Viewing all articles in Historieförfalskning

Galactic Federation of Light är en negativ Repto-diktatur att bevara reptilmakten på jorden

Saturday, 10 November 2018 22:02

källa

Begreppet Galactic Federation of Light (GFL) har spökat en hel del genom Internet. De utger sig för att vara positiva brödrar och systrar från rymden, som vill hjälpa människorna och planeten att höja sitt medvetande. Vad de inte säger är att de kommer från områden i galaxen som är under Drako-reptilernas kontroll, en del av deras interstellära imperium. Galactic Federation of Light, också kallad Sphere Being Alliance, har sitt ursprung i Sirius B systemet, som är en drako-högborg. De arbetar tillsammans med vissa plejiader, som är en liten negativ utbrytargrupp, som alltså inte skall blandas ihop med den stora gruppen plejiader, som sedan länge har kämpat emot reptiloidernas herravälden i kosmos.

Det som avslöjar Galactic Federation of Light är att de pratar mycket, men med väldigt litet innehåll. De nämner nästan aldrig reptiloiderna som de stora förtryckarna av jorden och de arbetar med kanaliserad information, vilket är mycket riskabelt, då de negativa brukar förfalska sådan kanalinformation och dessutom stjäla energi från det medium som de anlitar.

Avslöjande är också att Galactic Federation of Light har en starkt hierarkisk struktur. De verkliga ljusvarelser behöver ingen hierarki, som Tanaath från Silver Legion mycket riktigt förklarar. Hon beskriver i radiosändningen nedan på olika ställen efter minut 1:25:00 faran med Galactic Federation of Light och benar ut andra organisationer som Galactic Federation och Galactic Federation of Planets.

Dessutom är Galactic Federation of Light sammanlänkad med Ashtar Command, som är lättare att avslöja som negativ för oss människor. De har en utpräglad kommando- och organistations-hieraki, som namnet redan antyder. De talar inte heller om repto-faran men ibland om de små grå. På en av Ashtar Commands hemsidor har de en länk med titeln:

The Human Drama - An Exposè (Messenger: Jean Peterson) (Knut Aasheim)

När man klickar på länken nämns bara de små grå i negativa sammanhang. De små grå är mestadels själlösa biorobotar, som har konstruerats av reptiloiderna som falsk flagga och slavar som måste göra skitjobbet. Vissa små grå har själar men är under total repto-mind-control.

Annat om det kosmiska kriget runt jorden på WTV:

Thank You Silver Legion for your Help to Mankind and our Planet!;

Hjälper själar och vapen från Plejaderna oss i kampen mot reptiloiderna?;

Vikingarna var den positiva motkraften till reptiloiderna enligt Simon Parkes;

Galaktiskt ställföreträdarkrig i Syrien;

Corey Goode om Nazi-ufos och baser i solsystemet samt Secret Space Program SSP;

Ashtar Command under Negative Control;

 

 

Kristallnatten var främmande makts operation för att skada Tysklands anseende och bevinga Israels grundande

Thursday, 08 November 2018 19:59

källa   källa

Även 80 år efter den vidriga Kristallnatten den 9 november 1938 sprids segermakternas lögn om Reichskristallnacht. Den som läser den tyska författaren Ingrid Weckerts bok om Kristallnatten, Feuerzeichen (1981), blir lätt övertygad om att det inte var Hitler och hans regering som hade organiserat Reichskristallnacht, utan främmande makt. Boken finns även på engelska och har där titeln Flashpoint (1991).

Det har påståtts att 1 400 synagogor förstördes och över 100 000 fönster krossades. I verkligheten var det lyckligtvis bara 180 synagogor och ca. 7 500 fönster, skriver Jüri Lina i sin banbrytande bok Världsbyggarnas Bedrägeri, 3. uppl. 2017 s. 399 - 440.

Ingrid Weckert kunde inte fullt ut bevisa vilka som stod bakom den extrema judefientligheten under denna natt, hon kunde bara belägga att det inte var Hitler, Goebbels (sid 54 ff i den elektroniska boken), Himmler eller andra högt uppsatta nazis. Tvärtom, hon visar att de med all makt kämpade emot judeförföljelserna denna natt, så snart den kom till deras kännedom. Tyskland hade inget intresse att få internationell kritik vid denna tidpunkt.

De utländska agitatorerna lyckades dock mobilisera tyska nazister på lägre nivå, som lurades att tro, att Hitler hade givit order om det, vilket som sagt inte kan bevisas med ett enda äkta dokument. Framtida modiga historiker uppmanas att fortsätta forskningen bakom de verkliga ansvariga för Kristallnatten.

Det fanns på den tiden bara få maktarmar som var kapabla att agera så lömskt:

1.) brittiska underrättelsetjänsten MI6, som var och är under direkt order av det brittiska kungahuset. Ingrid Weckert går in på det engelska spåret på sidan 167 f i den elektroniska boken.

I början av november 1938 skulle den brittiska regeringen besluta om delningen av Palestina för att öppna vägen för bildandet av Israel. En stark opinion var emot detta i England. Då passade det bra med judepogromer i Tyskland.

Hur tät MI6 arbetade ihop med några av de ledande nazisterna visar historien om James Bond, vilket var namnet av en MI6 operation under ledning av Ian Fleming, att den 1 maj 1945 smuggla ut Hitlers högra hand, chef för Reichskanzlei Martin Bormann, ur det brinnande Berlin. Bormann utpekades senare av många svenskar våren 1946 på ett café i Malmö, organiserandes uppbyggnaden av det fjärde riket.

Vissa anser att Hitler under 1919 blev programmerad/hjärntvättad av den brittiska underrättelsetjänsten. Källorna till detta är dock extremt tunna.

2.) sionistiska LICA (Ligue internationale contre l'antisémitisme), se sid. 162 ff i Weckerts elektroniska bok.

WTV ställer sig av juridiska skäl enbart bakom den första delen i filmen, intervjun med Ingrid Weckert. Hon förföljdes hård i Tyskland och dog under mystiska omständigheter, förmodligen mördad.

Andra historieförfalskningar mot Tyskland på WTV:

Hitler ville blockera WW2 och hade över 24 fredstrevare efter 1 sept 1939, men England och Illuminaterna blockerade hela tiden:

Sionister och Hitler skrev 1933 Haavara-kontraktet om judisk utvandring till Palestina;

30 år sedan England mördade Rudolf Hess för att stoppa sanningen om hans fredsflyg 1941;

 

 

Thank You Silver Legion for your Help to Mankind and our Planet!

Wednesday, 07 November 2018 20:47

White TV has listened to several YouTube films from and about the Silver Legion and is convinced that they supported and helped mankind and our planet Gaia/Terra very much in our liberation from Dracos and other reptilians and AI. This cosmic legion is not to be mixed up with the American ultra-right-wing movement Silver Legion of America.

source

"The Silver Legion is an interdimensional organization committed to the defense of all people who have the right to be sovereign and free. They are an aligned, but independent, interdimensional peace keeping force. Members of the Silver Legion are of various differing races, come from multiple planets, dimensions, realms, and even universes. Some come from universes that are currently considered to be fictional by Earth humans. It is an organization of mostly-non-physical Lightwarriors, based out of a higher-layered realm. It is dedicated to helping further the cause of freedom across the multiverse, and dedicated to defending and protecting others so that they can follow their own paths free of those who would attempt to dominate or control them." they write on YT.

 

 

Svidande kritik mot Israels Stockholm-ambassadör Ilan Ben-Dov

Thursday, 18 October 2018 21:46

Den 11 oktober 2018 sade Israels ambassadör i Sverige,  Ilan Ben-Dov, till Kvällsposten:

"– Sverige har länge haft en väldigt ensidig, antiisraelisk utrikespolitik. Varför denna besatthet av Israel?

– Det började med Olof Palme för 40 år sedan. Den utrikespolitiken har skapat en grogrund för antisemitism. Detta i kombination med Invånare med bakgrund i arabländer som tagit med sig en negativ synd på judar och Israel, är väldigt problematiskt."på

Ingvar Carlsson från den utmärkta gamla S-eliten upprört över sionisten Ilan Ben-Dov

Detta har upprört den gamla eliten inom Socialdemokraterna, de som bidrog till att Sverige hade en glanstid under 1960- och 1970-talet: Ingvar Carlsson Fd statsminister, Lena Hjelm-Wallén Fd utrikesminister, Jan Eliasson Fd utrikesminister, Pierre Schori Fd biträdande utrikesminister, Ordförande Olof Palmes Minnesfond och Anna Sundström Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.

Dessa sossetoppolitiker härstammar från en tid, då landets bästa samlades inom socialdemokratin, som förde Sverige till en blomstringstid som inget annat land lyckats uppnå under de senaste århundraden. Sedan kom främmande makt och försökte förstöra den svenska idyllen i form av CIA och Mossad, bankhuset Rockefeller och bankhuset Rothschilds dolda maktarmar över planeten. Rockefeller och Rothschild är inga människor utan Anunnnaki, reptiloider som kan byta till människokropp.

De står i sin tur under de vita drakoreptilernas diktatur från den nedre fjärde dimensionen. De anses vara den kungliga överklassen bland reptiloiderna, därför att de är störst och starkast i kropparna och överlägsen i sin tankekraft. De kan döda bara med tankarna och mycket, mycket mer.

De har utgett sig sedan tusentals år för de judiska folken att vara deras gud/gudar, för att kunna missbruka de semitiska och senare de khazariska judarna som falsk flagga. Nyckeln i den största enskilda konspirationen på jorden, den mot judarna, är mind control.

Israel fjärrstyrs enligt juden Simon Parkes direkt ifrån de vita drakoreptilerna och Netanyahu har med stor sannolikhet en reptiloid själ. Därför styrs landet så omänskligt, därför är Israel bara en skendemokrati.

Sionismen är inte samma som judendomen eller judisk religion. Sionismen tar dessa som en falsk flagga att gömma sig bakom, därför att sionism är reptiloidernas ideologi. Israels ambassadör Ilan Ben-Dov kallar sig för sionist enligt Kvällsposten.

Den gamla sosseeliten skrev idag ett föga beaktat (Mossad styr svensk media med mind control) svar till Ilan Ben-Dovs kritik på Expressen:

Lägg inte skulden för antisemitismen på S

"Den utrikespolitiska hållning som genom decennier gällt för Socialdemokraterna utgår från att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och den grundläggande folkrätten gäller för alla, utan undantag.

Det kanske tydligaste exemplet är den hållning som Olof Palme företrädde. Palme var hård i sin kritik av de kommunistiska diktaturerna i öst. Men till skillnad från de flesta andra västliga ledare höll han inte tyst om apartheidpolitiken i Sydafrika och vågade kritisera USA:s krigföring i Vietnam. Denna rakryggade hållning väckte beundran och respekt i omvärlden.

Ambassadören är okunnig om historien

Svenska socialdemokrater har alltid tagit tydligt avstånd från antisemitism, både på Olof Palmes tid och i dag. När den israeliske ambassadören i en intervju i Kvällsposten säger att den socialdemokratiska utrikespolitiken, med början under Olof Palmes ledning, skapat grogrund för dagens antisemitism så visar han inte bara att han är okunnig om historien. Han kommer dessutom med ett helt osant påstående.

Det är snarare regel än undantag att var och en som framför någon form av kritik mot Israel stämplas som antisemit.

Olof Palme var ständigt tydlig med Israels rätt till en egen stat inom säkra och erkända gränser och det israeliska folkets rätt att leva i fred. Han hävdade alltid alla människors lika värde och fördömde alla former av antisemitism. Genom historien har Socialdemokraterna strävat efter att ha en god relation till Israel, men det innebär inte att man därmed avsagt sig möjligheten att framföra kritik. "

Anna Lindh (S) fullföljde Olof Palmes (S) fredliga Mellanösternpolitik och bekämpade Israels maktmissbruk gentemot Palestina. Hon var utrikesminister Margot Wallströms bästa väninna. Bakom kulisserna vet sossarna att det var Mossad som mördade Anna Lindh med en mind control fjärrstyrd Mijailo Mijailovic. Därför var Margot Wallströms första beslut som ny svensk utrikesminister att erkänna Palestina som stat, vilket en överväldigande majoritet av länderna inom FN redan hade gjort för länge sedan.

--------

Om vi hade en judisk konspiration/kontroll i Sverige som många på högerkanten påstår, då hade den inte tillåtit migranttsunamin 2015 där tusentals muslimska antisemiter och extremister vällde ostörd in i landet. En värre import av antisemitism har inte hänt i svensk historia. Och vem har byggt upp och kontrollerar ISIS? CIA och Mossad.

Annat om det förtryckta Israel på WTV:

Israel skall vara glad om de får behålla sina gränser från 1967

Rothschilds Mossad skapade Hamas som kontrollerad opposition;

Rabbi Josef Antebi torterat av Sionister från Israel;

Erkänna staten Palestina modig reaktion på Mossads Anna Lindh mord;

 

 

Varför skall vi inte känna till baserna på månen? Varför blockeras Disclosure?

Wednesday, 17 October 2018 21:20

källa

Det finns talrika bevis att teknologiskt framstående civilisationer har baser på månen, som filmen nedan visar. Men varför talar man inte öppet om det? Varför detta hemlighetsmakeri?

Därför att vi inte skall veta att andra livsformer än vi existerar, att flera av dem har kommit längre i sin teknologi och att några av dem förtrycker oss sedan tusentals år tillbaka. Förtrycket funkar sämre ifall vi vet om det.

Men förtryckarnas tid är över. Jorden och människorna befriar sig långsamt genom att höja sitt medvetande. Snart vet många fler vad som pågår bakom kulisserna. Denna kunskap om att vi har kontakt med andra civilisationer på jorden och inom solsystemet kallas för Disclosure. Enligt experter som Simon Parkes skulle Disclosure ha skett redan under 2017, men de negativa krafterna lyckades skjuta upp det. Istället kommer det droppe för droppe.

Filmen överst är från mars 2017 och har redan övr två miljoner visningar!

Liknande om annat liv i rymden på WTV:

Ny bok om Hitlers 4. Rike i Antarktis från Dr. Michael Salla;

Är Pentagons UFO-film första steg till Disclosure?