Geoengineering det verkliga klimathotet

Tuesday, 29 October 2013 22:57

När stormen St Jude annonserades för England som sedan kom till Sverige igår, riktas en första misstanke mot HAARP och EISCAT anläggningen, som kan producera stormar efter "behov". Hittills har det inte kommit fram några bevis att St Jude, som kallas Simone i Sverige, varit konstgjord. Men den ger en bra anledning att fokusera på denna massförstörelsevapen: geoengineering med HAARP, EISCAT och LOIS i spetsen.

Geoengineering är det verkliga klimathotet, inte växthuseffekten. Den trollas enbart fram för att uppfinna svepskäl att råna världsbefolkningen med hjälp av en co2-skatt...

Se även på White TV: Geoengineering bakom den extremt kalla vintern?;

Massutdöenden på jorden genom geoengineering och chemtrails;