Viewing all articles in The disinformation of Swedish journalists > No free medium in Sweden

Lena Holfve polisanmäld för förtal av Anna, nytt vittnesmål från barnläkare L B till hennes fördel

Sunday, 16 June 2019 23:41

Lena Holfve har strax efter Ingrid Carlqvists oseriösa inslag om Anna-fallet kommit med ett ännu värre, då hon inte bara refererar applåderande till domen från Stockholms tingsrätt mot modern Anna (pseudonym) utan även presenterar fake news och insinueringar utanför domen som inte stämmer.

Holfve citerar Leif GW Persson som kritiserat ett nyckelvittne i Anna-fallet: f.d. barnpolisen Monica Dalström-Lannes. Vad GW naturligtvis förtiger är att det var chefen för polishögskolan Kapten Klänning som 1992 mobbade henne därifrån, då hennes pedofilavslöjanden inom polisen kom honom för nära inpå skinnet. Leif GW är tyvärr ingen bra måttstock när det gäller kritik mot de mäktigaste kretsarna i Sverige, då han är deras springpojke, i alla fall ha varit.

Att Kapten Klänning åkte dit tar Lena Holfve som ett argument att det inte kan finnas ett pedofilt nätverk i Sverige. Att det tog över 10 år att oskadliggöra denna uppenbara sexbrottsling förtiger hon.

Lena Holfve ondgör sig över Anna att ”Det finns dock inga spår alls på Internet att hon någonsin har arbetat.” Vad har det med fallet eller moderns trovärdighet att göra?

Holfve påstår felaktigt att Anna skulle ha haft en sexuell relation med med en 75-åring som kom in i fallet efter att soc tjänsten hade uppmanat Anna att söka stöd i sin oro över de misstänkta övergreppen, vilket hon gjorde. Terapeuten bekräftar moderns oro efter att han själv hört pojken berätta och själv sett alla skador på hans kropp och skriver en allvarlig orosanmälan till soc vilket de ogillar. Han hjälpte henne senare att få ett lån (som medsökande), när han insåg vilken komplott modern var utsatt för. Även om ett sexuellt umgänge skulle vara sant, så är det inte relevant för bedömningen om fadern har begått pedofila övergrepp mot den 8-årige sonen eller inte. Detta förminskar inte fakta som härrör från sonen.

Holve fortsätter hetsa mot 75-åringen: ”och om vi haft åklagare med lite stake borde ”experten” ha åtalats för medhjälp. Han greps men släpptes.” Han åtalades faktiskt för medhjälp, men frikändes. Så mycket till Lena Holfves ”ärliga” återgivning av domen.

Hon skriver: ”Gör jag det i detta fallet tar jag mig för pannan en gång till därför att mamman har fotat pojkens könsorgan, och spridit till folk hon inte ens känner”. Bortsett från att spridningsanklagelsen inte stämmer så har Holfve inte heller vattentäta bevis som fritar fadern från pedofilmisstankarna. Detta är ett skäl att ta sig för pannan.

Hon fortsätter: ”Mamman genomför också direkta, men olämpliga och usla, förhör av pojken och jag gissar att man har aldrig trott en sekund på hennes historier varför man heller inte har bett specialutbildade incestpoliser utreda. ” Hon förtiger dock nio orosanmälningar, att det är pojken själv som talar och att ingen åklagare eller polis har gjort en grundlig utredning mot fadern. Modern har inte hållit förhör med sonen utan låtit honom komma till tals. Inga skäl anges varför detta skulle vara olämpligt och uselt.

Det finns också bilder som säger mig att hon inte kan skilja på sin egen och sonens identitet dvs hon har ett incestiös betraktelsesätt. Det finns också bildmaterial jag studsar över där pojken är uppklädd för att matcha modern, som om han var hennes partner. …. I Sverige erkänner man knappt att det finns kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn

Bara denna anspelning att modern skulle vara pedofil ger misstanke till förtal. Detta väger tungt i polisanmälan mot Holfve. Ingen, inte ens fadern och hans familj, har påstått något sådant vidrigt och felaktigt. Har Holfve ingen moral i kroppen?

Lena Holfve fortsätter sin smutskastning mot Anna: ”Jag är också rätt säker på att barnet aldrig ens hade fötts, de var inte gifta, om inte fadern hade varit välbärgad, och vilken sekund som helst förstår du på djupet vad jag menar med mitt ord ”levebrödsbarn”, som är skapat efter en djup och lång erfarenhet ifrån Stockholms Tingsrätt.

Det ”normala” med levebrödsbarnen är dessutom att fäderna aldrig tillfrågas, om de vill bli just pappor, och rekordet är en som hade ett barn, och åtta betalande pappor, som alla lovats anonymitet…”

Detta är helt felaktigt om Anna. Holfve har inga belägg för sina elaka påståenden.

Holfves hat mot modern fortsätter: ”Det faktum att rättsväsendet har varit väldigt mjäkiga är en brist och det förefaller inte vara utrett om det är mamman som ger sonen blåmärken. Men de bilder jag sett – som finns i förundersökningen – är av en sån art som 8-åriga pojkar får ”jämt” om de rör på sig. Misshandlade barns kropp och hud brukar se ut på ett helt annat sätt, än vad som här är fallet, därför att vuxna som verkligen slår barn tappar kontrollen helt, och då blir det kraftiga skador.

Lyssna på barnläkaren L B från Karolinska nedan som har en helt annan uppfattning om de blåmärken som hon sett på sonen EFTER vistelsen hos fadern.

Ingen har någonsin anklagat modern för att ha slagit sonen. Han själv eller fadern har aldrig påstått sådant heller. Däremot har pojken ofta klagat över stryk han skulle ha fått när han var hos pappan. Jag har själv lyssnat på många ljudfiler med skrämmande berättelser från sonen, där han även anklagar några halvsyskon. Det fanns inga som helst indikationer att modern tryckte på så att sonen skulle ljuga.

Lena Holfve skryter med att hon varit nämndekvinna i ca. 1 000 rättegångar, men förtiger att det varit för Vänsterpartiet/Kommunisterna. Detta gör henne dock inte till en rättslig expert. Hon har inte läst juridik. Hon var inte heller med under rättegången i Stockholms tingsrätt i mitten på maj 2019 där många vittnen talade till faderns nackdel.

Lena Holfves smutskastningar mot Anna visar återigen, att nämndeman-systemet måste avskaffas. De flesta nämndemän är helt odugliga, inte minst genom den politiska tillsättningen. De som satt och felaktigt dömde Anna för grov egenmäktighet med barn och förtal var mera lik robotar än levande människor.

Precis som Ingrid Carlqvist återger Lena Holfve naturligtvis inte de tunga vittnesmål av talrika läkare och experter som talar till Annas fördel och som gör att man blir mycket orolig för pojken.

Eftersom Lena Holfve själv har tjänat pengar på 15 HVB-barn kan man ju undra vilket nätverk hon tillhör …. Där brukar man träna att begå karaktärsmord.

Läs även hos Agneta Bravélius: Sveket mot Elias

 

Tidigare rapporteringar om Anna-fallet på WTV:

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet;

Ingrid Carlqvist har förlorat sin journalistiska heder, lyssna till barnläkare i Anna-fallet!

 

 

Ingrid Carlqvist har förlorat sin journalistiska heder, lyssna till barnläkare i Anna-fallet!

Friday, 14 June 2019 17:43

Ingrid Carlqvist fick onsdagen den 5 juni 2019 domen mot Anna (pseudonym) snabbare än jag, Henning Witte, trots att jag träffade Anna i Stockholm redan två timmar efter kl. 11:00 då domen publicerades. Hon fick den med fördröjning.

Hur kunde Ingrid komma över domen så snabbt nere i Skåne?

Hon publicerade i ilfart delar av domens innehåll och litade då helt på den för modern och sonen förödande domen. Ingrid Carlqvist ställde sig därmed på den pedofil-misstänkte faderns sida.

Sedan när litar Ingrid Carlqvist på svenska domstolar, i synnerhet efter att hon nyligen själv drabades av en orättvis dom från Helsingborgs tingsrätt?

Det finns inga övertygande bevis att modern har manipulerat pojken att anklaga fadern för sexuella övergrepp och det finns inga bevis som 100% befriar fadern från misstankar. Han blev aldrig noggrant utredd, samma åklagare, Daniel Suneson, som åtalade modern lade ner förundersökningen mot fadern. Klart jäv!

Ingrid Carlqvist har inte satt i sig i alla fakta. Hon skriver: "Sanningen är en helt annan." Hon har inte alla fakta för att kunna komma fram till sanningen. Ingrid nämner inte de tunga vittnesmålen som talar till moderns fördel med ett ord. Detta är journalistiskt ohederlig, i synnerhet då ett barns hälsa står på spel.

I motsats till mig så var Ingrid inte närvarande under rättegången på Stockholms tingsrätt. Hon hade då inte kunnat höra de talrika läkarna som gav en samstämmig bild att misstanken är stor att pojken råkat illa ut hos fadern. För att alla ska kunna göra sig sin egen bild, ska WTV nu publicera dessa läkares vittnesmål. Det tar dock tid att klippa bort sonens och moderns äkta namn, så idag kommer bara ett vittnesmål från barnläkaren G G som arbetar på Karolinska universitetssjukhuset. Hon hänvisar även till andra oroliga läkare som vittnade i denna välbesökta rättegång, så av pedagogiska skäl är det praktiskt att publicera hennes vittnesmål först. Jag försäkrar att bara namn har klippts bort, inget annat.

källa

Jag har över trettio års domstolserfarenhet från Tyskland och Sverige, så jag har lärt mig att bedöma vittnen på sin pålitlighet. De läkare som vittnade i Anna-rättegången, som jag själv fick höra, var samtliga mycket trovärdiga. Jag hade aldrig träffat någon i familjen eller läkarna innan jag besökte rättegången.

Från minut 03:12 i ljudfilen nedan vittnar barnläkaren G G: "så jag fattar då förstås en allvarlig misstanke om att det kan föreligga barnmisshandel." Hon drar då omedelbart konsekvensen och beställer en taxi för mor och barn att åka snabbast möjligt till en specialundersökning hos barnakuten. Hon ringer också på stubben till socialtjänsten på Östermalm/Stockholm och gör en orosanmälan, som dock saboteras där.

Från minut 05:29 säger barnläkaren: "Jag tittade på snoppen och det jag noterade var ju att i den här åldern så ska ju pojkarna ha sammanväxningar mellan förhuden och snoppen och det fanns inga sammanväxningar och mamman hade bilder med sig i telefonen."  .... "Det var tydligt att det inte fanns några sammanväxningar".

09:19 yttrar Annas advokat Nina Löwenhielm: "på akuten var pojken mycket tystlåten men bekräftar att han dragit i snoppen med sin pappa". Läkaren: "nickade .... sitter i sin fåtölj och nickar."

09:50: Det framgår att tre läkare och en psykoterapeut har ingivit en orosanmälan till socialtjänsten i Östermalm, som dock sopar alla orosmoment från dessa läkare under mattan,

14:58: Åklagaren Daniel Suneson frågar barnläkaren: "du hade inte tittat så noga på penis, uppfattade det jag som." Man fick misstanken att åklagaren ville såga på vittnets trovärdighet.

16:37: Pojkens advokat Mari Schaub ställer vassare frågor än åklagaren till barnläkaren. Jag har svårt att se att detta skulle kunna vara i barnets intresse.

Läs även hos Agneta Bravélius: Sveket mot Elias

 

Till andra rapporteringar om Anna-fallet på WTV:

Lena Holfve polisanmäld för förtal av Anna, nytt vittnesmål från barnläkare L B till hennes fördel;

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet;

 

 

Falskflaggad attack mot Iran på gång? Update 13 juni 19

Tuesday, 11 June 2019 15:42

De mörka bakgrundskrafterna vill ha igång WW3. Just nu ligger Iran pyrt till. Nyligen saboterades oljetankfartyg i Persiska viken:

"Hittills är däremot lite känt om vad som faktiskt inträffat. Totalt fyra fartyg påstås ha utsatts för någon form av sabotage i närheten av Fujairah. Skroven på flera av dem sägs vara allvarligt skadade, men det är oklart hur skadorna uppkommit.

Två av fartygen tillhör det statliga saudiarabiska oljeföretaget Aramco, ett norskt företag har uppgett att de äger  det tredje fartyget och ytterligare ett tros tillhöra emiraten. Saudiarabien har beskrivit händelsen som en attack, men ingen människa ska ha kommit till skada. Det finns inte heller några uppgifter om oljeutsläpp.

De första rapporterna om sabotage som nådde internationella medier i helgen följdes av unisona fördömanden. Den försonliga tonen har nu förbytts mot anklagelser. Iran pekar på Israel och USA riktar uppmärksamheten mot Iran. Bakom alla utspel ligger en upptrappad retorik mellan svurna fiender som inte är sena med att peka ut varandra som ondskan själv." skriver Huvudstadsbladet

Iran har inte det minsta intresset att det blir bråk ....

WTV var igen litet före sin tid. Idag kom följande nyhet:

Oljefartyg attackerade utanför Iran

 

 

Patrik Öberg och Leif Edlund från Skatteverket polisanmäld för sekretessbrott, allvarliga misstankar

Tuesday, 04 June 2019 17:43

källa

Det kryllar av kriminella element inom Skatteverket och ledningen skyddar dem. Denna penninggiriga och politiskt missriktade subkultur började redan odlas under Olof Palme. Tage Erlander hade honom tillsammans med Alf Enerström som sina påläggskalvar. Men Palme ville ha makten ensam och bussade då bl. a. skumma element inom Skatteverket (SKV) på Enerström och hans mycket vackra skådespelerska Gio Birgitta Petré. Hennes filmbolag krossades av felaktiga upptaxeringar som SKV gjorde sig skyldig till.

Jag, Henning Witte, drabbades alltid av Skatteverkets påhälsningar när jag blev politiskt obekväm. Under sommaren 2009 kontaktades jag av frilansjournalisten Desirée Ahokas Schein. Hon hade hittat mitt bolag och namn i en utredning mot Skatteverkets processförare Stefan Köhler. Han hade upptaxerat mig och min juristfirma på helt lögnaktiga grunder när jag dristade mig 1999 att publicera bombbilderna från M/S Estonias vrak, vilket då indikerade att det inte var en olycka utan attentat.

Desirée Schein frågade mig om jag var villig att tala med henne om detta gamla skatteärende. Det var jag! Jag förklarade för henne att det handlade om en politisk attack från SKV mot mig för att tysta ner mina bevis att M/S Estonia sänktes, Sveriges värsta massmord. Hon berättade då att Stefan Köhler var kriminell och användes av SKV och maffian som ett verktyg att knäcka obehaglig folk:

"I sex år, och under drogpåverkan, eftertaxerade processföraren Stefan Köhler stora delar av den svenska affärseliten, samtidigt som han undanröjde skatter och moms i miljonklassen åt ekobrottsmisstänkta bolag.

Skatteverket kände hela tiden till hans missbruk och kriminella verksamhet, men gjorde inget för att stoppa honom."  skriver Schein på Realtid.

"Stefan Köhler säger själv:

–Jag gjorde inga eftertaxeringar om det inte gav minst en miljon i skatt."

Men i mitt fall låg jag under denna gräns, men drabbades ändå, då Estonia-härvan skulle tystas ner med alla medel. Lögnblaskan SvD (Mats Svegfors / Björn Hygstedt) stödde det kriminella Skatteverket med hetsartiklar och bild mot mig på första sidan.

"Stefan Köhler läckte också i flera fall sekretessbelagda uppgifter till dagspressen om olika skatteärenden. Att han läckte till Dagens Industri finns dokumenterat i SKV:s internrevisionsenhets granskningspromemoria.

Processföraren Köhlers svåra kokain- och spritmissbruk, som pågått under minst 8 år, började nu ta ut sin rätt.   ....

Personalansvarsnämnden på Skatteverket, där generaldirektör Mats Sjöstrand är ordförande, tar till slut upp problemen med processföraren på ett möte den 12 februari 2002. Men man beslutar att inte vidta några åtgärder mot Stefan Köhler.

Varför nämnden inte anmälde, omplacerade och rehabiliterade Köhler, skylldes på ”bristande resurser och sekretess”.

Stefan Köhler var tidigare gift med alternativjournalisten Katerina Janouch. Märklig smak hon har ....

2014 hade White TV starka klicksiffror och rankades på Alexa omkring plats 300 i Sverige ( sedan 2016 förfalskas siffrorna för WTV extremt och jag vet inte hur många besökare som kommer.). Då blev det plötsligt skatterevision igen, trots att mitt lilla kommanditbolag knappt hade någon omsättning p. g. a. andra förföljelser mot mig. Samma mönster som under Köhler och korrupta domstolar inom förvaltningsrätterna gav SKV rätt hela tiden, trots att det bröt mot svensk lag. Sverige är definitivt ingen rättsstat.

När jag blir politiskt aktiv 2017 för partiet Populisterna som ställde upp i valet 2018 kommer hösten samma år en skönstaxering från SKV för 2018 och 17. Man gillar tydligen inte min bankreform, Den Vita Skolan i nationalekonomi, som är huvudprogrammet för POP.

SKV:s handläggare Patrik Öberg meddelar då att de har snokat i mina klientmedelskonton, vilket klart strider mot sekretessreglerna, som SKV så gärna åberopar till sitt eget försvar. Jag skriver då till honom:

"Enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 28 februari 2012, mål nr 7066-10, får Skatteverket inte snoka i advokaters eller juristers bankkonton, i synnerhet inte klientmedelskonton. Som Skatteverket (SKV) väl känner till så är jag tysk advokat. I tidigare undersökningar från SKV har dina kollegor respekterat detta.

Men du har brutit mot advokaternas sekretessregler genom att söka igenom bolagets konton. Detta är också ett brott mot art 8 i Europakonventionen. All information som har vunnits genom brott mot dessa regler får inte användas av SKV.

Dessutom är du misstänkt för tjänstefel."

byter SKV ut den brottsmisstänkte Patrik Öberg och sätter Leif Edlund i hans ställe, som skönstaxerar mitt bolag med 300 000 SEK. I beslutet skriver Edlund att juristfirman enbart har ett klientmedelskonto för EUR, men förtiger att det finns flera klientmedelskonton för SEK, för att förminska brottsmisstanken.

Därför polisanmälde jag Öberg och Edlund för sekretessbrott och tjänstefel.

 

 

 

Linda Collins-Smith, Senator Jonathan Nichols och andra Clintonkritiker mördad under 72 timmar

Tuesday, 04 June 2019 00:00

Bakom Kulisserna och Fritjof Persson (POP) gav fokus till en stor mördarskandal i början av juni 2019 mot republikanska politiker som var kritiska till Hillary Clinton. Senator Jonathan Nichols (REP) och ex-senator Linda Collins-Smith från Clintons hemområdet i Arkansas är de mest kända mordoffer. Hennes mord är totalt mörklagd i USA och naturligtvis också av det USA-vänliga media i Sverige.

OBS! Inslaget blir saboterat, viktiga delar kommer inte upp!

källa; ex Arkansas senator Linda Collins-Smith blev så bru talt  mördad, att det var svårt att identifiera kroppen

Åklagaren och domare i Arkansas har hemligstämplat allt material direkt, men trovärdiga källor pekar på att  listan med Clinton Body Count har vuxit, då dessa personer varit viktiga vittnen om Clintons olagliga finansiering via deras stiftelse samt deras beröringspunkter med pedofila nätverk.

Här några YT-kommentarer under nedanstående filmer: She was exposing the trafficking of children and corrupt care and judicial system.

She was about to disclose involvement of the largest child trafficking players in Arkansas, including child protective services, judges, & political figures... ..you do the math. Death by Clintoncide.
She was exposing the trafficking of children and corrupt care and judicial system.

She was exposing the trafficking of children and corrupt foster care and judicial system

They don't even mention that she was investigating the $27 mil. of missing money from the DHS department... But I guess that's the point...

Judge seals the case...judge made to look like the instigator. Divorce blamed conveniently

Death by Clintoncide. Horrific but sadly not uncommon, The only way to prevent more Clintoncides is to catch  the perpetrators behind them. Which will happen eventually

I'm sure the MSM will do a stellar job of reporting on this story juuuuuust enough to not look suspicious......but juuuuuuust enough to not answer any questions. Shady shady

 

She was exposing the trafficking of children and corrupt foster care and ju dicial system
They don't even mention that she was investigating the $27 mil. of missing money from the DHS department... But I guess that's the point...

Judge seals the case...judge made to look like the instigator. Divorce blamed conveniently
Death by Clintoncide. Horrific but sadly not uncommon, The only way to prevent more Clintoncides is to catch the perpetrators behind them. Which will happen eventually
I'm sure the MSM will do a stellar job of reporting on this story juuuuuust enough to not look suspicious......but juuuuuuust enough to not answer any questions. Shady shady

She was about to disclose involvement of the largest child trafficking players in Arkansas, including child protective services, judges, & political figures... ..you do the math

She was exposing the trafficking of children and corrupt foster care and ju dicial system
They don't even mention that she was investigating the $27 mil. of missing money from the DHS department... But I guess that's the point...

Judge seals the case...judge made to look like the instigator. Divorce blamed conveniently
Death by Clintoncide. Horrific but sadly not uncommon, The only way to prevent more Clintoncides is to catch the perpetrators behind them. Which will happen eventually
I'm sure the MSM will do a stellar job of reporting on this story juuuuuust enough to not look suspicious......but juuuuuuust enough to not answer any questions. Shady shady