Viewing all articles in Reincarnation against racism

David Wilcocks forskning om fältet som är källan till allt

Thursday, 18 October 2012 20:21

Jag har nyligen läst David Wilcocks senaste bok The Source Field Investigations. Boken är mycket läsvärd, då den sammanfattar en lång forskning i ämnen som är förtryckta av naturvetenskaperna. Wilcock koncentrerar sig på fältet, som ursprung till allt liv här på jorden. Detta är samma fält eller eter, som fysikerna har hittat sedan länge, men som föll offer för en stor konspiration sedan drygt hundra år tillbaka.

White TV tittare vet från intervjuerna med Prof. Konstantin Meyl, att fältet var först, sedan föddes materia ifrån fältet. Ett fält kan vara utan materia, men materia kan inte vara utan fältet. Meyl är också den förste som formulerat en enhetlig fältteori.

I fältet finns också det allmänna medvetandet, som kopplar oss människor (och allt liv) ihop enligt teorin om den 100:e apan. När ett visst antal i en species har lärt sig någonting hoppar kunskapen plötsligt över till alla, även till dem som är långt borta, utan möjlighet till direkt kommunikation. Den berömde brittiske forskaren Rupert Sheldrake har hittat samma fenomen och kallar fältet morfogenetiskt.

Skalärvågor använder sig av samma fält och konspirationen är extra stor här, då den s.k. fria energin kommer ifrån detta fält i form av neutrinos, som kan färdas fortare än ljus, vilket blev officiellt bekräftat av Cern september 2011. Sedan fick Cern stryk av de hemliga konspirationsmakterna och media rapporterade att man mätt fel. Men Cern gav sig inte och kontrollerade sitt försök igen. Det bekräftades november 2011 att neutrinos kan färdas snabbare än ljuset. Därefter rapporterade vissa media att Cern tog tillbaka allt. Duktiga forskare som den brittiske fysikern Barrie Trower har upptäckt sanningen, att neutrinos är snabbare än ljuset, för länge sedan. Tesla gjorde samma sak, han hade dock en annan beteckning för neutrinos.

David Wilcock kommer med många pedagogiska exempel, att allt inte är så som vi tror och hänvisar till en hypnotisör som låter folk se igenom en människokropp eller förklarar hur energierna i en pyramid förändras.

Källa

Han tematiserar remote viewing, fjärrsyn, och förklarar den viktiga funktionen av vår tallkottkörtel, som också ibland kallas för tredje ögat. Cellerna i ögonen har stora likheter med dem i tallkottkörteln och är i direkt kommunikation med varandra. Via tallkottkörteln har människor kontakt till de högre dimensionerna och det är därför konspiratörerna häller så mycket fluor i dricksvattnet och tandkräm, för att förstöra våra tallkottkörtlar. Fluor är ett hemskt gift. Det är inte alls bevisat, att fluor skyddar mot karies. Annars hade vi blivit av med karies för länge sedan. Här är det samma lögnstrukturer som omgärdar de livsfarliga vaccinationerna.

David Wilcock anses vara en reinkarnation av Edgar Cayce.

 

Reinkarnation viktig puzzle bit för att förstå människan

Saturday, 04 August 2012 23:25

Att kunskap om reinkarnation har trängts tillbaka mer och mer under århundraden beror på att etablissemanget vill hålla oss så okunnig som möjligt, för att kunna förtrycka oss bättre. Om vi inte vet, att vi är själen och inte kroppen, om vi inte vet, att det kommer liv efter döden, då är det lättare att manipulera oss med rädsla inför döden och okunskap om vår enorma potential, som själen har.

Se den här danska filmen med nya bevis för att reinkarnation är en naturlag och inte en religiös fråga. Kroppen är enbart en rymddräkt för själen, eller bättre sagt en biodator för själen, så att vi kan lösa olika hemläxor under livet. Meningen med livet är att själen löser olika uppgifter, för att lära sig någonting. Meningen med livet är definitivt inte att tjäna pengar och ha mest prylar när man dör.

 

 

Reinkarnation mot rasism

Tuesday, 23 August 2011 20:43

Reinkarnation betyder själavandring. De flesta tror att det är en religiös fråga. Detta är ett allvarligt misstag. Reinkarnation är en naturlag. Vi har alla haft tidigare liv. När vi dör kommer vi tillbaka i andra kroppar. Döden är bara en övergång, precis som födelsen. Energi kan aldrig försvinna. Därför skall man inte vara rädd för döden.

Konsekvensen är att du och jag inte är kroppen utan själen som har tagit kroppen som en slags rymddräkt eller bättre sagt avancerad biodator.

Kunskapen om reinkarnation är extremt viktig. Den hjälper oss att förstå meningen med livet, nämligen att själen skall lära sig olika läxor. Livet är själens skola. Därför har även mycket negativa händelser en mening. Att vi inte minns tidigare liv är en inbyggt spärr av pedagogiska skäl.

Kunskapen om själavandring har stor medicinsk betydelse. Åkommor kan härstamma från tidigare liv och kunskapen om detta kan bota.

Förståelsen av reinkarnationen är dessutom en viktig medicin mot rasism. Har man förstått att kroppen är enbart ett tillfälligt redskap för själen och att den väljer ofta olika kön och raser att födas i då blir det genast enkelt att förstå att man aldrig skall döma en människa efter sin kropp, sin ras, utan enbart efter själen!

Därför ar det sjukt att diskriminera kvinnor.

Kunskapen är också viktig i HBTQ frågor. Om själarna älskar varandra spelar kroppen eller könet ingen roll!

Titta på den här lärorika filmen om Prof. Ian Stevensons banbrytande forskning som presenterar vetenskapliga bevis på att själavandring är en naturlag och inte en religiös fråga i första hand.

I filmen tas upp ett mycket intressant fall som handlar om en döende kvinna som byter själ. Den ny själen minns inget från livet av den utbytta själen vilket ger intressanta ledtrådar i Mind Control forskningen. Minnet sitter uppenbarligen i slutändan i själen och inte i hjärnan.

 

 

Even adults remember former lifes

Sunday, 17 October 2010 22:34

Most of the adults have no direct access to the info of their past lifes. But with the help of hypnosis (regression) they  can get access. Watch this suppressed documentary and draw your own conclusions:

(White TV did only embed the first and the last of 11 parts, the rest you'll fnd on You Tube')

 

Knowledge of past life can heal

Saturday, 16 October 2010 23:33

It often happens that people get rid of a desease when they get knowledge of a former life. Mostly the desease in this life is tied to a violent death of a former life, often the life which passed directly before the last birth.