Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer > Mind Control MK Ultra

Stoppa tvångsomhändertagande av barn, Kristianstad soc gynnar pedofiler+dråp

2019-02-19 01:23

De flesta svenska socialtjänster har utvecklats till en maffia, som ofta gynnar pedofiler. Därför måste möjligheten för tvångsomhändertagande av barn förbjudas totalt. Istället ska soc skicka in observatörer i en familj med problem, 24/7 om så behövs. Där ska de kunna stoppa fysisk våld mot barn på plats, men världens heligaste band, den mellan mor och barn, ska inte rubbas. När modern döms till fängelse ska barnet få följa med om parterna så önskar. Fängelserna ska ha möjligheter att ta emot mor och barn.

Mikael Zazzios (till höger) kamp mot läkemedelsverket

Nedan måste ni lyssna på en hårresande intervju som hälsoaktivisten Ulf Bittner gör med chefredaktören för alternativmedicintidningen 2000-talets Vetenskap, Michael Zazzio. De avslöjar misstänkt grovt kriminellt beteende av socialförvaltningen i Kristianstad, som mot det tolvåriga barnet Filippas vilja splittrat en familj och placerar den ena treåriga dottern hos sin misstänkt pedofile far och den andra flickan, Filippa, hos en farmor, som knappt brytt sig om henne. Båda fäder hade nonchalerat sina barn under flera år i motsats till mamman.

Fallet är extra upprörande då cancersjuka Filippa inte blivit hjälpt av svensk cancersjukvård, som är extremt primitiv och inget annat än kvacksalveri, då man inte förstått orsakerna till cancer och att cellgifter och strålning ofta göder cancer och skadar resten av kroppen så starkt, att cellgifter gör mer skada än nytta. Tvärtom så blev Filippa förlamad av Lunds universitets sjukhus.

Modern, som nu blivit olagligen berövad sina två döttrar, hade lyckats samla in 2 miljoner kronor för alternativ cancervård i Mexiko, där behandlingarna inte är så extremt primitiva som i Sverige. Denna alternativa behandling har nu stoppats av de misstänkt kriminella tjänstekvinnorna på Kristianstads socialförvaltning. Filippa ligger nu utan mamma och utan systern på Lunds palliativa avdelning, där hon förmodligen ges morfiner för att underlätta döden, som hade kunnat undvikas i Mexiko. Mot sin vilja tvångsvårdas Filippa på Lunds universitets sjukhus för att ta emot döden!

Socialtjänsten har dessutom spärrat Flippas pass, för att sabotera vården i Mexiko, utan att de har en medicinsk utbildning eller laglig grund för det. Om mamman inte skulle lämna flickans pass till soc i Kristianstad hotade de med att öppna ett tvångsomhändertagande förfarande. De lurade mamman, för efter att hon lämnat ut passet rövade soc båda barnen bort ändå. I Sverige har man rätt att vägra vård och testa någon annan i andra länder.

P.S.: Google är naturligtvis på de negativas sida och länkar först till en Flashback sida där oseriöst pack ondgör sig över att Filippa fick 2 milj insamlat och hur donatorerna bör göra för att få tillbaka pengarna. Inget om Filippas öde. Man mår illa att så många onda människor kan samlas runt det här fallet.

Tack Ditta R för tipset!

Andra barnstöld-alarm på WTV:

Pedofiler och satanister styr tvångsomhändertagande av barn med olagliga medel;

Förbjud tvångsomhändertagande av barn. Socialtjänst och psykiatri primitiva i Sverige;

IAS kvacksalvaren Karin Lundén torterar barn + föräldrar. Socialtjänsten gör mer skada än nytta;

---------

Lyssna här och sprid informationen om denna hemska barnskandal:

https://soundcloud.com/search?q=Zazzio%2020190218

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-rattssakerhet-i-kristianstad-kommuns-med-michael-zazzio-20190120

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-med-advokat-henning-witte-om-filippa-arendet-i-kristianstads-kommun-20190225

 

 

Nya mind control MK-Ultra dokument frisläppta av CIA

2019-02-12 20:09

Bara de riktigt begåvade och bildade förstår att mind control finns. Frågan är faktiskt ett lackmus-test för de som anses vakna, d.v.s. sådana som förstått att main stream media ljuger jämt och att man därför informerar sig bättre hos alternativa resp. semialternativa media.

Att fatta att invandringen förstör Sverige är lätt, men att genomskåda mekanismerna bakom migrationskriget mot Sverige, Tyskland och många andra europeiska länder, kräver en djupare bildning, som tyvärr väldigt få har i Sverige. Det är inte bara George Soros som spökar bakom migrantattackerna.

Lättast att fatta mind control frågor har agenter, som ofta haft indirekt eller direkt med hjärnkontroll att göra. Att så stora massor med migranter sattes i rullning sommaren 2015, som på en knapptryckning, går enbart att förklara med mass mind control. Tidpunkten var mycket listigt vald, då finanssystemet var på väg att kollapsa hösten 2015. Men med invasionstsunamin var länder och kommuner tvungna att ta nya lån för att kunna betala den påtvingade förstörelsen. Nya lån förlänger bankernas pyramidspel.

När CIA tvingades att släppa ytterligare handlingar i slutet av 2018 om deras gamla mind control forskning från 1950- och 60-talet, som då sammanfattades under huvudprogrammet MK-Ultra med sina över hundra underprogram, så ljög de naturligtvis igen:

"Project MKUltra—sometimes referred to as the CIA’s mind control program—was the code name given to an illegal program of experiments on human subjects, designed and undertaken by the United States Central Intelligence Agency (CIA). Experiments on humans were intended to identify and develop drugs, alcohol, stick and poke tattoos, and procedures to be used in interrogations and torture, in order to weaken the individual to force confessions through mind control. Organized through the Scientific Intelligence Division of the CIA, the project coordinated with the Special Operations Division of the U.S. Army’s Chemical Corps. The program began in the early 1950s, was officially sanctioned in 1953, was reduced in scope in 1964, further curtailed in 1967 and officially halted in 1973.  The program engaged in many illegal activities;  in particular it used unwitting U.S. and Canadian citizens as its test subjects, which led to controversy regarding its legitimacy.  MKUltra used numerous methodologies to manipulate people’s mental states and alter brain functions, including the surreptitious administration of drugs (especially LSD) and other chemicals, hypnosis, sensory deprivation, isolation, verbal and sexual abuse, as well as various forms of torture."

Vad CIA förtiger är tortyren med implantat på människor och djur samt strålningsvapen som berör kroppen på ett osynligt sätt. Detta eftersom sådan teknologi används även idag, dock i mycket mera sofistikerad form.

Sovjetunionen var på den tiden ledande inom mind control. Där användes redan magnetiska skalärvågor, som idag missbruks av samtliga stora underrättelsetjänster världen över.

Russia Today talar då större klarspråk än CIA:

"The newest documents, if verified, showcase some unprecedented disturbing outcomes of the CIA’s attempts to develop mind control techniques and truth serums as a part of its “MKultra” project, which the agency admitted to having secretly run until 1973. The releases include documents on a “successful” effort to create 6 dogs that could be “operated” to complete basic commands by remote control in the late 1960s. There are even diagrams of the surgical implants that employed “Electrical Stimulation of the Brain” to create controlled responses.

annat om den svårbegripliga mind control teknologin på WTV:

Mind control triggar invandringstsunamin som migrationskrig;

Scalar Waves used in Mind Control;

 

 

Domstolarna och polisledningen värst i den svenska staten, 80% borde sparkas direkt!

2019-02-05 19:53

Nästan varje dag rapporterar de semi-alternativa media om horribla domstolsgärningar mot Sverige och kvinnor genom att invandrare döms till alldeles för låga "straff" och slipper den välförtjänta utvisningen, som sedan ändå inte verkställs då den extremt korrupta polisledningen har slagit sönder polisen sedan över 20 år tillbaka. Det går som en röd tråd att svenska domare dömer invandrare för mild och svenskar för hård, t. ex. under löjeväckande rättegångar för hets mot folkgrupp. Åklagarväsendet är också mycket ruttet.

Två av mina bästa "vänner" är mycket höga åklagare och när förföljelserna mot mig kom 1999, när jag försökte uppmärksamma svenska folket att M/S Estonias förlisning är Sveriges värsta massmord genom tiderna, då släppte dessa två åklagare mig som en het potatis istället för att hjälpa mig då jag bad om det. Detta var naturligtvis bra för karriären

Jag har nu 30 års erfarenhet ifrån svenska, tyska och franska domstolar och värst är de svenska. Dels är domarutbildningen undermålig i Sverige, dels är domarna för dåligt betalda, dels är de totalt överbelastade men framför allt gör bara de domare karriär, som lättast kan fjärrstyras med mind control. Vad det är som gör denna fjärrstyrning lätt eller svår har jag inte riktigt kunnat lista ut, men jag misstänker att det är själens mognadsgrad och vissa gensekvenser (t.ex. adliga) som gör mind control extra lätt.

Som jag tidigare har påpekat är de flesta svenska domare fina och hederliga människor, så det är extra häpnadsväckande att de presterar så undermåliga domar. Bara mind control teknologin kan ge en fullgod förklaring. Korruption och mutor har mig veterligen ännu inte fått fotfäste i de svenska domstolarna i motsats till polisledningen.

Samhällsnyttredaktionen hade ett viktigt inslag i mitten på januari 2019:

Kriminalpolis: ”Domstolarna vägrar fälla gängmedlemmar trots massiv bevisning”

"I Dagens Juridik skriver en före detta kriminalpolis att det är Sveriges domstolars oförmåga och ovilja att tillämpa en rimlig bevisvärdering som är det stora problemet i kampen mot den organiserade brottsligheten. Han menar att det i princip inte krävs någon teknisk bevisning alls rörande sexualbrott medan massiv teknisk bevisning inte räcker för fällande dom vid gängkrigen."

källa

I Dagens Juridik säger den pensionerade kriminalpolisen Anders Bergstedt:

"Det är frustrerande att politiker, forskare, kriminologer, jurister, polischefer och polisfacket undviker det största problemet. Det är domstolarnas oförmåga och ovilja att tillämpa en rimlig bevisvärdering.

Det finns nu knappt några bevis som är tillräckliga för att fälla vid dessa brott. I Tyskland ligger uppklaringen på 96 procent men här på 6-7 procent.

Pendeln har svängt från att inga tekniska bevis alls behövdes för att fälla till exempel Quick och Linna och beträffande sexualbrott.  ....

Höjningen av beviskraven vid gängkrig är vid jämförelse direkt stötande. ...

Hovrättens friande dom mot den 24-åring som dömts till 18 års fängelse för dödsskjutningen mot gängledaren i en bil i Bromma visade vägen. Trots en kompakt teknisk bevisning med DNA, krutstänk och telefonpejling räckte det med att försvararen påstod att de tekniska bevisen kunde ha avsatts vid tidigare tillfälle.

I Västerås åtalades inte ens den misstänkte vars DNA anträffades på det automatvapnet som användes för skjutning mot en polismans bostad. ....

Detta är ett hån mot rättsväsendet .....

En mycket allvarlig följd av domstolarnas svek är att de poliser som kämpat i det längsta till slut ger upp."

--------

Mitt pilotmål mot Wallenbergarnas SEB, det s.k. bankparasitmålet, förlorades också i alla instanser eftersom domstolarna fullständigt struntade i den svenska grundlagen!

--------

Som ombud för då 944 Estonia-anhöriga fick jag veta 1999/2000 från mycket trovärdiga MUST-agenter att Mossad hade underminerat den svenska polisledningen sedan 1980-talet och att denna kidnappning av svensk polis genom främmande makt bara blev värre och värre. Mossad använde sig av utpressning, mutor och mind control. Jutta Rabe och jag fick i Berlin/Potsdam under arbetet med vår Estonia-film Baltic Storm tips av en svensk polis, som hade varit tvungen att fly till England, att många i den svenska polisledningen tipsar knarkmaffian om kommande kontroller och tillslag och att detta är en lönsam affär för många höga poliser. Därför flödar knarket på svenska gator och krogar.

Facit: Sverige är ingen rättsstat!

Andra varningar om de ruttna domarna och polisbefälen på WTV:

Skandaldom från Göta hovrätt för hets mot folkgrupp;

Skandaldom från Susanne Hård, Per - Anders Svensson och Kristian Leijon Hovrätten för Nedre Norrland; domare måste kunna ställas till svars;

Att sharia-tingsrätten ligger i Solna ingen slump; Populisterna kräver att nämndemän avskaffas;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Med Anders Thornberg behåller Mossad kvar sitt grepp om den svenska polisen;

Svenska polisen styrs av Mossad-maffian, därför fick Ulf Rydström sparken;

Kicka de kriminella element i polisledningen, då blir polisen effektivare;

Vi har redan en invasionsarmé i landet som ägnar sig åt lågintensiv terror som polisen varken vill eller kan agera emot;

Så görs polisen effektiv igen föreslår Populisterna;

 

 

5G livsfara och förslavning av allt liv på jorden

2019-02-04 17:56

källa http://www.nyhetsspeilet.no/2019/01/5g-mobilnett-highway-to-hell/

Vi kan inte varna tillräckligt mycket inför 5G, den femte generationen för mobiltelefoni-teknologi. 5G är en enda mardröm:

1. direkt angrepp på kroppens hälsa

2. värsta ingrepp i naturen sedan historieskrivning började

3. i städer behövs varje 100 meter en mycket starkt strålande mobilantenn (strålningstsunami)

4. sändningsenergin måste höjas med upp till 1 000 procent

5. då 5 G inte har testats på människor degraderas nästan alla människor till försökskaniner, guinea pigs

6. WHO klassade 2011 strålning från mobilantenner som cancerframkallande på nivå 2B; många forskare kräver nivå 1

7. under ett 5G-test i Holland, Huijgenspark i Den Haag, under oktober 2018 föll hundratals fåglar från himmlen, änderna höll huvudet under vattnet hela tiden

8, all teknologi som smart-bilar, smart-hus, smart-cities, smart-phones, smart-datorer, smart-medicin (allt som har microchips) etc. ska knytas ihop med människor till ett gigantiskt världsomspännande nätverk, för att tvinga alla under kontrollen av artificiell intelligens, AI

9. 5G nätet kan se genom väggar och hus = total övervakning; Kina är snart där med hjälp av deras förslavande socialkreditprogram och övervakningskameror som känner igen ditt ansikte

10. allt som rör sig ute på landet kan också övervakas, antalet 5G satelliter byggs ut kraftfullt, svårt att stänga av dem

11. även alla pengar ska digitaliseras, därför konspirationen mot kontanterna

12. Total kontroll med mind control som ofta sker via mobilmasterna och mobiltelefoner. Detta visar att både de välkända och mätbara elektromagnetiska vågorna används, men även de hemlighållna skalärvågorna.

13. 5G öppnar för den totala övervakningsdiktaturen, ett perfekt verktyg för globalisterna!

Den första filmen nedan visar att en kvinna som jobbat med en nakenscanner på en amerikansk flygplats, fick lida och känna av vad 5G betyder, då dessa nakenscanners redan använder 5G teknologi.

Andra 5G varningar på WTV:

5G använder samma frekvenser som USA och Israel för kontroll av folkmängder;

Stoppa 5G faran demonstration 2018-04-14 Sergels torg Stockholm ca. 100 deltagare;

5G mycket farlig, sprider artificiell intelligens, AI, i vår kropp för att förslava oss till cyborgs;

 

 

Swedens Yellow vests Stockholm Mynttorget 27.1.2019 update 31.1. del 1+2

2019-01-28 08:39

The Swedish yellow vest movement started recently in the bigger towns like Stockholm, Malmö, Gothenburg, Helsingborg. It is very suppressed by the establishment. No main stream media writes about it and even the leading alternative media like unfree Fria Tider, Samhällsnyt, Nyheter Idag and others join the silence conspiracy.

The main tool the dark forces use is mind control. So they organize similar censorship and that almost nobody joins the movement or show up at the demonstrations. Sweden is a test country for mind control.

Speakers part 1: Mads Palsvik (JFK21), Ingrid Carlquist, Mikael Willgert and Izabella Nilsson Jarvandi.