Förbjud vårt kriminella finanssystem-pyramidspel

Friday, 24 August 2012 15:03

Hela jorden har ett penningsystem, som är ett olagligt pyramidspel och ingen bryr sig. Varför? Därför att finans-pyramidspelet gör den lilla toppen av pyramiden så extremt rik, att de kan köpa politiker, journalister, domare och andra makthavare inom samhället.

De amerikanska förhållanden som US-senator Bernie Sanders klandrar finns även i Sverige. Den enda fördelen som Sverige har, är att Riksbanken inte är privatägd.

 

You must be logged in to comment.