EU-dom tillåter ECB:s indirekta statsfinansiering genom OMT-programm

Tuesday, 16 June 2015 10:43

http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-EY960_ECJ101_G_20141013033258.jpgkälla

Den Europeiska unionens domstol kom idag med en ganska positiv dom: det är inget regelbrott mot Art.123 st 1 Lissabonkontraktet i Europas regelverk, som förbjuder centralbankerna i Europa att ge pengar till staterna, att ECB ger pengar ändå till staterna via privatbankerna, den s.k. sekundärmarknaden för statsobligationer. ECB hade döpt sitt program till Outright Monetary Transactions (OMT), vilket i praktiken struntar i förbudet av direkt statsfinansiering.

Anledningen till domen var att den bayerske politikern Peter Gauweiler hade klagat hos den tyska författningsdomstolen och ville ha ett förbud mot ECS:s kringgående av centrala europeiska bestämmelser. Den tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, kom med en preliminär bedömning (mål nr: 2 BvR 1390/12) den 7 februari 2014, att ECB gör fel och bryter mot europeisk lag, men kopplade in den Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) som idag dömde till ECB:s fördel, att OMT-programmet är förenligt med unionsrätten.

Domen är positiv och ett steg i rätt riktning, att staten skall låna pengar hos statliga banker och inte privata, så att räntorna kommer folket tillgodo. Den stora skandalen är Art.123 st 1 AEUV som förbjuder att staten lånar pengar hos sin centralbank. Vi vet från den statsägda banken Bank of North Dakota (BND) att denna amerikanska delstat är den enda med ordnade statsfinanser, tack vare att delstaten kan låna pengar från sin egen bank.

Att vi i Europa har ett förbud mot detta är resultatet av att privatbankerna har makten bakom kulisserna, då de nästan har monopol på att göra digitala pengar, vilket är den största delen av dagens pengar.

Naturligtvis gynnar dagens EU-dom även de privata bankerna. De kan nu utan risk köpa statsobligationer, tjäna pengar på det och sedan får de sälja skroten till den Europeiska Centralbanken.

Men domen visar tydligt, att det finns ett stort praktiskt behov och fördelar, att en stat finansierar sig själv, under folkets kontroll och inte via privata intressen.

Se även på White TV:

Riksbanken borde köpa statsobligationer för 10 mjd på primärmarknaden och inte andrahandsmarknaden;

ECB:s stödköp av statsobligationer är bra, men inte lösningen;

Kommuner och landsting skall bilda egen Sparbank;

 

You must be logged in to comment.