Viewing all articles in Financial crisis - way out > Gigantic pyramid game

Pengar föds enbart som skuld

Saturday, 21 May 2011 23:09

Anarchos förlagets hemsida finns en svensk översättning av den amerikanska filmen Money as Debt, som redan togs in på White TV i början av april 2011.

Det är viktigt att förstå att privata banker har rätten att producera pengar utan motprestation, ur tomma intet. Många säger att de trycker pengar men det korreketa uttrycket är att skapa pengar i datorer. De producerar en betydligt större penningmängd än Riksbanken.  Då de enbart ser till sin egen fördel och inte samhällets får vi inflation, då penningmängden vida överstiger bruttonationalprodukten. Om penningmängden anpassas direkt till hur mycket vi har arbetat får vi ingen inflation. Därför skall pengar knytas till arbete och inte till en skuld, som idag, eller till guld eller annat: se den Vita Skolan i Nationalekonomi. Ladda ner texten   den vita skolan i nationalekonomi_rev1.1.doc på enbart 29 sidor.

Riksbankens styrinstrument, reporäntan, är alldeles för avtrubbat. Det sker en viss styrning, då alla pengar föds som krediter, skuld, men det är ändå upp till de privata bankerna hur mycket de vill riskera, hur mycket egna lån de vill skapa. Reporäntans direkta styrning är ju enbart den lilla penningmängden som privata banker lånar hos Riksbanken. En betydligt större penningmängd skapar bankerna själva genom fractional reserve banking.

För att avskaffa privatbankernas smygande förstörelse av samhället skall det utfärdas ett förbud mot att privata banker får producera pengar utan motprestation. Detta skall enbart Riksbanken få göra, precis som de har monopol att trycka sedlar och mynt, som dock enbart är en litetn bråkdel av dagens penningmängd.Tekniskt genomförs förbudet genom att höja bankenas kapitaltäckningskrav från 2 till 100 %. I England höjdes det till 9% efter finanskrisen, men det räcker inte. På så sätt kan bankerna enbart låna ut pengar de verkligen har och ingen behöver befara en uttagsanstormning (bank run). Staten behöver då inte längre garantera spararnas pengar. Då avskaffar vi de privata bankernas möjlighet att kamma hem vinster och bonusar själva men låta skattebetalarna stå för riskerna (moral hazard).

 

 

 

Irland stjäl privata pensionspengar

Wednesday, 11 May 2011 19:48

Irland fick i höstats 85 miljarder kr från IMF och EU som räddningspaket. Pengarna gick åt fortare än önskad för att rädda privatbankernas sjuka pyramidspel. Moody's ratade nyligen ner till  "Baa3", samma nivå som Tunisien. Nu plundrar regeringen de privata pensionsspararna för att undvika att ansöka om ett nytt räddningspaket. Detta ökar risken att Irland aldrig kommer att betala tillbaka sina utlandsskulder. Irland har redan flaggat att de inte ens är kappabla ätt betla de ca. 5,8 % ränta på det senaste räddningspaketet. Något som skall tas upp när EU:s finansministrar skall träffas den 16 och 17 maj 2011. Irlands bristande förmåga att sköta sina lån drabbar även Sverige som deltog i räddningspaketet trots att folket röstade nej mot Euron.

 

 

Money comes into society mainly by loans

Wednesday, 13 October 2010 22:39

It is a well kept secret that ca. 95% of all money comming into a country has the quality of a loan, a debt. That means there is only enough money to pay back the loan. But to every loan sticks an interest. For that there is no money created, right from the start of the modern money system. Again: if all money in a society only is a loan than that money is only sufficient to pay back the loan. There is no money left to pay the interest. Therefore people have to take a new loan in order to be able to pay the interest for the old loan. This is a Ponzi Scheme (pyramid game) because the system always needs new victims to avoid a collapse. It's the lack of interest money that leads to the economic crisis (together with the Fiat Money created out of thin air). That is the reason why all the Central Banks now (2010) have lowered the intrest rates. The higher the rate the quicker the collapse.

The ca. 5% coins and paper bills are negligible.

In the beginning the Ponzi Scheme is difficult to detect because most of the people/states are not obliged to pay back 100% of their loans. Only therefore it is money left to pay the interest. The problem is that this is money which should be taken to repay the loans.

But in the long run the system can't survive. The interest is raising in an exponential way. To avoid that new loans are created but there is no chance to pay the interest for that new money also: the economic crisis is a fact.

Because the Ponzi i pushed into the whole world it takes time to collapse and be visible: about 80 - 90 years; that was when we had the last world economic crisis: 1929 and the following years.

Watch this little film to get a better understanding how the Banksters fool, expropriate and enslave you: