”.

Att döda dem alla i ett folkmord skulle naturligtvis väcka ett ramaskri i världen! Den bekvämare vägen är då att fördriva dem, särskilt om de låter andra gör det för dem… till exempel västmakterna… Och om då ett 3e världskrig skulle komma, som framför allt skulle ödelägga Europa, så skulle man inte bara bli av med stora massor av gojim, utan också av alla fördrivna. Irlmaier har förutsagt att i det tredje kriget flera människor skall dö än i det två tidigare krigen tillsammans. Han har också sagt att det efter det kriget skulle finnas så få människor kvar att man från ett bebott hus inte kan se ljuset i nästa…

Och de överallt spridda liken skulle inte förorena det efterlängtade området utan bara det ödelagda Europa – för att inte tala om radioaktiva föroreningar.

Ett tredje världskrig

Det är uppenbart att vissa krafter i denna världs maktstrukturer vill ha detta krig! Det är fråga om maktförhållanden och om profit för krigsindustrin samt också om en befolkningsreduktion. Man talar som om Putin skulle vara faran och sträva efter ett angreppskrig. Detta är utan tvivel en propagandalögn! De drivande krafterna sitter inom NATO (Nordatlantiska Terror-Organisationen), där man med alla medel vill provocera Putin och se honom som en ny Stalin, vilket han ingalunda är. Sovjetunionen är definitivt förbi. Därför har man sedan en längre tid byggt upp en front längs den ryska gränsen som sträcker sig från Estland till rumänska gränsområden. Sverige har gått i lögnfällan och förbereder sig för kriget: Sweden Preparing for Nuclear War and Nuke Plant Meltdown, Sweden Preparing Nuclear Bunkers & Restarting Military Conscription, Breaking: Sweden just activated “Fallout Bunkers” as they prepare for Unthinkable [War] With Russia.

En fara från Ryssland finns inte för Putins skull, utan på grund av NATO! Men skulle Ryssland bli angripet, så måste Putin naturligtvis försvara sitt land. Därvid vore en direkt tillgång till atlantkusten strategiskt fördelaktig. För att uppnå denna tillgång, skulle han bli tvungen – ”väl eller ve” – att besätta Skandinavien. Alltså inte som ett angrepp utan inom ramen för en försvarsstrategi. Därför är det förstås berättigat att man i Sverige förbereder sig för den möjligheten, men inte av de skäl som anges officiellt. Eftersom i Europa Sverige har procentuellt flest migranter, aktualiserar detta förvisso frågan ovan…

Tidigare artiklar av mig i WhiteTV i detta sammanhang:

Operation Trojanska Hästen

Andra möjliga strategier med flyktingsinvasionen

George Soros’ vansinnesplan för den europeiska flyktingkatastrofen

Sionistisk flyktingsplan?

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 1)

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 2)

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 3)

Politik till döds


 

Dra in IS-återvändarnas medborgarskap och låt dem dömas i arabländerna, grönt ljus från Europadomstolen

2017-03-26 22:21

Ofria Fria Tider hade den 23 mars 2017 ett mycket viktigt och välskrivet inslag:

Låt proffsen ta hand om IS-krigarna

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vill "slussa" in IS-veteraner i det svenska samhället. Men tack vare en färsk dom från Europadomstolen finns numera ett bättre alternativ: Att dra in jihadisternas medborgarskap och utlämna dem till myndigheterna i arabvärlden."

Inslaget börjar med en bra tillbakablick på fulmedias lögn och hjälp till ISIS samt att Regeringen Reinfeldt gav dem 110 miljoner skattekronor.

"Samtidigt har svenska bidragspengar fortsatt att betalas ut till jihadister som reser från Sverige för att ansluta sig till IS. Den ökände svenske IS-terroristen Michael Skråmo är en av dem som fått tiotusentals kronor i bidrag inbetalt på sitt bankkonto samtidigt som han slagits för IS, något som rapporterades om först i november ifjol.

Sverige är dessutom det land i västvärlden som, näst efter Belgien, exporterat flest jihadister till Syrien och Irak per capita, något Fria Tider uppmärksammade för ett år sedan."

"..... ett steg i rätt riktning vore att omgående deportera återvändande IS-krigare för utredning hos irakiska, syriska och kurdiska myndigheter. Huruvida de arabiska myndigheternas handläggnings­rutiner går ut på att ge dem livstids fängelse eller gratis körkort är jihadisternas problem, inte Sveriges."

Jihadisterna längtar ju till jungfrurna i himlen, så dödsstraff verkar bara vara en välsignelse för dem.

Domen är naturligtvis också relevant för jihadisterna i den till Sverige hemligt insmugglade ISIS-armén. Inte hört talas om denna lilla armé? Så klart inte, då gammelmedia och Säpo gör allt för att mörklägga ämnet.

Läs även:

UK can strip terror suspects of citizenship, European judges rule

Varningar om insmugglade jihadister på WTV:

Hel ISIS-armé redan i Sverige med stöd av Säpo, nya indicier från 2016;