Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Dr. Rauni Kilde on chips in Mind Control

2014-12-06 15:52

At one of the worlds first conferences against covert harassment, Nov. 20, 2014 in Brussels, Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde, talked on the topic Bright light on black shadows, man is a mind, not a body. About 120 targeted individuals (ti) had gathered, among them over 20 from USA, ca. 10 from Russia, one from Malaysia and most of the other from European countries. Thanks to ti Peter Mooring, this unique conference could take place and is planned to be hold annually, until the secret services and governments end their use of remote controlled torture.

Dr. Kilde focused on chips inplanted into humans, in order to totally control their bodies and mind. Some years ago the chips could be detected by x-rays and removed, but nowadays they have Nano size and can't be seen by the same method.

Watch also on White TV: Scalar waves used in Mind Control,

Världens första Mind Control konferens i Bryssel;

Läkaren Dr. Rauni Kilde förklarar Mind Control;

William Binney on the Covert Harassment Conference: NSA had 9/11 foreknowledge;

Längst ner en liten film som bevisar att det pågår censur inom Google i Sverige också. Inslaget scalar waves used in mind control med Henning WitteWhite TV togs bort från sökningen med sökorden scalar waves mind control och scalar waves in mind control. Enbart med sökorden scalar waves used in mind control dyker det upp. Märkligt är också att det en gång dyker upp i Firefox men kort därefter inte längre, förmodligen för att försvåra min censurkontroll....

Dr. Rauni Kilde on chips in Mind Control from Henning Witte on Vimeo.

 

Psykiatri är avancerat kvacksalveri, nya rön från Dr. Breggin

2014-11-26 21:16

Kanadensiska globalresearch.ca hade ett mycket läsvärt inslag om missförhållanden inom den moderna psykiatrin igår, skrivet av psykiatrikern Dr. Peter R. Breggin med titeln:

källa

Are All Psychiatric Drugs Too Unsafe to Take?

Svaret är tyvärr JA!

Dr. Breggin inleder med att hänvisa till sina två senaste böcker:

1. Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families

2. Brain-Disabling Treatments in Psychiatry

Atypical antipsychotic drugs: Risperdal, Invega, Zyprexa, Abilify, Geodon, Seroquel, Latuda, Fanapt and Saphris plus äldre medikament som Thorazine and Haldol

Orsakar att hjärnan krymper (atrophy) och att patienten får ett kortare liv. "The newer atypicals especially cause a well-documented metabolic syndrome including elevated blood sugar, diabetes, increased cholesterol, obesity and hypertension." De kan även orsaka allvarliga hjärtproblem och plötslig, oförklarlig död.

Antipsychotic drugs masquerading as sleep aids: Seroquel, Abilify, Zyprexa and others

Många förskrivs sömntabletter utan att bli upplysta om att det handlar om farliga psykofarmaka.

Antipsychotic drugs masquerading as antidepressant and bipolar drugs: Seroquel, Abilify, Zyprexa and others

Antidepressiva läkemedel är ofta i själva verket antipsykotiska, med betydligt allvarligare biverkningar. Patienten får ingen info om detta.

Antidepressants: SSRIs such as Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa, Lexapro and Viibyrd, as well as Effexor, Pristiq, Wellbutrin, Cymbalta and Vivalan

Dessa läkemedel orsakar långvarig apati och förlust av livskvaltet. "The SSRIs frequently cause irreversible dysfunction and loss of interest in sexuality, relationship and love." SSRI står för Selective serotonin reuptake inhibitor, selektiva serotoninåterupptagshämmare. De är i viss mån beroendeframkallande, så att det är svårt att sluta med medicineringen av antidepressiva. Ingen har på lång sikt blivit botad av dem.

Benzodiazepine (benzos) anti-anxiety drugs and sleep aids: Xanax, Klonopin, Ativan, Valium, Librium, Tranxene and Serax; Dalmane, Doral, Halcion, ProSom and Restoril used as sleep aids

Benzos skadar minnet och andra mentala förmågor. Beroendeframkallande. Atrofi. Slutar man blir sjukdomsbilden ännu värre, d.v.s. benzodiazepiner botar inte.

Non-benzo sleep aids: Ambien, Intermezzo, Lunesta and Sonata

Samma hemska effekter som för benzos. "Recent studies show that these drugs increase death rate, taking away years of life, even when used intermittently for sleep."

Stimulants for ADHD: Adderall, Dexedrine and Vyvanse are amphetamines, and Ritalin, Focalin, and Concerta are methylphenidate

Liknande skador som ovan, beroendeframkallande, atrofi också. Inte bara hjärnan utan hela barnet kan krympa: "These drugs can lead directly to addiction or increase the risk of abusing cocaine and other stimulants later on in adulthood. They disrupt growth hormone cycles and can cause permanent loss of height in children. ...  Strattera is a newer drug used to treat ADHD. Unlike the other stimulants, it is not an addictive amphetamine, but it too can be dangerously overstimulating."

Mood stabilizers: Lithium, Lamictal, Equetro and Depakote

Litium är det mest testade läkemedlet av dessa. Det orsakar permanent minnesförlust, minskad tankeförmåga, depressioner, mindre livslust och -kvalitet. "It can result in severe neurological dilapidation with dementia, a disastrous adverse drug effect called “syndrome of irreversible lithium-effectuated neurotoxicity” or SILENT. Long-term lithium exposure also causes severe skin disorders, kidney failure and hypothyroidism."

Att sluta med litium kan vålla maniska tillstånd och psykoser!

Dr. Breggins hemska slutsats:

Samtliga typer av psykiatriska läkemedel kan vålla hjärnskador, irreparabla mentala skador och abstinensproblem, ifall de tas under flera månader eller år.

Det finns inga som helst bevis att psykiatriska läkemedel botar på lång sikt!

White TV:s slutsats: psykofarmaka botar inte utan gör folk ännu sjukare. Hjärnan, kroppen och livet krymper. Med andra ord: avancerat kvacksalveri!

Så länge skolmedicinen inte har förstått vad en psykisk sjukdom är och hur psykiatriska läkemedel fungerar i människan, skall psykiatrin inte ordinera ett enda kemiskt läkemedel. Enbart frekvensmedicin har potential att bota.

Använd fysik (interferens med vågor) och inte kemi (reaktioner med molekyler) inom psykiatrin!

Se även på White TV: BUP vill elchocka ännu fler barn;

Förbjud elchocksbehandlingar (ECT) omedelbart: kvacksalveri och misshandel!

Psykiatrin avancerat kvacksalveri;

Boken Pillerparadoxen visar att psykofarmaka vållar psykiska sjukdomar istället för att bota dem;

Psykedeliska droger kan bota psykiska sjukdomar;

Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Junk DNA no Junk at All!;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

USA tvingar sin militär vara försökskaniner för psykiatrin;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

 

NSA had 9/11 foreknowledge

2014-11-25 17:57

William Binney is the second most well known NSA whistleblower. He attended the worlds first mind control conference in Brussels, 20 November 2014. On that Covert Harassment Conference organized by Peter Mooring Binney gave a speech on NSA’s relationship analysis: how a person is monitored by the NSA second by second, by logging all possible communication systems data and analysing this. This is a total totalitarian process destroying democracy.

 

källa

 

Binney showed a lot of the Snowden material, which had already been published. He gave evidence that the NSA had foreknowledge of the terror attacks on 9/11. Therefore he calls the NSA the New Stasi Agency.

 

Binney complains that the NSA is illegally using their collected data against private persons. That’s a violation of all constitutions in the civilized world.

 

Binney tells about USA’s trick to hide that they were spying illegally on people. The trick is called Parallel Construction. That is the use of normal investigative techniques to recreate the information criminally provided by the NSA surveillance.

The collection of data is manly done by looking on the fibre lines. More than 80% of them are in the USA.

Computer Network Exploitation (CNE) is also a tool for the criminal work of the NSA.

 

Längst ner en liten film som bevisar att det pågår censur inom Google i Sverige också. Inslaget på White TV med rubriken Scalar Waves used in Mind Control togs bort från sökningen med sökorden scalar waves mind control och scalar waves in mind control. Enbart med sökorden scalar waves used in mind control dyker det upp. Märkligt är också att det en gång dyker upp i Firefox men kort därefter inte längre, förmodligen för att försvåra min censurkontroll....

 

Watch also at White TV: Snowden visar hur NSA ljuger jämt;

 

NSA accused of Mind Control, electronic harassment;

 

Är det HAARP och mind control bevis som gör att gammelmedia fokuserar på Snowdens NSA avlyssningsdokument?;

 

Edward Snowdens jultal på Channel 4 om tankeinspelning;

 

Edward Snowdens tyska ARD intervju på engelska;

 

NSA:s militarisering av Internet - allt lagras minst 15 år;

 

NSA whistleblower Thomas Drake chockar Europaparlamentets LIBE Kommitté;

 

James Casbolt: NSA lönnmördar med transhumanistiska skalärvapen;

 

Ny NSA whistleblower Kirk Wiebe;

 

Världens första Mind Control konferens i Bryssel;

 

 

Dr. Judy Wood's research indicates scalar weapons in 9/11

2014-11-25 02:22

There is no doubt that thermite was used in the destruction of WTC1 + 2 on 9/11. But thermite is only able to melt steel, but not pulverize concrete. Therefor the research of Dr. Judy Wood fills a gap. The only explanation for the strange facts detected by Judy Wood is scalar weapons. They work with scalar waves, a secret wave form, detected for more than 100 years by the genius Nikola Tesla.

from Tom Beardens research

The above picture shows in a simple way how scalar weapons work. A radar (phased array) beams two different kind of scalar waves which destructively interfere destroying the target.

Learn more on scalar waves on White TV: Scalar Weapons on 9/11 ?

Scalar Waves used in Mind Control;

Technical proof: scalar waves exist;

Scalar waves kill cancer cells,

Prof. Konstantin Meyl the New Tesla;

100 years Scalar Waves Conspiracy;

9/11: Förintades WTC 1+2 genom 3 olika metoder?;

 

Scalar Waves used in Mind Control

2014-11-22 18:18

20 November 2014 targeted individuals (ti), victims of mind control, organized their first conference in the world to alarm about mind control and covert harassment. That technology is at least 60 years old and hidden behind secret physics. That makes it difficult to detect and protect against mind control.

The secret physics are scalar waves, an unknown type of waves detected by Nikola Tesla for more than 100 years ago. Scalar waves have totally different qualities compared to electromagnetic waves. Scalar waves are kept secret because they describe how to use free energy (neutrinos) and because they are used to control humans mind, brain and body.

order it here

The aims of the Covert Harassment Conference 2014:

- To challenge general ignorance, governments denial and mainstream media silence regarding the development and existence of the sophisticated spectrum of harassment methodologies and bio-electromagnetic technology (a.k.a. mind-control technology), capable of not only influencing the human body, behaviour, emotions and cognitive processes, but also torturing and/or killing at the speed of light without leaving any evidence.
- To raise awareness and inspire reflection among the public on these human rights violations committed non-consensually and covertly on innocent civilians.
- To stimulate the debate at the European and world level, forming a basis for international legislation and policies addressing the use of remote technology weapons and/or methodologies, including: thought reading and thought control technologies, directed energy weapons (DEW), gang stalking (a.k.a. organized stalking) and ensuring citizens' protection.
- To prompt recognition and acknowledgement of the stories of targeted individuals, instead of ignoring them and often labelling as 'crazy'.
- To engender independent investigations into mind-control experimentation related crimes.
- To encourage everybody to look for the solutions to protect citizens against the crimes committed with the use of these remote technology weapons and/or methodologies and diligently promote the care for victims of stalking crimes who have limited resources or avenues for a safe environment.

Thank you Peter Mooring and his team for making that important conference happening!

Längst ner en liten film som bevisar att det pågår censur inom Google i Sverige också. Det här inslaget på White TV togs bort från sökningen med sökorden scalar waves mind control och scalar waves in mind control. Enbart med sökorden scalar waves used in mind control dyker det upp. Märkligt är också att det en gång dyker upp i Firefox men kort därefter inte längre, förmodligen för att försvåra min censurkontroll....

Watch also at White TV: Världens första Mind Control konferens i Bryssel;

Technical proof: Scalar Waves exist;

Tankekontroll/Mind Control introduktion av Lars Drudgaard;