Viewing all articles in Historieförfalskning

Olika längdmått har matematiskt samband. Guds hand?

Friday, 10 January 2014 00:00

Den tyska pyramidexperten Axel Klitzke visar att längdmåttet metern är mycket äldre än vad det officiellt påstås: "Metern var ursprungligen tänkt som ett naturmått, motsvarande 1/40 000 000 av jordens omkrets. Den skapades efter franska revolutionen på 1790-talet och var då definierad som 1/10 000 000 av sträckan från nordpolen till ekvatorn längs Paris-meridianen" skriver Wikipedia (för en gångs skull korrekt). Enligt Klitzke har metermåttet funnits långt före den franska revolutionen.

Att metern och tum/inch samt många andra längdmått som använts på jorden har ett matematiskt samband är föga känt och tyder på att andra än människor har lanserat våra längdmått.

Klitzke har också hittat bevis, att jorden växer, men kan inte förklara det. Fysikprofessorn Konstanin Meyl, vår nya Tesla, kan: The Growing Earth; jorden växer part 1 och part 2.

Titta på Klitzkes anförande Guds mått och apokryferna, som har engelsk text och mycket matematik:

Se även på White TV: Slående naturvetenskapliga bevis att GUD finns;

Frimurarnas hemliga makt och symboler avslöjas genom siffror;

Svenska frimureriet under djävulsk kontroll! Tack Ers Majestät att Ni vände dem ryggen!;

Liv byggs med skalärvågor;

 

 

Big Bang Big Bluff

Tuesday, 31 December 2013 16:26

källa

 

Today on New Years Eve 2013 the night is full of fireworks. That gives a good reason to question the biggest fireworks in our universe, the Big Bang.

 

The Big Bang is alleged to be the starting point of our universe. This theory is based on the redshift based on the Doppler effect. All galaxies except our own, the milky way, are through our telescopes observed with a redshift, which made the majority of the physicists to conclude, that all other galaxies are moving away from us, and therefore the universe is expanding. The original force causing the universe to expend is claimed to be the Big Bang.

 

Prof. Konstantin Meyl is convinced that the redshift of the other galaxies has an other cause, which makes the Big Bang theory collapse. Meyl points out, that everybody agrees that all galaxies are slowly contracting towards their centre, called a black hole. That means in our galaxy all the stars come closer to each other, because they join on their march to the black hole. That implies that we should se our fixed stars in our universe with a blueshift, because they come closer. But the blueshift is NOT observed.

 

The mistake Einstein and the modern quantum mechanics do, is that they ignore the source field, the aether. The field is controlling matter and therefore the meter, how long a meter is. Speed is meter times seconds. Therefore the field controls even the speed, including the speed of light. We don’t see the blueshift at the fixed stars, because they and we belong to the same field of our galaxy. We all shift place in the same proportion. That’s also the reason why we measure the speed of light as a constant: 300.000 km/s. That measurement is only an illusion. We don’t measure the speed of light, but only our measurement device, because we look at it with our eyes using just light, what we want to measure.

 

So Galilei was right when he claimed that an object with the speed of light coming towards us should be quicker than light, because both speeds are added up. The information from Einstein that there is nothing quicker than light is nonsense, confusing us, so that we are not able to detect the source field, giving us free energy and explaining how the universe and life is really functioning.

 

The redshift we observe at other galaxies results from our own movement to the centre of our milky way, not because a Big Bang makes the universe to expand. But without the acknowledgement of the source field, we are not able to understand that. And that is meant to be……

 

 

Den stora världskonspirationen förklarad av Walter Veith

Saturday, 28 December 2013 22:12

Walter Veith är en mycket bildad forskare från Sydafrika:

 

 

Svenska frimureriet under djävulsk kontroll! Tack Ers Majestät att Ni vände dem ryggen!

Tuesday, 17 December 2013 21:24

källa: frimurare tillbedjar djävulsfiguren Baphomet

Det svenska frimureriet, Johannis logerna, skiljer sig med sina 11 grader från det anglosaxiska, den skotska riten, som har officiellt 33 grader, plus hemliga Illuminatgrader ovanpå. Det svenska frimureriet tillåter enbart kristna att vara medlem, judar portas. Så är det inte i den skotska riten. Där är alla välkomna, bortsett från kvinnor förstås.

I andra länder tillhör de flesta inom samhällstoppen frimureriet, så är inte fallet i Sverige längre, även om det finns några. Det som är mindre känt är, att det svenska frimureriet vill att man kastar sin kristna tro över bord och bekänner sig till frimurarreligionen istället. Detta är ett klart tecken att djävulska och inte gudomliga krafter kontrollerar det svenska frimureriet. Djävulen försöker alltid att gömma sig bakom en gud liknande fasad. Därför kallar han sig ibland Lucifer, ljusbärare, trots att han bär raka motsatsen, mörkret.

Invigningsritualen för frimurare är specialdesignat för att öppna luckor i auran med vassa svärd, så att demoner lättare kan få kontroll över den nya frimuraren. Sådant förtigs förstås.

Historiskt sett har det svenska frimureriet spelat en katastrofal roll för Sverige. Det var en fransk/svensk frimurarkonspiration som mördade/avsatte den mycket positiva kungen Gustav III och hans son. Istället skickade den franska logen Grand Orient en fransk general på den svenska tronen, för att förtrycka Sverige, vilket naturligtvis förtigs av slickande historiker som Herman Lindqvist. Bernadotterna härjade så fruktansvärt i Sverige att ca. 1/3 av hela befolkningen var tvungen att fly undan hunger och elände till USA! Läs mer om detta hos historikern och frimurarexperten Jüri Lina i hans nyaste bok Under Skorpionens Tecken, 3. upplaga.

Bernadotte-kungarna har alltid skyddat det svenska frimureriet. Den första svenska kungen som har vänt dem ryggen är vår nuvarande Kung. Detta och många andra skäl leder till att White TV anser, att Sverige numera har världens bästa kungahus. Det enda oinskränkt positiva i den svenska staten är Kungahuset! Allt annat har fallit offer för olika grader av förruttnelse. Tack Ers Majestät, att Ni hjälpte Sverige genom att distansera Er från frimureriet.

Man skall dock inte glömma bort att de flesta frimurare i Sverige är mycket snälla människor som inte har genomskådat det djävliga i sin organisation, trots alla varningstecken som dödsskallar, inga kvinnor tillåtna etc.

Lyssna nu på viktiga vittnesmål från avhoppade frimurare som har fått nog:

Se även på White TV: Herman Lindqvist är rasist;

 

Dokufilm och intervjuer av Partiet De Fria om Bilderberggruppen

Friday, 13 December 2013 23:13

Bra, men litet för långrandig dokumentärfilm om Bilderberggruppen nedan.

Den andra och tredje filmen visar intervjuer som Partiet De Fria (PDF) gjorde på Almedalen 2013 med svenska politiker om Bilderberggruppen.

Sista intervjun förs av Shanti Ritam (PDF) utanför London, där Bilderbergmötet 2013 ägde rum. Deltagarlistan 2013 finns här.