SS-generalen Hans Kammler som byggde Auschwitz och Wunderwaffen togs över av USA efter WW2

Thursday, 07 August 2014 18:20

Efter Hitler, Bormann och Himmler var SS-generalen (Obergruppenführer) Hans Kammler den mäktigaste i tredje riket. Han var teknikern som byggde Auschwitz och senare Hitlers Wunderwaffen:

1.atombomben

2. vätebomben

3. ufos (Haunebu och Vril)

4. die Glocke

Kammlers öde efter kriget varit höljt i dunkel. Han ville att historien skulle skriva att han begick självmord i början på maj 1945 i närheten av Prag. Men många tvivlade, då det cirkulerade sex olika versioner av hans död.. Nu kom tyska historiker och forskare med nya dokument att CIC, den amerikanska organisationen för kontraspionage, hade förhört Kammler efter krigsslutet.

De publicerades i en tysk dokumentär från statliga ZDF i början på juni 2014, som länkas till nedan. På min 21:22 börjar filmen gå in på de intressanta CIC dokument. CIC var den amerikanska militära underrättelsetjänsten på den tiden.Tyvärr kunde jag inte hitta en länk till originalkällorna på nätet.

1949 startar den amerikanska regeringen i den tyska delstaten Hessen en utredning om Kammlers öde efter kriget. Utredaren Oskar Packa skriver att Kammler arresterades den 9 maj 1945 av amerikanska trupper. CIC:s konkreta uppgifter om arresteringen skulle motbevisa uppgifterna om Kammlers självmord ansåg Packa.

En annan österrikisk källa bekräftar att Kammler skulle ha arresterats av CIC (min 22:42 i filmen nedan).

Filmens historiker anser också att Albert Speer skulle ha bekräftat ett möte med Kammler efter kriget.

Filmaren Andreas Sulzer grävde ut ytterligare en intressant Kammler-källa: OSS agenten Donald Richardsons söner. OSS var CIA:s föregångare. Donald Richardson var ett personligt ombud från general och senare president Eisenhower, som fick delta i de allierades stora konferenser. Sonen John Richardson intygar att hans far hade bekräftat för honom flera gånger att han hade förhört Hans Kammler efter 1945 och att denne hade avancerat vapenteknologi att erbjuda, som var så viktig, att hela den amerikanska rustningsindustrin byggde på det under det kalla kriget.

Filmen klagar över att USA fortfarande har hemligstämplat de flesta intressanta Kammler-dokument.

källa: Kammlers underjordiska Wunderwaffenfabrik fanns bl. a. i Thüringen, Jonastal. SIII står för Sonderbauvorhaben III, vilket betyder att det måste ha funnits I och II också. Sonder (särskilt) Bauvorhaben (bygge) förknippas med Wunderwaffen

Trots att filmen kommer med de vanliga lögnerna om Tyskland och andra världskriget så är valet av historiker seriös. Rainer Karlsch är redan känd för trogna White TV tittare från inslaget om Hitlers atombomber. Han härstammar från DDR och fick på så sätt tidigt kontakt med de områden (Jonastal), där Hans Kammler lät bygga de tyska Wunderwaffen, bl.a. atombomben, som sedan testades i Tyskland.

Av filmen framgår också tydligt att Kammler var en iskall massmördare som behandlade människor som saker. Att Kammler inte ställdes inför rätta för krigsbrott utan kunde välja USA som ny levnadsplats bekräftar att Hitler och USA kom överens om att samtliga höga nazister fick välja ny land i frihet mot att USA fick Hitlers atombomber och att de inte användes mot USA i slutet av kriget.

Tyvärr har White TV inte resurser att förse filmen med svensk eller engelsk text.

Se även på White TV: Hitler hade redan Atombomber;

Hitler hemligaste vapen: Die Glocke;

Inte bara Hitler utan även hans allierad Japan hade atombomber;

USA hade bombat Japan före Pearl Harbour i faskflaggat attack;

USA kastade anthrax-bomb på Nordkorea;

USA skyddade och anställde kriminella nazister;

Tunga argument att Hitler flydde;

Hitler överlevde troligen i Argentina;

Nyligen frisläppta FBI-dokument bekräftar Hitlers asyl i Argentina;

Martin Bormanns flykt;

Nya bevis att Auschwitz Mengele fortsatte att tortera i USA efter 1945 som Dr. Green;