Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet

2013-06-12 19:12

STORT TACK till alla goda själar som redan har skrivit på uppropet att HD skall pröva pilotmålet mot SEB hos Kristoffer Hell, och extra TACK till honom och hans modiga upplägg. I skrivande stund har redan 1084 skrivit på med sina fulla namn, vilket är mycket för Sverige. I bokbranschen brukar man säga att man nått ett bra resultat, om man lyckades sälja över 1 000 böcker. Här texten från Kristoffer och sedan länken, så att alla de som hittills inte skrivit på får en möjlighet att göra det. HD har små domarresurser, enbart 16 justitieråd. Många av dem extraknäcker som skiljedomare istället för att sköta sina uppgifter inom HD. Sedan prioriterar de gärna brottmål framför tvistemål. Så risken är överhängande, att HD inte beviljar prövningstillstånd, trots att detta mål är extremt viktigt för Sverige och även resten av världen, då vårt kriminella banksystem finns i nästan alla länder nuförtiden. Varje gång någon skriver på uppropet går ett mejl till samtliga justitieråd och div. politiker och gammeljournalister, som hittills konstant vägrat att rapportera om målet. Effektiv bankcensur! Men Nya Tider vågade göra ett bra inslag.

Århundradets upprop – bankparasitmålet till Högsta Domstolen

Ponera att någon plötsligt kom på hur en av det svenska samhällets mest fundamentala grundbultar – en av de pelare på vilket hela det svenska samhället vilar – är en gigantisk lögn och ett ännu större lagbrott.

Ponera sedan att samma person, mot alla odds, lyckas skapa en situation där ”grundbulten” prövas i domstol.

Den här personen finns.

Hans namn är Witte, Henning Witte.

 

Klanen Wallenbergs via Dolorosa

Henning Wittes genidrag var att låta klanen Wallenbergs flaggskepp SEB, med sedvanlig banksterarrogans, sommaren 2012 dra honom inför domstol i Norrköping i ett rutinartat betalningsärende rörande en obetald ränta på ett plastkort.[1]

I sitt överklagande till Högsta Domstolen förklarar Witte vad tvisten egentligen handlar om:[2]


Detta mål är ett av de i särklass viktigaste tvistemål som någonsin förts i Sverige, viktigare än Neurosedyninmålet på 1960-talet.

Aldrig tidigare har det privata banksystemet utmanats juridiskt på deras ömmaste punkt: att bankerna tillverkar pengar själva och dessutom utan stöd i lagen.

De flesta tror att det är enbart Riksbanken som gör pengar och att de privata bankerna lånar ut pengar de redan har, antingen genom inlåning eller att de själva lånat pengar hos Riksbanken eller annan.

De privata bankernas i smyg tagna privilegium att själva kunna producera pengar (det är därför en oktroj är så dyr), medför stora skador för samhället. Inte bara att det möjliggör en smygexpropriering på sju olika nivåer, det orsakar massarbetslöshet, inflation, höga skatter, statsskulder, onödigt dyra produkter och mycket mer.

Om enbart Riksbanken hade möjlighet att tillverka pengar, skulle alla dessa samhällsproblem inte finnas, då det enbart skulle finnas lagliga betalningsmedel i omlopp.

Att en domstol fastslår, att de digitala pengar som privatbankerna tillverkar, är olagliga betalningsmedel, och därför inte återbetalningsbara, är av central vikt för det svenska samhället som helhet och kan vara startpunkten för en penningreform som inför stabila och ärliga förhållanden i Sverige.

Det är av synnerligen stor vikt för ledningen av rättstillämpningen att detta mål prövas av Högsta domstolen, därför att privatbankernas olagliga sätt att emittera pengar jämte Riksbanken skadar och skakar hela samhället i sina grundvalar.


De som vill stödja advokat Henning Witte i att ”bankparasitmålet” tas upp i HD kan gå med i uppropet nedan:[2]

Länk till uppropet där ni kan skriva på, här.

Ett av Henning Wittes argument i målet mot SEB är, att de bedriver ett olagligt pyramidspel. Att många delar den åsikten nuförtiden, framgår av den första lilla filmsnutten nedan; den andra är från AB, Vi vill ha det mer rättvist, och visar inkomstklyftorna i Sverige, som resulterar ur detta pyramidspel, som Henning Witte / SEB-målet vänder sig emot:

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.