Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > Gigantiskt pyramidspel

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB

2012-12-21 22:09

Här kommer de viktigaste handlingarna i EU-advokaten Henning Wittes pilotmål hos Norrköpings tingsrätt mot bankparasiterna, Wallenbergarnas SEB. Henning Witte, grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi, tillåter att andra ränteslavar får planka av texten i försvaret mot SEB:s krav på återbetalning av ett lån. Ett sådant krav förs i ett s.k. tvistemål, d.v.s. SEB kräver in en civilrättslig fordran. Det handlar alltså inte om ett brottmål; inte ännu... för det av bankerna drivna pyramidspelet är straffbart enlig lotterilagen.

1. SEB:s krav i form av  stämningsansökan mot Henning Witte

2. Henning Wittes  svaromål i sammanfattning plus bilaga 1 =  Riksbankens svar till Henning Witte på frågan, om det verkligen stämmer, att privata banker kan tillverka pengar ur tomma intet

3.  SEB.s replik

4. SEB:s  sista yttrande

5. Henning Wittes  avslutande yttrande med begäran om rättelse av protokollet, då Norrköpings tingsrätt har slarvat med protokollet

Mycket intressant i målet är att SEB påstår att de inte har skapat olagliga pengar, men samtidigt inte kan ange en enda lag som ger dem rätt att tillverka pengar. Den enda lagen som anges litet luddigt är Konsumentkreditlagen. Men där regleras enbart hur redan befintliga pengar får lånas ut. Det finns ingen text i Konsumentkreditlagen som bemyndigar privata banker att göra pengar jämte Riksbanken i enlighet med Regeringsformens (RF) 9 kapitel, 14 §. Den tvingande slutsatsen blir då att SEB har tillverkat olagliga pengar.

Avslöjande är också följande påstående från SEB: "... då 14 § RF inte är tillämplig i målet." Detta är hårresande! Menar SEB att de står utanför Sveriges Grundlag, Sveriges Författning???

SEB: "Att besparingar urholkas genom inflation är inget som SEB Kort kan lastas för". SEB har tydligen inte begripit att de bidrar med att blåsa upp (inflare) penningmängden genom sin kreditgivning. Bankerna är minst lika farliga som tobaksproducenter. Visst, ett bloss ger ingen lungcancer, men efter många cigaretter så är eländet ett faktum.

I övrigt så är det märkligt tyst från SEB. De har helt enkelt inget av substans att sätta emot Henning Wittes argument, varför de gör olagliga pengar inom ramen för ett gigantiskt pyramidspel som skadar hela samhället genom massarbetslöshet, inflation, bubblor, statsskulder och kriminellt höga skatter.

Det väntas dom från Norrköpings tingsrätt i början av 2013.

Skriv på uppropet att HD skall pröva målet här!

Av pedagogiska skäl länkas en gång till till den av Peter Pettersson från Anarchos förlaget till svenska översatta filmen Pengar som skuld:

Se även på White TV:

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

 

De hemlighållna skälen för bankernas kontantdödande

2012-11-17 16:14

Tack vare Kristoffer Hells kontantuppror, har Sverige fått en gräsrotsrörelse som försvarar kontanterna, ibland litet elakt kallad kontantkramarna. Detta har lett till en intressant riksdagsdebatt mellan Ulla Andersson (V) och skandalomsusade finansmarknadsminister Peter Norman (M), som är djupt insyltat i finansmannens Maths O Sundqvists förintelse.

Eftersom bankerna och SVT, som vanligt när etablissemanget hotas, fegade ur en debatt där jag skulle ha försvarat kontanterna, vill jag här anföra de skäl, som förtigs i våra kvalitetsmedia, varför bankerna konspirerar mot kontanterna så till den milda grad, att 560 bankkontor i Sverige redan bojkottar kontanter, med Wallenbergarnas SEB i spetsen. Skälen anges i sin viktighetsgrad, det viktigaste först:

1. Etablissemanget vill ha makten över hela världen, NWO, och behöver då total kontroll över varje individ à la Orwells 1984. Om pengar enbart kan användas med elektroniska medel, kan bankerna och deras hejdukar, "säkerhets"tjänsterna, bekvämt spionera på oss. Då kan det utläsas mönster av våra köpvanor, karaktärsdrag och många andra privata egenskaper. Man kan spåra var vi befinner oss och man kan stänga vårt konto, ifall vi blir obekväma. Om staten anser sig ha "rätt" att lugga oss på pengar, så bokar den beloppet elektroniskt från vårt konto och vi sitter med svarte Pettern.

2. Etablissemanget vill att alla människor skall få ett litet chip installerat i kroppen, som kan övervaka, fjärrstyra och ekonomiskt förslava oss. Vi har redan ett litet chip på våra betalkort. Tekniken för chips i nanostorlek finns redan. Att flytta betalchipet från dagens kort in i själva vår kropp är en enkel match för dagens mind control teknologi. Med universalchippet i kroppen blir vi den perfekta arbetsslaven, som en robot. Se nedan Alex Jones intervju med modige insidern Aaron Russo, som har fått chiphorrorn bekräftat av Nick Rockefeller. Som hämnd blev Aaron Russo mördad. Teknologin att framkalla cancer finns. Se även filmen därefter hur Mind Control svinet Delgado fjärrstyr en tjur redan på 60-talet. Sedan dess har förminskningen av chips i kroppar utvecklats lavinartad.

3. Banker gör pengar själva genom fractional reserve banking. De behöver dock enligt kapitaltäckningskravet en liten bas, reserv, officiellt 8 %, i praktiken ofta mindre, för att kunna "trycka" pengar själva ur tomma intet, fiat-pengar. Ju mer pengar som tas ut från banken, desto mindre reserv stannar kvar hos banken för att kunna göra egna pengar. Om pengar på elektroniskt sätt flyttas från en bank till en annan, så stannar de i alla fall inom bankvärlden och kan missbrukas av den andra banken, att trolla fram pengar. Men om banken förlorar pengar genom uttag av kontanter, då flyttas makten över pengarna från banken till kunden. Det vill bankerna förhindra med kontantdödandet.

4. Då bankerna enbart behöver ha en liten bas, reserv, med pengar för att kunna skapa nya pengar genom utlåning, så är de livrädda, att för många kommer samtidigt och vill kräva ut sina pengar, s.k. uttagsanstormning eller bank run. Det klarar de inte av och efter en konkurs skulle det bli allmänt känt, att bankerna fuskar med våra pengar. Nu när krisen rycker allt närmare även till Sverige, blir risken för en bankrusning allt påtagligare. Lettland, England (Northern Rock), Grekland etc. har haft sådana skräckexempel för bankerna.

Uttagsanstormning i av SEB våldtagna Lettland

5. Kontanter är lagliga pengar; bankernas hemmagjorda inte. För att ingen skall kunna komma på tanken att jämföra penningkvalitén mellan lagliga kontanter och olagliga fuskpengar från privatbankerna, så är de angelägna, att utplåna den ovälkomna konkurrenten från den enda legitima penningproducenten: Riksbanken.

6. Att hantera kontanter medför större kostnader för bankerna, då de måste lånas in från Riksbanken och säkras mot rån och dylikt. Enbart transporten vållar extra kostnader.

 

2 journalistbarn mördad för att tysta ner Obamas inblandning i USA:s största anti-bankster-process

2012-11-02 21:32

Den 18 april 2012 lämnade den amerikanska advokatfirman Spire Law Group in den största civilrättsliga ekobrott-grupptalan i amerikansk historia till United States District Court in Brooklyn, New York (Case No. 12-cv-04269-JBW-RML), en federal domstol. Stämningsansökan (858 sidor) kan laddas ner här. 841 käranden från hela USA kräver 43 biljoner US-Dollar ($43,000,000,000,000.00) från USA:s finanselit, då de har tvättat pengar i stor skala, lurat skattebetalarna och talrika låntagare. Deras namn publicerades först den 25 oktober 2012 och det vimlade av kändisar och höga djur i Obamas regering:

USA:s finansminister Eric Holder, stämd för ekobrott

- Eric Holder, justitieminister

- Timothy Geithner, finansminister, förr Goldman Sachs

- Tony West, vice justitieminister

- Robert Rubin, förra finansminister, förr Goldman Sachs

- John Corzine, förra gouvernour från New Jersey

- Valerie Jarrett, chefs rådgivare i Vita Huset, förr advokat i Chicago

- KAMALA HARRIS, justitieminister från delstaten Kalifornien

- VIKRAM PANDIT, nyligen avgått från ledningen i Rockefeller banken Citigroup

- resten av kändisarna kan läsas här

TV-kanalen CBNS-News med dess chef Kevin Krim var en av mycket få som vågade publicera dessa inför valet så heta namn. "Efter publiceringen av artikeln blev Kevin Krim kontaktad av vederbörande berörda av stämningen, och blev tillsagd att ta bort artikeln. Om han inte gjorde det skulle hans barn bli mördade. Kevin Krim lyssnade inte och tyvärr  2.5 timmar efter hotet blev två av hans tre barn mördade. Barnflickan hittades knivskuren bredvid och hon anses vara den skyldige.

Efter morden togs artikeln bort. Men eftersom folk är snabba att kopiera viktiga händelser på nätet, går den borttagna artikeln fortfarande att läsas" rapporterar FOLKVET.

SKRÄPO kontrollerade Expressen tog händelsen ur sitt politiskt brisanta sammanhang och informerade enbart om barnamorden.

Källa: http://www.hangthebankers.com/the-43-trillion-bankster-lawsuit-and-the-mysterious-murder-of-two-ny-toddlers

Kevin Krims hustru Marina kom hem och blev chockad av att se sina barn slaktade, då försökte barnflickan ta livet av sig. Bara idioter kan tro, att hon var mördaren. Dessa fruktansvärda barnamord visar återigen vilka extremt brottsliga krafter som ligger bakom Barak Obama och Vita Huset. Därför är ordet bankster fullständigt berättigat.

 

ECB:s stödköp av statsobligationer är bra, men inte lösningen

2012-09-07 20:31

Igår rapporterade alla media pliktskyldigast att ECB, Euroländernas centralbank, nu skall köpa så mycket statsobligationer från stater inom EU som de behagar, Outright Monetary Transactions (OMT). Dessa kvalitetsmedia förteg dock, att detta strider mot art. 123 i Lissabonfördraget, EU:s viktigaste regelverk. Och det är inte första gången att man hoppar över denna obekväma regel. Även detta visar att ECB är en viktig milstolpe till finansdikaturen Europa. Därför är chefen för ECB, italienaren Mario Draghi, lämpligt nog en jävig kille från Goldman Sachs bankhuset, han var deras vice vd för hela Europa. En diktator bryr sig inte om lagar. ESM är ett annat verktyg för finansdiktaturen. Tack Göran Person, att du räddade Sverige ifrån detta elände!

Tack Göran Persson, att vi slapp Euro-diktaturen

Men om vi bortser från det så medför ECB:s nya lagbrott praktiska förbättringar av läget i Euroland, vilket medförde ett glädjeskutt på marknaden. Tyskland har fel i sin kritik, då ECB kan "trycka" hur mycket pengar som helst, utan att det belastar Tyskland nämnvärd. Tvärtom, även Tyskland lär få en viss fördel av ränteintäkterna som nu strömmar till ECB och inte de privata banker, som också hade blåst upp penningmängden till inflation.

Vårt perversa finanssystem är ju, som tidigare rapporterat, ett kriminellt pyramidspel, därför att pengar enbart föds som lån. Detta innebär med matematisk nödvändighet, att penningmängden för räntorna fattas, den skapades aldrig. Då pengar enbart föds som lån, måste nya lån tas, för att komma åt penningmängden för räntorna. Systemet tvingar alltså till ny skuldsättning hela tiden, om och om igen, tills den måste kollapsa.

"Avsikten är att lugna marknaderna och få ner de höga räntorna med risk för en ond cirkel." citerar SvD. Men det är ren nonsens. Vi är redan inne i den onda cirkeln genom att vi har vårt finanssystem.

Men inte nog med det. Då toppen av pyramidspelet, några få bankoligarker, har makten bakom kulisserna, typ Goldman Sachs, så har dessa giriga herrar fjärrstyrd våra politiker så, att de skuldsätter sina stater hos privata banker, bl.a. med hjälp av s.k. statsobligationer, vilka är lån som en stat tar, för det mesta hos privata banker. För dem är det en fin affär, då de kan tjäna räntor på pengar som de själva "tryckte" och dessutom går en stat inte så fort i konkurs.

I ett mera sunt system borde det dock vara så, att staten lånar hos statliga banker, så att ränteintäkterna kommer allmänheten tillgodo (om man nu bortser från den optimala situationen, att staten borde ge pengar till samhället genom en engångsbetalning utan återbetalningskrav och räntor).

Så ECB har gjort ett steg i den riktiga riktningen, nämligen att stater skall låna hos statsegna banker, och inte privata. ECB har tagit steget att erbjuda köp av de mest krisande medlemsländernas statsobligationer, då marknaden kräver obehagligt höga räntor från slarvländer som Grekland, Spanien, Italien etc. Så girigheten hos de privata banksters baxar systemet till en liten förbättring. Att ECB i dagsläge enbart vill hjälpa de svaga länderna, är naturligtvis orättvist.

Det nya knepet från ECB kommer dock inte att rädda systemet i längden, då den i systemet inbyggda inflationen kommer att spränga hela lurendrejeriet. Men det ger visst andrum, då ECB inte tar marknadsmässiga räntor.

"Pengarna som pumpas ut i systemet ska steriliseras, det vill säga hämtas tillbaka på annat håll för att undvika inflationsförväntningar." menar ECB-chefen. Detta är ren lögn. Han vet naturligtvis att varje Cent behövs för räntebetalningarna, då penningmängden för räntorna fattas.

Med ett lagligt och ärligt finanssystem, som den Vita Skolan i Nationalekonomi förespråkar, hade vi inte haft dagens finanskris.

 

Förbjud vårt kriminella finanssystem-pyramidspel

2012-08-24 15:03

Hela jorden har ett penningsystem, som är ett olagligt pyramidspel och ingen bryr sig. Varför? Därför att finans-pyramidspelet gör den lilla toppen av pyramiden så extremt rik, att de kan köpa politiker, journalister, domare och andra makthavare inom samhället.

De amerikanska förhållanden som US-senator Bernie Sanders klandrar finns även i Sverige. Den enda fördelen som Sverige har, är att Riksbanken inte är privatägd.