Viewing all articles in Financial crisis - way out > White School of Economics

AfS och Kasselstrand bör ta till sig Populisternas bankreform att förstatliga även de digitala pengarna

Friday, 29 March 2019 18:08

Under Almedalen 2018 gick White TV:s Henning Witte (POP), som också är talesperson för det nya uppstickarpartiet Populisterna, fram till Gustav Kasselstrand (AfS) efter att ha filmat hans lysande tal. Wittes budskap var: bra tal, men ert ekonomiprogram är kass och kommer inte att hjälpa människorna avsevärt. Ta istället Populisternas bankreform som vill förstatliga även de digitala pengarna, som är ca. 98% av alla svenska kronor i motsats till ca. 2% kontanter, som Riksbanken har monopol på, d.v.s. staten Sverige. M a o Populisterna vill öka kapitaltäckningskravet mot bankerna från dagens ca. 8% till 100% och därmed avskaffa det kriminella pyramidspelet fractional reserve banking.

Kasselstrand gav intrycket att han ville ta till sig Populisternas ekonomiprogram, men verkar inte ha gjort det, vilket tydligt framgår av Fritjof Perssons (POP) film nedan.

WTV fick nyligen följande klagomål mot Kasselstrand att inte diskutera banksystemet av en AfS anhängare:

"Jag såg din kommentar på en YT video i kväll, och kan meddela att AFS aldrig svarar mig när jag skriver till dem om detta ämne. Senast idag sände jag Zerlengas bok till dem. Jag har ingen förhoppning om att få ett svar. Detta tror jag kan bero på att Kasselstrand kan paja karriären som ekonom!?

Trots det gillar jag partiet. Frågan kommer inte gå att stoppa i alla fall. Dom har fått den på varje möte. Känns inte nödvändigt att ställa just Kasselstrand mot väggen. Men detta är bara min åsikt.
mvh .... "

Att begripa hur kriminellt och skadligt vårt banksystem med fractional reserve banking är, ter sig extra svårt för folk som har läst nationalekonomi. Där blir studenterna och forskarna bombarderat med hjärntvätt/mind control, så att de förlorar förmågan till bankklarsyn. Kasselstrand och AfS' ekonomiske talesperson Per Sefastsson har tyvärr båda läst nationalekonomi och har därför tunga blockeringar mot ekonomisk klarsyn.

Populisterna uppmanar därför AfS till offentlig debatt om fractional reserve banking. Att POP skulle få uppbackning av sossarnas vänstertankesmedja Katalys hade man inte kunnat räkna med, men de hade faktiskt på DN-debatt för två veckor sedan ett bankreformprogram som kunde framstå som en rak kopia av Populisternas som baseras på Henning Wittes Vita Skolan i Nationalekonomi.

P.S.: Kasselstrand har just tackat nej till offentlig debatt om fractional reserve banking med Populisterna med argumentet att detta inte är en EU fråga och nu inför EU-valet ska AfS enbart fokusera på detta. Detta svar visar dock tyvärr igen okunskap i ekonomifrågor, då den extremt skadliga Artikeln 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2012/C 326/01, måste bekämpas och avskaffas:

Artikel 123

(f.d. artikel 101 FEG)

1. Det är förbjudet för Europeiska centralbanken och medlemsstaternas centralbanker (härefter kallade "nationella centralbanker") att ge unionens institutioner, organ eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter; detsamma gäller Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas förvärv av skuldförbindelser direkt från dem.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte gälla offentligt ägda kreditinstitut; dessa ska behandlas av de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller tillförseln av centralbankreserver.

Annat om den människobefriande bankreformen den Vita Skolan i NationalekonomiWTV:

S-tankesmedja Katalys vill som Vita Skolan i Nationalekonomi: förstatliga digitala pengar;

Alternativ för Sverige (AfS) med bästa tal och program i Almedalen;

EU-dom tillåter ECB:s indirekta statsfinansiering genom OMT-programm;

 

 

S-tankesmedja Katalys vill som Vita Skolan i Nationalekonomi: förstatliga digitala pengar

Sunday, 24 March 2019 19:58

källa: https://www.populisterna.se/den-vita-skolan-i-nationalekonomi/

För en vecka sedan, den 17 mars 2019, hade den S-märkta tankesmedjan Katalys en debattartikel i DN med titeln:

”Ta ifrån affärsbankerna rätten att skapa pengar”

Detta är sensationellt, då Katalys med andra ord kräver att torrlägga träsket, etablissemanget som är toppen av bankernas olagliga pyramidspel. När privatbankerna inte längre får göra digitala pengar ur tomma intet brakar de krafter ihop, som bakom kulisserna styr politiker, massmedia, hälsosystemet, militären, underrättelsetjänsterna mm. Det som Trump ville men inte lyckats med, då han blir utpressad.

DN.s debattartikel är skriven av Samuel Kazen Orrefur (S), fullmäktigeledamot Sigtuna, och tydligen med i Katalys:

"Genom sin utlåning skapar bankerna i dag pengar mycket snabbare än bnp växer. Det leder till skenande fastighetspriser och ökad ekonomisk ojämlikhet. Staten måste återta kontrollen över den svenska kronan. Det kan ske med hjälp av Riksbankens e-krona och slopade banksubventioner.

...... Grundproblemet är själva systemet där vi som samhälle överlämnat skapandet, driften och kontrollen av våra pengar till privata banker.

Bankernas unika privilegium att skapa pengar är som vi visar i en ny rapport direkt samhällsfarlig. Då bankerna tjänar mer pengar ju mer de lånar ut skapas starka incitament att fortsätta expandera penningmängd och skuldsättning så länge det finns kreditvärdiga kunder som vill låna. Expansionen eldas på ytterligare av Riksbankens minusränta och kvantitativa lättnader.

...... Resultatet är att bankerna i dag skapar pengar mycket snabbare än bnp växer vilket leder till en rad problem, varav de allvarligaste är följande:

Skenande priser på fastigheter, före­tag och aktier i stället för produktiva investeringar. ......
Mellan 2001 och 2018 har bankerna mer än tredubblat penningmängden och utlåningen.  ...

Skenande ekonomisk ojämlikhet. Bankernas skapande av pengar är en ofta förbisedd orsak till att Sverige blivit det land där de ekonomiska klyftorna ökar snabbast i hela OECD. .....

Risken för finanskriser ökar. Som Adair Turner, tidigare chef för brittiska finansinspektionen konstaterar, beror finanskriser på att det saknas ett inbyggt ankare som sätter stopp och förankrar expansionen av penningmängden i realekonomin......

Vad kan då göras? För att få en sundare bostadsmarknad, minska de ekonomiska klyftorna och ge Sverige ett robust bank- och penningsystem måste staten återta kontrollen över den svenska kronan. Kronan är en kollektiv nyttighet och bör precis som försvar, rättsväsende, vägar och annan central infrastruktur drivas av staten och skapas i lagom mängd för att ekonomin ska fungera säkert och effektivt.

Vi föreslår en reform i tre steg:

1 Riksbanken introducerar sitt förslag till kontobaserad e-krona. E-kronan skiljer sig från bankernas pengar genom att den är robust och säker. Den förstörs inte när lån återbetalas eller när banker blir insolventa utan återcirkuleras precis som dagens kontanter.   ....

2 Riksbanken börjar aktivt skapa e-kronor. Dessa kan delas ut direkt som helikopterpengar till medborgarna, till statsbudgeten för statliga investeringar eller lånas ut till exempelvis projekt för klimatomställning. .......

3 Banksubventionerna slopas. Det sker säkrast genom att kvarvarande affärsbankspengar konverteras till statliga e-kronor. På så viss slipper medborgare som har kvar pengar hos privatbankerna få sina pengar utsatta för risk. Dessutom innebär konverteringen att bankerna tvingas betala tillbaka alla pengar de skapat till staten.

Förslaget har rötter till Irving Fischer och Chicagoplanen (1930) i efter­dyningarna av depressionen. ...

Nuvarande ekonomiska maktordning urholkar förtroendet för demokratin. Allt fler vänder sig i dag emot eliterna. För att återvinna medborgarnas förtroende måste det politiska systemet sörja för en ekonomi som gynnar alla medborgare. Affärsbankerna fråntas privilegiet att skapa svenska kronor. Bankerna tillåts bara låna ut kronor de först lånat in och måste kunna gå i konkurs utan allvarliga risker för ekonomin. Så ökar vi jämlikheten och undviker nya farliga kriser."

Det känns ganska oseriöst att Daniel Suhonen (S) också har skrivit under debattartikeln. Han visade sig föga intresserad för den nu föreslagna bankreformen. När WTV:s Henning Witte besökte under Almedalen 2015 Suhonens seminar om ekonomisk politik hälsade han på Suhonen efteråt och ville berätta för honom om Wittes verk, den Vita Skolan i Nationalekonomi, som förespråkar ganska exakt den lösningen, som Samuel Kazen Orrefur nu har publicerat på DN. Suhonen avvisade Witte kort och arrogant med argumentet att han nu minsann inte hade tid, vände sig direkt till ett staket och gjorde ingenting under en längre tid. Tiden fanns tydligen men inte viljan att lyssna på den Sverige befriande bankreformen.

Intressant är också att denna S-debattartikel på DN strax före S-kongressen i Örebro har fått extremt litet genomslag i andra svenska media som har bra besökssiffror, bara Nordfront tog upp det. WTV väntade en vecka för att se hur media- och sämhällsekot är.

Se även om bankreformen på WTV:

Daniel Suhonen (S) är farlig och bankslickare;

Riksbanken ger privatbankerna en käftsmäll med den planerade digitala valutan e-krona. Bravo!

 

 

Mads Palsvig och JFK 21 med nya bankkritiska partier i Irland och Holland i nätverket

Sunday, 17 March 2019 22:31

Fd investment bankern Mads Palsvig startade det bankkritiska partiet JFK 21 får ett par år sedan i Danmark. Det svenska antibankpartiet Populisterna knöt kontakter till JFK 21 i början av 2019 vilket ledde till ett mycket fruktbart samarbete. Under helgen var Fritjof Persson (POP) nere i Köpenhamn och Malmö för att stödja JFK 21 och de danska gula västarna.

källa; Gemma O'Doherty från Irland

Med på barikaderna var också irländska alternativa stjärnjournalisten Gemma O'Doherty, som även hon är involverat i ett nytt irländskt parti, som vill förbjuda privatbankerna att göra digitala pengar ur tomma intet och utan lagstöd. Hennes fina tal kommer efter en timme in i filmen.

JFK 21 knöt också kontakter till ett holländskt parti, som vill förstaliga även de digitala pengarna, men inte bankerna.

Annat om JFK 21 och svidande bankavslöjanden på WTV:

Yellow Vests Denmark with JFK21, Mads Palsvig and Populisterna;

JFK21 and Populisterna new Scandinavian parties kicking banks ass;

Swedens Yellow vests Stockholm Mynttorget 27.1.2019 update 31.1. del 1+2;

 

 

White TV:s bil stulen, sabotage av resan till JFK21, please donate for a new car

Wednesday, 13 February 2019 20:54

Det svenska bankreform partiet Populisterna och White TV hade bjudits ner till Köpenhamn, där det danska bankkritiska partiet JFK21 under f.d. investmentbankern Mads Palsvig har sitt högkvarter. Den största delen av styrelsen i Populisterna planerade att åka med White TV:s bil, som dock blev stulen, som på beställning, precis innan den 8 februari 2019, då resan var planerad att börja.

Populisternas ordförande Mikael Eriksson från Uppsala fick elektroniska problem med sin bil och var tvungen att låna en annan för att ta sig till Stockholm. Det är alltså tydligt att någon ville hindra Populisternas och WTV:s besök av JFK21 i Danmark. Misstanken faller på MSB/Psykförsvaret, MUST eller Säpo, alla sedan ett kvarts sekel under kontroll av världens mest kriminella maffiagäng: Mossad.

Besöket blev dock av genom att de flesta åkte tåg. Det fanns inga pengar för flyg. Inom kort kommer videos med redogörelser för besöket.

WTV kommer inte få ut mycket från bilförsäkringen, då bilen var från 2003. Därför måste WTV igen be om donationer, den här gången för en ny bil:

Bankgirot är 5915-7149

och Swish telefonnumret är: 070 727 85 25

Överföring till Handelsbanken clearing no: 6123   kontonr.: 285 724 258

Stort TACK till alla snälla själar som donerade förra gången! Det var till stor hjälp!

-----

Just when the bank critic Swedish party Populisterna planned to travel to its sister party JFK21 in Danmark, White TV:s car got stolen. Populisterna wanted to take that car. Even the car from Populisternas leader, Mikael Eriksson from Uppsala, was sabotaged electronicly.

Populisterna took the train instead. WTV shall soon publish films from the Copenhagen trip.

The car was from 2003, so there is not enough money to expect from the insurance company.

For Euro senders:

Rechtsanwalt Henning Witte IBAN: SE33 6000 0000 0000 4417 2389

BIC: HANDSESS

Handelsbanken Stockholm, Norrmalmstorg

Se även på WTV: 

JFK21 and Populisterna new Scandinavian parties kicking banks ass

Tuesday, 12 February 2019 00:00

JFK21 is a young Danish political party with former investment banker Mads Palsvig as leader. He detected finally that our banking system is a scam, a Ponzi scheme. The private banks power to create digital money out of thin air without public control must be stopped.

The young Swedish party Populisterna shares the same opinion. They want to nationalize also the digital money, not only the cash. The central bank of Sweden, Riksbanken, shall establish a new pillar of power, the fourth, together with the Parliament, the Government and the Courts. This money issuing power (Monetative) shall be directly controlled by the people in public elections comparable to parliamentary elections.

JFK21 and Populisterna wrote their party program independently, because they did not knew about each other until January 2019. They both demand that the nationalized money shall not be issued as loans with interest, like today, but like subsidies, money that the people do not have to pay back and no interest attached. We call it working-money, because money shall be backed upp with work, labour, not with debt as today, or gold as yesterday.

With that people can live in abundance of money, no taxes (the state is producing the money itself), no unemployment, no financial bubbles, no transport of wealth from poor to rich, no inflation or deflation and no interest slaves any longer.

YouTube is already manipulating the viewer numbers, two likes but no viewers ......

Here comes an interview with the two party leaders for JFK21 and Populisterna at the home of Mads in Copenhagen, Danmark, 10 February 2019:

Look even at:

White TV:s bil stulen, car stolen, sabotage av resan till JFK21, please donate for a new car

White TV:s Henning Witte på Occupy Copenhagen Radios premiär;

 

Bank critical parties JFK21+Populisterna work together from Henning Witte on Vimeo.