Cancerpatienter botad med skalärvågor i Spanien

Monday, 23 February 2015 20:09

White TV fick tack vare vänskapen med Prof. Konstantin Meyl vara först i världen att publicera hans banbrytande försök att bota cancer med skalärvågor sommaren 2013. Då hade enbart cancerceller i glasskålar bestrålats med skalärvågor som innehöll dödsskriket från andra cancerceller, som utsatts för cellgifter. Dödsinformationen från skalärvågorna orsakade döden av de andra cancercellerna. På så sätt kan cancertumörer behandlas med cellgifter utan att patienten drabbas av de fruktansvärda biverkningarna som idag.

källa: Documentation (2) on Scalar Wave Medicine kan beställas under länken

I Spanien har läkaren Prof. Alberto Marti Bosch under 2014 i Madrid och andra orter i Spanien gjort mycket framgångsrika försök med cancerpatienter som hade skickats hem av skolmedicinen med kommentaren att de skulle vara obotligt cancersjuka. Man tog cancerceller från en hopplös prostata cancersjuk patient via urinen och blodet, utan att skära i själva tumören. Dessa prostatacancerceller bestrålades med skalärvågor som hade fått dödsinformationen av de via urinen och blodet insamlade cancerceller, som utsattes för starka cellgifter. Inom några dagar var patienten helt frisk och behövde inte åka i rullstolen längre eller ha smärtor.

I Italien har liknande försök varit mindre framgångsrika. Det spelar en viktig roll om patienten tror på denna medicinska bot möjlighet. Gör hon inte det så blockerar patientens negativa tankar bot processen. Tankarna är ju också starka skalärvågor, som då förstör för de botande skalärvågorna.

Tyvärr är föreläsningen från den 22 nov 2014 nedan enbart på tyska och från Marti Bosch fanns inget heller på engelska.

Intressant i filmen är även Meyls försök att låta ett leksakståg åka med el genom luften via elektriska skalärvågor från Teslaspoler. Man behöver alltså inte elektrifiera rälsen med dyra ledningar, samtliga ellok skulle kunna få elen billigare via luften med elektriska skalärvågor. Detsamma gäller för elbilar eller mobiltelefoner. Då slipper man de bökiga laddningar och man behöver inga laddningskablar längre. Men sådant tiger idioterna i Miljöpartiets ledning om.

Lär dig även hos White TV: Scalar Waves Kill Cancer Cells, sensational progress in cancer treatment;

DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

Framtidens mobiltelefon sänder med skalärvågor utan batteri;