Viewing all articles in Practical conspiracies

Bra 9/11 film för dumma journalister och politiker

Thursday, 25 February 2016 22:42

Decade of Deception (Full Film NEW 2015)

Det flesta vakna människor vet redan att den officiella konspirationshistorien om 9/11 är en fet lögn. Filmen tar itu med den.

 

Mind Control diskuteras på polsk TV

Wednesday, 24 February 2016 21:50

källa; den finska läkaren och mind control bekämparen Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde i Köpenhamn 2013

Under den första Internationella dagen emot mind control, den 8 februari 2016, dödsdagen av Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde, gjorde den polska TV kanalen NTV en specialsändning om mind control, tankekontroll. I filmen nedan diskuteras det senaste nytt om mind control av experter.

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control;

Nya misstankar att Dr. Rauni Kilde blivit mördad;

 

Om de nya lamporna

Tuesday, 23 February 2016 21:09

av Jan Erik Sigdell

Kommentar till en artikel i White TV

Traditionella glödlampor har ersatts av nya typer. Det skäl som anges är att de nya är mera ekologiska, därför att den gamla typen förbrukar mera ström genom att den inte bara ger oss synligt ljus, utan också osynligt i det infraröda spektrumet. Därför blir de mycket varmare än de nya lamporna. Att de värmer är nog i sig ingen större nackdel under vintern, när annars den värme som de skulle ge oss istället måste komma från elvärme, oljeeldning eller värmepumpar. Så betraktat förskjuts den värme som lamporna skulle ha gett oss istället till sådana system, vilket inte är så ekologiskt som man vill påstå. Men under den varma årstiden ser det ju annorlunda ut med detta.

Men det finns andra tekniska aspekter på de nya lamporna. Det ljus som de ger oss kan moduleras med mycket högfrekventa energier och signaler, vilket inte går med glödtrådslampor, för de är för ”tröga” för det. Nu finns för Internet och andra kommunikationsvägar optiska kabelsystem. I dessa kablar finns ljusledare, i vilka modulerat ljus sänds i båda riktningarna. Bandbredden är oerhört stor, därför att det ljus som sänds generas av ljusdioder (LED = ”light emitting diodes”) och kan moduleras med extremt höga frekvenser. I andra ändan av systemet sitter då mottagardioder som omvandlar ljussignalerna till sådana som din dator kan arbeta med. I andra riktningen omvandlas signalerna från din dator i modemet (modem = ”modulate and demodulate”) till ljussignaler i den optiska kabeln.

Det konventionella kommunikationssystemet (bortsett från trådlös kommunikation) för Internet, telefon och så vidare går genom telefontrådarna. Ett system som är betydligt ”trögare” och har väsentligt mindre bandbredd, men också kan fungera genom kablar för elektricitet. Därför finns system som man kan använda i sitt hus för att lokalt kommunicera mellan datorer i det, där signalerna skickas genom elledningarna.

På samma sätt kan då också hela elektricitetsnätet i ett land eller ett område användas till att sända och ta emot signaler, till exempel via LED-lampor! Ljuset kan på så sätt, osynligt för det medvetna synsystemet i öga och hjärna, sända signaler in i oss som vi inte vet om. Det neurologiska systemet är också ”trögt” på det medvetna planet, men sannolikt inte på det omedvetna planet! Mycket högfrekventa signaler når då in i vår hjärna, och vad kan de göra där? Detta öppnar nya möjligheter för att manipulera människor och hela befolkningar… Utan tvivel är detta noggrant utforskat och utvecklat och torde i all hemlighet nu allt mera komma att användas. Man kan till exempel föreställa sig att idéer och tankar, men också känslor (eller deras undertryckande) – kanske rentav visioner – kan smugglas in i oss, som vi sedan tror är våra egna. På liknande (men annorlunda) sätt äger i dag subliminal manipulation rum i en mycket stor omfattning i alla medier.

Det är tekniskt möjligt att i sådana lampor också ha en mikrofon i ett litet chip, som omvandlar akustiska signaler till optiska, som sedan sänds någonstans via elnätet.

Och hur är det då med sparlamporna? De fungerar på liknande sätt som ljusrör och deras ljus torde också kunna moduleras. Därutöver finns ytterligare möjligheter. Genom deras konstruktion (med resonanseffekter) kan ljuset också osynligt ”fladdra” i höga frekvenser som kan anpassas till omedvetna neurologiska effekter. Även i ett flertal frekvenser som ”övertoner” av grundfrekvenser. Dessutom är ljuset spektrum ett annat än i glödlampor och naturligt ljus från solen och brinnande lågor. Detta spektrum torde ha en hel del med det gasformiga kvicksilver att göra, som finns i dem, men också andra gaser i lampan. Detta kan leda till en sorts ”optisk homeopati”, men säkert inte i välvilligt syfte…

Halogenlampor torde i dag vara ett hälsosammare alternativ, så länge de får finnas kvar.

Den kommenterade artikeln heter:

Nya glödlampor spionerar på oss med mind control teknologi varnar Simon Parkes;

 

 

Olof Palme ville avsluta kalla kriget, men USA hindrade honom

Sunday, 21 February 2016 04:23

Fransk-tyska Tv-stationen Arte, som var med och finansierade vår Estoniafilm Baltic Storm, visade förra året i Tyskland och Frankrike en dokufilm om ubåtskränkningarna i Sverige och Palmemordet. Filmen sändes under nattetid under en period, där de flesta sov. Den har aldrig tidigare visats i Sverige.

Ju mer jag forskar i Olof Palmes politik, desto positivare bild får jag om honom. Under 1980-talet, när jag pluggade juridik och ryska i Uppsala, fick jag en mycket negativ uppfattning om Palme, men det visar sig allt mer, att jag blivit vilseledd av skicklig CIA-propaganda.

Palme ville fred för hela världen. Han ville avsluta det kalla kriget och försona USA och Sovjetunionen. Men USA, inte Sovjet, hindrade honom med alla medel:

1. propaganda,

2. amerikanska och brittiska u-båtar under falsk rysk flagga i svenska vatten,

3. mord.

Det har snart gått trettio år och lögnmedia med Leif GW Persson i spetsen berättar fortfarande inte sanningen om ubåtsincidenterna och Palmemordet för det svenska folket. Sverige har sedan 1950-talet inte varit neutral utan ett hemligt osänkbart hangarfartyg för USA.

Artes film visar för första gången hemliga svenska dykfilmer under Whisky on the Rocks från 1981.

Annan Palmeforskning på White TV:

Ett år före 30-årsdagen av Palmemordet Palmevandring med Ole Dammegård del 4;

Svenska Media ökar Palmemisstanken mot Hans Rausing;

 

Leif GW Persson och SVT förstärker sin dåliga mind control karma

Wednesday, 17 February 2016 22:39

I gårdagens Veckans  Brott tog Leif GW Persson upp Ida fallet igen och hänvisade även till mordet på Anna Lindh, då Mijailo Mijailovic hörde röster i huvudet som skulle ha styrt honom att mörda den svenska utrikesministern.

Naturligtvis förtiger Leif GW Persson och Camilla Kvartoft på SVT igen möjligheten att 19-åringen i Ida fallet och Mijailo Mijailovic skulle kunna ha fallit offer för den lömska mind control teknologin. I fallet med Mijailo Mijailovic är mind control experterna eniga om det. I fallet Ida är det uppenbart att den åtalade fallit offer för tankekontroll.

Leif GW Persson och SVT har ofta fått meddelanden från White TV om mind control som en tredje möjlighet att förklara ett brott. Men de varken svarar eller tar till sig informationen på allvar. Med detta gör de sig medskyldiga till alla framtida mind control brott i Sverige, då de har en så mäktig position i Sverige att deras varningar skulle leda till att brottslingarna bakom mind control teknologin kunde stoppas. Dessa sitter inom KI, FOI och underrättelsetjänsterna.

Leif GW Persson misstänks sedan länge att vara insyltat i den svenska mind control härvan eftersom han bodde i Knutby fram tills de hemska mind control morden där hände.

Han kunde ju åtminstone vara tyst med sina felaktiga brottsanalyser för att långsamt förbättra sin dåliga karma, men icke sa Nicke.

källa: http://jameslico.com/political-targeted-individual/

 

Det sker nästan ett mind control mord varje månad i Sverige.

Igår fick jag läsa:

Kvinnan hörde röster i huvudet – berättar om tortyrplanerna

Den mordmisstänkta kvinnan berättade i tingsrätten om rösterna i huvudet och hur hon hade planerat att tortera och döda 43-åringen. Samtidigt säger hon att hon aldrig satte mordplanerna i verket. Något som åklagaren betvivlar.   ....

Kvinnan berättar inför rätten att hon länge har mått dåligt och att hon flera gånger har tänkt ta sitt liv. Hon berättar också att hon i många år har hört röster i sitt huvud. Den ena rösten från en tjej, den andra från en kille. De brukar dividera med henne om vad hon ska göra i olika situationer." rapporterar LT från Östersund.

Detta är en typisk situation för ett mind control offer, ett ti (targeted individual). Jag får dagligen minst ett telefonsamtal eller post från hela världen av förtvivlade människor som klagar över röster i huvudet och hur de styr dem att göra hemska saker. Dessa stackars försökskaniner kontaktar mig, då jag är en av få som tar dem på allvar och dessutom utvecklat metoder att skydda sig mot sådana tekniska attacker.

Men särskilt i Sverige predikar och varnar jag och EUCACH med över 700 ti's som medlemmar för döva öron, då en hemsk mörkläggningsmaffia har etablerat sig med Leif GW Persson, journalisthoror och psykiatrin i spetsen. Så länge denna maffia inte avslöjas kommer vi ha fortsatta mind control mord varje månad i Sverige!

Ännu så länge kan maffian gömma sig bakom oseriösa massmedia, men White TV har redan idag ca. 1,5 miljoner sidvisningar per månad, tendens stigande. Det kommer snart den dagen då White TV och andra alternativa media kommer att ha fler tittare än lögn-SVT & Co. Då kommer alla dessa mörka figurer ställas till svars och Leif GW Persson kommer att leva då fortfarande! Det är därför han plågas av så stora ångest attacker så ofta.

Om mörkläggningsmaffian inte skulle ha tystat ner mind control som en möjlig mordorsak skulle Ida och alla de andra oskyldigt mördade kunna leva idag.

Ett litet axplock med mind control bevis på White TV:

Aftonbladet medskyldig till mordet på Ida, 21, 19-åringen oskyldig;

Leif GW Persson mörklägger igen: Anna Lindh-mordet;

Leif GW Persson belastar sig själv i mind control härvan;

Siar Leif GW Persson om den politiska framtiden med mind control?

Leif GW Persson har varit rätta virket för djävulen;

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control;

Dr. John Hall Who are the Targeted Individuals? Mind Control Conference 2015;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;