Användarvillkor

2010-07-08 11:43

1.   White TV ett pilotprojekt inom media som vill främja en öppen debatt på alla de talrika ämnen som förtrycks i vanliga media. Genom att delta hos White TV bidrar du till ett bättre medie klimat och därmed bättre levnadsvillkor i samhället. Ett sådant alternativt forum till etablissemangets informationskanaler bäddar för attacker. Därför är det extra viktigt att ni som deltar här ta ert ansvar för tonen i debatten och och bidrar till ett upplysande, tolerant och kärleksfullt debattklimat. Vi ber därför:
-    Använd en civiliserad ton
-    Hålla er till ämnet
-    Undvik personangrepp och personliga uppgifter om andra där det kan antas att de inte ska bli allmänt tillgängliga
-    Det får absolut inte förekomma kränkande kommentarer om enskilda, etniska eller religiösa grupper, kvinnor
-    Det får absolut inte förekomma kommentarer om någons sexuella läggning
-    Det får absolut inte förekomma förolämpningar, förtal eller könsord
-    Det får absolut inte  förekomma brott mot svensk, europeisk eller internationell lag (gå in på sjunde kapitlet i Tryckfrihetsförordningen som du finner här)

2.    Diskussions funktionerna övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112) vilket innebär att du som deltagare har det fulla juridiska ansvaret för dina bidrag. Redaktionen läser löpande alla inlägg och tar bort dem som strider mot lagen eller White Tv:s Användarvillkor. Dessutom kan det bli poängavdrag enligt poäng reglerna (läs mer här) och uteslutning som medlem. White TV förbehåller sig dessutom i sådana fall att blockera vanliga besökares IP-nummer.

3.    Eftersom utbetalningarna under poängsystemet är en gåva från White TV till medlemmarna har ingen ett juridiskt anspråk på att utkräva betalning från White TV.

4.    White TV förbehåller sig rätten att ensidigt ändra regelverket, även hur mycket som utbetalas i poängsystemet. White TV får dock icke ändra reglerna retroaktiv.

5.    White TV ansvarar inte för övergrepp som begås mot medlemmar av andra medlemmar eller utomstående som till exempel FRA eller NSA. White TV ansvarar inte för vårdslöshet. White TV ansvarar inte för Towahs agerande.

6.    Alla som gör inlägg hos White TV ger tillstånd att upphovsrätten får användas av alla och att ingen annans upphovsrätt eller liknande har kränkts. White TV ansvarar inte för kränkningar av upphovsrätten och andra rättigheter om inte inläggen har gjorts genom White Tv:s egen försorg.

7.    Skulle White TV bli krävt på skadestånd på grund av en medlems inlägg så har White TV rätt att kräva skadestånd i sin tur från medlemmen; den andres skada och sin egen. Finns det i ett sådant fall tillgodohavande på medlemmens Towah konto har White TV rätt att ta pengar därifrån för att hålla sig skadelös.

8.    Det enskilda förhållandet mellan medlemmar och White TV regleras av tysk lag. Domstolen för tvistemål är tingsrätten i Hamburg, eftersom den accepterar en processföring på engelska och de tyska domarna är i allmänhet bättre utbildat än de svenska och inte lika lätt påverkad av etablissemanget vilket ökar chansen för en rättvis dom.