Viewing all articles in Historieförfalskning

Nya forskarbevis att Hitler redan hade atombomben

Friday, 04 January 2019 00:00

källa

Jutta Rabe och jag fick tips från en trovärdig tysk insider 2001 att Hitler redan hade atombomben. USA låg långt efter, men ljuger ännu idag om motsatsen. Jag köpte Mehners böcker men sedan behövde vår Estonia-film Baltic Storm all uppmärksamhet, så Jutta gjorde inget om denna brännhetta hemlighet.

Hitler hjälpte Tyskland knappast med sina atombomber, för han använde dem för att köpa sig och hela nazistledningen friheten. De kunde gå vart de ville, de flesta valde Argentina. De få som åtalades under fakerättegången i Nürnberg hade bakom Hitlers rygg också försökt att göra en deal med de västliga allierade, men misslyckats och straffats. Så förklaras även Himmlers öde.

"Why were the Allies worried about an atom bomb attack by the Germans in 1944? Why did the Soviets threaten to use poison gas against the Germans? Why did Hitler in 1945 insist that holding Prague could win the war for the Third Reich? Why did US General George Patton's Third Army race for the Skoda works at Pilsen in Czechoslovakia instead of Berlin? Why did the US Army not test the uranium atom bomb it dropped on Hiroshima? Why did the Luftwaffe fly a non-stop round trip mission to within twenty miles of New York City in 1944? Farrell argues that Nazi Germany actually won the race for the atom bomb in late 1944, and then goes on to explore the even more secretive research the Nazis were conducting into the occult, alternative physics and new energy sources. Filmed at the 2006 Kempton Ancient Mysteries Conference." är texten från YT.

Tack för tipset!

Annat om Hitlers atombomber på WTV:

USA kastade Hitlers atombomber på Hiroshima och Nagasaki helt i onödan;

Japan hade redan givit upp före Hiroshima och Nagasaki;

Inte bara Hitler utan även hans allierad Japan hade atombomber;

Nya bevis att Hitler redan hade atombomber;

Hitler hade redan atombomber;

F D Roosevelt mördades för 70 år sedan då han vägrade Hitler låta fly;

För 70 år sedan flydde Hitler från Berlin till Sydamerika;

 

Västliga underrättelsetjänster som CIA kontrollerar droghandeln och tvättar drogpengar

Sunday, 25 November 2018 19:00

källa

Bildade människor har vetat länge att CIA (bankhuset Rockefeller), Mossad (bankhuset Rothschild)  och MI6 (engl. kungahuset, d.v.s. alla reptiloida kroppsväxlare) kontrollerar den internationella drogtrafiken och hovar in knarkpengarna i slutändan. CIA och Mossad är stora penningtvättmaskiner, men deras konton stängs aldrig av bankerna vars penningtvättregler är bara spel för gallerierna. Här ett viktigt vittnesmål från f.d. US-agenten Chip Tatum, som också sitter på explosiv information om CIA:s Palmemord.

Annat om USA:s statliga drogindustri på WTV:

USA en av de huvudansvariga för världens drogproblem;

Afghanistans drogproduktion fördubblad efter USA:s invasion;

 

 

England mördade 1918 en miljon tyskar genom hungersnöd

Monday, 12 November 2018 20:05

Min far, farbror, farfar och farmor svalt i Tyskland efter första världskriget, eftersom England blockerade livsmedelstransporterna till Tyskland just med avsikten att mörda så många civila tyskar som möjligt. Det var också England och USA som spred den spanska sjukan i slutet av WW1 ( Geheimakte Gestapo-Müller av Gregory Douglas Band II sidorna 143 - 145), just för att mörda så många homo sapiens som möjligt. Ingen har ställt England till svars för sina vidriga brott mot mänskligheten. Sedan hundratals år har England varit och är centrum för världens ondska. Varför?

Därför att reptiloiderna har sitt högkvarter där, i City of London sedan 1600-talet. Därför var Bank of England 1694 den första banken i Väst att lura och plundra folk med bluffpengar, fractional reserve banking. Reptilerna från den lägre fjärde dimensionen och deras hybrider (hög adel och rika bankirer) var bara tiotusentals och blev rädda att homo sapiens förökade sig så pass mycket. Därför vidtogs åtgärder att minska mänskligheten så fort som möjligt.

källa

Det var naturligtvis också England som startade WW1, och WW2. Syftet var att förinta Tyskland och Ryssland. Anders Romelsjö hittade en bra recension om en ärlig bok hur England triggade igång WW1. Dess författare Gerry Docherty intervjuas av James Corbett i den mycket sevärda tredje filmen nedan.

Liknande om Englands ondska på WTV:

England, inte Tyskland, skyldig till 1:a världskriget;

Englands kung Edward VII planerade 1:a världskriget;

Frimurare mördade tronföljaren Franz Ferdinand för 100 år sedan;

Lusitania var en falsk flagga operation för att få USA i WW1;

The City of London är en egen stat inom England;

 

 

Galactic Federation of Light är en negativ Repto-diktatur att bevara reptilmakten på jorden

Saturday, 10 November 2018 22:02

källa

Begreppet Galactic Federation of Light (GFL) har spökat en hel del genom Internet. De utger sig för att vara positiva brödrar och systrar från rymden, som vill hjälpa människorna och planeten att höja sitt medvetande. Vad de inte säger är att de kommer från områden i galaxen som är under Drako-reptilernas kontroll, en del av deras interstellära imperium. Galactic Federation of Light, också kallad Sphere Being Alliance, har sitt ursprung i Sirius B systemet, som är en drako-högborg. De arbetar tillsammans med vissa plejiader, som är en liten negativ utbrytargrupp, som alltså inte skall blandas ihop med den stora gruppen plejiader, som sedan länge har kämpat emot reptiloidernas herravälden i kosmos.

Det som avslöjar Galactic Federation of Light är att de pratar mycket, men med väldigt litet innehåll. De nämner nästan aldrig reptiloiderna som de stora förtryckarna av jorden och de arbetar med kanaliserad information, vilket är mycket riskabelt, då de negativa brukar förfalska sådan kanalinformation och dessutom stjäla energi från det medium som de anlitar.

Avslöjande är också att Galactic Federation of Light har en starkt hierarkisk struktur. De verkliga ljusvarelser behöver ingen hierarki, som Tanaath från Silver Legion mycket riktigt förklarar. Hon beskriver i radiosändningen nedan på olika ställen efter minut 1:25:00 faran med Galactic Federation of Light och benar ut andra organisationer som Galactic Federation och Galactic Federation of Planets.

Dessutom är Galactic Federation of Light sammanlänkad med Ashtar Command, som är lättare att avslöja som negativ för oss människor. De har en utpräglad kommando- och organistations-hieraki, som namnet redan antyder. De talar inte heller om repto-faran men ibland om de små grå. På en av Ashtar Commands hemsidor har de en länk med titeln:

The Human Drama - An Exposè (Messenger: Jean Peterson) (Knut Aasheim)

När man klickar på länken nämns bara de små grå i negativa sammanhang. De små grå är mestadels själlösa biorobotar, som har konstruerats av reptiloiderna som falsk flagga och slavar som måste göra skitjobbet. Vissa små grå har själar men är under total repto-mind-control.

Annat om det kosmiska kriget runt jorden på WTV:

Thank You Silver Legion for your Help to Mankind and our Planet!;

Hjälper själar och vapen från Plejaderna oss i kampen mot reptiloiderna?;

Vikingarna var den positiva motkraften till reptiloiderna enligt Simon Parkes;

Galaktiskt ställföreträdarkrig i Syrien;

Corey Goode om Nazi-ufos och baser i solsystemet samt Secret Space Program SSP;

Ashtar Command under Negative Control;

 

 

Kristallnatten var främmande makts operation för att skada Tysklands anseende och bevinga Israels grundande

Thursday, 08 November 2018 19:59

källa   källa

Även 80 år efter den vidriga Kristallnatten den 9 november 1938 sprids segermakternas lögn om Reichskristallnacht. Den som läser den tyska författaren Ingrid Weckerts bok om Kristallnatten, Feuerzeichen (1981), blir lätt övertygad om att det inte var Hitler och hans regering som hade organiserat Reichskristallnacht, utan främmande makt. Boken finns även på engelska och har där titeln Flashpoint (1991).

Det har påståtts att 1 400 synagogor förstördes och över 100 000 fönster krossades. I verkligheten var det lyckligtvis bara 180 synagogor och ca. 7 500 fönster, skriver Jüri Lina i sin banbrytande bok Världsbyggarnas Bedrägeri, 3. uppl. 2017 s. 399 - 440.

Ingrid Weckert kunde inte fullt ut bevisa vilka som stod bakom den extrema judefientligheten under denna natt, hon kunde bara belägga att det inte var Hitler, Goebbels (sid 54 ff i den elektroniska boken), Himmler eller andra högt uppsatta nazis. Tvärtom, hon visar att de med all makt kämpade emot judeförföljelserna denna natt, så snart den kom till deras kännedom. Tyskland hade inget intresse att få internationell kritik vid denna tidpunkt.

De utländska agitatorerna lyckades dock mobilisera tyska nazister på lägre nivå, som lurades att tro, att Hitler hade givit order om det, vilket som sagt inte kan bevisas med ett enda äkta dokument. Framtida modiga historiker uppmanas att fortsätta forskningen bakom de verkliga ansvariga för Kristallnatten.

Det fanns på den tiden bara få maktarmar som var kapabla att agera så lömskt:

1.) brittiska underrättelsetjänsten MI6, som var och är under direkt order av det brittiska kungahuset. Ingrid Weckert går in på det engelska spåret på sidan 167 f i den elektroniska boken.

I början av november 1938 skulle den brittiska regeringen besluta om delningen av Palestina för att öppna vägen för bildandet av Israel. En stark opinion var emot detta i England. Då passade det bra med judepogromer i Tyskland.

Hur tät MI6 arbetade ihop med några av de ledande nazisterna visar historien om James Bond, vilket var namnet av en MI6 operation under ledning av Ian Fleming, att den 1 maj 1945 smuggla ut Hitlers högra hand, chef för Reichskanzlei Martin Bormann, ur det brinnande Berlin. Bormann utpekades senare av många svenskar våren 1946 på ett café i Malmö, organiserandes uppbyggnaden av det fjärde riket.

Vissa anser att Hitler under 1919 blev programmerad/hjärntvättad av den brittiska underrättelsetjänsten. Källorna till detta är dock extremt tunna.

2.) sionistiska LICA (Ligue internationale contre l'antisémitisme), se sid. 162 ff i Weckerts elektroniska bok.

WTV ställer sig av juridiska skäl enbart bakom den första delen i filmen, intervjun med Ingrid Weckert. Hon förföljdes hård i Tyskland och dog under mystiska omständigheter, förmodligen mördad.

Andra historieförfalskningar mot Tyskland på WTV:

Hitler ville blockera WW2 och hade över 24 fredstrevare efter 1 sept 1939, men England och Illuminaterna blockerade hela tiden:

Sionister och Hitler skrev 1933 Haavara-kontraktet om judisk utvandring till Palestina;

30 år sedan England mördade Rudolf Hess för att stoppa sanningen om hans fredsflyg 1941;