Viewing all articles in Historieförfalskning

Michael Tellinger föreläser om fri pyramidenergi och ett ärligare penningsystem

Monday, 14 October 2013 21:16

White TV visade nyligen en bygganvisning för en 1m pyramid som skall leverera fri elektrisk energi = elektriska skalärvågor. För skeptiker, som bara gnäller och inte bygger själva för att kontrollera, visas Michael Tellingers föreläsning från fri energi konferensen i Holland 2012. På minut 14:29 i filmen visar Michael Tellinger en bild på en pyramid med teslaspoler. Den är väldigt lik det bygget som den österrikiske uppfinnaren Thomas Trawöger presenterar.

källa: http://www.ascensionearth2012.org/2013/04/suppressed-scientific-evidence-proves.html

Tellinger talar om ljudvågor som ger energi. Hans vågor är snabbare än ljudet. Då kan han enbart syfta till skalärvågor då fysiken menar med ljudvågor sådana som har ljudets hastighet. (bl a min1:12). Likheten mellan ljudvågor och skalärvågor är att båda är longitudinella vågor. Meyl kallar samtliga longitudinella vågor som skalärvågor och inkluderar där även ljudvågor. Är skalärvågorna snabbare än ljuset transporterar de neutriner, är de lika snabba som ljuset transporterar de fotoner (ljuspartiklar) och har de ljudets hastighet transporterar de luftmolekyler. Skalärvågor som utbreder sig mot den elektriska fältriktningen heter elektriska skalärvågor (upptäckaren Nikola Tesla för över 100 år sedan) och de som utbreder sig mot den magnetiska fältriktningen kallas magnetiska skalärvågor (upptäckaren Konstantin Meyl för drygt 20 år sedan).

På min 0:58 talar Tellinger om crustal displacement shift, som är ytterligare ett bevis att jorden växer, the earth is growing, som White TV hade ett banbrytande inslag om i intervjun med Prof. Konstantin Meyl.

På min 1:24 konstateras mycket riktigt att pengar är det perfekta förslavningsverktyget.

Se även på White TV om byggandet av en fri energi pyramid

 

Fri energi ifrån pyramider; bygg själv och testa!

Thursday, 10 October 2013 00:00

Att man har ljugit för oss om pyramidernas roll och när de byggdes har många upptäckt. Att pyramiderna byggdes långt innan faraonerna kom under Atlantis tid som kraftverk, som försörjde hela bygden med fri energi är mindre känd.

Nedan ser ni en bygganvisning från den österrikiske uppfinnaren Thomas Trawöger hur man utvinner fri el ifrån en 1 m pyramid.

White TV har inte kunnat testa anläggningen men presentationen gör ett seriöst intryck. Hoppas att många tittare bygger en sådan anläggning hemma och berättar, om och hur den fungerar.

Fysiken bakom är förmodligen att pyramiden fångar in magnetiska skalärvågor från jorden som omvandlas till elektriska skalärvågor. Jorden är som vi en levande varelse som tar in fri neutrinoenergi, som fördelas genom och på kroppen med magnetiska skalärvågor i meridianer (akupunktur). Därför skall pyramiden rättas efter den magnetiska nordpolen.

Se även på White TV: Fri Orgon-energi i de bosniska pyramiderna;

Michael Tellinger föreläser om fri pyramidenergi och ett ärligare penningsystem;

Fri energi ifrån pyramider; bygg själv och testa! from Henning Witte on Vimeo.

 

Growing Earth Part 2: physical explanation of free energy

Thursday, 19 September 2013 23:24

This second part of the Prof. Konstantin Meyl interview on the growing earth is the most important. It gives a totally new model of the cosmos in order to explain why and how the earth is growing. Meyl starts with the common knowledge that the Atlantic crust is much younger than the continents, because it is new-formed matter compared to the old continents. The equator is expanding each year ca. 19 cm and the earth’s rotation speed slows down with 0,73 seconds per year, because of the growing earth.

 

Than Meyl describes the strange behaviour of neutrinos. They are oscillating vortexes between being an electron=matter and a positron=antimatter. That’s why they seem to have no mass and charge in the average. Water is slowing down the speed and energy of neutrinos and in that way water absorbs neutrino energy = free energy. The neutrinos cause neutrinolysis in water, which is split up into oxygen, going into nature, and hydrogen going into the atmosphere. The oxygen source on earth is the water.

 

källa, Gallex neutrino detector in Italy, other results than Kamiokande in Japan

 

There are two main devices to measure neutrinos: the neutrino detector from Kamiokande by Prof. Koshiba from Japan (Nobel prize 2002) and the Gallex facility in Italy. The problem is that Kamiokande only detects 3 billons neutrinos per square centimeter in one second, but Gallex 66 billions. A ratio of 4% to 96%. Meyl solves the problem by explaining that neutrinos split up into 4% positrons= antimatter causing light and 96% electrons=matter causing mass/matter and radiation. This corresponds with the sun radiation where only 4% is visible light.

 

Källa: Japan Radio Glass bulbs are used for the photomultiplier tubes in the Super Kamiokande neutrino detector facility

 

In Kamiokande they measured at night 50% less neutrinos compared to daytime. Meyls explanation: the earth absorbs the neutrinos, which come from the sun and they are delivering the new mass/matter by cold fusion in the cold core of the earth. That’s why our earth is growing.

 

Meyl than explains how levitation functions and that a totally new model of our cosmos is needed in order to explain the growing earth: eating and being eaten. Simply spoken the black hole is the source of all matter (besides the aether field), which is distributed by neutrino radiation, called by Meyl resonant neutrino interaction connection. Neutrinos close the cosmic energy circle. Finally everything in the universe ends up in a black hole and the circle starts again.

In the galaxy the strong cosmic neutrino radiation, much quicker than the speed of light, is dominant; in the solar system it is the weak solar neutrino interaction, which is slower, but still quicker than the speed of light.

 

The neutrinos cause shining, growing and radiating on different levels in the whole cosmos. The 4% antimatter triggers the shining (even the earth is shining inside beneath the crust, visible when a volcano erupts) and the 96% matter cause growing (main part) and radiating. This radiating rest, which is not materializing, is the solar radiation supporting the living earth with life energy, ley lines. From that the earth is producing it’s own life energy, the orgon energy (Wilhelm Reich) also called chi in China or prana in Sanskrit. This is free neutrino energy used by all living entities on earth. Acupuncture knows and uses that.

Finally Meyl explains how we principally can use the free neutrino power. Mother earth is teaching us. You need plasma under high pressure at low temperatures and high frequencies. 3 Examples:

1. sonoluminescense

2. lightning

3. rail gun, which is collecting neutrinos by oscillating open field lines as an avalanche

In the end Konstantin Meyl warns us that the next big flood is overdue. He explains how that is possible, how the earth could tilt upside down under a magnetic pole shift and how we can detect that horrible scenario in advance in order to organize a boat for survival.

 

https://youtu.be/5e0-NzaGLHM

 

Part 1 of the interview here

Growing Earth by Meyl part 2 from Henning Witte on Vimeo.

 

The Growing Earth; jorden växer Part 1

Monday, 16 September 2013 15:04

The earth is growing by collecting neutrinos which travel with scalar waves. The growing earth was scientifically first described by the German engineer Otto Hilgenberg 1933. Now Prof. Konstantin Meyl from Germany describes that the earth is collecting neutrinos from the sun, which make the earth grow in size. It is also possible that some neutrinos come from a supernova. In part 1 Meyl describes what neutrinos and scalar waves are.

källa

"Enligt vissa forskare har jordklotet under de senaste 200 miljoner åren vuxit och närmast fördubblats i storlek. Denna teori baseras på samma vetenskapliga observationer som den hittills rådande teorin angående jordklotets utveckling, den så kallade ”plattektonikteorin”.

Den huvudsakliga grunden för ”växtteorin” är att geologiska och geografiska studier visar att jordens kontinenter passar exakt ihop som bitar i ett pussel på ett jordklot som är ungefär hälften så stort som det är idag." skriver Newsvoice.

Part 2 klick here.

The Growing Earth by Meyl from Henning Witte on Vimeo.

 

Frimurarnas hemliga makt och symboler avslöjas genom siffror

Thursday, 15 August 2013 16:47