Viewing all articles in Reincarnation against racism > You're the soul, not the body

Simon Parkes bekräftar att andar, jinn och demoner finns

Saturday, 10 January 2015 14:51

Simon Parkes sitter i kommunfullmäktige för den engelska staden Whitby, North Yorkshire. Som White TV skrev igår, kommer han från en Illuminatfamilj som arbetar för MI5. Man kan därför säga att han är en modig whistleblower. I den här föreläsningen från september 2014 förklarar han vad andar, skuggor, jinn och demoner är. Detta är ett mycket viktigt upplysningsarbete. Utan vetskap att sådana varelser finns också på jorden kan vi inte förstå hur livet fungerar. Utan kunskap att många av dessa varelser har en enorm dold makt bakom kulisserna, kan vi aldrig befria planeten från ondskan.

källa

Min personliga erfarenhet är att över 90% av alla mycket attraktiva kvinnor är kontrollerade eller helt besatta av jinn eller demoner. De bestämmer vem kvinnan har sex med, vem hon älskar eller plötsligt hatar, att kvinnan plötsligt blir lesbisk, vem hon gifter sig med och med vilka hon får barn. Därför har så många vackra kvinnor så äckliga män. Det är inte männens förtjänst att de har en så fin kvinna utan demonernas. Männen har då ofta såld sin själ till demonen och är beredda att begå brott mot mänskligheten eller har redan gjort det.

Koranen bekräftar att vackra kvinnor ofta är besatta av jinn. Tack vare Koranen är den muslimska världen mera upplyst om demoner än den kristna, trots att bibeln också beskriver demoner på många ställen. Men vem läser bibeln nuförtiden?

Jag har testat homeopatiskt guld för att slå sönder den demoniska kontrollen över kvinnor och det har hjälpt i vissa fall. Jinn-kontrollen använder förmodligen samma fysik som mind control teknologin, nämligen skalärvågor. Att gå till ett medium som är specialiserad på demonutdrivning kan också hjälpa. Den katolska kyrkan använder dock helt fel metoder då hela kyrkan är under demonisk kontroll. Våld är bara mums för demoner!

Bra att Simon Parkes också bekräftar att demoner lever på den negativa hjärnenergin (också skalärvågor) som vi utsänder när vi lider, är rädda, har skuldkänslor eller måste utstå smärta. Varje tortyrsession triggas igång av demoner då de får en energetisk festmåltid genom offrets lidande. Därför torteras det så mycket trots att alla vet att det inte främjar sanningen.

Viktigt är också att Simon Parkes bekräftar att jinn lever mellan den tredje och fjärde dimensionen. Han bekräftar mycket av David Ickes forskning.

På min 32.04 i filmen nedan påpekar Parkes också att dödsängeln från Auschwitz, Mengele, fick fly till USA och tortera barn där under namnet Dr. Green och Dr. Black.

Se även på White TV: Vad är ett spöke? En astral kropp?;

Bra film om ett av världens största svin: Aleister Crowley;

Nya bevis att Auschwitz Mengele fortsatte att tortera i USA efter 1945 som Dr. Green;

Scalar Waves used in Mind Control;

 

Vad är ett spöke? En astral kropp?

Saturday, 01 November 2014 16:43

källa

Halloween fokuserar på spöken. Men finns det spöken och vad är de i så fall? Ja, spöken finns, de är del av en uppsjö med levande varelser som de flesta av oss inte kan eller får se. Den mest trovärdiga förklaringen är att de flesta spöken är rester av döda människor, som fastnade i den materiella världen på vägen till ljuset, till själavärlden, den egentliga världen. De fastnade i sina s.k. astralkroppar, en materiell kropp som dock är mycket finstoftig.

Åsikterna i filmerna nedan förklarar på ett pedagogiskt sätt vad spöken är. Kvinnor är ofta mycket klokare på områden som inte kan mätas med vetenskapliga instrument. Förmodligen är deras intuition bättre tränad, då de främst skall kunna kommunicera med småbarn, som inte kan tala ännu. Modern måste då kunna känna av vad barnet vill.

Till sist några kloka ord från en kristen hemsida,cbn.com :

"The origins of Halloween are Celtic in tradition and have to do with observing the end of summer sacrifices to gods in Druidic tradition. In what is now Britain and France, it was the beginning of the Celtic year, and they believed Samhain, the lord of death, sent evil spirits abroad to attack humans, who could escape only by assuming disguises and looking like evil spirits themselves. The waning of the sun and the approach of dark winter made the evil spirits rejoice and play nasty tricks.  ............

Christians should be teaching their children (age appropriately) that:

  • - there is a spiritual world filled with goodness from God and evil from Satan (Eph. 2:1-10);
  • - life with Christ has power over darkness (I John 4:4); and
  • - those who celebrate Halloween either are unaware of its roots, or are intentionally promoting a world where evil is lauded and viewed as an ultimate power.

To counter the evil influence of Halloween, we need to join together and celebrate the reality of the heroic efforts of Christian saints over the evil in their day. Many leaders in the past -- and present -- have fulfilled the mandate of destroying the works of the devil through their sacrificial commitment to Christ and His Kingdom.

Too, rather than “hide” in the face of evil, we should unabashedly and boldly create an alternative that is positive and uplifting; that celebrates good over evil and the triumph of God over Satan. We need to provide an environment that also makes room for heaps of fun while using the day as a “teachable moment” to celebrate God’s protection, provision and purpose for our lives."

 

 

Att vatten har medvetande indikerar att allt har det

Friday, 31 October 2014 22:53

Källa: http://www.zengardner.com/water-consciousness-and-intent/

Att vatten har medvetande visade den japanske forskaren Dr. Masaru Emoto med sina världsberömda vattenkristallfoton, som filmen handlar om. Vatten ger ett intelligent svar på positiv eller negativ information. Filmen visar också att samma försök kan göras med ris och i princip samma resultat. Detta indikerar att allt i universum har en viss grad av medvetenhet, vilket bekräftar att GUD skapade universum med en bit av henne i alla. Denna gudomliga gnista förbinder oss alla.

Vattenförsöken visar att vattnet reagerar på våra tankar. Vi vet från mind control forskningen att tankar använder sig av skalärvågor. Skalärvågor är longitudinella vågor, precis som ljud. Därför reagerar vattnet även på ljud. Från andra försök, som tyvärr inte visas i filmen, vet vi att musik från Roling Stones eller rapp visar negativa resultat i vattnet, inga vackra kristaller. Detta bekräftar att sådan musik skadar själen, vilket är meningen och skälet att sådan negativ musik blir pushat att anses som populär, genom korrupta recensenter och media.

Sveriges Radio censerade Toivo Kurmets (Estlands mest kände tonsättare) musik, trots, eller bättre sagt just därför att den är mycket vacker och Filminstitutet bröt sitt kontrakt med Jüri Lina för att förbjuda visningen av hans musikfilm om Toivo Kurmet: i Melodiernas Förtrollning.

Kontentan är att allt lever i universum och kommunicerar med skalärvågor. Liv byggs med skalärvågor.

Dr. Masaru Emoto dog tyvär den 17 oktober 2014. En stor förlust för vetenskapen. Naturligtvis fick han inget Nobelpris.

Se även på White TV: Liv byggs med skalärvågor;

Vi lever i ett ljus/vibrations-universum;

Technical proof: Scalar Waves exist;

Defender First Device that Helps TI's;

Svarta hål förklaras enklast med skalärvågor och deras neutriner;

Stalinistisk censur i Sverige: Filmhuset diskriminerar Jüri Lina;

 

Inget är vackrare än en naken kvinnokropp

Friday, 20 June 2014 00:05

 

Minnet sitter inte i hjärnan utan i fältet

Thursday, 12 June 2014 20:38

Hjärnforskarna har fortfarande inte fullständigt kunnat kartlägga var minnet sitter i hjärnan. Försök har antydd, att korttidsminnet sitter i hippocampus och långtidsminnnet flyttar på ett mystiskt sätt därifrån till frontal cortex. Tidigare ansågs minnen vara utspridda över hela hjärnan. Dagens hjärnforskning har inte fullt koll var minnet sitter i hjärnan. De kommer aldrig att få det, trots moderna magnetundersökningar av hjärnan. Lösningen är att minnet inte alls sitter i hjärnan. Denna enkla slutsats kan redan tas från fjärrsyn, remote viewing, som White TV tidigare presenterade. KGB och CIA utbildade agenter att lämna sina kroppar och resa med medvetandet (förmodligen astralkroppen) till spionage mål hos fienden. De kunde ta fram hemlig information utanför kroppen och när de sedan återvände och slank in i sin kropp igen, så kunde de minnas vad de hade funnit under spionresan.

Enligt fysikprofessor Konstantin Meyl ligger minnet i fältet, ihoprullat i jättesmå skalärvågsvirvlar. Minnet och kroppen kommunicerar med magnetiska skalärvågor.

Se även på White TV: Fjärrsyn, Remote Viewing, nyttigt verktyg;

Torbjörn Sassersson duktig på fjärrsyn/remote viewing;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

David Wilcocks forskning om fältet som är källan till allt;