Västliga säkerhetstjänster hjälper USA med flyktingkriget mot Europa

Saturday, 26 September 2015 23:08

White TV är ensam i Sverige med att alarmera om USA:s migrationskrig mot Europa, trots många indicier. Ett sådant är de västliga säkerhetstjänsternas märkliga beteende att inte varna för en hemlig invasion av ISIS terrorister, som missbrukar den historiska migrationsvågen som en trojansk häst.

ISIS själva gick i början av 2015 ut med hotet att skicka minst en halv miljon migranter till Europa som ett psykologiskt vapen. Då ligger det nära att de skickar några sleepers också, agenter som smyger sig in i landet, som senare aktiveras för att utropa Sverige som en del av den Islamska Staten.

Den tyska, den österrikiska och den svenska säkerhetstjänsten tiger om detta hot idag. Men så sent som den 1 december 2014, alltså innan den stora vågen rullade igång, gick Säpo ut med en varning:

"Säpo fruktar att 300 svenskar har anslutit sig till terrorsekten IS.

Minst 40 har återvänt och står nu under hårdbevakning.

– Det finns individer i Sverige som har både avsikt och förmåga att kunna begå terrorattentat i Sverige, säger Säpochefen Anders Thornberg.   .......

Säpo bevakar nu återvändarna för att få information om någon planerar ett attentat.

– Det finns individer i Sverige som har både avsikt och förmåga att begå terrorattentat i Sverige, säger han.

Han betonar att alla återvändare inte ska ses som terrorister.

– Det räcker med att en eller två är beredda att begå ett terrorattentat, antingen i Sverige eller där man har Sverige som bas för att begå ett attentat mot ett annat land."

Det lät ju betryggande då. Men nu är ca 20% av de hundratusentals migranter från Mellanöstern och Afrika män i krigför ålder mellan 18 och 40, vältränade och med de modernaste mobiltelefonerna. Risken att rika ISIS smugglar in sina krigare till Österrike, Tyskland och Sverige är överhängande och betydligt större än december 2014 då enbart ett 40 -tal kommit till Sverige.

Syriska män i krigför ålder stannar oftast kvar i landet som soldater för att försvara sina familjer på plats. Därför var fyra av fem syriska flyktingar under de senaste tre år kvinnor och barn enligt FN:s UNHRC-beräkningar 2014. De kommer dock knappast till Sverige.

Beklämmande är att cheferna för den tyska och österrikiska säkerhetspolisen nyligen gick ut och menade att det inte skulle finnas några belägg för att ISIS-krigare skulle ha smugglats in i länderna. Hur kan de veta det när de inte ens kontrollerar folk som kommer in?

Naturligtvis är det tvärtom. I hemlighet, bakom folkets rygg, talar säkerhetstjänsterna klarspråk. Det österrikiska inrikesdepartementet varnar i ett hemligt PM om stora säkerhetsrisker och anarki i samband med de rekordhöga migrantströmmarna. Detta PM skickades till kollegorna i Bayern, också hemligt förstås. Det skulle även finnas risker för konflikter i inlandet mellan olika etniska och religiösa migrantgrupper. Hotet skulle kunna sätta de lagliga strukturerna i landet ur funktion.

Det varnas i det österrikiska PM:et inte bara för insmugglade is-krigare utan även för andra soldater som hoppat av från fronterna i Irak, Libanon och Syrien.

Dr. Gert R. Polli var från 2002 till 2008 chef för den österrikiska Verfassungsschutz, deras motsvarighet till Säpo. Han har fortfarande tillgång till hemliga underrättelseuppgifter. Han alarmerar i en analys att ISIS smugglar in terrorister till Europa, vilket har underlättats genom att de nu kontrollerar flyktingströmmarna i Libyen.

Polli beklagar att länderna inte vet vilka de släpper in. En säkerhetsmässig mardröm! Då går det inte att kartlägga deras nätverk och vanor. Han suckar över att kontrollen över invandrarna fullständigt gått förlorat.

Han hänvisar till att den norska säkerhetstjänsten PST redan i början på året kunde oskadliggöra fem till tio IS-terrorister i Norge.

Att de västliga säkerhetstjänsterna ljuger eller tiger om terroristfaran från IS genom den totalt okontrollerade massinvasionen av flyktingar bevisar också att USA för ett flyktingkrig mot Europa. Det är USA tillsammans med Mossad som kontrollerar Sveriges, Tysklands och Österrikes säkerhetstjänster. Och glöm inte att USA även kontrollerar ISIS.

Annat om flyktingkriget mot Europa på White TV:

Operation Trojanska Hästen

Nytt bevis från Twitter att USA organiserar migrationskriget mot Europa;

USA för ett migrationskrig mot Europa;

Flyktingsmugglare förgriper sig mot kvinnor och barn;

Inga FN (WFP) pengar till Syrienflyktingar. En tiondel av den inländska kostnaden skulle hjälpa långt;

USA organiserar och betalar människosmugglare till Europa;

Varför tiger journalisthororna om det amerikanska jättestängslet mot Mexico?;

Orsaken till flyktingkatastrofen efterfrågas inte av politiker och journalister då de själva är medskyldiga;

Demokratisera Sveriges invandringspolitik!;

 

You must be logged in to comment.