Inte bara Hitler utan även hans allierad Japan hade atombomber

Monday, 18 June 2012 16:46

Att Hitler hade flera atombomber, har White TV redan avslöjat. Nu kommer en ny bekräftelse från en amerikansk insider, som hade hand om tusentals hemliga dokument bl. a. från WWII, Douglas Dietrich. Han blev nyligen presenterad på White TV med hans uppgifter, att USA hade attackerat Japan redan före det japanska anfallet mot Pearl Harbour (7 december 1941). I samma intervju, som läggs ut här en gång till, presenterar Dietrich (efter 1:31:45) sensationella uppgifter om Hitlers atombombinsats i oktober 1944 mot Stalin i norra Lettland, som tyskarna kallar för Kurland. Förmodligen blandar Dietrich ihop Estland och Lettland, vilket är snabbt hänt för en jänkare.

Douglas Dietrich gav dessutom en intervju om Hitlers atombomber till tyska tidningen Nexus (sida 7), som publicerades 2012-06-05. Han avslöjar inledningsvis i intervjun, att USA var tvungen att göra eftergifter för Nazi-Tyskland därför att den amerikanska presidenten Rossevelt hade dött före Hitler (12 april 1944). Han förklarar dock inte hur detta sensationella påstående hänger ihop med Roosevelts död. (Förmodligen skyddar han sig med tjuvhållningen av dessa skandalösa uppgifter, men vinkar med dem). Douglas nämner enbart, att ett resultat av USA:s eftergifter gentemot Hitler var, att Nazi-regimens 'civilister' fick möjligheten att fri gå i exil, precis som den nationalchinesiska regeringen kunde söka sig till Taiwan. Nazisterna valde i början Argentina.

Men White TV:s forskning visar att Hitler, som flydde till Argentina, och USA/England gjorde en deal bakom Stalins rygg: atombomber mot fri exil. Det var därför tusentals nazikrigsförbrytare kunde komma fritt till USA inom ramen för project paperclip, det var därför råttlinjen organiserades med hjälp av MI6, Vatikanen, bröderna Dulles och makarna Peron (se Uki Gonis forskning), att slussa hundratusentals nazister till Sydamerika och det var därför USA kunde bomba Hiroshima och Nagasaki, då de var tvungna att ta tyska inbytesbomber, eftersom de själva inte hade kommit så långt med sin egen atomforskning. Det var alltså precis tvärtom. USA låg långt efter Nazi-Tyskland i utvecklingen av atombomben. Allt annat är propaganda. Roosevelt vägrade att genomföra denna djupt omoraliska kohandel med Hitler, vilket ledde till, att han blev mördat av de mörka krafterna bakom kulisserna, som behövde nazisterna för senare planer. Det blev sedan mycket mörkläggning kring Roosevelts död (kolla gärna upp det, man blir förvånad).

Om de tyska atombomberna upplyser Dietrich vidare, att Hitler behövde stoppa Sovjets framryckning i Baltikum, för att rädda hundratusentals människor i operation Hannibal från den grymma kommunismen. Han kastade då en taktisk atombomb i oktober 1944 och lyckades på det viset att behålla viktiga delar av Kurland ända in i slutet av WWII. Den elektromagnetiska impulsen från denna tyska atombomb skall ha haft återverkningar ända över till London. Douglas åberopar som bevis ett edsvuret vittnesmål från SS-Gruppenführer (general) Jakob Sporrenberg, som han gav i sin polska krigsförbrytarprocess. Där medger han sin delaktighet i utvecklingen av den tyska atombomben och des insats i Kurland. Även mörkläggarsajten Wikipedia medger, att Sporrenberg var i Norge sedan November 1944, där tyskarna hade en anläggning för tungt vatten i Rjukan, som behövs för atombomben.

Douglas bygger sin bevisföring även på det faktum, att både Tyskland (i Auerwerke/Oranienburg se den tyska filmen längst ner och i Tjeckien) och Japan (i Nord-Korea) hade god tillgång till uran och att det fanns flera andra anläggningar för utvinning av tungt vatten än den i Norge.

Intressant är också, att Sporrenberg skall ha varit en av de betrodda i det hemliga vapenprojektet "Die Glocke", som White TV senare kommer att ta upp. Han hade en hög säkerhetsnivå.

Doug Dietrich nämner i samma intervju även, att Japan redan hade atomvapen och att de kastade en atombomb den 12 augusti 1945 i Nord-Korea, för att sätta stopp för sovjet-truppernas framryckning, vilket sedan ledde till den demilitariserade zonen mellan det uppsplittrade Korea.

journalisten David Snell, i tidningen Atlanta Constitution aug 1946

I intervjun nedan går Ditrich in på den japanska atombomben på tiden 55:00.