Viewing all articles in Historieförfalskning

Pedofilring ända in i Hollywood

Thursday, 13 August 2020 19:53

https://www.youtube.com/watch?v=o0X0dV0iGQE&feature=share

Tack A för tipset!

Det är mycket avslöjande att killen betonar att pedofil satanism är ännu värre i musik industrin. WTV har nyligen fått in ett sådant fall från musikvärlden i New York, Broadway, som har anknytningar till Sverige.

 

Om ondska, krig och våld

Wednesday, 05 August 2020 19:23

av Jan Erik Sigdell

Jag tar här upp allmängiltiga frågor som bland andra väcktes i några mycket intressanta diskussioner mellan Henning Witte och Mikael Hagenbo som finns att höra och se som videos på Hagenbos videokanal. Det är bland annat också frågor om den syn- och kännbart växande ondskan i världen, om satanism och negativa andevarelser och energier som vill styra människor, inte minst i den politiska eliten.

Vår värld är en ondskans värld och det i alla former och dimensioner. Hur kan detta komma sig? En psykiatrisk epidemi råder som börjar redan längst nere i skalan med djurplågeri och fortsätter uppåt via misshandel och missbruk av barn och därutöver detsamma av familjemedlemmar i övrigt. Kretsen vidgar sig sedan till medmänniskor i omgivningen och hela det sociala omfältet och urartar i rasism, klan- och gruppkonflikter, inbördeskrig, nationella krig och folkmord. Därtill hör egoistisk likgiltighet för andra och deras problem eller lidanden, bara jag får mitt: ”Sköt dig själv och skit i andra.”

Vad får en människa till att sparka boll med en igelkott eller köra in en pinne i baken på en kanin och upp igenom dess kropp (som jag nyligen läste om i Internet, en synnerligen plågsam död)? Eller om man låter djur svälta ihjäl bara för att man inte bryr sig? Hur kan det se ut i en sådan persons höggradigt sjuka hjärna? Ger det någon form av sadistisk sexuell tillfredsställelse? Eller en patologisk maktkänsla? Eller en ställföreträdande hämndupplevelse på oskyldiga för våld eller likgiltighet som man själv har blivit utsatt för? Eller är det snarare fråga om avund och girighet?

Hur kan man ha skadeglädje av att en annan människa har det svårt, upplever förlust eller plågas fysiskt av andra eller av sjukdom? Hur kan man betrakta andra som villebråd för att ta ifrån dem vad man själv vill ha eller för sexuellt våld? Hur kan brutal sexualitet ge någon människa en tillfredsställelse när den andra personen upplever motsatsen? (Då får man ju aldrig uppleva undret av ömsesidig tillfredsställelse i kärlek.)

Vad har hänt med vår mänsklighet på den här planeten som har fått den att spåra ur så totalt? Var blev kärleken för medmänniskan av? Och var medkänslan? Och var välvilligheten? Allt sådant som kunde ha gjort vår värld till ett paradis istället för det helvete den nu alltmera är, var blev det av? Och var började detta någonstans?

Ser det inte ut som om skapelsen gick snett någonstans och urartade i vansinne? Hur kunde detta i så fall hända, var och när? Om det nu fanns en skapelse… eller gjorde det inte det? Kanske det hela någonstans växte som en elakartad kräftsvulst? Om en skapare finns, drabbades han av sadism, skadeglädje, hämndlystnad eller överdriven bestraffningsmani för olydnad, så kallad kadaverdisciplin? Eller tröttnade han bara på skiten när det inte var roligt längre?

Vad är det egentligen som händer i världen idag? Vi upplever hur ett satanistiskt världsherravälde i form av en Ny Världsordning uppstår, med allt mindre frihet i alla avseenden. Inte bara inskränkt åsikts- och yttrandefrihet utan också rörelsefrihet och en allt intensivare övervakning av var vi är, när vad vi gör där, vem vi träffar och varför. I en ganska nära framtid får vi inte längre köra bil hur som helst eller inte alls, utan endast vistas på tillåtna ställen och vid tillåtna tider. Varje meter registreras även när vi blir hänvisade till kommunala trafikmedel. Kameror kopplade till elektronisk ansiktsigenkänning följer varje steg vi tar och varje handling vi gör. Detta har redan börjat i Kina och kommer snart hit. Det är just för detta som 5G utvecklas! Vi har ju inga privata behov av en supersnabb kommunikation och de flesta verksamheter heller inte, men en totalövervakning av allt och alla behöver den! Går man i en miljonstad över gatan mot rött när ingen trafik kommer skall detta omedelbart registreras för straffpåföljd, vilket utan 5G tar för lång tid för behövlig databehandling. När sedan alla har chips som registrerar vad vi tänker och styr vad vi gör krävs också 5G eller högre… Då är var och en av oss inte längre en människa utan bara en datorterminal! Den enda gud som då finns kvar är ett världsomfattande datornät med artificiell intelligens! Gud? Eller Satan? Var blev då Gud av? Och vem är han, egentligen?

Hur kan vi få veta vem han verkligen är? Vad säger gamla skrifter och texter? Vad säger Bibeln och vad säger ännu äldre skrifter, om de finns? Bibeln börjar i första satsen med ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” Här stöter vi redan på ett språkligt problem! Det hebreiska ordet som har översatts som ”Gud“ är elohim, som är pluralisformen av el eller eloah = ”gud”, alltså gudarna! Således skapade gudarna himlen och jorden? Vilka gudar? Men verbet bara = ”skapade” står i singularis. För att sopa problemet under mattan deklarerar man då elohim som ”pluralis majestatis.” Ett bekvämt sätt att smita undan en besvärande diskussion…

På hebreiska står följande i 1Mos 1:1: Bere’shit bara’ ’elohim et ha-shamayim ve’et ha’aretz. Vad betyder bereshit? Be- hänvisar till begynnelsen och reshit betyder ”den första (av sitt slag)”, och vem kan det vara? Han måste väl vara skaparen själv! Då kommer vi fram till: ”I begynnelse skapade den Förste gudarna, himlarna och jorden,” Den Förste? Den högsta Guden, på hebreiska El Eljon! Ordet shamajim är egentligen pluralis det också, alltså ”himlarna.” Kosmiska världar? Bland dem jorden… Vad blev det här av JHVH, vanligen tolkad som Jahveh (eller Jehovah)? Är det inte han som är skaparen? Eller är han möjligen en av elohim? På många ställen i Bibeln kallas han ”Jahveh Elohim” vilket kunde antyda det senare. Då skulle Jahweh vara skapad av El Eljon!

Vad är den gnostiska kristendomen? Det är vanligt att betrakta den som en irrlära, kätteri. Men kan den vara det? De första kristna var ju obestridligen Jesu lärjungar, den inre kretsen kring Jesus. Denna urkristendom spred sig till förtret för dåtidens establishment och bekämpades, bland andra av Saulus, som sedan kallade sig Paulus. För att bromsa urkristendomen etablerade den härskande eliten i samhälle och religion med hjälp av Paulus en nedbantad kristendom, som för dem utgjorde ett mindre hot mot deras makt. Ur den ursprungliga kristendomen uppstod vad som kallas den gnostiska kristendomen medan den paulinska spred sig parallellt. Vid första konciliet i Nicaea år 325 blev den senare antagen som grund för den där uppstående kyrkan och den gnostiska kristendomen förklarades som kätteri och försvann sedan med tiden. Men en stor samling av deras skrifter upptäcktes 1945 i Nag Hammadi i Egypten, så att vi nu har tillgång till ett helt gnostisk-kristet bibliotek som på detta sätt hade räddats undan förstörelsen och väsentligen motsvarar den urkristendom som hade vuxit fram ur den inre kretsen kring Jesus. Där får vi en annorlunda bild av skapelsen!

Den bilden beskriver en obenämnd Högsta Gud och hans skaparkraft personifierad i Barbelo, som betraktas som betraktas som kvinnlig eftersom skapelsen ”föds” genom henne. Den Heliga Anden? Där finns (liksom i Bibeln) också en högfärdig ängel Satanael som tyckte sig vara större än skaparguden och vill ställa sin tron över hans. Därför kastade skaparguden ut honom ur det ljus som skapelsen uppstod i så att han hamnade i en mörk region, där han etablerade sin egen värld med sin egen sekundära skapelse. Med honom följde ett stort antal änglar som betraktas som ”fallna änglar.” Där uppstod den jämförelsevis mörka värld som vi nu lever i.

Hur gick då detta till? I skapelsens ljusvärld fanns en änglalik varelse Sophia = ”Visheten”, som försökte förstå skapelsen och själv göra efter Barbelo, varvid en ofärdig varelse Jaldabaoth uppstod och blev som ett missfoster som Sophia skämdes för, eftersom hon med detta hade gjort ett misstag. Den varelsen (med ett lejonhuvud och en ormkropp) flydde ut i mörkret. Man kan nog förstå detta som att Satanael omskapades som Jaldabaoth och sedan släpptes ut i mörkret för att där skapa sin egen värld, avskiljd från den sanna skapelsens ljusvärld vars existens sedan skulle vara okänd i den mörka regionen. De som fanns där skulle inte veta om att en bättre värld finns. Där blev han Satan, men utan -el, som kännetecknar någonting gudomligt.

Den första skapelsen i ljusvärlden var Autogenes (”uppstådd av sig själv”) som vi kallar Kristus (av grekiskans Christos = ”Den Smörjde”, således snarare en beteckning än ett namn). Han kan nog betraktas som skapargudens kärlek till sin skapelse. Han sände en budbärare till mörkrets värld för att undervisa mänskligheten, som sedan tackade för detta genom att mörda honom. Är Jesus alltså Kristus själv eller hans representant i den här världen? Jag förmodar det senare, men det gör nog ingen väsentlig skillnad.

Vem är då Jahveh? Att han torde vara Jaldabaoth som kom till mörkrets värld och nu betecknade sig med fyra bokstäver, JHVH, som en sorts anagram för ”jag är den jag är (och mera behöver du inte veta).”Att Jahveh är en elohim antyds av honom själv i 2Mos 20:2-3 and 4Mos 5:6-7: ” Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.” Den ordagranna översättningen lyder dock: “Jag är Jahveh, din elohim, som har lett dig ut ur Egyptens land och ut ur tjänarnas hus. Det kommer ingen annan elohim till dig i mitt ställe.”

Jesus talade ofta om sin fader, som vanligen tolkas att vara Jahveh av dem som inte vet att det finns en högre Gud (dvs. av de flesta). Stämmer det? I Joh 8:31-59 (Svenska Bibeln av år 1917):

31 Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: ”Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;

32 Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.”

44 ”I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

45 Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning.”

53 ”Icke är väl du förmer än vår Fader Abraham? Och han har ju dött. Profeterna hava också dött. Till vem gör du då dig själv?”

54 Jesus svarade: ”Om jag själv ville skaffa mig ära, så vore min ära intet; men det är min Fader som förlänar mig ära, han som I säger vara eder Gud.

55 Dock, I haven icke lärt känna honom, men jag känner honom; och om jag sade att jag icke kände honom, så bleve jag en lögnare likasom I; men jag känner honom och håller hans ord.”

58 Jesus sade till dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.”

59 Då togo de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig undan och gick sedan ut ur helgedomen.

Deras gud är ju Jahveh men Jesu fader står alltså över honom. Låt oss nu lägga ned stenarna och lyssna, för om vi inte vill lyssna, hur skall vi då kunna förstå?

Nya Testamentet är ett nedbantat hopkok av ett större antal skrifter som fanns på den tiden då den delen av Bibeln upprättades och fanns bland urkristna och andra. Man valde ut några ”politiskt korrekta” texter och justerade vid ”behov” sannolikt innehållet enligt vad som ansågs vara korrekt. Det fanns några gnostiska evangelier som inte fick komma med som man nu återfinner i Nag-Hammadi-biblioteket. Om man vill söka sig en tolkning som är mest trovärdig slipper man knappast undan att befatta sig dels med originaltexter på hebreiska resp. grekiska men också utsorterade skrifter.

Vad gäller hebreiska originaltexter har de under århundradenas lopp tydligen någorlunda likriktats men likväl finns ett stort antal tvivelaktiga ställen som har tagits upp av en bibelkritik som enligt många anses vara otillåten, ja rentav hädisk. Man får ju inte kritisera Guds ord! Men vad gör man då med diskrepanser och motsägelser samt med rent språkliga misstag? Sådana misstag gjorde säkert inte Gud, utan människor som hanterade texterna. Innan Gutenberg kom till gjordes böcker och skriftrullar som avskrifter från äldre texter eller nedskrifter av vad en föreläsare deklamerade inför en grupp skrivare. Om föreläsaren en gång läste eller sade fel, blev detta nedskrivet så. Sedan fick man inte rätta detta eftersom det ju var ”Guds ord.” Läste man eller skrev man fel så antogs det vara Guds vilja… På detta sätt fortplantade sig misstag till eftervärlden.

En person som var oerhört språkkunnig – inte bara i hebreiska utan även i sumeriska och assyriska – och befattade sig med detta var Friedrich Delitzsch (1850-1922). Han genomförde en grundlig stavelse- och rättskrivningskontroll av den hebreiska Bibeln och gav ut resultatet i bokform: Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament (Walter de Gruyter, Berlin 1920). Hans studie omfattar 143 tättskrivna sidor och avslöjar en nästan obeskrivlig mängd av rent språkliga rättelser som den hebreiska bibeltexten skulle behöva och som med stor sannolikhet torde ha förorsakat diverse missförstånd och feltolkningar. En grundlig analys av väsentliga delar av Gamla Testamentet är hans bok Die Große Täuschung (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart och Berlin, 1920). Den behandlar en mängd missförstånd och feltolkningar, inte – om nu någon skulle tro det – för att förkasta Bibeln utan för att finna en korrekt tolkning.

Tyvärr har tidigare hans sakliga studier üch deras fakta förbigåtts med tystnad i teologin, men det vore nu verkligen på tiden att de tas på allvar! Det är ju inte fråga om misstag som Gud kunde anses ha gjort, utan människor på skriftens väg genom tiderna.

En annan fråga är om Gamla Testamentet har föregåtts av äldre skrifter. Sedan man i mitten av 1800-talet började kunna tolka och läsa urgamla texter skrivna med kilskrift på lertavlor har ett enormt textmaterial samlats i översättningar som definitivt hör ihop med framför allt Moseböckerna. Kunnig även i dessa gamla språk har Delitzch också befattat sig med den frågan och angreps icke oväntat av fanatiker som ansåg kritisk källforskning av detta slag vara otillåten eftersom den skulle ifrågasätta Guds ord… Av jämförelser mellan Moseböckerna och kilskrifttexter, framför allt Skapelseberättelser som Enuma Elish och Atra-Hasis, framgår tydligt nog att Jahveh i sådana texter är en varelse som där kallas Enlil och att Noah i dessa skrifter var Utnapishtim, också kallad Ziusudra eller Atra-Hasis, som användes för en nystart av mänskligheten genom att försätta den till ett tidigare stadium innan den utvecklade sig för snabbt. Detta påminner om vad som händer idag där ”syndafloden” är en påstådd pandemi som man nu tycks vilja utnyttja till en globaliserande nystart genom en ny världsordning, som vill återskapa ett tvåklassamhälle som består av en liten elit som har makt över en försklavad mänsklighet…

Vad som i detta är ”Guds vilja” eller ”Satans vilja” kommer säkert att visa sig i ett Armageddon som troligen ganska snart förestår, efter vilket Kristus äntligen kan framträda öppet med en ny budbärare, medan han nu snarare verkar i bakgrunden.

Utomjordiska civilisationer
Första satsen i Bibeln, 1Mos 1:1, nämner i enligt min mening rätt tolkning ”kosmiska världar.” Det är ju helt klart att universum innehåller ett oräkneligt antal andra världar, också i andra dimensioner som vi inte kan varsebliva. En astronomisk uppskattning kommer fram till 1024 = en kvadrillion solar (stjärnor) och ett antal planeter i samma storleksordning. Det är helt enkelt fullständigt omöjligt att det inte däribland skulle finnas olika livsformer på andra planeter och rentav civilisationer, en del mera – kanske långt mera – utvecklade än vi. De hör också till El Eljons skapelser! Alltså måste vi räkna med existensen av andra ”folk” därute som kan tänkas iakttaga oss och till och med söka påverka oss, en del välvilligt, kanske en och annan mera illvilligt! Om de befinner sig på andra dimensionsplan än vi, är det möjligt att vi inte kan se dem även om de kan se oss. De är då egentligen inte mindre levande varelser än vi, bara osynliga för oss. Vi brukar kalla dem andevarelser. I mesopotamiska kilskrifter antyds att en sådan ”ras”, kallad Anunnaki, har haft – och fortfarande har – ett stort men hemligt inflytande i vår värld. Det skulle här nog föra väl långt att också gå in på detta, utan här vill jag hänvisa till mina böcker, varav den sista bland annat handlar om den tydligen förstående Nya Världsordningen, vilkens genomförande förhoppningsvis kommer att misslyckas genom att Kristi återkomst sätter stopp för den! Sannolikt genom en världsomfattande naturkatastrof i samband med att vår planet skiftar poler och sedan ”solen går upp i väster” (enligt en gammal förutsägelse). Detta leder till ett omfattande omskapande av landmassor och oundvikligen till massdöd – men det finns ju ingen död! Vår själ lämnar kroppen för att någon gång senare födas på nytt i en ny värld där Kristus råder.

Böcker av Delitzsch som PDF:

Die große Täuschung: https://ia800902.us.archive.org/12/items/MN41624ucmf_8/MN41624ucmf_8.pdf

Die Lese- und Schreibfehler im Alten Testament: https://ia800501.us.archive.org/24/items/dieleseundschrei00deli/dieleseundschrei00deli.pdf

Övriga böcker av Delitzsch som PDF:
https://archive.org/search.php?query=%28%28subject%3A%22Delitzsch%2C%20Friedrich%22%20OR%20subject%3A%22Friedrich%20Delitzsch%22%20OR%20creator%3A%22Delitzsch%2C%20Friedrich%22%20OR%20creator%3A%22Friedrich%20Delitzsch%22%20OR%20creator%3A%22Delitzsch%2C%20F%2E%22%20OR%20title%3A%22Friedrich%20Delitzsch%22%20OR%20description%3A%22Delitzsch%2C%20Friedrich%22%20OR%20description%3A%22Friedrich%20Delitzsch%22%29%20OR%20%28%221850-1922%22%20AND%20Delitzsch%29%29%20AND%20%28-mediatype:software%29

Anunnakitrilogin av Jan Erik Sigdell:
Die Herrschaft der Anunnaki,

Der Geheime Krieg der Anunnaki och

Die Manipulationen der Anunnaki

Första boken även på engelska: Reign of the Anunnaki

Mera detaljerat om ondskans härkomst

 

Chateaux Amerois och Sautou är centrum för pedofili och satanism

Friday, 24 July 2020 11:07

https://thejusticeheroes.wordpress.com/2019/11/18/human-hunting-parties/amp/?__twitter_impression=true

https://youtu.be/0NlyPVtSPZ0

https://youtu.be/NIpbh_5_YPk

https://humansarefree.com/2014/06/european-royals-allegedly-killing-children-in-human-hunting-parties-4-eyewitnesses-testify.html

http://m.digitaljournal.com/news/politics/op-ed-judy-byington-kevin-annett-and-pope-francis-the-rapist/article/423935#ixzz56GDkOCCp

https://www.globalcitizen.org/en/content/anneke-lucass-harrowing-tale-of-sex-trafficking-am/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share

https://thejusticeheroes.wordpress.com/2019/11/18/human-hunting-parties/amp/?__twitter_impression=trueæ

...The child was put on a table and was given something to drink and with that drink the child was drugged. Beside that hotel was a building where the performance took place.

In that building there were people were sitting down and at a certain moment the child was brought into that building by the criminals, was tortured, raped and brutally murdered in front of those people.

The audience was around Prince Johann Friso, the second son of Queen Beatrix. I was told that Johann Friso was quite insane and had an unhealthy interest in young children and had a psychiatrist with him every day of his life. .....

... And the criminals asked Johann Friso to bring his relatives and friends with him, so the whole building was filled with very important people from the Netherlands: ministers, high ranking officers and all kinds of people that the criminals could photograph so they could blackmail those people and get criminal advantages from that.....

I recognized Johann’s wife Mabel Wisse Smit, she was there with an old man – I think it was George Soros.

I recognized a Herr Donner, a former minister of the law department, the viceroy of the Netherlands,

I recognized Ernst Hirsch Ballin, a very important former Minister of Justice,

I recognized a Mr. van den Emster, he was for years the head of all judges in the Netherlands,

I recognized Dick Berlijn, he’s a former head of the military department in the Netherlands.

I recognized a very important journalist.

I recognized Carla Eradus, the wife of Friso’s psychiatrist Guus Pareau Dumont, Carla is the President of the Court in Amsterdam, a judge.

I recognized Mark Rutte, he’s at this moment the President of the Netherlands.

I recognized Geert Wilders, he is at this moment the head of the political party PVV and head of the Dutch Parliament.

Andra pedofilavslöjanden från WTV:

Skrämmande fakta om USA:s pedofila nätverk från Haiti till Kanada;

Adrenochrome utvinns av till döds torterade barn = över en miljon försvinner varje år;

#Pizzagate, Vatikanen, Opus Dei och White House hänger ihop;

 

 

Hybrider mellan reptiloider och människor är The Deep State, den osynliga fienden

Thursday, 02 July 2020 12:07

 

NATO's Sex slaves Freed from ET Dulce NM Base by Adromedans

Tuesday, 19 May 2020 20:03

Tips som kom till WTV igår:

Dr. Sasha and Janet Kira Lessin review the history of abductions, from the horrendous abductions of over 100,000 a year mostly young white women to a U.S./Grey-run base in New Mexico. Greys and other aliens, especially friends of the Greys, used the captives for breeding, experiments, organ banks and especially for sadistic gang rapes by aliens from all over the quadrant. The ETs ran a vast genetics lab two miles under Archuleta Mesa near Dulce, NM. The program of abuctions was authorized in 1947 by President Truman in exchange for the Illuminati power elite’s access to the technology with which they now rule the world. When President Carter realized that the NSA X group was running this program, in 1979 he enlisted a special Delta Force Group, financed by Ross Perot and assisted by a sympathetic vegetarian Reptilian to close down the base and rescue as many of the abductees as possible. The force rescued some 3,600 women, but needed to bomb the facility, killing the thousands of ETs running the base and some 30,000 or more abductees they couldn’t get out before fleeing before the alien defenders. The abduction program was curtailed until President Bush Senior let the ETs take a few hundred woman a year.

The Lessins also point out that Thoth/Kuluklan and eight other Sirian Anunnaki ET Humanoids from Nibiru may have, as he told the Maya, returned to check Marduk/Ra/Allah as well as Enlil and the power elite that divide us and pit us against each other. There is speculation that President Obama, Ex-Presidents Clinton and Bush Jr. met Thoth (Alkaid/Al-Qaeda) in Tanzania a few weeks ago. The world may indeed have changed Dec 21, 2012, when Thoth returned.Edited by CAPTAIN MARK RICHARDS

Published by – Earth Defense Headquarters http://www.edhca.org/
Condensed and re-edited by ‘BRANTON’ with the permission of E.D.H.


1947 TREATY SIGNED BY PRESIDENT HARRY TRUMAN

Government scientists (the secret government) purportedly labored alongside an alien force to work out the sundry ways the general population could be brought under an ultimate totalitarian control that would leave humanity as little more than farm animals to be used for breeding. All of which began with a 1947 treaty signed by President Harry Truman, that set in motion a plan where THE ELITE OBTAINED ALIEN TECHNOLOGICAL SECRETS IN EXCHANGE FOR PERMITTING THE ALIENS TO ABDUCT HUMAN SUBJECTS FOR THEIR DIABOLICAL RESEARCH. In time, the elite would be allowed to survive to become the overlords of the human sheep, under ultimate control of the aliens – like the dogs that watch the sheep on a human farm.


DULCE

Located almost two miles beneath Archuleta Mesa on the Jicarilla Apache Indian Reservation near Dulce, New Mexico was an installation classified so secret, its existence would be one of the most protected realities in the world. There was the Earth’s first main joint United States Government/Alien biogenetics laboratory. Others existed in Colorado , Nevada , and Arizona , not to mention in a number of other locations like Afghanistan and Russia – but Dulce (is)/was the largest.

In an era when the officers in charge of the major military units were still part of the generation that looked on young women – potential mothers – as a treasure to be protected, to learn that THOUSANDS OF YOUNG FEMALES WERE BEING ABDUCTED, AND EVEN CREATED (CLONED, ETC.) FOR USE AS SEX SLAVES BY ALIENS was simply too much for such men to allow to continue.


CARTER TRIED TO STOP ABDUCTION PROGRAM

The turning point came when National Security Adviser Dr. Zbigniew Brzezinski met with President Jimmy Carter in the White House on June 14, 1977, with a number of other “intelligence operatives and leaders”, to bring the President up to speed on a number of top secret programs, including “Project Aquarius”, and the work being done at Dulce, Area 51, and other secret bases. Brzezinski, a member of the power elite that backed the “Grey” cause, never guessed that the President would be so shocked that he would soon turn to trusted military advisors in the military intelligence community for options of how to stop what had been going on.


PROJECT AQUARIUS/GLEEM”DEEP COVER

The National Security Agency (NSA) had been secretly fighting the alien cause, and the humans that worked for or with the aliens, since it was established in the mid-1950s’. Project Aquarius was originally established in 1953, by order of President Eisenhower, under control of NSC and MJ 12. In 1966, the Project’s name had been changed from Project Gleem to Project Aquarius, and portions of it went into DEEP COVER, hidden even from the CIA and the NSC. At that point, the NSA had opened “Department X” (to identify and study all alien or enemy operations that could be a threat to the United States or the Human Race in general), and “Department Z” (to “react” and “neutralize” any sort of threat to the United States or the Human Race).

Under secret Presidential Order, signed by President Jimmy Carter, the NSA’s Department Z, the newly established DELTA FORCE, and a specially hand-picked group of Air Force SOC, Navy SEAL, and Army Rangers were organized for a mission so secret that not even command officers were told what it was about until the night of the attack. The only ‘Attack Team’ leaders who knew what this would be about were the men involved in the NSA Department Z, who had been involved with fighting aliens for years. The commanding officer of the attack was none other than Captain Mark Richards, the son of the infamous “Dutchman”, Major Ellis Loyd Richards, who had been the commander of International Security (IS) since Admiral Chester W. Nimitz died in 1966…

By 1978, the NSA Department X was warning the human commanders of new programs starting at Dulce that were so frightening that even seasoned men of war were shocked. Thousands of young human females were being “created” in test tubes to be sex slaves for the aliens. But these clones were proving to be less than satisfying for the aliens’, because they didn’t “suffer” the same way that once free victims did. They could be engineered to provide better sexual tools for some of the stranger life forms, but they were proving to be nearly “mindless”, and thus couldn’t react with the “fear” that normal young women could. For that reason, while the clone program would continue, it had been decided that THE ABDUCTION PROGRAM WOULD BE STEPPED UP – WITH THE FORCED “SHORT-TERM” ATTACKS TO INCREASE BY 1980 TO OVER 100,000 A YEAR, AND THE FACILITY TO BE ENLARGED FOR “LONG-TERM” VICTIMS (WHO WOULD STAY THERE FOR AS LONG AS THEY LIVED) WITH NUMBERS OVER 75,000.

The labs at Dulce started cloning human females by a process perfected in the world’s largest and most advanced bio-genetic facility, Los Alamos . The elite humans who manipulated the worlds’ governments from the shadows would soon have a disposable slave-race, for medical culling of body parts and their own perverted pleasures.

Like the alien Greys, the U.S. (secret) Government secretly kidnaped and impregnated young females, then removed the hybrid fetus after a three-month time period, before accelerating their growth in laboratories. Biogenetic (DNA Manipulation) programming was then instilled – many being implanted with all sorts of devices, some that allowed them to be controlled at a distance through RF (Radio Frequency) transmissions.

From: EDH Archives: Dulce Interviews; WC-289487346–80…
“Level 7 is worse… It was like a whore house for pervert ETs’. Human females were brought there for ‘experiments’, but you can’t convince me that most of it wasn’t just sadistic pleasure for the Greys. They wouldn’t just impregnate the girls, they would sexually torture them for hours. Sure there were the scientific procedures, but there were also orgies where a few pretty human females would be given to a large number of Greys for nothing less than a brutal gang-rape. And this was constant. Hundreds of Greys, and other species that seemed to be friends to the Greys, would come and go every week, for no other clear reason than to take sexual pleasure with the provided human females.”

When the truth was evident that sub-humans and other creatures were being produced from abducted human females, impregnated against their will, a secret resistance group formed within the military and intelligence agencies of the U.S. Government that did not approve of the deals that had been made with the ‘Off-worlders’. Many of these brave humans would be assassinated, or “died under mysterious circumstance,” or would be silenced in other ways. But in 1979, they would manage a victory that would cost the Greys, and the humans that backed the Greys, dearly…

The Air Force Intelligence Officer that reportedly was the man who met with the Aliens at Holloman (Air Force Base) in 1964, was the legendary ‘Dutchman,’ Ellis Loyd Richards, Jr. – the same man who would reportedly order the attack on Dulce in 1979, and whose son, Captain Mark Richards, would lead the human attack on the facility.

The Richards names come up time and time again when one looks into any of the mentioned Top Secret Projects that Military Intelligence, or the Eyes-Only, Tops Secret agency known as International Security, were involved in from World War II through the Cold War years.

The in-house political argument that developed within MAJESTIC TWELVE in the late 1970s, when the military/intelligence men objected to the deals with some of the Aliens on the side for the selfish gain of such groups as the Illuminati of thousands or the “Club of Rome” at the expense of thousands of innocents, if not all of mankind, helped to cause the rift that would lead to the military action taken against the Dulce facility in 1979…


A REPTOID BRIEFED THE ASSAULT ON DULCE

“It would be one of the reptoids who taught several of the men involved in the attack on Dulce a number of the informative points that would first cause them to look more deeply into what was being done at the facility, and then helped them better understand the enemy, and how to defeat them. Indeed, it would be this Reptoid who communicated the factual basis for a number of the plots being organized against humanity by a number of off-world sources, and (some of them) had proven their willingness to aid the human cause in the Battle for Central Asia in 1976, and in the August 1979 space defense of Earth against alien invaders. It was also (they) who warned of the danger that such life forms as bacteria represented to both aliens and humans.


MANY ALIENS AT DULCE

In 1979, there were 37 alien species represented at the Dulce facility. Only 6 of those had their own space or dimensional traveling ability, while the others were guests of the Greys. All of those species that had come as guests of the Greys were there for genetic and reproductive experiments with humans – and 8 of those were also interested in humans as A SOURCE OF FOOD. Of those interested in reproductive experiments, 25 could enjoy direct intercourse with human females (although several needed the female to be placed on special hormone treatments ahead of time), and the facility apparently got the reputation for being a sexual pleasure spot for the quadrant.


REPTOIDS

Of course, not all the Reptoid-type creatures are friendly towards humans. According to Lear and others, the U.S. government may have made a ‘pact’ with a non-human race as early as 1933. According to some this ‘race’ is not human yet claims to have had it’s origin on Earth… Some sources allege that this predatory race is of a neo-saurian nature. This has led others to suggest that the dinosaurs which ruled the surface of the Earth in prehistoric times may not have become entirely extinct as is commonly believed, but that certain of the more intelligent and biped-hominoid mutations of that race developed a form of intellectual thought equal to, or surpassing that of the human race.

The theory then suggests that some of this race went into space, only to return to find that their founders on their home planet had not survived (on the surface, that is, however there are several reports of reptilian humanoids being encountered in deep underground natural cavern systems all over the world… and in time, the space-based reptiloids learned of these. – Branton)

There were a number of facts quickly put forward; for instance one branch or mutation of the supposedly extinct sauroid race, Stenonychosaurus, was according to paleontologists remarkably hominoid in appearance, being 3 ½ to 4 ½ feet in height with possibly greyish-green skin and three digit clawed hands and a partially-opposable ‘thumb’. The opposable thumb and intellectual capacity are the only thing preventing members of the animal kingdom from challenging the human race as the masters of planet Earth. For instance, the ape kingdom possesses opposable thumbs yet it does not possess the intellectual capacity to use them as humans do. The dolphins possess intellects nearing that of humans but do not possess opposable thumbs or even limbs necessary to build, etc.

The cranial capacity of Stenonychosaurus was nearly twice the size of that of human beings, indicating a large and possibly advanced though not necessarily benevolent intellect.

According to researchers such as Brad Steiger, Val Valerian, TAL LeVesque and others, this may actually be the same type of entity or entities most commonly described in ‘UFO’ encounters, as well as the same type of creatures depicted in early 1992 in the nationally viewed CBS presentation “INTRUDERS.”

According to Lear, the government established a ‘treaty’ with this (reptilian) race, which they later learned to their horror was extremely malevolent in nature and were merely using the ‘treaties’ as a means to buy time while they methodically established certain controls upon the human race, with the ultimate goal of an absolute domination…

The fact that a base like Dulce might house dozens of ‘types’ and ‘races’ of ETs’ would never be admitted by most humans, and would be reduced to the stuff of legends if ever turned over to the general public. The years of work to cover up the alien threat had worked very well by 1979, and normal people would not admit seeing an alien for fear of being called crazy.

The types and races at Dulce at the time of the attack are still in question, and many races have not wanted to admit their taking part in what took place there in 1979…

MISSING PERSONS

Many victims find their abductors to be nothing less than brutal beasts. The casebooks of researchers are filled with incidents in which malice and hostility played a significant role in the abduction. Unfortunately, most of the victims who suffer these more vile attacks do not get the chance to make any report to any human authority about the event – as they vanish, and become another statistic in the growing number of “missing persons” across the country.

By the early 1970s, the number of these missing persons – most of all, young white women – were going up. While the abductions of humans by superhuman forces of varying descriptions appeared to obey the same mechanisms worldwide, it was clear that young white women were the most frequent victims, and that there was little support for abductees should they survive…

In the more controlled environment of Dulce, researchers had no disclosure problems (concerning stem cell and cloning research). The fertilized eggs of hundreds of healthy young human females could be ‘harvested’ constantly, for unlimited embryo and stem-cell research, ‘killing’ uncounted human embryos in the search for everything from cures to alien skin infections caused by Earth germs, to how to better create a sub-human slave race of cloned worker creatures.

Such research also moved into other dangerous fields, such as ‘enhancing’ humans into becoming creatures that would serve other alien needs. One of the more shocking of these that the ‘attackers’ would find in huge holding pens were the human females who had been ‘enhanced’ to become reproductive ‘cows’, as the need for human milk and reproductive systems had grown. Hundreds of young women had been ‘altered’, to become little more than cows.


ROSS PEROT TO THE RESCUE?

The attack plan centering on crippling the main generator, then doing as much damage as possible — while freeing as many victims as possible — started to take shape in the Fall of 1979, after the August space battle between forces of the USAF Space Command and an alien invasion force, with none other than Brigadier General Aderholt (USAF) brought in to head the organization that would be formed for the invasion of the Dulce Facility.

Funded by Texas businessman Ross Perot, CIA/DIA frontman Edwin Wilson, and a massive black ops’ fund long hidden (by Major E.L. Richards Jr.) the plan moved forward quickly within a small community of intelligence officers and their backers.

Brigadier GENERAL HARRY C. ADERHOLT would pull a team together in September and October of 1979 that would have made any commanding officer proud, and perhaps shot fear into any enemy who had any idea of what was being put together. COLONEL ROGER H.C. DONLON, stationed at Fort Levanwvrth at the time, would head one combat team, drawing heavily from the newly formed DELTA FORCE, Navy SEALS, and USAF Special Operations Command (AFSOC). Flight teams were organized by astronaut scientist KARL GORDON HENIZE, and included the best of the best in combat and test pilots, with special operations training – or who could be counted on to keep their silence, including Captain Mark Richards, who was recovering from his command roll of Dragon Squadron in the battle that had taken place in August.

While exact numbers of the human force involved is still so protected that there seems to be no firm record of the exact count, there were never more than a few hundred who knew anything about the operation. The center of the operation was clearly found in USAF Space Command, and the Director of I.S., Major Ellis L. Richards Jr.

The President (of the U.S.), the Secretary General of the United Nations, and the Chairman of the JCS were never informed of the pending operation, and it should be noted that the humans and aliens involved in the attack took part in the action without orders or clearances from higher authorities.

Those who fought against the aliens did so against the will of the human elite.

One of the men who was hit the hardest (by the horrifying stories emerging from out of the Dulce underground base) was WILLIAM RANDOLPH LEATHERS. Born in St. Louis Missouri . A graduate of Yale in 1941, he served in the O.S.S. as a Captain during World War II, teaching map reading in Aberdeen, Maryland for much of the war. One of the members of the top secret task force that hit the secret German military facility in Afghanistan in 1945, he had been a close friend of The Dutchman from that time, moving to Greenbrae, in Marin County, California, in 1967 to be part of the headquarters team for I.S. (his cover was as an employee with the John Hancock Life Insurance Co.) Captain Leathers had lost his wife in 1971, and identified with several of the husbands and fathers of victims (he had four children of his own) for his own reasons (Captain Leathers died on October 22, 2001, at age 83). It would be Leathers who worked with NRO satellite photos, U2 and SR-71 photos, and military maps of the area until all of the major portals to the Dulce Complex were spotted and marked. He would lead one of the assault teams himself.

Having turned 60 in 1978, Captain Leathers would be the oldest member of the assault team, to take an active roll in the attack.

Most of the troops would come from three sources: The Delta Force, USAF-SOC, and the NSA Department “Z”.

The U.S. Army’s 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (SFOD-D) would be one of two of the U.S. government’s principle units tasked with counter terrorist operations outside the United States (the other being Naval Special Warfare Development Group, better known as SEAL team 6). Delta Force was created by U.S. Army colonel Charles Beckwith in November 19th 1977 in direct response to numerous, well-publicized terrorist incidents that occurred in the 1970s. From its beginnings, Delta was heavily influenced by the British SAS, a philosophical result of Colonel Beckwith’s year-long (1962-1963) exchange tour with that unit.

The DELTA FORCE at Bragg was already considered the best special operation training facility in the world. After the assault on Dulce, the CQB indoor training range would be given the ominous nick-name, “The House of Horrors”, in memory of what could not be remembered.

Most important; the Delta Force had their own fleet of helicopters (the aviation platoon). Painted in civilian colors and fake registration numbers, the helicopters could deploy with Delta operators and mount gun pods to provide air support as well as transportation, while not being easy to spot as ‘military’ units from the ground. It was decided that these air units, after delivering Delta Operators to several locations for forced entry into the facility, would come in with the NSA “Z-Team” as air support in the assault on the main landing port.

The Air Force Special Operation Command (AFSOC) would be in charge of taking and holding the main ‘landing port’. The job of AFSOC “operators” was to quickly turn a given patch of hostile terrain into a fully functional airfield. Sometimes this meant a stealthy attack by motorcycle and ATV. Other times it meant cleaning out hostile forces by whatever means was necessary. In years to come, an AFSOC Special Tactics (ST) combat controller might have used a Special Operations Forces Laser Marker (SOFLAM) to create a spot where a laser-guided bomb could aim and neutralize the enemy; but in 1979 they had to do that with manpower…

Performing a diversified job required a diversified range of combat hardware. Air Force ST operators carried a variety of small arms, including the M9 9mm pistol with sound suppresser, the Remington 870 12-ga. shotgun, the M203 stand-alone 40mm grenade launcher, the M4A1 SOPMOD (Special Operations Peculiar Modification) 5.56mm carbine, and the M249 5.56 SAW (Squad Automatic Weapon). By making extensive tactical use of night vision gear, AFSOC’s airborne capabilities were provided by the 16th Special Operations Wing, which is based at Hurlburt Field, Florida, and by units of Special Operations Groups at RAF Mildenhall, England. These wings had been the long-time vision of Major Ellis L. Richards, Jr., and others like him, and the Dulce Battle would be the first time they were used fully in combat.

But because of the special problems of entry into the Dulce facility, normal helicopter attack would not work. As well trained as they were, to attempt a landing into the hanger area of the facility would have been suicidal.

The Dulce landing ports were set up to accept the “lightcraft” and other MASS ACCELERATOR BEAM (MAB) Riders used by the Greys to transport from planet to orbital pick-up points. These craft generated magneto-hydrodynamic thrust, driven by microwaves and pulsed lasers, to accelerate the classic “flying saucers” up to altitudes of 50 kilometers and accelerations that easily allowed orbital velocities. This made the human-style of heavy-lift chemical rockets an expensive folly, and allowed the aliens Earth-to-orbit travel at will for a relatively low cost.

It also gave the human forces a way into the facility.

Because an infrastructure of orbiting stations were used to reflect energy from a solar-power station hidden on the Dark Side of the Moon, there were a number of ways to track such a ship. The lightcraft focused the microwave energy to create an “air spike” that deflected oncoming air – that could be tracked. And electrodes on the vehicle’s rim that ionized air and formed part of the thrust-generating system could be seen by real-time cameras (and even the human eye at close ranges). Thus, it was planned that one of the attack teams would enter the facility when the main port’s doors were open for an incoming lightcraft.

This was not going to be an easy stunt. Sensors around the area set off an alarm if anything got too close to the doors, not to mention warn the operators of any air or space vehicle that got too close. The mouth was too small for anything larger than a good sized helicopter, but helicopters would be too slow to reach the doors before the base defensive systems went off. And once inside the port area, any attack force would be likely overwhelmed by the base defenders – unless, whatever craft was used could carry a number of heavy automatic weapons, and land a large number of attackers at one time.

The Greys were quite content that no such craft existed in the human military inventory. And not even the Reptoids had a craft that could be used under all of the required conditions, that wouldn’t be spotted long before it could reach the port.

What they hadn’t counted on was one, single, experimental aircraft, that was still so secret that it had never been entered on any inventory list.


THE X-22

Manufactured by the Bell corporation, the X-22 was a ‘research’ craft, with some interesting abilities. The first successful V/STOL VSS (Variable Stability System) aircraft, this strange mix of wings, jets, and huge ducted props might not have been pretty, but it was perfect for the mission needs of the Dulce Attack Force.

Because of the lack of time, the only man involved who also had the skill to fly the X-22 under such combat conditions was CAPTAIN MARK RICHARDS. Thus he was chosen to lead Combat Assault Team (CAT) Three, that would be responsible for attacking the main landing port – and hold it long enough for other teams to land in conventional helicopters and for the evacuation of CAT’s and victims when the attack was concluded.

According to records, Captain Richards had no more than 12 hours flying the X-22 before he took it into combat.

While the attack teams were being organized and trained, the attack itself was being planned by the men responsible for the situation. Objectives and alternative were picked, including a nuclear option in case the manned attack failed. ASTRONAUT DAVID GRIGGS was chosen to go with CAT-3 to make an attempt to ‘loot’ one of the alien space ships, while astronaut Ronald Ervin McNair went in as Richards’ co-pilot and “laser weapons expert” (the fact that he was a blackbelt in Karate also came in highly helpful before the event was over). Astronaut LIEUTENANT COLONEL ELLISON S. ONIZUKA (USAF) and COLONEL STUART ALLEN ROOSA (USAF) also went in as members of CAT-3 to gather information, and hopefully escape with alien ships or equipment, with Colonel Roosa commanding the Material Acquisition Team (MAT). None of their efforts could be of value, of course, unless the attack plan worked.

To make sure of success, the full information gathering ability of several top-secret departments within the NSA was turned loose on Dulce. Facts were gathered from sources far and wide, including everything from sightings listed in newspapers to interviews with people who helped to build the facility.

JOHN V. CHAMBERS, a Kentfield, CA resident…spent his working life in management and finance of large engineering construction projects…It would be Chambers, who had been involved with the Bechtel work at Dulce and other top secret government projects, who would be contacted by the forces that intended to attack Dulce, and became convinced to aid them in their effort. It would be Mr. Chambers who would mention a number of weak points in the Dulce systems that would allow an attack to have a much better chance of success. Chambers pointed out major weak points for the aliens. The aliens had reason to worry about a number of the germs found outside the facility, and that some of the alien species were highly vulnerable to a number of human-passed diseases.

The germs and bacteria that are everywhere on the planet, that humans and other mammals have (for the most part) developed ways to cope with, can offer great threat to aliens and their life forms. Earth dust, or bacteria blowing on the winds, can be deadly to a life form that has no resistance to such things. What humans refer to as ‘hay fever’ can be just as deadly to a creature that is having a difficult time ‘breathing’ in the Earth’s oxygen rich atmosphere. If the filters used to make Earth’s ‘air’ more acceptable for the aliens could be disabled, many of the enemy would soon be sick and unable to continue to fight, and a large number might simply die on the spot!


THE NAZI CONNECTION

Lieutenant Colonel Onizuka took on the extra duty of leading a secondary team inside the main landing port once CAT-3 had secured the area – to disable the central air filter exchange that was next to the landing area. He created the title of Filter Assault Team (FAT) for his group. As the intelligence gathering expanded, a number of shocking facts were uncovered. In 1947, the Dutchman had been involved with Admiral Byrd in the attack of the last Nazi base at the South Pole.

Now he and others would come to better understand the connections that elite humans had developed with aliens, from the days of the Nazi efforts to modern times. This included helping the aliens to build secret bases all over the Earth (including the base at the South Pole, and the facility at Dulce), aiding in the abduction of young women for alien research and pleasure needs, and the addition of more pollution to the planets atmosphere to bring on global warming and make the Earth more friendly to alien life forms.
One of the most shocking finds was the extent of the alien underground base-and-transportation network. While tube-trains had been expected, the vast bases that had been created came as a shock to even the best informed officers. The reason such bases became more important now was that the human forces had to quickly find out where every base was that might react to an attack on Dulce, and how long it would take before they might send rescue forces. Another question was, how would they react in general? Might they attack humanity in some more deadly fashion than simply abducting a few thousand females a year? In the end it became clear that because of divisions in alien intentions, there was little organization between groups. Like a number of competing collages at a ruin, for the most part they were only interested in their own little outpost and research.

As for the rank-in-file men who took part in the mission, most of the names will be avoided to protect those men who are still alive (as of 2001, there aren’t many still living), and those who are still involved as military operatives in one service or another. Men of the USAFSOC and Delta Force are some of the best trained warriors anywhere on the planet, and were more than ready for the challenge – even if nothing could have made them ready for what they would find once they got into the facility.

With Beckwith, Leathers and Donlon leading the three land-force CATs, the SOC men would be attacking under the command of a man most had never fought beside, but whom most had heard about. For the mission against Dulce, they were under the command of the Dutchman’s son, the younger Richards.

He powered up the X-22, and gave the order for the helicopters to follow, he pushed the strange tilt-rotor aircraft to its flight limits in a wild high speed bank over the runway to impress the troops still on the ground – and set the tone for the mission. Over the earphones and speakers came first his voice, then the voice of the team members with him in the

Timing was everything, with the X-22 taking the first wave of CAT-3 racing over the desert at over 250 miles-per-hour with the bottom of it’s rotor tubes missing the rocks by less than twenty feet at times. They had to hit the main landing port as an expected ship landed, as CAT-1 and CAT-2 came in on cargo tube trains several levels underground. CAT-4 was going to hit with a SEAL team coming through a water intake as the main group hit a small support hatch that would allow them to open another hatch to allow the SEAL team in. Everything, however, revolved around the success of CAT-3’s attack in the main landing port, as they had to remove the main security control room and the ‘sonics’ weaponry systems that were controlled from there.

The X-22 came in as planned, racing over the badlands at over 200 mph while less than 20 feet off the sand. Five miles behind her was the main assault force being flown in heavy Air Force helicopters. The timing had to be perfect, hanging on the timely arrival of a large disk-like vehicle that was a known and expected cargo shuttle from space.

The main landing port “blanketing” holographic projectors were turned off, and the entry ‘blast doors’ were opened for the landing shuttle. Witnesses said that Richards’ brought the X-22 so tightly that it’s landing gear missed touching the top of the moving disk by only inches, lowering his roaring craft with the disk until he had cleared the upper support girder-system. Then the X-22 shot around the side of the shuttle, using it to block any attack by the main gun mounts of the landing port. The X-22 fired its Hellfire rockets to smash two gun blisters on the closer side of the port, as it landed on the roof of the main port control facility.

The attack was textbook, CAT-3 forces blowing an entry into the control tower and taking full control of that facility within 55 seconds of the X-22 breaching the port. Hovering, the X-22 continued to use its rockets and guns to rake any enemy weapons in the port area, silencing them before the Air Force started to enter the open port doors.

TED COCHRAN led the USAF AFSOC helicopters in, bringing his bird in fast and putting her down on the main floor of the chamber, where the troops would have the cover of a nearby disk as they ran for the nearby passenger entry hatch.

Seeing that the landing disk was now trying to escape, Richards landed on its edge and kicked the props of the X-22 into full down draft, nearly flipping the disk. Fighting to regain control of the X-22, he was forced to make a hard landing on a nearby pad, sending four more rockets into the shuttle forcing it to crash onto the two parked triangle-craft that were known to be fighter-type vehicles.

Although the men of CAT-3 were now taking heavy weapons fire from a number of directions in the landing port, they had disabled the main weapons pods, and the sonic systems for the whole facility, allowing the other teams to attack from different directions and locations. Holographic image systems were shut off, so that entry ports, airshafts, and other systems that were normally hidden now became fully exposed.

An alien security team had managed to close the main doors into the central HUB, and the first two men who attempted to get explosives close enough to damage the huge blast doors were cut down by enemy fire. Taking heavy damage, the X-22 rolled forward, and from less than 40 yards fired her remaining rockets. The resulting explosion blew the doors open, and wiped out any aliens on the other side for a hundred feet.

Forced to feather the now burning engines of the X-22, Richards took command of one of CAT-3’s attack teams, and led the attack through the still smoking entry into the main central HUB, as other teams attacked from other directions.

The multi-leveled facility at Dulce, with its central HUB controlled by an extensive base security force, proved far more extensive and complex than the human attackers had been ready to cope with in the original plan. Information sources like Thomas (Castello) had clearance levels that did not allow them to know the full scope of the operation. His ULTRA-7 clearance granted him knowledge of seven (known) sub-levels – there were more. Most of the aliens supposedly were on levels 5, 6 and 7 – but there were more. There also was a more vast network of shuttle connections under the ground than expected, extending into a global network that had not been reported – providing escape routes and entry ports for rapidly deployed additional security forces that had not been expected.

In a report filed in early 1980, believed by a number of CIA sources to have been written by Brigadier General Aderholt, the author states:

“What those young men did was nothing less than the stuff of legend. Against overwhelming numbers and technology, they fought from Level 1 (containing the garages and hangers) down into the bowels of the enemy base. Portions of the combat took, and held, the Level 2 ports where tunnel shuttles and disc maintenance areas would have allowed enemy reinforcements to enter, while the main force charged forward towards Level 6, and ‘Nightmare Hall,’ to rescue the thousands of human victims kept there.”

They were not ready for what they found in Level 6. Reports spoke of multi-armed and multi-legged humans and cages (and vats) of humanoid bat-like creatures as tall as 7-feet. The aliens had learned a great deal about genetics, things both useful and frightening. And most of it had been learned at the cost of human suffering and lives.

Captain Leathers’ flight reached Level 7 first, blowing the main HUB entrance open and neutralizing the security force there with extreme prejudice in less than 45 second. On entering the security station, they realized the extent of the facility for the first time, finding systems for watching, and controlling, over 30,000 captives on that one level(alone), and the control and security systems for moving the captives to “testing facilities” and “pleasure centers” in over 62 different locations – where another 4,600 captives were currently kept.

Captain Leathers’ report to I.S. would mention the moment: “I looked out over holographic images of scenes of horror that are impossible to express in words, and a zoo of human being in various states of health and mental condition. Seeing images of young women being tortured at that very moment, all I could think of were my own daughters for several moments. Then I collected my wits, and gave the order to move forward to release as many of the victims as we could.”

While the original mission plan had called for the teams to attack, smash as much of the enemy facility as they could, and withdraw in less than half an hour, the introduction of so many human victims added a new dimension to the problems at hand. While none of the officers in charge will admit to who made the order, recorded radio communications, and eyewitness reports, seem to suggest that Aderholt allowed the young Richards to change the mission demands as the numbers of “savable” victims became more apparent.

Captain Leathers’ I.S. report reads: “It wasn’t like we had choices. We couldn’t leave those poor girls behind alive. We knew that any that we didn’t evacuate, we were going to have to terminate. Our problem was simply numbers. Thousands of aliens trying to kill us. Thousands of human females screaming for help. Thousands more so far gone that we knew we would have to leave them behind. Thousands of enemy troops starting to arrive on the subway trains. We just weren’t set up for a mass evacuation. The subtube back to New York , and one to Mexico, seemed to still be open, so we started loading girls into tube trains and shooting them off as soon as we knew our forces were in control of the stations at the other ends. We blew two air shafts wide open, so a couple squads could get girls out that way into the fresh air where hopefully our people could pick them up. CAT-4 took a real beating as they fought to keep alien reinforcements from entering the main subtube stations. There is no doubt in my mind that we stayed in the facility too long, but at the time it was very hard to leave those poor young women behind. You knew that everyone you failed to send out in front of you was going to die, and soon.”

Exactly one hour after the X-22 had first attacked the main port entry, Aderholt ordered a full recall. David Griggs and R.E. McNair had by then managed to get two alien craft airborne – one disk-craft and one of the highly advanced triangle fighter-craft – and were running for Area 51. Roosa’s men also had managed to get a huge disk-shuttle moving, in which over 3,600 human females had been loaded and were now being taken to a safe base.

The human attack teams were now withdrawing behind walls of smoke and set explosions. One of the frightening bits of equipment that the MAT men had found, but been forced to leave behind, was a type of “Cell-Electrostatic-Disruption” (CED) device – a weapon that could be set to disrupt the cells of a living creature at a subatomic level, thus killing everything living in an area while not doing much harm to any structures or equipment. To make sure there would be no survivors left in the facility, that device was set by the MAT technicians to go off shortly after the full withdrawal of the attack teams.

Lieutenant Colonel E.S. Onizuka, who had led the Filter Attack Team, managed to repair the X-22’s battle damage before taking command of a captured alien triangle fighter-craft. As the wounded Richards fought a running retreat with the last of the rescued females and the survivors of CAT-4 and CAT-3, Ontzuka provided cover fire from the alien fighter-craft. This gave Richards the time to reach and restart the X-22 as Colonel Donlon loaded the last victim as he and two of his men fought off attacking alien shock troops.

Nearly overwhelmed, the human fighters in the X-22 would have likely not made it into the air if at that moment several battlecraft hadn’t darted into the port facility and started to lay down a brutal fire pattern against the other aliens.

A reptile battlecraft fought on the side of the humans (indeed, two of their craft were lost in the battle), and gave the X-22 and Ontzuka’s fighter-craft and the last two helicopters the chance to escape.

Seventy-two minutes, 14 seconds, after the attack had started, the X-22 and the Reptile battlecraft with princely markings cleared the landing port’s blast doors and dashed for safety. Explosions from dozens of set bombs started to blow up enemy craft as they took off, and thirty-five seconds after they cleared the doors, the CED went off, causing every life-form – alien and human – left inside the facility, to demolecularize on a subatomic level. Only a few in the heavily shielded lowest shelter levels survived.

The human female survivors were taken to several top secret military bases where they were “deprogramed” and “rehabilitated” so that they could be slowly farmed back into society with no memory of what they had suffered.

As the mysterious “Commander X” stated: “…From my own intelligence work within the military, I can say WITH ALL CERTAINTY that one of the main reasons the public has been kept in total darkness about the reality of UFOs and ‘aliens’, is that the truth of the matter actually exists TOO CLOSE TO HOME TO DO ANYTHING ABOUT. How could a spokesman for the Pentagon dare admit that five or ten thousand feet underground EXISTS AN ENTIRE WORLD THAT IS ‘FOREIGN’ TO A BELIEF STRUCTURE WE HAVE HAD FOR CENTURIES? How could, for example, our fastest bomber be any challenge to those aerial invaders when we can only guess about the routes they take to the surface; eluding radar as they fly so low, headed back to their underground lair? …the ‘Greys’ or the ‘EBEs’ have established a fortress, spreading out to other parts of the U.S. via means of a vast underground tunnel system THAT HAS VIRTUALLY EXISTED BEFORE RECORDED HISTORY.”

All of the men involved in any of the attack teams were either ‘mindwiped’ or sworn to secrecy on pain of death, or terminated by higher-level insiders following the battle, self-serving politicians and ‘elite’ who had nothing to do with initiating the attack, but who had everything to do with suppressing any information concerning it after the fact. Because the officers in charge were seen as heros by many of the political right-wing that took control in Washington in 1981, most were protected by the changing political elite. Many of those who had either openly backed the alien cause, or had profited from it in one way or another, were forced to pull back from their position for nearly ten years. Only WHEN GEORGE BUSH SR. BECAME PRESIDENT WERE THE ALIENS ABLE TO RETURN, and then only in much smaller numbers.

The Battle of Dulce ended the alien hope for using the Earth as a breeding tank for a subspecies, or for their take-over of the planet at any time in the near future. While the Grey’s restarted a breeding program in 1993, and some of the lower levels of the Dulce Facility were reopened by 1998, the numbers are in the tens’ or hundreds rather than the thousands. And USAF Space Command now tracks all alien craft, with the constant threat that Top Secret “Flights” can react and attack an otherworld enemy at any moment, with dramatic results…

Over 50 years of intense UFO interest, investigation, researching, evaluation, and theorizing by countless UFO aficionados have enabled modern field investigators to better examine, evaluate, and identify many of the unusual airborne objects that are being reported. Yet a small percentage of the reports continue to elude positive identification. Rumors of what took place at Dulce in 1979 have already been reduced to legend at the end of the 20th century. Indeed, the continued ‘conmen’ involved with such reports have helped the USAF cover the truth of events that took place at Dulce, and continue to aid in the effort to hide the ruined facility and those who took part in events there.

Men like intelligence officer William Cooper, who have become too loose with their knowledge of the truth, can be discredited in any number of ways, or terminated if they become too great a threat. It should be clear from their actions, and their willingness to challenge authority, that these men must never be allowed into such a position of power or authority again (or rather, such is the mindset of the human – or shapeshifting!? – elite). While the “Dutchman” was terminated in 1996, and his son will be in prison for the rest of his life, the mindset itself that created such men must be crushed if the human race is to know peace with the aliens (but then again, the elite & gray-alien version of ‘peace’ is more akin to ‘assimilation’ – Branton). The illusion of freedom that may be lost by those few who know what is really going on will be a worthy exchange for amazing technology that will come into the hands of the human elite (so they reason) that takes part in the new transfer. This may not take place easily, of course, until all human resistance has been removed either through retraining or through conquest.

One of the key lessons to be learned from the Dulce Battle is as long as there are small, highly trained and well equipped human forces, that can, may, or will go into action on their own accord to protect the people of the Earth, easy conquest of the planet becomes difficult. A departmentalized military, with some branches so Top Secret that even the political elite who rule the country aren’t too sure of what is out there, is a threat to any enemy. At this time, there are arms of the USAF Space Command so Top Secret that no one in the Pentagon knows that they exist in anything but legend.

If humanity is to survive long enough for it to take a historic place in the civilized social structures of the universe, they must either defend themselves from any life-form that would harm them or their planet, or surrender themselves to some sort of interplanetary police force that will protect them. At this time, only rumors of such a police force have reached those in the know, leaving self-defense as the only real option. The men who attacked the Dulce Facility in 1979 understood that reality, and took the task of defending humanity into their own hands. One can only make subjective guesses at what might have happened if they had not done what they did.


JO ANN RICHARDS

Jo Ann Richards is the Executive Director of educational non-profit Earth Defense Headquarters.  Her husband, Mark Richards, and his father, Ellis Loyd Richards, were involved with top-level military intelligence operations since World War II. Many of these operations included on-world and off-world contact and battles with various alien species.

Jo Ann and Mark Richards of the Earth Defense Headquarters (EDH) present a story that reaches back generations. Mark Richards is serving a life sentence for a murder that became known as the “Pendragon Plot.” Years after the crime, he again came to public attention with claims to have been a space command pilot who led an attack against aliens to reclaim a secret base at Dulce, New Mexico. He cited a remarkable family history that includes numerous covert activities affecting global interests and top level alien contact.

Richards’s story has been told on youtube videos, blogs, web sites, and conferences. Mark has been interviewed at least three times by Kerry Cassidy (Project Camelot). Indeed, Cassidy calls Richards a “classic case of the government framing someone who they feel may be turning against them from within the military.” That alone might warrant our attention if it were true.

Ultimately, the story challenges fundamental notions of history, science, and culture. Carl Sagan once observed that extraordinary claims require extraordinary proof. I am not sure that I totally agree with this premise — proof is proof regardless of whether it is extraordinary — but certainly we should not accept extraordinary claims on face value. As a former MUFON director has warned, “Make sure that you check their sources. Make sure you check every single fact. You better be a fact checker, because if you’re not a fact checker, you’re gonna be at the recipient end of disinformation, hoaxes and just being led down the primrose path that a lot of ufologists find themselves.”

Much of what is presented cannot be proven. I might have my suspicions, but have no way to verify if there was or was not a 1952 “ambassadorial visit by Prince Nagadraconis, whose reptilian species was from Earth” at Hamilton AFB (as stated in 2009 conference notes, cited below). I do not know if an alien treaty was renewed in 2011, as claimed at a conference. Therefore, it is useful to look at what can be known to determine how much credence can be given the story as a whole — and to do so, to start from the beginning with his family history.

Mark’s family history includes some very interesting bloodlines and personal connections. Both of his grandfathers worked with Nikola Tesla. Grandfather Richards worked on the Manhattan Project. Mark’s father spent summers with Tesla, Goddard, and Hubble. Both he and Mark were involved with top-secret things since they were teens. It runs in the family.

Jo Ann speaks about her knowledge of military operations and meetings that these men were involved with.  She shares information about numerous alien species, the secret space fleet, and battles with aliens on-and off-world. In 1984, Mark was falsely convicted of a murder and has been incarcerated ever since. The family now believes it was to keep him quiet about what he knows and to keep him from fighting the New World Order.

Jo Ann has been a guest on several radio and TV shows including The Fenton Perspective, Quantum Leap, Ohio Exopolitics, Through the Keyhole with Karyn Dolan, Rob Simone, Light of Day, Sedona Lights, Vortex Network News, Cosmic Connections, Out There TV, and is featured in Ed Grimsley’s video.


SHALOM.

 

 

 

SLAVE - SLAVONIC - SLAVERY

SAXON -> SEX ON

Look what happens if you allow Russian ladies to join the Saxon traditions

https://www.pornhub.com/pornstar/elena-koshka

https://www.youtube.com/watch?v=tXFa7D41_ww

Capitalism was created by Saxons in London and Amsterdam just to convert women in a bunch of sexual brainless puppets.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3270860/Former-radar-tracking-officer-U-S-Air-Force-claims-remembered-bizarre-shocking-incidents-hypnosis.html

https://www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw

https://www.youtube.com/watch?v=t5Sd5c4o9UM

https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I


Reptilian´s saxon sex slave.jpg

 

Porn industry is not just sex because it is an Eugenics CIA program ruled by Aliens.jpg

 

Porn was created by CIA grey aliens for hypnotic Mind Control of the mass population.jpg

 

The alien hypersexual hybrids are created by Saxons through NATO.jpg

 

Porn is a NATO eugenics agenda ruled by aliens.jpg

 

The grey alien breeding agenda through Porn is a NATO eugenics program to create hypersexual human hybrids.jpg

 

The Baby Takers.jpg

 

NATO children of the Greys.jpg

 

Many porn actors are reptilian shapeshifters.jpg

 

Reptilian shapeshifter Porn actor.jpg

 

Among Porn models there are reptilan shapeshifters disguished as woman.jpg

 

The real Elena Koshka (Lacerta Files).jpg

 

The porn industry was created by Reptilian CIA overlords.jpg

 

NATO is the Draco'sS Army.jpg

 

The highest positions in the porn industry are owned by Reptilian shapeshifters.jpg

 

Real Saxon Porn Mistress.jpg

 

Bondage (BDSM) with Draconians is Saxon'ssS heritage.png

 

I am a NATO's eugenics slave.jpg

 

Knight of Mikhail archangel Order in Donbass Civil War.jpg

 

The slavonic Mikhail Arkangel against NATO.jpg

 

Slavonic Bondage (BDSM) Slaves.png