Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Rättsstaten har redan kollapsat, modig polis slår larm, polischefen Eliasson måste avgå!

2016-02-13 23:38

källa: SvDpolisen Lars Alvarsjö sågar den svenska rättsstaten längs med fotknölarna

I SvD Debatt framför polisinspektör Lars Alvarsjö från Region Stockholm idag alvarlig kritik mot det svenska rättssystemet. En kort sammanfattning:

1. Sverige har med enbart 20 000 för litet poliser. Enligt EU:s genomsnitt borde det vara minst 30 000 jämfört med invånarantalet.

2. "Sveriges förmåga att bekämpa brott har under de senaste åren försämrats markant. " trots att flera poliser har anställts.

3. Utfallet från polisreformen: "Flera polisstationer har stängts eller fått begrän­sade öppettider och verksamheter har centraliserats till några få huvud­stationer. Den lokala förankringen har till stor del försvunnit."

4. "På utredningssidan drunknar man i ärenden – inte minst när det gäller grova brott och brott i nära relation. Mängdbrott som till exempel bostadsinbrott hinner polisen i dag knappt utreda över huvud taget."

5. Invandringen har "inneburit en stor påfrestning för poliskåren"

6. "... man är tvungen att göra en översyn av hela det svenska rättssystemet. " (fet genom White TV)

7. Den stora gruppen yrkeskriminella "har i dag blivit i stort sett straff­immuna".

8. " Åklagarna mäktar inte med den stora arbets­börda som dessa grupper orsakar. I stället för att anhålla och häkta dessa personer så lämnas åtalsunder­låtelse för merparten av de begångna brotten. "

9. "När det gäller tingsrätternas domar så staplas icke frihetsberövande straff, som villkorlig dom, skydds­tillsyn och dagsböter, på varandra in absurdum. Straff som för denna grupp gärningsmän är totalt verkningslösa. Endast i undantagsfall utdöms fängelsestraff där den dömde sedan friges efter två tredjedelar av strafftiden." (fet genom White TV)

10. " Åklagarna och domstolarna skapar med tiden en egen praxis när det gäller tillämpning av lagstiftningen som till sist urholkar rättsmedvetandet. " (fet genom White TV)

11. "Åklagarna väljer oftast att försätta en gripen på fri fot trots att han enligt rätte­gångsbalkens regler kan och bör begäras häktad."

12. "Domstolarna tenderar alltså att döma nästan uteslutande i de nedre ­delarna av straffskalan även vid återkommande brottslighet. Parallellt med detta har beviskraven i svenska domstolar höjts och bevisvärderingen förändrats. "

13. "I dag känner Sveriges poliser stor frust­ration över de kraftigt försämrade löne- och arbetsvillkoren. Resultatet blir att allt färre söker till polis­utbildningen och fler och fler poliser känner sig tvingade att lämna yrket."

14. "I en mängd förorter råder laglöshet där de kriminella gängen tagit över."

15. "Sammantaget resulterar denna oförmåga från rättsväsendet i gigantiska kostnader för samhället – dels ekonomiskt men även vad gäller ­lidande för brottsoffren."

White TV:s kommentar:

Jag tror att jag aldrig läst eller hört så allvarlig och svidande kritik mot rättsstaten i Sverige under mina 26 års domstolspraxis i Sverige. Jag har dock mest sysslat med tvistemål och inte brottmål, men även där upptäckt att 80% av de svenska domarna borde få sparken omedelbart.

Den svenska militära underrättelsetjänsten MUST hade redan under Palmeutredningen kommit under funt med att Mossad hade i smyg tagit kontrollen över polisledningen i Sverige. Detta fick jag veta efter kontakter med MUST i samband med mitt Estonia-arbete. Detta var alltså redan på 1980-talet! Sedan dess har det blivit ännu värre.

Efter massmordet på M/S Estonia har Mossad dessutom lyckats kapa den svenska mind control teknologin från militären. Med detta åstadkommer alltså främmande makt att fjärrstyra de flesta politiker, polisledningen, åklagare, domare och dumma journalister till Sveriges nackdel.

Utan kunskap om det hemliga mind control vapnet kan Sverige aldrig få en fungerande rättsstat tillbaka. Därför bör alla som vill befria Sverige från ondskan lära sig vad mind control är. White TV har under huvudmenyn "Praktiska konspirationer" en undermeny: Mind Control MK-Ultra. Mycket bra mind control forskningsmaterial finns även på mindcontrol.se

Tack Lars Alvarsjö för det stora modet att gå ut med denna information!

Andra alarm om Sveriges förlorade rättsstat på White TV:

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Migrationsdomstolen spårar ur helt;

Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control;

Göran Lambertz och många andra domare befaras fallit offer för tankekontroll;

Vi och polisen kräks över kräket Dan Eliasson, polischefen måste avgå enligt SD:s och andras krav;

Demokratisering av Sveriges domstolsväsende;

 

Nya glödlampor spionerar på oss med mind control teknologi varnar Simon Parkes

2016-02-12 22:03

källa: http://www.123-cctv.com/spy-cameras/hidden-light-bulb-camera.html : kostar bara USD 285

I sin senaste February show on Wolf Spirit Radio varnar Simon Parkes bl. mycket annat inför de nya påtvingade glödlamporna. Inte bara att de skickar förgiftat kvicksilverljus på oss, de sprider WIFI och spionerar på alla som finns i ljuset också med chips och Tesla spolar. Ljuset i de moderna glödlamporna skickar bl. a. också ljudvågor. Dessa är longitudinella vågor. Alla longitudinella vågor är skalärvågor. Åker de med ljudets hastighet så rör sig luftmolekyler. Har de ljusets hastighet så är det fotoner som är transportmedlet och är de fortare än ljuset så handlar det om neutrinos, den förbjudna fria energin. Skalärvågor produceras i Tesla spolar.

Skalärvågor används inom mind control, då vår kropp använder dessa vågor för sin kommunikation. På så sätt kan tankekontroll skickas trådlös via de nya glödlamporna.

Det är alltså inte bara de nya elmätarna (smart meters) och själva elkablarna som kan användas för spionage mot oss, utan även de nya och ohälsosamma glödlamporna. Köp gamla och kasta ut de nya Big Brother glödlamporna om du kan.

"Whether or not you pay any attention to the lighting overhead, the lighting may be paying such close attention to you that privacy advocates are warning about the “terrifying” potential for misuse.

There are cases when a LED light can spy by covertly listening and then send that audio over 300 meters away to the eavesdropper. But this time, it is the LED fixtures that are the “backbone” of a new surveillance system scrutinizing and recording us. The New York Times reported that 171 LED fixtures inside Terminal B at Newark Liberty International Airport are “watching” us." skrev Computerworld för två år sedan.

Thank you Simon Parkes!

Varnas även av White TV i detta inslag: Mind Control via elnätet;

 

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control

2016-02-08 22:00

Dr. Rauni Kilde (left) with Elisabeth Nyström Barringer in Stockholm June 2014 after the EUCACH meeting

Today the Polish most popular alternative Television, NTV, started the 1st International Day against mind control, because one year ago, the 8th February 2015, Dr. Rauni-Lenna Luukanden-Kilde was murdered by scalar weapons, to stop her last book Bright Lights on Dark Shadows. The book is on the level of 2012, because the publisher has taken away all the new information, f. ex. about the mind control victim association EUCACH.

More on the murder of Dr. Rauni Kilde on White TV:

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde dead, probably murdered;

 

8th February International Day against Mind Control

2016-02-04 16:45

 

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control

 

Dear All,

As you recall, in Berlin I proposed on behalf of the Polish delegation and the originator, the NTV editor, Mr Zagórski, to proclaim the date of death of dr Rauni Luukanen-Kilde, International Day Against Mind Control. You have liked the idea and 8th of February is coming soon, so it’s time to put it into life and pay back the moral debt to her, who made so much for the TI’s movement.

last picture taken of dr Rauni Luukanen-Kilde in Brussels by Henning Witte: we miss you so much Rauni !

On this occasion STOPZET association together with the internet televisions: Swedish - WHITE TV and Polish - NTV propose to all the TIs’ of the world and their allies to take part in the common medial event.

Our aim is to proclaim the International Day Against Mind Control, to pay tribute to dr Kilde and to broadcast most widely via Internet the information about necessity of immediate prohibition of inventing, testing, producing and using the newest generation weapons that can remotely control human behavior.

On this occasion we plan to put online 2 following petitions to sign for you:

1)    To the Polish Parliament about the prohibition of testing those weapons on the Polish citizens and about setting up the special parliamentarian committee to research the issue of secret EU and NATO experiments that were undertaken on us in this matter.

2)    To EP (the letter edited by Mojmir Babacek that you know from Berlin)

We plan at least 3 hours long program block. Our guests in studio will be Mojmir Babacek and dr Henning Witte that you know from Berlin, but we also count on the presence of the other TI friends on Skype or by video.

The first hour will be devoted to dr Kilde’s memory and the necessity of lobbying for the prohibition of weapons remotely influencing human beings’ nervous system.

The second hour will be filled up with the statements of the victims of secret harassing from Poland and from all over the world.

Then we start the debate with the participation of Polish politicians and journalists.

We would like to invite also you to take part in this event.

We ask the representatives of national groups for a short video recording (2-3 min) about the situation of TIs in a relevant country. If there are a few associations in a country, we ask each of them to introduce itself, give the number of members, estimated number of victims of mind control, if it is known, as well as briefly mentioned the most important issues and initiatives. Please send us the recorded video till 5 february into the following address Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen by WE TRANSFER.

The point is to make other Internet users aware of global scale of the problem and the fact that it may happen to themselves at any time as well. In addition, we would like the decision-makers and persecutors realize that their victims start organising themselves and demanding the compensation.

You need not expose your personal details or the face if you don't want. However a tongue of the transmission i.e. English is a crucial element, because the entire meeting and all video materials are live broadcast online, repeated in the evening program. Later it will be put on YT on the special Playlist. In the case your English was a barrier, please record yourself in your mother tongue and provide the recording with English subtitles.

We also want to invite the politicians and journalists, who feel displeasure of the violence applied towards us and would like to hurry with help. They will be invited into the studio in person as well as virtually (via Skype). If you know such people in your countries, ask them to support our event with the brief presentation on video. Best in English, and if it is impossible, then with translation in subtitles into English. A few words will literally be enough in a style like this: My name is, I am representing …, I am supporting etc.

Please, do it as soon as possible, as we will still have to put Polish subtitles and assemble that for Polish viewers in the end. In order to make the work easier for editors, we ask you to mark every recording with a category in English:

TI - for groups and associations of Tis, JOURNALIST, POLITICIAN or DIFFERENT.

We are waiting for your recordings till 4 February and this deadline is intransigent.

At last, we will open a special page for private persons or organizations, which would like to express their support for the movement of TIs. An e-mail address, a full name or a name will be enough for an organization. You will get relevant links and materials soon and we ask- let us do it together.

It is only a small pace and marathon is in front of us, but it is necessary to start one day. Jointly and definitely. See you in NTV!

for NTV – Janusz zagórski

for STOPZET – Ewa Pawela

for WHITE TV – Henning Witte

the link to our baner: http://www.mckey.pl/offers/DWKU-ang.png

 

-------------------

Dear All,

The 8th february – the first anniversary of death of dr Rauni Kilde - approaches and, as we promised at Berlin, we would like to honour her memory by proclamation of this date as International Day against Mind Control. Our public at Berlin accepted this idea, so we try now to maintain our engagement and realize this project.

As our budget is limited or inexistent, finally, we opted for the formula of special edition ( at least 3 hours long program ) at NTV, translated into English and with live transmission on the Web ( the 8th February 2016, 12:00 – 15:00 www.niezaleznatelewizja.pl) . Then the whole edition will be repeated in the evening broadcast and put on YT.

Our aims:

to promote International Day against Mind Control (IDAMC)

- to honour memory of dr Kilde

- to lobby for the ban of remote neural arms

- to present to the large public the movement of TI’s all over the world

- to mobilize our allies to support us

-

We will have a pleasure to welcome Mojmir Babacek and Henning Witte at the studio of NTV . This kind of medial event has his own dynamism but the schema of program is:

The first hour will be dedicated to evoke the personality and work of late Rauni Kilde (Henning Witte). Afterwards, we would like to present the letter of Mojmir Babacek and our associations to PE. Stopzet is preparing a separate petition to Polish Parliament. If we reach to formulate a good text before IDAMC, it will be commented too and so on concerning the others petitions – to others national parliaments or UN – if they exist and they promotors manifest the will, to talk about.

Soon we will put on the Web the special website for IDAMC (for a moment in two languages: Polish and English) and we can present there all these texts and invite our visitors to sign. If Peter help us, every pression of button can be connected with the site of authors of petition and transmit the voices.

However, first of all, we want invite all of you to participate at this event via Skype ( we will try to organize the teleconference) or with the video pre-recorded in English and translated with subtitles into Polish.

I will contact you separately for the details but the main idea is to ask all organizers from Berlin to record, if possible, a short presentation (5-7 minutes) and to send it to us via WE TRANSFER at this address: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Normally, we would like give you a possibility to participate actively to our discussion via Skype but the danger of malicious actions of secret services is so high that for elimine the risk of interruption of connection and secure your presence at this event we need the plan B.

We realize that you are very busy and the time for realization is very short ( we need the films for 3 february to put the Polish subtitles) but we hope that it could be possible.

The second part of program will be filled with the testimonies of victims of MC. We wil give the opportunity to tell their stories to 2 Poles ( in studio) and 2 foreigners (on video). Mojmir would also present a dramatic case of harassement in Czech Republic.

In the third hour, we project to organize a debate on the mind control problem with the Polish journalists and politicians present in studio and with our foreign guests via Skype.

If you can mobilize for the occasion your friends or contacts, representants of these “professions” or the others representative persons from your countries, we will be happy to enlarge our circle of disputants. It can be done on video too (the limit date of reception – 3th February).

On our website we project to constitute a Honour Committee where the VIPs could express their support for our struggle ( this time just with the usual data: name + function or title)

Finally, we have invited the associations of TIs from all over the world to participate in the project of IDAMC. You will find the details of the formula of this kind of participation in the separate letter but I ask all the disposers of forums or mailing lists of TI? to promote our initiative on putting my letter addressed to the national groups on theirs websites or on sending it to theirs correspondents. Perhaps, in this way, we can show our number, power and determination.

With Janusz, we sincerely apologize to inform you only now but the level of malicious actions of perpetrators against us since Berlin is quite inimaginable and our work seems a real obstacle race. So see you soon at video or Skype…

Warm regards from Wroclaw

Janusz I Ewa

2nd Mind Control COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015;

Dr. Rauni Kilde on chips in Mind Control;

Dr. Nick Begich at the Covert Harassment, 2. World Mind Control Conference 2015;

Dr. John Hall Who are the Targeted Individuals? Mind Control Conference 2015;

Etheric Implants by Dr. Henning Witte on 2. Mind Control Conference Berlin;

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde dead, probably murdered Update 10.2.

 

Igen ett mind control mord genom 38-åringen som mördade sin mamma med yxa

2016-02-02 15:03

"I dag startade rättegången mot den 38-årige man som misstänks ha dödat sin mamma med en yxa i Urshult i september.

Mannen har erkänt de faktiska omständigheterna men förnekar uppsåt.

– Han går med på att han har slagit ihjäl sin mamma med en yxa, men han menar att han har varit fjärrstyrd, inte har kunnat kontrollera sitt handlande och inte haft något uppsåt att döda henne, säger kammaråklagare Emma Berge." skriver Expressen. "Enligt vad poliserna senare har uppgivit i förhör gjorde 38-åringen ett förvirrat intryck: han talade om demoner och om att han hör röster i huvudet." (fet genom White TV)

Mind Control offer föreningen EUCACH hade skrivit till DN förra veckan för att uppmärksamma dem på att det kan finnas en tredje variant, att 38-åringen inte är psykisk sjuk och handlade ändå utan uppsåt: när han är fjärrstyrd, under mind control. Men DN svarade aldrig och inslaget de hade om fallet går inte att hitta på Googles sökmotor.

Om journalister inte ständigt skulle mörklägga mind control teknologin, så skulle mindre mord ske med detta. Teknologin att fjärrstyra en människa är över 60 år gammal och extremt förfinat sedan dess.

Mind Control föreningen EUCACH:s historiska tal på Almedalen;

Tankekontroll/Mind Control introduktion av Lars Drudgaard;