Viewing all articles in Practical conspiracies

Olof Palme ville avsluta kalla kriget, men USA hindrade honom

Sunday, 21 February 2016 04:23

Fransk-tyska Tv-stationen Arte, som var med och finansierade vår Estoniafilm Baltic Storm, visade förra året i Tyskland och Frankrike en dokufilm om ubåtskränkningarna i Sverige och Palmemordet. Filmen sändes under nattetid under en period, där de flesta sov. Den har aldrig tidigare visats i Sverige.

Ju mer jag forskar i Olof Palmes politik, desto positivare bild får jag om honom. Under 1980-talet, när jag pluggade juridik och ryska i Uppsala, fick jag en mycket negativ uppfattning om Palme, men det visar sig allt mer, att jag blivit vilseledd av skicklig CIA-propaganda.

Palme ville fred för hela världen. Han ville avsluta det kalla kriget och försona USA och Sovjetunionen. Men USA, inte Sovjet, hindrade honom med alla medel:

1. propaganda,

2. amerikanska och brittiska u-båtar under falsk rysk flagga i svenska vatten,

3. mord.

Det har snart gått trettio år och lögnmedia med Leif GW Persson i spetsen berättar fortfarande inte sanningen om ubåtsincidenterna och Palmemordet för det svenska folket. Sverige har sedan 1950-talet inte varit neutral utan ett hemligt osänkbart hangarfartyg för USA.

Artes film visar för första gången hemliga svenska dykfilmer under Whisky on the Rocks från 1981.

Annan Palmeforskning på White TV:

Ett år före 30-årsdagen av Palmemordet Palmevandring med Ole Dammegård del 4;

Svenska Media ökar Palmemisstanken mot Hans Rausing;

 

Leif GW Persson och SVT förstärker sin dåliga mind control karma

Wednesday, 17 February 2016 22:39

I gårdagens Veckans  Brott tog Leif GW Persson upp Ida fallet igen och hänvisade även till mordet på Anna Lindh, då Mijailo Mijailovic hörde röster i huvudet som skulle ha styrt honom att mörda den svenska utrikesministern.

Naturligtvis förtiger Leif GW Persson och Camilla Kvartoft på SVT igen möjligheten att 19-åringen i Ida fallet och Mijailo Mijailovic skulle kunna ha fallit offer för den lömska mind control teknologin. I fallet med Mijailo Mijailovic är mind control experterna eniga om det. I fallet Ida är det uppenbart att den åtalade fallit offer för tankekontroll.

Leif GW Persson och SVT har ofta fått meddelanden från White TV om mind control som en tredje möjlighet att förklara ett brott. Men de varken svarar eller tar till sig informationen på allvar. Med detta gör de sig medskyldiga till alla framtida mind control brott i Sverige, då de har en så mäktig position i Sverige att deras varningar skulle leda till att brottslingarna bakom mind control teknologin kunde stoppas. Dessa sitter inom KI, FOI och underrättelsetjänsterna.

Leif GW Persson misstänks sedan länge att vara insyltat i den svenska mind control härvan eftersom han bodde i Knutby fram tills de hemska mind control morden där hände.

Han kunde ju åtminstone vara tyst med sina felaktiga brottsanalyser för att långsamt förbättra sin dåliga karma, men icke sa Nicke.

källa: http://jameslico.com/political-targeted-individual/

 

Det sker nästan ett mind control mord varje månad i Sverige.

Igår fick jag läsa:

Kvinnan hörde röster i huvudet – berättar om tortyrplanerna

Den mordmisstänkta kvinnan berättade i tingsrätten om rösterna i huvudet och hur hon hade planerat att tortera och döda 43-åringen. Samtidigt säger hon att hon aldrig satte mordplanerna i verket. Något som åklagaren betvivlar.   ....

Kvinnan berättar inför rätten att hon länge har mått dåligt och att hon flera gånger har tänkt ta sitt liv. Hon berättar också att hon i många år har hört röster i sitt huvud. Den ena rösten från en tjej, den andra från en kille. De brukar dividera med henne om vad hon ska göra i olika situationer." rapporterar LT från Östersund.

Detta är en typisk situation för ett mind control offer, ett ti (targeted individual). Jag får dagligen minst ett telefonsamtal eller post från hela världen av förtvivlade människor som klagar över röster i huvudet och hur de styr dem att göra hemska saker. Dessa stackars försökskaniner kontaktar mig, då jag är en av få som tar dem på allvar och dessutom utvecklat metoder att skydda sig mot sådana tekniska attacker.

Men särskilt i Sverige predikar och varnar jag och EUCACH med över 700 ti's som medlemmar för döva öron, då en hemsk mörkläggningsmaffia har etablerat sig med Leif GW Persson, journalisthoror och psykiatrin i spetsen. Så länge denna maffia inte avslöjas kommer vi ha fortsatta mind control mord varje månad i Sverige!

Ännu så länge kan maffian gömma sig bakom oseriösa massmedia, men White TV har redan idag ca. 1,5 miljoner sidvisningar per månad, tendens stigande. Det kommer snart den dagen då White TV och andra alternativa media kommer att ha fler tittare än lögn-SVT & Co. Då kommer alla dessa mörka figurer ställas till svars och Leif GW Persson kommer att leva då fortfarande! Det är därför han plågas av så stora ångest attacker så ofta.

Om mörkläggningsmaffian inte skulle ha tystat ner mind control som en möjlig mordorsak skulle Ida och alla de andra oskyldigt mördade kunna leva idag.

Ett litet axplock med mind control bevis på White TV:

Aftonbladet medskyldig till mordet på Ida, 21, 19-åringen oskyldig;

Leif GW Persson mörklägger igen: Anna Lindh-mordet;

Leif GW Persson belastar sig själv i mind control härvan;

Siar Leif GW Persson om den politiska framtiden med mind control?

Leif GW Persson har varit rätta virket för djävulen;

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control;

Dr. John Hall Who are the Targeted Individuals? Mind Control Conference 2015;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

 

Rättsstaten har redan kollapsat, modig polis slår larm, polischefen Eliasson måste avgå!

Saturday, 13 February 2016 23:38

källa: SvDpolisen Lars Alvarsjö sågar den svenska rättsstaten längs med fotknölarna

I SvD Debatt framför polisinspektör Lars Alvarsjö från Region Stockholm idag alvarlig kritik mot det svenska rättssystemet. En kort sammanfattning:

1. Sverige har med enbart 20 000 för litet poliser. Enligt EU:s genomsnitt borde det vara minst 30 000 jämfört med invånarantalet.

2. "Sveriges förmåga att bekämpa brott har under de senaste åren försämrats markant. " trots att flera poliser har anställts.

3. Utfallet från polisreformen: "Flera polisstationer har stängts eller fått begrän­sade öppettider och verksamheter har centraliserats till några få huvud­stationer. Den lokala förankringen har till stor del försvunnit."

4. "På utredningssidan drunknar man i ärenden – inte minst när det gäller grova brott och brott i nära relation. Mängdbrott som till exempel bostadsinbrott hinner polisen i dag knappt utreda över huvud taget."

5. Invandringen har "inneburit en stor påfrestning för poliskåren"

6. "... man är tvungen att göra en översyn av hela det svenska rättssystemet. " (fet genom White TV)

7. Den stora gruppen yrkeskriminella "har i dag blivit i stort sett straff­immuna".

8. " Åklagarna mäktar inte med den stora arbets­börda som dessa grupper orsakar. I stället för att anhålla och häkta dessa personer så lämnas åtalsunder­låtelse för merparten av de begångna brotten. "

9. "När det gäller tingsrätternas domar så staplas icke frihetsberövande straff, som villkorlig dom, skydds­tillsyn och dagsböter, på varandra in absurdum. Straff som för denna grupp gärningsmän är totalt verkningslösa. Endast i undantagsfall utdöms fängelsestraff där den dömde sedan friges efter två tredjedelar av strafftiden." (fet genom White TV)

10. " Åklagarna och domstolarna skapar med tiden en egen praxis när det gäller tillämpning av lagstiftningen som till sist urholkar rättsmedvetandet. " (fet genom White TV)

11. "Åklagarna väljer oftast att försätta en gripen på fri fot trots att han enligt rätte­gångsbalkens regler kan och bör begäras häktad."

12. "Domstolarna tenderar alltså att döma nästan uteslutande i de nedre ­delarna av straffskalan även vid återkommande brottslighet. Parallellt med detta har beviskraven i svenska domstolar höjts och bevisvärderingen förändrats. "

13. "I dag känner Sveriges poliser stor frust­ration över de kraftigt försämrade löne- och arbetsvillkoren. Resultatet blir att allt färre söker till polis­utbildningen och fler och fler poliser känner sig tvingade att lämna yrket."

14. "I en mängd förorter råder laglöshet där de kriminella gängen tagit över."

15. "Sammantaget resulterar denna oförmåga från rättsväsendet i gigantiska kostnader för samhället – dels ekonomiskt men även vad gäller ­lidande för brottsoffren."

White TV:s kommentar:

Jag tror att jag aldrig läst eller hört så allvarlig och svidande kritik mot rättsstaten i Sverige under mina 26 års domstolspraxis i Sverige. Jag har dock mest sysslat med tvistemål och inte brottmål, men även där upptäckt att 80% av de svenska domarna borde få sparken omedelbart.

Den svenska militära underrättelsetjänsten MUST hade redan under Palmeutredningen kommit under funt med att Mossad hade i smyg tagit kontrollen över polisledningen i Sverige. Detta fick jag veta efter kontakter med MUST i samband med mitt Estonia-arbete. Detta var alltså redan på 1980-talet! Sedan dess har det blivit ännu värre.

Efter massmordet på M/S Estonia har Mossad dessutom lyckats kapa den svenska mind control teknologin från militären. Med detta åstadkommer alltså främmande makt att fjärrstyra de flesta politiker, polisledningen, åklagare, domare och dumma journalister till Sveriges nackdel.

Utan kunskap om det hemliga mind control vapnet kan Sverige aldrig få en fungerande rättsstat tillbaka. Därför bör alla som vill befria Sverige från ondskan lära sig vad mind control är. White TV har under huvudmenyn "Praktiska konspirationer" en undermeny: Mind Control MK-Ultra. Mycket bra mind control forskningsmaterial finns även på mindcontrol.se

Tack Lars Alvarsjö för det stora modet att gå ut med denna information!

Andra alarm om Sveriges förlorade rättsstat på White TV:

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Migrationsdomstolen spårar ur helt;

Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control;

Göran Lambertz och många andra domare befaras fallit offer för tankekontroll;

Vi och polisen kräks över kräket Dan Eliasson, polischefen måste avgå enligt SD:s och andras krav;

Demokratisering av Sveriges domstolsväsende;

 

Nya glödlampor spionerar på oss med mind control teknologi varnar Simon Parkes

Friday, 12 February 2016 22:03

källa: http://www.123-cctv.com/spy-cameras/hidden-light-bulb-camera.html : kostar bara USD 285

I sin senaste February show on Wolf Spirit Radio varnar Simon Parkes bl. mycket annat inför de nya påtvingade glödlamporna. Inte bara att de skickar förgiftat kvicksilverljus på oss, de sprider WIFI och spionerar på alla som finns i ljuset också med chips och Tesla spolar. Ljuset i de moderna glödlamporna skickar bl. a. också ljudvågor. Dessa är longitudinella vågor. Alla longitudinella vågor är skalärvågor. Åker de med ljudets hastighet så rör sig luftmolekyler. Har de ljusets hastighet så är det fotoner som är transportmedlet och är de fortare än ljuset så handlar det om neutrinos, den förbjudna fria energin. Skalärvågor produceras i Tesla spolar.

Skalärvågor används inom mind control, då vår kropp använder dessa vågor för sin kommunikation. På så sätt kan tankekontroll skickas trådlös via de nya glödlamporna.

Det är alltså inte bara de nya elmätarna (smart meters) och själva elkablarna som kan användas för spionage mot oss, utan även de nya och ohälsosamma glödlamporna. Köp gamla och kasta ut de nya Big Brother glödlamporna om du kan.

"Whether or not you pay any attention to the lighting overhead, the lighting may be paying such close attention to you that privacy advocates are warning about the “terrifying” potential for misuse.

There are cases when a LED light can spy by covertly listening and then send that audio over 300 meters away to the eavesdropper. But this time, it is the LED fixtures that are the “backbone” of a new surveillance system scrutinizing and recording us. The New York Times reported that 171 LED fixtures inside Terminal B at Newark Liberty International Airport are “watching” us." skrev Computerworld för två år sedan.

Thank you Simon Parkes!

Varnas även av White TV i detta inslag: Mind Control via elnätet;

 

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control

Monday, 08 February 2016 22:00

Dr. Rauni Kilde (left) with Elisabeth Nyström Barringer in Stockholm June 2014 after the EUCACH meeting

Today the Polish most popular alternative Television, NTV, started the 1st International Day against mind control, because one year ago, the 8th February 2015, Dr. Rauni-Lenna Luukanden-Kilde was murdered by scalar weapons, to stop her last book Bright Lights on Dark Shadows. The book is on the level of 2012, because the publisher has taken away all the new information, f. ex. about the mind control victim association EUCACH.

More on the murder of Dr. Rauni Kilde on White TV:

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde dead, probably murdered;