Hitler ville blockera WW2 och hade över 24 fredstrevare efter 1 sept 1939, men England och Illuminaterna blockerade hela tiden

2017-08-10 22:31

källa

Filmen (del 4) nedan har en mycket bra bevisföring hur Hitler blev tvungen in i WW2 trots att han inte ville det och trots hans förkärlek för England. Filmens stora fel är att lägga skulden för WW2 på judarna. Författarna har inte genomskådat att de är enbart en falsk flagga för drakoreptilerna. Filmen säger inte heller att också Hitler var under drakoreptilernas kontroll via demonisk besittning (förstärkt med den heliga lansen Longinus), så att han hela tiden fjärrstyrdes att begå stora fel, som ledde till den maximala förintelsen av tyskar och ryssar.

Filmen nämner tyvärr inte heller att Stalin också skulle ha attackerat Polen den 1 september 1939, men svek Molotov-Ribbentrop-pakten. När Stalin 14 dagar senare tog "sin" del av Polen, förklarade England och Frankrike inte krig mot Sovjetunionen, vilket var ett grovt svek mot Polen.

Filmens skapare förstår inte heller att den materialistiska Nationalsocialismen då som idag också kontrolleras av drakoreptilerna, därför är det så tyst om Hitlers judiska Rothschildgener som bevisades med en DNA-test 2009/2010. Rothschildgener lämpar sig utmärkt för fjärrstyrning från den djävulska 4. dimensionen.

Att Hitler lät undkomma halva den brittiska armén i Dunkerque var landsförräderi mot Tyskland. Han borde ha tillfångatagit dem istället, behandlat dem mycket väl och på så sätt försökt åstadkomma fred med England.

Att Hitler lämnade de baltiska staterna och Finland för slakt och massvåldtäkter genom den röda armén i Moltov-Ribbentrop-pakten kan inte heller försvaras på något sätt. Det var ett grovt moraliskt övertramp av Hitler.

Att Reichskristallnacht (kristallnatten) var en MI6 aktion tar filmen tyvärr inte heller med.

Filmen hittades på friasidor.is Liknande historieupplysande ämnen på WTV:

Drako-reptilerna hjälpte Hitler;

Hitler kontrollerades och Nazis kontrolleras av hemliga sällskap och mörka krafter;

Mossad kontrolleras av samma utomjordiska kraft som Hitler, Simon Parkes om den judiska frågan;

Som ett led i den omfattande konspirationen mot WTV går det inte att klicka på helskärm i filmen nedan.

Och filmen nedan censurerades bort av Mossad-kontrollerade SwebbTube.