Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Osama Bin Laden var en CIA agent fram till 9/11

2014-06-24 19:47

SVT:s Uppdrag granskning sände den 21 maj 2014 del 17 (kvar till den 12 juli) om pojken Bilal som helt plötsligt lämnade sina kärleksfulla föräldrar i Stockholm för att kämpa för jihad i Syrien mot Assadregimen. En fruktansvärd och hjärtslitande historia då de stackars föräldrarna inte fick en förvarning att lille Bilal plötsligt reser till Syrien för att kriga och dö under Islam. Filmen försöker förtvivlat att ge ett svar hur det kunde vara möjligt. Svaret uteblir.

Som vanligt har SVT gjort en ytlig utredning. Den närmast till hands liggande förklaring är mind control eller tankekontroll, hjärntvätt som det också heter. I Sverige är det Säpo, MUST och FOI/KI som kontrollerar/utvecklar denna lömska teknologi. Misstanken är därför överhängande att de svenska säkerhetstjänsterna ligger bakom att så många från Sverige plötsligt åker ner till ISIS och andra extremt kriminella terrorgäng för att sprida Islam i ett land som redan är muslimskt.

Att Bilals desperata föräldrar vände sig till Säpo för att få hjälp kan uppfattas som att göra bocken till trädgårdsmästaren.

De svenska säkerhetstjänsterna står, precis som CIA, under Mossads stränga kontroll. Säpo direkt under CIA:s, sedan Mossads, som en pyramid. ISIS, Al-Nusra och Al Qaeda har byggts upp och finansieras av Mossad, MI6 och CIA. Därför attackerar muslimska ISIS, Al-Nusra och Al Qaeda aldrig Israel utan muslimska länder.

För att förhindra att flera ungdomar från Sverige fastnar i extremislamisternas propaganda för att låta sig slakta i en sak som gynnar Mossad, bör SVT lägga fram de talrika bevis, hur CIA har byggt upp Al Qaeda (Al CIAda) och de andra grupperna. När de som vill strida för Islam förstår att de blir lurade av judiska Mossad och kristna CIA avtar motivationen fortare än kvickt.

källa; Osama Bin Laden var CIA agent åtminstone till 9/11

Socialdemokraten Dr. Andreas von Bülow var i mer än 10 år ordförande i det tyska parlamentets kontrollorgan för de tyska säkerhetstjänsterna Bundesnachrichtendienst (BND) och den militära motsvarigheten Militärischer Abschirmdienst (MAD). De står också under Mossads och CIA:s mördande piska. Bülow bekräftade för White TV:s Henning Witte strax efter den 11 september 2001 att Osama Bin Laden var en CIA agent och att 9/11 är ett inside jobb. Den islamistiska terrorn är konstgjord, iscensatt av bankhuset Rothschilds Mossad och bankhuset Rockefellers CIA, för att svartmåla Islam. Planen är att starta tredje världskriget mellan Islam och kristendomen för att planeten skall förstöras till oigenkännlighet, så att hela världen sedan vill ha det "starka" och "räddande" USA som världsdiktator (= den Nya Världsordningen = NWO).

Som tur har vi Internet, där vi kan sprida av media bortcensurerade fakta, som t.ex. att världens terrorism är vållat av "säkerhets"tjänsterna, vars officiella uppgift är att göra raka motsatsen.

Se även på White TV: Hillary Clinton medger att USA skapade Al-Qaeda=Al-CIAda;

MI5 whistleblower: USA och England bakom ISIS;

USA och Israel har aldrig släppt makten över Irak;

Boko Haram hemlig CIA operation;

MI6, CIA och PET blåser upp muslimspöket;

Fjärrstyrdes Taimour Abdulwahab?;

Mossad kontrollerar Hamas;

Mossad kunde ha förhindrat Olympia-Massakern München 1972;

 

Boken Pillerparadoxen visar att psykofarmaka vållar psykiska sjukdomar istället för att bota dem

2014-06-22 14:57

"Robert Whitaker är författare och journalist. Han har tidigare bland annat utgivit Mad in America, som av Discover Magazine utnämndes till en av 2002 års främsta populärvetenskapliga böcker. Robert Whitaker är även ansvarig utgivare för hemsidan Mad in America, ett i USA inflytelserikt forum för kritisk diskussion om psykiatriska mediciner" skriver bokus på sin hemsida där Robert Whitakers nya bok på svenska kan köpas: Pillerparadoxen.

källa: Pillerparadoxen : varför lider fler och fler av psykiska problem när medicinerna bara blir bättre och bättre?

Neuroleptika och tymoleptika hämmar budbärarämnen/signalsubstanser i kroppen, som dopamin och serotonin. Genom hämningen bildar kroppen ofta nya mottagare där de inte hör hemma. På kort sikt blir den psykiska sjukdomen ibland bättre, men på lång sikt sämre. Det var i början dock totalt okänt för psykiatrin om brist (serotonin) eller överskott (dopamin) på signalsubstanser är orsaken till psykiska sjukdomar. Man hade bara listat ut att neuroleptika kan förbättra patientens situation på kort sikt. Men redan 1984 kom väl accepterade studier i USA som entydigt visade, att brist eller överskott på signalsubstanser inte vållar psykiska sjukdomar. Men dessa slutsatser kommunicerades inte med allmänheten.

Med psykofarmaka blockeras hela kroppen, nästan som om man skulle slå patienten med en hammare på pannan, så att den är nära att tuppa av. Då blockeras mycket i kroppen, som en biverkning även den psykiska sjukdomen. Fördelen med hammaren är att den inte vållar psykiska sjukdomar (och är billigare).......

Min mor gjorde samma erfarenhet med sin depression. På lång sikt blev depressionen värre trots neuroleptika, eller rättare sagt p.g.a. neuroleptika. När hon fick en skalärvågssändare från QuWave runt halsen, försvann depressionen söm ett spöke och kom aldrig tillbaka. Hon slapp de hemska neuroleptika.

Att psykiska sjukdomar skulle vållas av kemisk obalans i hjärnan är kvacksalveri. Enligt forskningsmaterialet som presenteras i Pillerparadoxen är raka motsatsen utrett och vetenskapligt bevisat.

Därav kan vi dra slutsatsen att psykiska sjukdomar bekämpas bättre med fysik än kemi. Fysiken används inom frekvensmedicinen, som arbetar med skalärvågor, resonans och interferens, alltså vågfysiken. Big Pharma hatar frekvensmedicinen, då den är billig och utan biverkningar. Folk skulle sluta köpa deras kemiska produkter som gör mer skada än nytta, inte minst för alla biverkningarnas skull. Alla, i synnerhet läkare, som ratar frekvensmedicinen misstänks vara köpta av Big Pharma.

Se även på White TV: Psykiatrin avancerat kvacksalveri;

Psykedeliska droger kan bota psykiska sjukdomar;

Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Junk DNA no Junk at All!;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

USA tvingar sin militär vara försökskaniner för psykiatrin;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

 

Cathy O'Brien banbrytande mind control vittne

2014-06-21 20:51

Cathy O'Brien har varit sexslav, även som barn, åt många av de högsta amerikanska politker som Bush papa och Kissinger, fjärrstyrd med mind control. Hon har skrivit två mycket viktiga böcker:

1. Transformation of Amerika and

2. Acess Denied

 

 

Psykiatrin avancerat kvacksalveri

2014-06-19 20:26

 

Psykedeliska droger kan bota psykiska sjukdomar

2014-06-10 21:42

"Att ta psykedeliska droger som LSD och svampar leder inte till psykisk sjukdom, enligt en ny studie. Tvärtom verkar drogerna snarare förbättra den psykiska hälsan.

Studien är gjord vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och bygger på en amerikansk hälsoenkät mellan år 2001 och 2004 med 130.000 slumpvist utvalda personer. Av svarspersonerna som studerats har 22.000 tagit psykedeliska droger åtminstone en gång.  ....

Resultatet visar inget samband mellan droganvändning och ökad sjukdomsrisk, utan förvånande nog tvärtom ett minskat antal fall av psykisk sjukdom bland dem som tog psykedeliska droger.

Enligt studien lider dem som under hela livet tagit droger innehållande ämnena Psilocybin och Meskalin, som bland annat finns i psykedeliska svampar och växter, eller som tidigare har tagit LSD, av psykiska sjukdomar i mindre utsträckning än andra. Av dem som tagit LSD hade även färre behandlats för lättare psykiska besvär i öppenvården och fått färre mediciner för psykiska besvär utskrivna." skriver DN 2013-09-03.

källa

"In 1990, I began the first new human research with psychedelic, or hallucinogenic, drugs in the United States in over 20 years. These studies investigated the effects of N,N-dimethyltryptamine, or DMT, an extremely short-acting and powerful psychedelic. During the project's five years, I administered approximately 400 doses of DMT to 60 human volunteers. This research took place at the University of New Mexico's School of Medicine in Albuquerque, where I was a tenured Associate Professor of Psychiatry.

I was drawn to DMT because of its presence in all of our bodies. Perhaps excessive DMT production, coming from the mysterious pineal gland, was involved in naturally occurring "psychedelic" states. These states might include birth, death and near-death, psychosis, and mystical experiences." skriver psykiatri professorn Rick Strassman på sin blogg och fortsätter:

"In sum, it is so important for us to understand consciousness. It is just as important to place psychedelic drugs in general, and DMT in particular, into a personal and cultural matrix where we do the most good, and the least harm. In such a wide-open area of inquiry, it is best that we reject no ideas until we actually disprove them. It is in the interest of enlarging the discussion about psychedelic drugs that I have written "DMT: The Spirit Molecule."

Ett annat begrepp för DMT är Ayahuasca.

Sveriges psykiatri är föråldrad, då den använder alldeles för många skadliga neuroleptika som blockerar serotonin och dopamin. Tydligen kan motsatsen vara mera mål förande och borde därför testats.

 

Se även på White TV: Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Junk DNA no Junk at All!;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

USA tvingar sin militär vara försökskaniner för psykiatrin;

Amber Lyons hemsida: reset.me