Viewing all articles in Historieförfalskning

Olika mörkerperioder för jorden innan vi blir befriad från Reptiloiderna, kontanter och mat för minst tre veckor viktiga!

Thursday, 07 December 2023 21:01

 

Svenska Izabela kom idag med mycket viktig ny info om hur vår befrielse från de satanistiska krafterna kommer att genomföras. Vi drabbas först av olika mörkerperioder innan ljuset kan komma fram till oss och positiva utomjordingar befriar oss från det extrema Reptiloida och Archontiska förtrycket.

Då el- och bankproblem kommer att drabba oss är det viktigt att ha mat- och kontantreserver i minst tre veckor!

Med hänsyn till världens värsta terrorstats härjningar och folkmord i Gaza är det hög tid att vi äntligen befrias!

 

Förintelsen av Palestina

 

Israel attackerar skola och förnedrar fångar

"Israels attacker i Gaza har fortsatt att intensifierats. Under torsdagen har man angripit en skola i norra Gaza dit omkring 7 000 palestinier tagit skydd."

Update 10.12.2023 från Newsvoice:

Does Israel Want to Control the Gas in Gaza?

 

https://youtu.be/4a-qgxceD3o?si=qYEyd-UzroqTZIwL

 

Se även på WTV:

Viktig info om Reptiloidernas stundande maktförlust från svenska Izabela;

Kanaliserad befrielseinfo från högre dimensioners varelser, närmaste månader konstiga tecken visas på himmelen och sedan tre veckor av mörker och elavbrott;

 

 

Att Arabstaterna inte hjälper Palestina bevisar att bara en maktcentral regerar hela planeten: Reptiloiderna!

Monday, 20 November 2023 15:53

 

Arabstaterna gör i praktiken inget konkret att stoppa Israels barn- och kvinnoslakt i Gaza och Västbanken. Det har gått 45 dagar och varje dag fortsätter Israel med sin folkrättsvidriga förintelse av det Palestinska folket!

"Lördagen den 11 november ägde ett unikt toppmöte rum i Saudiarabien, när statscheferna från Islamiska samarbetsorganisationen (OIC) samlades i huvudstaden Riyadh. OIC har 57 medlemsländer och företräder fler än 2 miljarder människor. Notera att OIC även inkluderar alla medlemmar i Arabförbundet.

Mötet inleddes kort efter att de senaste dödstalen från Gaza offentliggjordes och förskräckte omvärlden. Över 11 000 dödade, alla tusentals saknade ej inräknade, varav mer än 4 500 är barn. Totalt 40?000 dödade och skadade civila.

Toppmötet inramades också av de största demonstrationer världen någonsin skådat." rapporterar Nya Tider. .......

"Hizbollahledaren sade inte mycket nytt, trots långt tal, men riktade en tydlig uppmaning till USA:

– Om ni inte vill ha ett regionalt krig måste ni stoppa aggressionen i Gazaremsan.

Både mötet och Nasrallahs tal slutade därmed som väntat, med ingenting. Men det fanns likväl en del intressanta saker att notera. Västmedia var länge tysta, innan nästan alla kom med snarlik rapportering. Ett tydligt tecken på att USA (läs: CIA) behövde tid att instruera västvärldens ”fria media” hur de skulle rapportera, något som blivit allt vanligare.

Viktigare än det urvattnade uttalandet (vi återger det inte ens) är vad de inte kunde komma överens om och vilka som opponerade sig. De avvisade kraven var: att frysa alla diplomatiska och ekonomiska förbindelser med Israel; att hota använda olja som påtryckningsmedel; att inte tillåta flyg till och från Israel genom arabstaternas luftrum; att förhindra överföring av amerikansk militär utrustning till Israel från amerikanska baser i regionen och att skicka en gemensam delegation till USA, Europa och Ryssland för att driva kravet på vapenvila. Länderna som avvisade dessa krav var Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Sudan, Marocko, Mauretanien, Djibouti, Jordanien och Egypten – trots al-Sisis alla ord för att blidka hemmaopinionen."

Nya Dagbladet skriver: "Under toppmötet för Arabförbundet (LAS), och Organisationen för islamiskt samarbete (OIC), uppmanade Irans president Ebrahim Raisi den muslimska världen att beväpna palestinierna och hjälpa dem bekämpa Israel om kriget i Gaza inte upphör. Få muslimska ledare tycks dock vara intresserade av att hörsamma kravet att hjälpa Hamas militärt. (fet stil genom WTV)

Intresset för att assistera Hamas, eller andra palestinska grupperingar militärt, tycks dock vara svagt i dagsläget och den slutliga kommunikén som släpptes av OIC innehöll förvisso fördömanden och krav på omedelbar vapenvila – men mycket få praktiska åtgärder för att hjälpa Hamas."

Och Nordfront rapporterar:

"Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei meddelade under ett möte i Teheran att man inte kommer blanda sig i kriget mellan Palestina och Israel. Anledningen sägs vara att man inte fick någon förhandsinformation om Al-Aqsastormen och därmed inte var inblandade i planeringen.  ....

Anledningen är att Iran aldrig fick information om Al-Aqsastormen, vilket var namnet på den palestinska motståndsrörelsens operation i början på oktober.

Det palestinska motståndet har begärt understöd från Motståndsaxeln, vilket är en sammanslutning av olika länder i Mellanöstern, bland annat Iran, Jemen, Libanon och Irak.

Hittills har inga länder som ingår i axeln svarat positivt på palestiniernas förfrågan, utan håller sig utanför direkt konfrontation."

Detta är helt larviga skäl. Klart att Hamas måste hemlighålla sin terrorattack mot Israel.

Trots det historiska lidandet av det Palestinska folket som är värre än vad Hitler gjorde mot judarna så får de ingen konkret hjälp. Den dagliga slakten av främst kvinnor och barn fortsätter. Och Väst tiger naturligtvis för det mesta!

Detta kan enbart förklaras med att bara en makt styr hela planeten: Reptiloiderna! De behöver livnära sig på extremt mycket mänskligt lidande, den s k Loosh-energin, för att vara välrustade till den slutliga kampen om solsystemet. Den historiskt långsama och och extrema tortyren som hundratusentals Palestinier nu måste genomlida är inte jämförbar med lidandet från ett regionalt krig. Dessutom vill Israhell komma åt Gazas olja och land för att bygga en ny kanal.

Var ligger Reptiloidernas maktcentral? Främst i den lägre fjärde dimensionen, men de agerar från underjordiska baser också, ofta under oceanernas botten. Det ovanjordiska högkvarteret är City of London.

 

Se även på WTV:

Sionisterna är Reptiloidernas falska flagga. De livnär sig på mänskligt lidande och kontrollerar hela planeten. Därför hjälper ingen Palestinierna!;

 

https://youtu.be/8sVLCYMezi0?si=qXSja7p2uFo5aUYR

 

 

Sionisterna är Reptiloidernas falska flagga. De livnär sig på mänskligt lidande och kontrollerar hela planeten. Därför hjälper ingen Palestinierna!

Thursday, 02 November 2023 18:14

Över hela Mellanöstern ligger världens största portal från den tredje till den fjärde dimensionen. Genom dessa öppningar kan Reptiloider, varor och energi snabbt transporteras mellan dimensionerna. Som bekant lever Reptiloiderna i den nedre fjärde dimensionen, väldigt nära oss, men osynliga för de flesta homo sapiens efter genetiska och andra ingrepp mot oss. Under Halloween, som är en satanistisk fest, kommer dessa två dimensioner närmast varandra.

Portalen är skälet varför Reptiloiderna tvingade fram en ny judisk stat i Israel 1947 istället för att använda den sedan 1931 redan existerande judiska staten Birobidzjan!

Då de ledande Vita Drakos och den brungröna krigerrasen är mycket större än oss, stinker som fan och utlöser stor ångest hos homo sapiens sapiens har de som universums mästergenetiker avlat fram hybrider mellan Reptiloider och människor, som kallas i bibeln för Nefilim och av Reptilexperter som Simon Parkes för Anunnaki, efter den Vita Drako ledaren Anu här i solsystemet, som Simon hade en slags fadersrelation med fram till 2016.

Dessa Anunnaki har 50% reptilgener och resten människogener. Bara de kan byta mellan människo- och reptilkropp när de så vill, s k shapeshifting. För att inte förstöra denna viktiga genmix fick Kungligheter bara gifta sig med Kungligheter, Anunnaki med Anunnaki. De finns hos alla människoraser och har placerats av De Vita Drakoreptilierna alltid i maktpositioner för att gömma sig själva (Häradshövding Marcus Wallenberg, som mördade Ivar Kreuger, kallades i den innersta vänskapskretsen för den stora krokodilen). Benjamin Netanyahu är också en sådan gömd Reptiloid, därför har han inga bekymmer med att låta slakta judar genom Hamas som är Israels terrorverktyg och kontrollerade opposition, precis som ISIS och Muslimska brödraskapet.

Den extrema masstortyren och folkmordet som Reptil-Netanyahu just nu genomför sedan snart fyra veckor i Gaza och Västbanken har inget med att bekämpa deras eget terrorverktyg Hamas att göra utan med att skaffa så mycket mänskligt lidande som möjligt så att Netanyahus befälsgivare i den nedre fjärde dimensionen kan suga i sig så mycket livsnödvändig lidande-energi, Loosh-energy, som möjligt. Vilken historisk festmåltid för dem! Och gärna runt Halloween.

Reptiloiderna är inte i resonans med GUD utan med djävulen. Därför kommer de inte åt den fria gudomliga energin, även kallad prana, chi eller orgon enligt mitt eget förslag. Den flöder i våra meridianer som används i akupunkturen, som stoppar nålar i meridiankorsningar för att lösa upp stopppunkter i vårt fria energi flöde. Utan den skulle vi också dö trots att vi får mat i oss.

P g a Reptiloidernas fri-energi-matbehov griper ingen arabnation effektivt in i dagsläget att befria Palestina från det extrema lidandet då hela fängelseplaneten jorden är und Reptiloidernas kontroll. Turkiets Erdogan som sedan länge borde ha vidtagit militära åtgärder för att befria Palestina är med stor sannolikhet också en Anunnaki. Dom brukar alltid sitta i evighet vid makten!

De tre svarta filmerna nedan föll offer för SwebbTubes sabotage! Jag fick ladda upp dem igen.

Kanske vill Reptiloiderna stärka sig en sista gång innan de förlorar slaget om makten över solsystemet som förhoppningsvis kommer snart initieras ifrån högre dimensioner, typ femte och uppåt, from The Ancient Ones!

 

Första nyhetsinslaget nedan från RT mycket avslöjande om Israels extremt vidriga folkrättsbrott mot oskyldiga Palestinier! De ryska medier är mycket ärligare än journalistpacket i Väst! Amnesty bekräftar för andra gången att Israhell använder strängt förbjuden vit fosfor mot civila!

 

Se även på WTV:

Mossad kontrolleras av samma utomjordiska kraft som Hitler, Simon Parkes om den judiska frågan;

Rasiststaten Israel mördar dagligen Palestinier och blockerar vård för sårade! Netanyahu Reptiloid;

Turkey should lead the liberation of Palestine from the Zionists! The US will most likely not attack a NATO partner with the risk to crash it's mightiest tool;

Israel skjuter palestinska barn i sina könsorgan för att stoppa framtida barn och tortera maximalt! Israel misstänks även för pedofila övergrepp!;

Yael Rotenberg, Maya Desiatnik + andra israeliska whistleblowers bevisar att Netanyahu visste att Hamas skulle attackera 7.10.2023;

FN-generalförsamling röstade för vapenvila i Gaza, 120 stater för, 45 avstod och 14 skurkstater röstade emot, fulmedia ganska tyst;

Israelisk rabbin: Israel har rätten att totalt förstöra Gaza;

Romarna fördrev aldrig judar ur Palestina; ändå kräver Knessets vice talman Endlösung i Gaza;

Galaktiskt ställföreträdarkrig i Syrien;

 

 

Nya pedofilbevis mot Joe Biden och prins Andrew, allt fler pedofilskandaler avslöjas trots fulmedias och politikers tigande!

Tuesday, 26 September 2023 23:31

 

Aktuell svensk frimurarmedlemslista som Fritjof Persson lyckades kapa åt sig

Saturday, 23 September 2023 20:19

Här kommer fyra länkar till listor med svenska frimurare från Fritjof Persson:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

 

De svenska frimurarna tillhör Johanneslogen och har enbart elva grader. De tar bara kristna alltså inte muslimer eller judar som medlemmar. De hade mycket makt på 1700- och 1800-talet men är idag utan det tunga inflytandet som de hade förr. Idag har andra hemliga sällskap makten bakom kulisserna i Sverige:

CIA, MI 6 och främst Mossad sedan Palmemordet.

Kungen vände ryggen mot de svenska frimurarna i mitten av 1990-talet vilket ledde till smutskastningsartiklar i Expressen enligt världens ledande frimurar forskare Jüri Lina.

Frimurarna av den Skotska riten med sina 33 grader som startade i början av 1700-talet i främst England, USA, Tyskland och Frankrike är dock fortfarande mycket mäktiga. De har ovanför detta de extremt hemliga Illuminaterna som startade i slutet av 1700-talet i Tyskland, Ingolstadt, under juden Adam Weishaupt.

 

Se även på WTV:

Svenska frimureriet under djävulsk kontroll! Tack Ers Majestät att Ni vände dem ryggen!

Frimurarnas hemliga makt och symboler avslöjas genom siffror;