Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Israel hade all anledning att attackera USS Liberty

2012-09-06 20:19

I mitten av sexdagarskriget mellan Israel och de arabiska grannstaterna 1967, den 8 juni, attackerade israeliska stridsflygplan och delar av marinen, efter timslånga spaningar från luften och med radar, USA:s då modernaste spionfartyg USS Liberty, som under fullt synlig amerikansk flagga låg på internationellt vatten strax norr om Sinaihalvön. 34 amerikanska besättningsmän dog, 170 sårades, fartyget fick skrotas. Trots att det hade varit lätt för Israel att sänka hela fartyget, så avstod man.

USA och Israel lanserade förklaringen, att Israel hade begått ett misstag, genom att tro, att det handlade om ett egyptiskt fartyg. USA, ända upp till presidenten Johnson, blockerade andra i närheten liggande amerikanska förband att undsätta USS Liberty och förpliktade resten av besättningen att tiga om incidenten till deras död.

USS Liberty efter den israeliska attacken

Bland alternativa media är fallet känt som en falsk flaggat attack, men jag personligen har alltid haft problem att sortera in händelsen där. Visserligen är det även för en icke konspirationsskolad hjärna uppbenbart, att Israel attackerade det amerikanska signalspaningsfartyget med fullt flit, vetandes att det tillhörde deras enda allierad. Men skälet var svårt att greppa. Mitt under ett krig, där det på Israels sida inte enbart är en fråga om vinst eller förlust, utan om överlevnaden av hela nationen, måste det finnas tunga skäl, att attackera sin enda och extremt viktiga bundsförvant. Det kunde egentligen enbart finnas två lösningar; antingen Liberty signalspanade för att hjälpa Israel, eller för att hjälpa deras fiender. Då den israeliska militären inte leds av dumskallar, är svaret redan här ganska givet.

John Loftus vågar utmana jordens mäktigaste krafter, och det är INTE judarna

Det finns förvånansvärd lite på Internet om denna aspekt. Men en modig bok vågar ta upp ämnet: John Loftus och Mark Aarons bok The Secret War Against the Jews: How Western Espionage Betrayed The Jewish People (1994). Loftus var amerikansk officer och undersökte senare för det amerikanska justitiedepartementet hanteringen av nazistförbrytare i USA. Aarons är australiensisk journalist, som undersökte hur Australien hade behandlat nazister. Deras forskning kom till följande resultat (sidorna 259 - 287):

1. Västliga underrättelseorgan informerade arabländerna, att Israel på den tiden inte hade hunnit färdigställa sitt atomförsvar, vilket skulle inbjuda till en attack på Israel.

2. Då Israel var medveten om denna svaghet, informerade de USA om sina planer, att genomföra ett preventivkrig, sexdagarskriget. CIA förrådde sin bundsförvant och informerade arabländerna omedelbart om det.

3. Med hjälp av signalspaningen på USS Liberty, som extra hade ställts under NSA:s kommando flera dagar före kriget under inhyrning av icke judiska tolkar som kunde hebreiska, kom USA över alla israeliska angrepsorder, kartor och uppställningar före och under halva kriget, som då läcktes via den brittiska underrättelsetjänsten MI6 på Cypern till araberna. Med avancerad utrustning hade man lagrat samtliga röstmönster av de israeliska soldaterna, så att deras röster kunde under avlyssningen kännas igen och med GPS positioneras med hög precision. På så sätt sammanställde Liberty egna elektroniska kartor av det aktuella krigsläget i Israel, till arabernas stora förtjusning.

4. Motivet var att de amerikanska oljeoligarkarna, som har makten bakom kulisserna i USA, ville ställa sig väl med de oljekontrollerande arabländerna, i synnerhet Saudi Arabien, som man hade och har ett tät samarbete med.

5. Sedan, efter många och fullständigt onödiga förluster, ingrep USA till Israels favör, så att Israel kunde vinna kriget.

Under dessa omständigheter hade jag också givit order att sänka USS Liberty. Men Israel gav varningar genom talrika överflygningar innan och attacken utfördes omsorgsfullt, enbart siktandes på de delar av Liberty, som hade med själva signalspaningen att göra. Därför sänktes fartyget inte heller.

White TV tar upp det här fallet för att visa, att det inte är en judisk konspiration, att erövra världsherravälde, NWO. Tvärtom, de judiska folken är utsatta för den största konspirationen i historien någonsin, den största falsk flaggade operationen sedan över 2000 år tillbaka. De som ligger bakom konspirationen mobiliserar all sin makt och list, att låta judarna vara syndabockarna. Av pedagogiska skäl kommer White TV först senare att avslöja vem som egentligen ligger bakom superkonspirationen, som siktar mot alla människor och religioner på jorden.

 

 

Wall Street finansierade Hitler, Lenin och Stalin

2012-08-15 15:36

Prof. Antony C. Sutton var en mycket modig amerikansk ekonomi professor, som upptäckte att banksters från Wall Street, d.v.s. det amerikanska etablissemanget, hade finansierat ondskans främsta figurer under 1900-talet: Hitler, Lenin, Stalin och hela Sovjet Unionen. Vi vet från Jüri Linas modiga filmer och böcker, särskilt Under Skorpionens Tecken, att Sovjet imperiet inte kunde ha existerat från första till sista dagen utan den västliga storfinansens ständiga hjälp med teknologi och pengar. Sverige hjälpte också genom Robert Aschbergs farfar, som var bankir. Mycket teknologismuggel gick genom Sverige via Gotland till fienden i öster.

Prof. Antony Sutton, en modig amerikansk vetenskapsman

Intressant med intervjun är också, att Agnellis FIAT koncern mest hade amerikanska bildelar, vilket öppnar för misstanken, att USA slussade teknologi till Sovjet under falsk flagga. De gjorde samma sak med vapen, vilket med stor sannolikhet blev orsaken, varför CIA mördade Olof Palme.

Sutton går också in på den Trilaterala Kommissionen och Council on Foreign Relations.

 

 

Mossad kunde ha förhindrat Olympia-Massakern München 1972

2012-07-23 18:42

Att israeliska säkerhetstjänster inte ryggar för att slakta egna landsmän har redan avslöjats, när fredspolitiker Yitzhak Rabin blev mördad mitt i Israel. Föga känt är att Mossad även hade inflytande över den palestinska terrororganisationen Svarta September, som kallblodigt mördade den 5 september 1972 elva israeliska idrottsmän och en tysk polis under de olympiska spelen i München. Detta avslöjar Andreas von Bülow i sin bok Im Namen des Staates som utkom i tyska Piper-förlag i München 1998.

 

Andreas von Bülow, en av få modiga politiker som idag arbetar som advokat i Bonn, han skrev även en mycket viktig och avslöjande bok om 9/11

 

Andreas von Bülow var statssekreterare i det väst-tyska försvarsdepartementet under det kalla kriget och senare forskningsminister. Han har dessutom i över tio år suttit som ordförande i det tyska parlamentets kontrollorgan, som övervakar de tyska säkerhetstjänsterna. Därför hade han tillgång till mycket hemligt material, som vanliga dödliga inte får kommat åt.

 

På sidan 277 i ovan nämnda bok inleder han kapitlet över massakern på de israeliska idrottsmän under de olympiska spelen i München med konstaterandet, att Jordaniens kung skall ha varit i CIA:s tjänst sedan 1957 och mottagit mer än 300 miljoner dollar varje år av USA. Därför gjorde kungen inget när det palestinska upproret kvävdes med hjälp av CIA och Mossad. Ur det brutala nedtryckandet av det palestinska upproret växte organisationen Svarta September, som var ansvarig för blodbadet i München 1972. Enligt Bülow talar allt för, att även Mossadagenter har slussat sig in i Svarta September.

 

Detta bekräftas också av uppgifter från den Mossad-agent, som fick av Israels premiärminister Golda Meir uppdraget, att förinta Svarta September efter deras vidriga mord i München, Operation Wrath of God. Jakten efter Svarte September beskrivs i boken Vengeance, The True Story of an Israeli Counterterrorist Mission av George Jonas. Chefen för den lilla gruppen med fem europeiska Mossad-agenter har i boken alias namnet Avner, men heter egentligen Juval Aviv. Han är själv son till en tidigare Mossad-agent, som varit verksam i Frankfurt. Den idag i New York levande Aviv växte upp i Frankfurt och där hade han en skolkamrat som senare blev ansvarig för Bader-Meinhof terroristernas finanser, varför han ansågs lämplig, att finansiera hämnden mot Svarta September. (Detta passar till White TV:s inslag, om att Ulrike Meinhof och de andra i gänget var mind controlled och därmed under ledning av säkerhetstjänsterna). Aviv alias Avner betalade 100 000 DM till sin klasskamrat som då fixade support från en kontakt i Zürich, som jobbade med att stödja hela den europeiska terrorscenen.

 

De fick nu en namnlista med elva påstådda Svarta September terrorister som de skulle likvidera utan samråd med Mossad-centralen. Teamet märkte direkt, att det var något skumt med listan. Fyra på listan ansågs som ofarliga och föga relevant, då de var poeter och teaterfolk. De mördades först, då de var helt utan försvar. Som belöning fick agenterna från Mossad för varje offer en ansenlig summa kontanter i Genf i ett bankfack hos Schweizerischer Bankverein.

 

Resterande på mordlistan var svårare att knäcka, då de tillhörde PLO och andra terrororganisationer. Plötsligt blev det grus i maskineriet när de behövde underrättelse för dessa mål. Supporten i Zürich blev mer och mer opålitlig. Avners Mossad-hämnare blev vilseledda med följden att tre oskyldiga araber i Schweiz blev mördat istället. Hit hör också det uppmärksammade mordet på en helt oskyldig palestinsk kypare i Lillehammer 1973 i Norge, som inte alls var medlem eller ledare i Svarta September. Till slut strulade även de levererade mordvapnen och ammunitionen var obrukbar. Mossad saboterade sina egna agenter.

 

Plötsligt vände sig deras öde och de blev själva attackerade, vilket resulterade i att tre av de fem mördades. Ledaren Avner överlevde enbart tack vare hans blixtsnabba reaktion, som avslöjade en polisfälla i München. Avner och den andre överlevande från hit-teamet föredrog att ge upp och dra sig tillbaka. När Avner i Genf ville hämta ut den av Mossad utlovade belöningen för att starta en ny existens, så var bankfacket länsat.

 

Bülow misstänker att en västlig säkerhetstjänst låg bakom mordet på de tre Mossad-agenterna. Till bilden passar även att Svarta Septembers Europa-ställföreträdare Moukharbel enbart ett år efter morden på de israeliska idrottsmännen i München 1972, blev anställd av Mossad som agent med ansvaret för hela Europa (sida 439 f).

 

Det är därför sannolikt att attentatet i München styrdes, eller åtminstone stod under uppsikt, av samma krafter. München-OS var ju ett perfekt tillfälle, att för flera miljoner tv-tittare peka ut urspungsbefolkningen i Israel (palestinierna) som mänskliga svin. Cui Bono?


Zvi Zamir var chef för Mossad när massakern i München hände. I dokumentärfilmen One Day in September (Munich Olympics massacre - 1972) erkänner han, att han flög direkt till München för att hjälpa till men påstår, att Tyskland och delstaten Bayern vägrade, att låta sig hjälpas av Israel. Detta är föga trovärdigt, då Tyskland jämt har hjälpt och ställt upp för Israel efter Nazisternas fruktansvärda brott mot de judiska folken. Mycket riktigt, så bekräftar den dåvarande väst-tyska utrikesministern Hans-Dietrich Genscher i sina memoarer:

"Wir taten keinen Schritt, ohne ihn [den israelischen Botschafter] zu informieren und seinen Rat einzuholen, zumal Israel mit Situationen wie diesen entschieden mehr Erfahrung hatte [...]
Um die Mittagszeit kündigte der Botschafter an, ein israelischer Spezialist für Sicherheitsfragen werde nach München kommen. Es handele sich um einen hohen Sicherheitsexperten mit Begleiter. Etwa um 19 Uhr trafen beide in München ein. Mit ihm sprach ich wiederholt; meine Frage, ob Israel eigene Kräfte zur Befreiung einsetzen wolle, verneinte er [...]
"

(Hans-Dietrich Genscher: Erinnerungen, Siedler Verlag, Berlin 1995, Seite 151)

att Tyskland gjorde inte ett steg utan att rådgöra med Israel. Det var Zvi Zamir själv, som vägrade att ta dit en israelisk specialstyrka, väl medveten om att tyskarna inte hade en sådan. Misstanken är alltså stort, att Zvi Zamir organiserade hela massakern i München från tillfångatagandet av gisslan, över till den extremt bristfälliga insatsen av den tyska polisen till misslyckandet av Operation Wrath of God. Som vanligt seglar man under falsk flagga. När det gäller säkerhetstjänster, så är vi tvungna att använda omvänd bevisbörda, då Mossad och gelika jämt undanhåller och förstör bevis.

 

Zvi Zamir, Mossad-chef 1968-1974, misstänks ligga delvis bakom München massakern OS 1972

 

Intressant i sammanhanget är också, att den tyska tidningen Der Spiegel tvingade nyligen den tyska polisen att släppa delar av det hemligstämplade materialet ang. Münchenmassakern. Där framkommer att tyska nynazister, framförallt Willi Pohl och Wolfgang Abramowski, hade hjälpt den Svarta September i Väst-Tyskland att utföra dådet. De dömdes dock av de tyska myndigheterna till extremt milda fängelsestraff och släpptes ur fängelset efter att endast ha avtjänat 4 dagar av sina straff. Pohl stack direkt till Beirut.

 

Vi vet bl. a. från Andreas von Bülow att den tyska nynazist rörelsen kontrolleras av Mossad. Så även dessa nya uppgifter bekräftar bilden, att Mossad hade inflytande över slakten på sina egna landsmän.

 

Spiegel rapporterar också att några av de tyska säkerhetstjänsterna fick varningar innan, att det skulle ske en terrorattack under de olympiska spelen, men struntade i att vidta åtgärder. Det är känt att de tyska säkerhetstjänsterna styrs stenhård av Mossad.

 

"Aharon Yariv, the director of Israeli military intelligence, had chaired a meeting in Tel Aviv five days before the Palestinians attacked. He told me: “There were indications that Black September was planning a major operation within the next few days. The words ‘ international event’ were used. We passed this information to the interested departments. Nobody thought of the risk to our Olympic team ... If we had reacted and sent four bodyguards with the team, that would probably have been enough.” skriver London Evening Standard 2012-07-09. Detta visar, att det fanns varningar i Israel också. Folket där är inte dumma. Det gick lätt att uträkna att OS kunde vara ett mål.

 

Det framkom i samma veva att det var svensk-producerat krut som dödade de tolv mordoffren i München. Krutet fanns i belgiska handgranater som hade tillverkats för export till Saudi Arabien. Så även Sverige har dragit till sig dålig karma under Olympia-massakern för 40 år sedan. Det var under dessa blodiga spel att Kungen träffade sin underbara Drottning, OS-värdinan Silvia Sommerlath.

 

Nu framkommer också uppgifter, att Israels säkerhetstjänst Shin Beit skall ha haft ett finger med i spelet bakom Popular Front for the Liberation of Palestine's kidnapning av ett Air France flygplan i juni 1976 från Israel via Aten till Paris, som blev omdirigerat till  Entebbe, Uganda.

 

I filmen nedan debatteras de ockulta aspekterna av massmordet i München av en modig engelsk kille, Rik Clay, som blev mördad kort efter sina avslöjanden. Thank you Rik Clay for all your great work! You have our undying gratitude.

 

Rik Clay, modig engelsk forskare som mördades när han var 25 år, då han varnade oss inför en stor massaker-risk under OS 2012

 

White TV tar upp slaktandet av israeliska idrottsmän just nu strax före de olympiska spelen 2012 i London, då det igen är en stor risk, att israeler och andra oskyldiga offer mördas av västliga säkerhetstjänster. Se även White TV:s inslag om terrorrisken mot OS här.

 

 

 

Tesla uppfann Fri Energi Teknologi redan för över 100 år sedan

2012-07-14 12:40

Redan för över 100 år sedan fanns teknologi tillgängligt, vilket skulle gjort det möjligt att producera kostnadsfri el-energi, och för oss att slippa mötas av en elräkning i varje månad. Men det dolda etablissemanget konspirerar mot oss, för att kunna sälja dyr olja och el till oss som en del i en kosmisk konspiration mot människor sedan lång tid tillbaka.

Det finns en professor i Tyskland som har återupptäckt Tesla och vidareutvecklat honom: Prof. Konstantin Meyl, vår tids Tesla. White TV har visat tre banbrytande intervjuer med honom, den första med en överblick över Meyls och därmed Teslas forskning, den andra ang. hur vår kropp använder sig av hemlighållen teknologi (magnetiska skalärvågor) och den tredje över tillgång till obegränsat fri energi från kosmos: infångandet av neutrinos (enligt Wilhelm Reich Orgon-energi), som finns överallt.

Filmen nedan tematiserar också HAARP och att Tesla uppfann vädermaskiner, så vi behöver inte ha det här skitvädret sommaren 2012. Vi skulle kunna ändra vädret i ett vips. Sverige har ett betydande samarbete i vädervapnet HAARP, men jag förmodar att det är den svenska säkerhetspolisens (SKRÄPO:s) undfallenhet för USA, som gör att vi måste lida under en så dålig sommar.

OBS! Den sista filmen lägger äntligen fram bevis för att fri energi existerar.

Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe from Henning Witte on Vimeo.

 

Vad har Stanley Kubricks 2001 Space Odyssey och Apollo gemensam?

2012-07-06 22:15

Stanley Kubrick är för mig den största filmregissören någonsin. Han offrade sitt liv för att vara en whistleblower i hans sista film Eyes Wide Shut. Men han verkar ha syndat också. Misstankarna är starka, att det var han, som spelade in NASA:s månlandningar med Apollo programmet på jorden, enligt vissa källor i London, USA:s Nevada öken och Australien.

Stanley Kubrick

Kolla in Snilleblixtens blogg, med många bevis. Men det har även skrivits en hel del om ämnet på andra sajter i Sverige. På GT skrivs det, att CIA lönnmördade alla som hade med filminspelningarna om den fejkade månlandningen att göra: "bilolyckor", "hjärtinfarkt", säkert ett och annat "självmord", de vanliga verktygen helt enkelt.....

Kolla även på White TV:s inslag Var Apollo 11 verkligen på månen?