Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer > Mind Control MK Ultra

Skandaldomaren Maria Hölcke nonchalerar läkarnas vittnesmål i Anna-fallet, vägrar att utreda pedofilmisstankarna

2019-07-02 20:57

Domaren från Stockholms tingsrätt, Maria Hölcke har redan tidigare varit i blåsväder. Hon dömde Kent Ekeroth (SD) för ringa misshandel, efter att en vänsternisse hade provocerat honom i en krogkö. Enligt tysk rätt får man gå till handgripligt självförsvar när någon kränker ens heder, enligt svensk rätt inte, vilket är en svaghet. Enligt min åsikt talade mera för att fria Kent Ekeroth än att döma och så tyckte Svea Hovrätt okså som kritiserade Maria Hölcke för en bristfällig bevisvärdering. Misstanken uppkommer då att Maria Hölcke gärna dömer som etablissemanget önskar.

Samma i Anna-fallet, där hon dömde modern för grov egenmäktighet med barn samt förtal den 5 juni 2019 (tingsrätten skriver bara om övergrepp mot sonen och förtiger att målet också rör sexuella övergrepp). För det första brottet var den centrala frågan om modern Anna fick åberopa nödrätten, eftersom möjligtvis hon hade anledning att tro att sonen Elias (moderns och sonens namn är pseudonymer) utsattes för sexuella övergrepp av sin far. För att besvara denna fråga var det centralt att Stockholms tingsrätt gick till botten med frågan om dessa misstankar var befogade. Maria Hölcke och hennes tre urholkade nämndemän tyckte dock att man kunde bespara sig denna knepiga utredning genom att hänvisa till nedlagda polisutredningar. De sex alarmerande vittnesmål till moderns fördel samt ljudfiler och fotografier nonchalerades av tingsrätten.

Detta är dock en oansvarig attityd för en domare, då polisen har hårdare måttstock när det gäller pedofilbrott än vid frågan om modern hade fog för sin nödrätt eller i alla fall fick inbilla sig den.

Genom sitt bristande domararbete utsätter Maria Hölcke och de tre nämndemän, som var enhälliga, pojken Elias för stora och fortfarande outredda risker, då polisen också gjorde ett mycket bristfälligt jobb, för att inte tala om Socialtjänsten i Uppsala och Stockholm/Östermalm.

Annat om Anna-fallet på WTV:

Åklagaren Sara Norling saboterar pedofil orosanmälan, hör läkaren M B;

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet;

Ingrid Carlqvist har förlorat sin journalistiska heder, lyssna till barnläkare i Anna-fallet!

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt;

Lena Holfve polisanmäld för förtal av Anna, nytt vittnesmål från barnläkare L B till hennes fördel;

 

Åklagaren Sara Norling saboterar pedofil orosanmälan, hör läkaren M B

2019-06-27 17:14

I det uppmärksammade Anna-fallet gjorde Dr Magnus Bodegård (hans vittnesmål från den 15 maj 2019 inför Stockholms tingsrätt nedan) och 2 andra läkare en gemensam orosanmälan om misstänkta sexuella övergrepp av fadern tillsammans med Leg. Psykoterapeuten Hans Cagnell och faderns styvmamma B E daterad 19/2 2018.

källa: https://www.ecpat.se/blogg/2016/12/14/vad-aer-egentligen-en-pedofil

Läkaren Magnus Bodegård säger bl. a. i sitt vittnesmål:

min 03:07: "det var då dels de här fysiska fynden av förändringar på hans könsorgan.  .... det var alltså en blödning i omslagsranden mellan förhud och hans penis som på 8 mm kommer jag ihåg att den var och som inte alls på något sätt är naturlig och inte har någon naturlig förklaring."

min 05:06: "jag ringt till socialen, men det var senare, i Stockholm, men de ville inte diskutera fallet på något sätt."

min 23:04: "Jag fick intrycket av att socialtjänsten tolkade allt till mammans nackdel ..... Jag hade illusionen att en socialtjänst ska göra en seriös objektiv utredning. Jag fick inte känslan att det var det."

Den gemensamma orosanmälan inkommer till Östermalms Stadsdelsförvaltning den 23/2-18.

Utredningen startar den 27/2-18

Läkaren Bodegård rekommenderar att en oberoende utredning snarast genomförs trots pappas tidigare motstånd samt att sonen inte bor hos pappan under utredningen. Då sonen visar stark vilja att vara hos sin mor bör detta beaktas.

Sonen ej polisförhörd

Leg. läkare Magnus Bodegård- ej polisförhörd

Leg. barnläkare Kristian Wright - ej polisförhörd

Leg. barnläkare Giedre Griglioniene- ej polisförhörd

Leg. psykoterapeut Hans Cagnell- ej polisförhörd

Pappas styvmamma B E- ej polisförhörd

Ulrika Ekenberg ser att sonen har ett blåmärke i skolan 8/12 2017 - ej polisförhörd

Barnets mamma  - ej polisförhörd

Medicinska journaler, dokumenterade skador- ej granskade.

Foton på misstänkta skador på sonen- ej granskade.

Ett flertal inspelningar där sonen berättar - ej granskade, t. ex ljudband där sonen berättar för Carina Grossman (vårdnadsutredare Uppsala) att pappa förgriper sig på honom,

Mamma daterade information (varav det mesta finns inspelat) - ej granskat

Misstänkta - ej förhörda

7 dagar efter att åklagaren Sara Norling lägger ner förundersökningen utan ett enda förhör, bokar socialtjänsten ett möte med pappan och sonen den 29/3 2018 utan moderns vetskap. I pappans närvaro frågar utredarna Isabella Wand och Ylva Westerdahl om det stämmer som mamma säger att pappa drar i snoppen och pappa och halvsyskonen slår honom. Sonen vågar inte säga något.

Läkaren Magnus Bodegård om detta i sitt vittnesmål min 10:42:

"Det är uppseendeväckande inkompetent, det är skandalöst inkompetent."

26/4 2018 skriver utredarna på Soc Östermalm och enhetschefen Christina Witt ett intyg till tingsrätten på begäran av faderns advokat Kerstin Wennersten:

Hittills i den pågående utredningen har inte framkommit information som verifierar uppgifter om att sonen utsätts för övergrepp/våld av sin pappa och våld från äldre halvsyskon."

 

Om rättsrötan i Sverige se även på WTV:

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet;

Ingrid Carlqvist har förlorat sin journalistiska heder, lyssna till barnläkare i Anna-fallet!

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt;

Lena Holfve polisanmäld för förtal av Anna, nytt vittnesmål från barnläkare L B till hennes fördel;

 

Läkare M B upprörd över polis och soc nonchalering av barn from Henning Witte on Vimeo.

 

Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt

2019-06-23 23:44

källa

Här ett nytt vittnesmål från en till barnläkare, K W K från Karolinska, som har tittat på den 8-åriga sonen i Anna-fallet under sin akutmottagning den 22 juni 2017. Han fick alarmerande tecken att sonen skulle ha kunnat bli utsatt för pedofila övergrepp från sin fader. Därför gör barnläkaren en orosanmälan till Socialtjänsten på Östermalm/Stockholm under Christina Witts ledning. Men där nonchaleras anmälan och Soc anklagar modern istället för övergrepp mot sonen när hon fotograferade hans skador på snoppen och blåmärken på kroppen. Witt kallar det för integritetskränkande behandling.

En annan läkare, som också hade tittat på pojken och gjort en orosanmälan, kontaktar K W K och undrar vad han tycker om fallet. Båda gör en ny orosanmälan och igen så torpederas den av Soc på Östermalm.

Christina Witt skriver i sin utredning:

"170927 Mamma ...... informeras om att ingen uttrycker oro, varken polis, BUP eller sjukvård. Mamma menar att det inte stämmer och nämner två läkare Christian Wright, Astrid Lindgrens barnsjukhus samt Giedre Grigelioniene, Danderyds sjukhus, som hon menar har uttryckt egen oro för att sonen utsätts för sexuella övergrepp. Kontroll: Chrsitian Wright skriver i sin anmälan 170622: "Pojken inkommer till barnakuten tillsammans med sin mamma eftersom att pojken sagt till sin mamma att han ligger i sängen bredvid sin pappa som tar på sig själv. Jag undersöker pojken, men ser inga konklusiva skador på genitalia.""

Hon återger läkarens namn fel, han heter Kristian Wright Kristoffersen, och hon citerar på ett lömskt sätt. Visserligen säger läkaren att det inte finns konklusiva skador på snoppen, men han menar att han på akutmottagningen inte kan avgöra om skadorna på pojkens penis härrör från pedofila övergrepp från fadern, någon annan eller att skadorna har uppstått av en annan orsak. Just för att bringa klarhet i denna fråga vill han att Soc på Östermalm utreder frågan! Konklusivt betyder att kunna dra slutsatser. Läkaren kan inte direkt dra slutsatser av skadorna på sonens penis vad som har hänt. Detta menar han, men han är mycket orolig för pojken.

Hur kan Christina Witt skriva att ingen inom sjukvården uttrycker oro när flera läkare skriver en orosanmälan??? Lyssna till vittnesmålet av barnläkaren Kristian nedan för att få sanningen.

Christina Witt förtiger också att barnläkaren Kristian bekräftar att skadorna på pojkens snopp överensstämmer med dem som modern har fotograferat med sin mobiltelefon, vilket ta bort alla misstankar att hon har fotograferat en annan skadad snopp. Jag har själv fått se dessa fotografier och man mår mycket dåligt när man ser dem. Att istället kritisera modern för dessa fotografier och jämställa detta med psykiska övergrepp mot pojken som väger lika tungt som de pedofila misstankar mot fadern visar tydligt att Soc på Östermalm Stockholm ville inte utreda pedofilmisstankarna och därmed ta risken att pojken lider ohyggliga skador.

Detta extremt skandalösa beteende från Socialtjänsten Östermalm leder till misstanken att Soc är med i ett pedofilt nätverk.

Vårdnadsdomen från skandaldomaren Johan Borgström, Uppsala tingsrätt, som ger fadern ensam vårdnad och moderns enbart umgängesrätt, saboteras av fadern.

Om pedofila nätverk i Sverige se även på WTV:

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

 

 

Edward Snowden om USA:s cyber-kriminalitet

2019-06-03 21:43

Bra föreläsning av Edward Snowden från Ryssland om hur USA struntar i lagar och vilka fula tricks NSA använder, när de förlorat litet kontroll.

Ingen av studenterna ställde en frågan om att NSA kan läsa, ändra och spela in tankar. På den punkten sover de flesta intellektuella.

Annat om Snowden på WTV:

Senaste Edward Snowden intervju om världens och hans läge;

Edward Snowdens tyska ARD intervju på engelska;

Edward Snowdens jultal på Channel 4 om tankeinspelning;

Snowden visar hur NSA ljuger jämt;

 

 

Olle Johansson från Karolinska Institutet varnar inför 5G nya mobiltelefonteknologin

2019-06-03 00:00