Viewing all articles in Reincarnation against racism > You're the soul, not the body

Det är alltid värt att lyssna på Simon Parkes

Thursday, 10 March 2016 23:47

 

Ayahuasca och demoner, jinns, kan vara farliga varnar Simon Parkes

Monday, 22 February 2016 18:38

källa: där finns bra text om demoner med många bibelcitat om dem och drakar: Rakt på sak om demoner!

Nedan en mycket viktig intervju med Simon Parkes om demoner, som de negativa bakgrundskrafterna lyckats förtränga ur vårt västliga medvetande. Eftersom demoner nämns ofta i bibeln, så har den katolska kyrkan gjort folk medvetna om dem, men brukar använda djävulska metoder att driva ut dem, vilket är dömd att misslyckas.

En fördel med den muslimska världen är, att de lär sina barn om den stora faran med demoner, som kallas för jinns på arabiska. Även koranen nämner ordet jinn ofta.

När bibeln och koranen skrevs var alla människor mycket medvetna om demoner och därför ansåg de som censurerade bibeln, att det inte var nödvändigt att ta bort information om jinn. Men efter häxbränningarna trängdes kunskapen om dessa mörka livsformer mer och mer undan. Som häxa brändes människor som kunde se i litet bredare frekvensband, vilket gjorde att de kunde se demoner och reptiloider.

Det är därför det finns så många medialt begåvade människor i Estland och på Island. Där brändes inga häxor.

Simon Parkes varnar även att bege sig in i en okontrollerad ayahuasca upplevelse. Många som erbjuder sådana program är negativa vilket kan medföra, att en ayahuascaresa slutar med att en demon tar besittning över en. Men det finns även seriösa spelare som erbjuder ayahuascaupplevelser, som för en människa till fjärde dimensionen, där allsköns pack är hemma.

Att den moderna psykiatrin är avancerad kvacksalveri visas också genom att den klassar människor som psykiskt sjuka, när de klagar över att demoner djävlas med dem. De är inte alls sjuka utan offer för livsformer ur andra dimensioner, vilket är en mycket vardaglig händelse.

Psykofarmaka är designat att underlätta för demoner att ta kontroll över en människa!

Som det ser ut älskar demoner vissa gensekvenser, d.v.s. utnyttjar viss DNA, som är en antenn för magnetiska skalärvågor, som även används inom mind control. Därför talar mycket för att en demonisk besittning genomförs också med ett slags mind control teknologi.

Ju mera försurat en människokropp är, desto enklare för demoner att ta besittning över den. Därför varnas vi inte för farorna med att tappa balansen mellan syror och baser i kroppen och därför är nästan all mat och dryck vi får försurande. På varje livsmedelsförpackning borde stå vilket PH-värde den vållar i kroppen. Men detta hemlighålls för att gynna cancer och andra sjukdomar (pengar för Big Pharma) och för att underlätta för demoner att ta sig in i auran och kroppen.

Bara de dumma och obildade har inte förstått att demoner finns.

Intervjun är mest intressant tills de tappar bort Simon Parkes över Skype första gången.

Se även på White TV:

Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Vad är ett spöke? En astral kropp?

Simon Parkes bekräftar att andar, jinn och demoner finns;

Syra/Bas Balansen eller pH-balansen extremt viktigt för kroppen;

 

Fallet Grigori Grabovoi visar att Ryssland har kvar även mörka krafter

Wednesday, 16 December 2015 15:33

källa

Grigori Grabovoi verkar vara en slags rysk Bruno Gröning eller Ryke Hamer. Sådana kraftfulla helare har alltid varit en stor fara för de mörka krafterna, då de avslöjar hur lätt man kan läka en människa utan en massa kemi.

Det som står om Grigori Grabovoi på Wikipedia är med stor sannolikhet feta lögn, som vanligt när det gäller omständigheter som etablissemanget vill mörklägga. Wikipedia är full med lögn och man kan inte ens ta bort dem, då datorer från NSA/CIA övervakar lögnen. Jag har försök åtskilliga gånger att rätta till alla lögn om M/S Estonia på Wikipedia, men det är lönlöst, då rättelserna försvinner mycket snabba och den gamla rappakaljan återställs omedelbart.

Att Putin inte lyckats befria Ryssland helt syns på många områden. Domstolsväsendet är totalt opålitlig och säkerhetstjänsterna har för mycket makt. Även Russia Today, RT, ger inte hela bilden, men är tusen gånger bättre än journalistmaffian i Väst, i synnerhet i Sverige. Trots att White TV skriver oftast mycket positiv om Ryssland och tackar Putin sedan fem år tillbaka, så har Russia Today aldrig citerat White TV eller bjudit Henning Witte på en intervju.

Liknande på White TV: Bruno Gröning justitie-mördades då han var bättre än skolmedicinens läkare;

Cancerdoktorn Ryke Geerd Hamer största medicinska snillet i vår tid;

 

Bruno Gröning justitie-mördades då han var bättre än skolmedicinens läkare

Wednesday, 20 May 2015 14:17

källa

Bruno Gröning kunde läka människor, där skolmedicinen med sina primitiva läkare och metoder inte kunde hjälpa längre. Bruno Gröning kunde läka hela människogrupper bara genom att tala med dem, utan att röra dem. Han blev därför jätte känd i den hemska efterkrigstiden i Tyskland, då landet var nära att gå under genom de allierades fruktansvärda förtryck. Då var det som en gudagåva att Bruno Gröning kunde läka folk utan att ens ta betald.

Journalister uppmanades efter en i början ärlig rapportering att svartmåla Bruno Gröning. Det var USA som kontrollerade medierna, och i synnerhet i Bayern. Sedan hetsades åklagaren på honom och korrupta domare förbjöd honom att hjälpa människor. Kort därefter dog han under mystiska omständigheter.

White TV känner till en duktig läkare i Södertälje som arbetar efter Bruno Grönings metoder, men det sker bara i det tysta, då Sverige är ännu primitivare än Tyskland när det gäller läkarvetenskap.

I Sverige finns föreningen Bruno Grönings vänkrets, som hedrar honom:

"Bruno Gröning - en ovanlig människa

År 1949 kom Bruno Grönings namn över en natt i rampljuset för allmänheten. Press, radio och "Wochenschau" (sammanfattning av veckanshändelser) berättade. I flera månader höll händelsen om den s.k. "Wunderdoktor" mirakeldoktorn som han snart kallades - den unga republiken i uppror. En film spelades in, vetenskapliga undersöknings kommissioner inkallades och myndigheternas högsta instans sysselsatte sig med fallet Bruno Gröning. Socialministern av länet "Nordrhein-Westfalen" anklagada honom för att han bröt mot bestämmelserna för naturläkare. Bayerns landshövding däremot förklarade, att en sådan "exceptionell uppenbarelse" - som Gröning - inte skulle offras för paragrafernas skull. Bayerska inrikesministeriet titulerade hans verksamhet som "kärleksverksamhet".

Livligt diskuterades mellan alla samhällsskikt om fallet Bruno Gröning. De emottionella vågorna gick höga. Präster, läkare, journalister, jurister, politiker och psykologer: alla talade om Bruno Gröning. För somliga var hans underverk en nådegåva från en högre makt, för andra däremot charlataneri. Men faktumet av hans botande kunde bevisas genom medicinska undersökningar.

Bruno Gröning, född 1906 i Danzig, var en enkel arbetare. Efter kriget tvångsemigrerades han som flykting till Västtyskland. Han livnärde sig av olika slags arbeten som t.ex. timmerman, fabriks- och hamnarbetare, telegrambud och svagströmsmontör. Med en gång intresserade allmänheten sig för honom. Nyheten om hans underverk spreds världen över. Från alla länder kom sjuka, brev om hjälp och förfrågningar. Tiotusentals sökande efter helande sökte sig till platser där han verkade. En revolution inom medicinen bröt sig in på nya vägar.

Bruno Grönings lära

Sammanfattning

Bruno Grönings lära är grundlagd på den andliga kraftens inflytande på människan. Inflytandet av dessa krafter är större än vad de flesta människor har vetskap om.

Bruno Gröning jämför människan med ett batteri. I det dagliga livet ger det var och en av sin kraft. Den nya behövande energin tages ofta inte upp i samma omfattning. Liksom ett tomt batteri inte kan fungera, kan en kraftlös kropp inte utföra sina uppgifter. Anspänning, nervositet och livsångest har således sjukdom till följd.

Bruno Gröning klargjorde hur var och en kan fylla på den nya energin. Tron på det goda och viljan att bli frisk igen, är en absolut nödvändig förutsättning. Människan är alltid omgiven av helande vågor, som det bara gäller att ta emot. Enl. Bruno Gröning finns inga obotliga sjukdomar, vilket alla medicinskt bevisbara suc?éberättelser bekräftar. Botande sker helt och hållet på andlig väg och är således inte bundet till Bruno Grönings fysiska kropp.

För att kunna ta upp den helande energiströmmen, sitter den hjälpsökande med öppna händer. Armar och ben är inte korsade, för att den helande energiströmmen inte skall påverkas. Tankar på sjukdom och sorger motarbetar, medan tankar på något skönt är läkande.

När den helande energiströmmen flyter genom kroppen, kontaktas alla belastade organ och börjar så med sin helande effekt. I samband därmed kan värk uppstå, som är tecken för utrensning i kroppen. Eftersom sjukdom till sitt väsen inte är Guds vilja, kommer den så småningom att försvinna. I vissa fall kan det hända helt spontant. Därför är det nödvändigt att inte hålla fast sjukdomen i tankarna utan tro: För Gud finns ingentin "obotligt".

För att kunna förbli frisk, tar Bruno Grönings vänner dagligen upp den helande kraften. En frisk kropp är förutsättningen för ett liv i överensstämmelse med sig själv, andra människor och naturen.

Målet för Bruno Grönings lära är att omvända en sjuk till en livsglad människa som är fri från all fysisk och psykisk belastning."

Informera dig om en annan banbrytande tysk läkare på White TV, som fick fly från Tyskland och som lever i norsk asyl idag:

Cancerdoktorn Ryke Geerd Hamer största medicinska snillet i vår tid;

 

Bra vittnesmål att vi är mer än bara kroppen, att själen styr

Sunday, 29 March 2015 21:14

Anita Moorjani ger ett fantastiskt vittnesmål om en nära döden upplevelse, om hur hennes astralkropp lämnade den vanliga kroppen och hur hon med tankekraft kunde bli av med sin svåra cancer.

Tack SJ för tipset. Han tillägger:

"Om det är nytt för dig det hon pratar om...så lyssna minst tre gånger på vad hon säger . Det kommer att vara till stor nytta för dig."

Ivan Björn hade redan i somras ett långt inslag om Anita, som finns här.