Tankekontroll/Mind Control introduktion av Lars Drudgaard

2013-08-31 00:00

källa, extremt stor och gammaldags chip för människor, idag har de nanostorlek

Lars Drudgaard från ICAACT blev intervjuat av White TV:s Henning Witte våren 2011. Här presenterar han sin forskning om hjärnkontroll på Open Mind Conference i Danmark sept 2012. För nybörjare i ämnet är detta en bra introduktion och delvis kommer information, som inte ens alla proffs på ämnet känner till.

De tekniska mätbevis är särskilt intressanta. Deras uppföljning i en Faradays bur hade White TV redan rapporterat om.