Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > Gigantiskt pyramidspel

Åskmoln i horisonten hotar världsekonomin

2014-07-10 19:31

Lehman Brothers konkurs september 2008 var den styrda inledningen till kollapsen av världens finanssystem, som är ett gigantiskt pyramidspel som aldrig tidigare vuxit sig så stort i så många länder. Denna konkurs utlöste dock bara den första vågen av kraschen. Den andra står nära nu. Oron för en ny fas av finanskrisen är överhängande. Tidigare profetior blev felaktiga. Men det är mycket möjligt att det smäller redan under den här sommaren:

1. Wall Street nervös, då FED signalerar att "trycka" mindre pengar och då många undrar om de börsnoterade bolagen verkligen besvarar de höga förväntningarna som aktiepriserna indikerar. Vid New York Stock Exchange såldes den 8 juli 2014 680 miljoner aktier. Majoriteten av aktierna förlorade i värde. "USA-börserna sjönk på torsdagen, även om indexen återhämtade lite av de nedgångar som inledde handelsdagen. Finansaktier gick svagt efter att oro från den europeiska banksektorn spillt över på den amerikanska." rapporterar DI sent på torsdagskvällen den 10 juli 2014.

2. Portugals största bank Banco Espirito Santo har extrema svårigheter och kan inte betala sina skulder längre. Handeln med bankens papper stoppades idag. Även holdingbolaget Espirito Santo International har råkat i allvarliga finansiella svårigheter. Detta har sänkt Portugals statsobligationer. Smittorisken till andra europeiska länder är överhängande. Franska Crédit Agricole är storägare i Espirito Santo som har 2,2 miljoner kunder med insättningar på 36,8 miljarder EUR. Också Brasiliens fjärde största Bank håller andelar i Banco Espirito Santo. Även de svenska storbankerna är drabbade.

3. Kapitalet flyr Ryssland. I år har redan 75 miljarder USD lämnat landet, meddelade den ryska centralbanken. Ukrainakrisen anses vara den främsta anledningen.

4. Europas banker blir inte av med sina krislån på 1,2 biljoner EUR.

5. IMF kom med ny krisplan. Pensionärer, investerare och sparare skall luggas ordentligt. Cypernmodellen skall gälla hela världen. Det talas om en generell expropriation på minst 10% av folks tillgångar.

6. Centralbankernas centralbank BIS i Basel varnar för en global finanskrasch. "Världens länder befinner sig i olika delar av den finansiella cykeln och i flera länder blinkar flera tidiga varningslampor rött. Flera tillväxtländer och Schweiz har oroväckande hög skuldsättning i förhållande till BNP, menar BIS. När det gäller räntekostnadernas andel av BNP är det bara Kina som blinkar rött, men med en ränteuppgång på 2,5 procentenheter skulle varningslampor blinka även för Brasilien och Turkiet." anser BIS enligt Affärsvärlden.

7. Även Stockholmsbörsen drabbades. "Börsens ödesstund är här" titlar DI.

8. Argentina är bankrutt.

9. Bankrusning i Bulgarien nyligen;

Se även på White TV: Bankrusning i Bulgarien mjölkar EU:s skattebetalare;

När kraschar Finanspyramidspelet?;

Förbjud vårt kriminella finanssystem-pyramidspel;

Hemliga planer på tvångsskatt för bankkonton i andra Euroländer;

 

Miljontals barn hemlösa och hungriga i USA - Sverige har samma bankvirus

2014-04-13 00:00

I ett pyramidspel blir den lilla klicken i toppen av pyramiden allt fetare (Rothschild, Wallenberg) och resten allt fattigare. När ett helt samhälle är tvingat in i ett gigantiskt pyramidspel slås allt större delar av samhället ut. Vårt banksystem har ett farligt virus därför att det är ett tvingande pyramidspel. Genom att samtliga pengar kommer som lån in i samhället fattas penningmängden för räntorna. Denna brist växer i en potentiell fart, då alltid några i samhället är tvungna att skuldsätta sig ånyo för att kunna betala räntorna till det gamla lånet. Den nya skuldsättningen triggar nya räntekrav vilket medför en lavinartad brist på pengar i samhället.

Genom att banker tillåts tillverka fuskpengar får banksters äkta värden i form av pant etc. in i banken, men ger folk inflationsdrivande fiat-pengar för panten, som ofta är hus. När fuskpengarlånet eller dess räntor inte kan betalas tillbaka, blir människorna hemlösa. I USA kan de lämna tillbaka huset till banken och på så sätt bli av med skulden. I Sverige/EU har ränteslavarna dessutom kvar sina skulder mot banken.

Vidrigt är också att de amerikanska bankerna systematiskt förstör hus, för att trissa upp huspriserna.

I USA behöver mer än 45 miljoner människor mathjälp. Minst två miljoner är hemlösa, förmodligen många fler. Myndigheterna brukar gärna mörklägga så trist statistik. Enligt Socialstyrelsen var omkring 34 000 hemlösa i Sverige 2011. Dels brukar Socialstyrelsen vara oärlig med siffror som belastar etablissemanget (varför har vi inga siffror för 2012 0ch 2013??) och dels har antalet hemlösa naturligtvis stigit, då även Sverige drabbas allt hårdare av bankernas kriminella pyramidspel. Därför får vi anta att antalet hemlösa i Sverige är uppe i ca. 50 000 idag.

Så länge vi inte avskaffar bankernas privilegium att driva ett Ponzi Scheme, kommer situationen för Sverige och resten av världen att bli ännu värre. Men om vi skulle höja bankernas kapitaltäckningskrav från dagens 8% till 100% (då kan de inte göra pengarna själva längre) och förstatliga pengarna genom att ge Riksbanken monopol att tillverka pengar, då hade vi vunnit mycket. Dessutom skall pengar inte ges ut som en skuld/lån, utan backas upp med arbete. Då blir det varken inflation eller deflation längre. Se närmare bankreformen den Vita Skolan i Nationalekonomi.

Se även i White TV: Hemlösa barn offer för pyramidspelet;

Ingen hejd på US-banksters girighet: rivar tomma hus;

 

 

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån

2014-03-23 22:25

Ryland S J Thomas är Senior Economist vid Bank of England, den första privatägda centralbanken i Europa (1694), som förstatligades 1946. Han städar upp med en rad ekonomiska missuppfattningar, som lärs ut i skolböcker och på universitet.

1. Den största penningmängden är digitala pengar som görs av privatbanker genom utlåning.

2. Därför har centralbanker enbart mycket begränsade möjligheter att styra penningmängden.

3. Multiplikatormodellen är fel. Privata banker behöver inte reserver för att låna ut pengar. Det är t.o.m. tvärtom: genom utlåning skapar de reserver.

4. Quantitative easing innebär inte automatiskt mer pengar till konsumenten.

 

 

Det kriminella banksystemet förklarat på ett enkelt sätt

2014-02-14 10:36

Här kommer en kort och pedagogiskt välgjord film om vårt kriminella banksystem. I Sverige är Riksbanken dock ägt av staten. Men den största penningmängden görs av de privata bankerna genom att trolla fram pengar ur tomma intet i samband med långivningen.

Tack Ivan Björn, som hittade filmen.

 

Frankrikes president de Gaulle varnade för dollarpyramidspelet

2013-10-28 22:56

Affärsvärlden uppmärksammade nyligen den franske presidenten Charles de Gaulles varning inför dollarimperiet 1965, se filmen nedan. "Det visade den då 75-årige statsmannen Charles de Gaulle som under ett framträdande 1965 förklarade att det varit ett stort misstag att överge guldet som global monetär bas till förmån för den amerikanska dollarn, som skedde vid Bretton Woods-avtalet 1948. De Gaulle hävdade att ett valutasystem måste baseras på en odiskutabel monetär bas vilken inte kontrolleras av något land. Annars skulle det land som ”ägde” den monetära basen kunna finansiera sitt bytesbalansunderskott i det oändliga genom att trycka pengar – läs dollar – vilket så småningom skulle ge långivarna kalla fötter och ifrågasätta basen på vilket systemet vilar."

Inslaget borde ha kompletterats med en rad viktiga fakta. Bortsett från att Bretton Wood-avtalet redan kom till 1944 så bör den smygande exproprieringseffekten, som dollarn har mot resten av världen, nämnas. Dollarn får enbart produceras av den amerikanska centralbanken FED (fyller 100år den 23 dec 2013), som är privat ägd, och alla de andra privatbanker, som har en amerikansk banklicens. De producerar dollarn ur tomma intet genom skumma bokföringstransaktioner i samband med en långivning. Det krävs alltså inget arbete bakom dollarn (vilket gäller för alla fiat-pengar). De amerikanska bankerna skriver dollar in i sina datorer i ett vips och får produkter och tjänster från hela världen i gengäld. Det byts ickearbete mot arbete (bakom varje produkt och tjänst ligger arbete). Därför kunde USA bli världens rikaste land. De handlar i hela världen för värdelösa pappersbitar (dollarkontanter) eller framförallt digitala tecken i en bankdator. Vilket privilegium!

Men inte ens det räckte för de giriga amerikanska banksters. De tvingade världen genom sin ekonomiska- (IMF, World Bank, BIS) och vapenmakt att all olja, gas och en rad andra ickeamerikanska produkter skall handlas i dollar. Detta betyder att alla som skall köpa dessa livsviktiga produkter måste först fixa dollar för att komma åt varan. Dollarn kan i första hand enbart fås genom skuldsättning hos amerikanska banker. Kreditgivaren är alltid mäktigare än kredittagaren. Skall Kina och Japan sända krigsfartyg till USA för att säkra sina värdelösa dollarpapper? När Japan dristade sig att trotsa det amerikanska dollardiktatet sände USA flera jordbävningar till Japan med sitt jordbävningsvapen HAARP, enligt den japanska finansministern Heizo Takenaka. Kina fick också smaka samma piska flera gånger.

När USA erövrade Irak 1991 blev general Schwarzkopf ursinnig att pappa Bush gav order att inte gripa den grymme diktatorn Saddam Hussein, trots att de amerikanska trupperna hade kommit ifatt honom. Först 2003 nackades han. Då hade han dristat sig att handla oljan i Euron och inte dollarn. När Gaddafi ville handla den libyska oljan i guld och inte dollar, blev han förpassat från jorden lika kvickt 2011.

källa, de Gaulle kastade ut NATO ur Frankrike och dess högkvarter Fontainebleau efter flera amerikanska mordförsök mot de Gaulle då han hotade dollarpyramidspelet

Och när Charles de Gaulle ville växla sina franska franc in mot guld i USA enligt Bretton Woods-avtalet med hjälp av franska örlogsfartyg, deltog CIA i talrika attentat mot de Gaulle, som dock lyckligtvis misslyckades, se filmen nedan. Dessa amerikanska mordförsök på de Gaulle var den egentliga anledningen varför han kastade ut NATO ur Frankrike och dess vackra högkvarter Fontainebleau.

De Gaulles förslag om återgång till en ren guldmyntfot är visserligen bättre än dagens fiat-money system, men även guldet åstadkommer en smygexpropriering genom deflation. Dessutom har de som sitter i toppen av pyramidspelet, de amerikanska banksters Rothschild, Rockefeller & Co redan roffat åt sig så mycket guld, att en finansreform inte skulle medföra det maktskifte som världen behöver så mycket.

En finansreform skall inte knyta pengar till guld som förr, eller skuld som idag utan till arbete. Pengar, inte bankerna, skall förstatligas och de folkkontrollerade centralbankerna skall ge ut pengar genom engångsbetalningar för utfört arbete, utan återbetalnings- eller räntekrav, s.k. arbetspengar. Se närmare finansreformen enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi.