Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

Åklagaren Sara Norling saboterar pedofil orosanmälan, hör läkaren M B

Thursday, 27 June 2019 17:14

I det uppmärksammade Anna-fallet gjorde Dr Magnus Bodegård (hans vittnesmål från den 15 maj 2019 inför Stockholms tingsrätt nedan) och 2 andra läkare en gemensam orosanmälan om misstänkta sexuella övergrepp av fadern tillsammans med Leg. Psykoterapeuten Hans Cagnell och faderns styvmamma B E daterad 19/2 2018.

källa: https://www.ecpat.se/blogg/2016/12/14/vad-aer-egentligen-en-pedofil

Läkaren Magnus Bodegård säger bl. a. i sitt vittnesmål:

min 03:07: "det var då dels de här fysiska fynden av förändringar på hans könsorgan.  .... det var alltså en blödning i omslagsranden mellan förhud och hans penis som på 8 mm kommer jag ihåg att den var och som inte alls på något sätt är naturlig och inte har någon naturlig förklaring."

min 05:06: "jag ringt till socialen, men det var senare, i Stockholm, men de ville inte diskutera fallet på något sätt."

min 23:04: "Jag fick intrycket av att socialtjänsten tolkade allt till mammans nackdel ..... Jag hade illusionen att en socialtjänst ska göra en seriös objektiv utredning. Jag fick inte känslan att det var det."

Den gemensamma orosanmälan inkommer till Östermalms Stadsdelsförvaltning den 23/2-18.

Utredningen startar den 27/2-18

Läkaren Bodegård rekommenderar att en oberoende utredning snarast genomförs trots pappas tidigare motstånd samt att sonen inte bor hos pappan under utredningen. Då sonen visar stark vilja att vara hos sin mor bör detta beaktas.

Sonen ej polisförhörd

Leg. läkare Magnus Bodegård- ej polisförhörd

Leg. barnläkare Kristian Wright - ej polisförhörd

Leg. barnläkare Giedre Griglioniene- ej polisförhörd

Leg. psykoterapeut Hans Cagnell- ej polisförhörd

Pappas styvmamma B E- ej polisförhörd

Ulrika Ekenberg ser att sonen har ett blåmärke i skolan 8/12 2017 - ej polisförhörd

Barnets mamma  - ej polisförhörd

Medicinska journaler, dokumenterade skador- ej granskade.

Foton på misstänkta skador på sonen- ej granskade.

Ett flertal inspelningar där sonen berättar - ej granskade, t. ex ljudband där sonen berättar för Carina Grossman (vårdnadsutredare Uppsala) att pappa förgriper sig på honom,

Mamma daterade information (varav det mesta finns inspelat) - ej granskat

Misstänkta - ej förhörda

7 dagar efter att åklagaren Sara Norling lägger ner förundersökningen utan ett enda förhör, bokar socialtjänsten ett möte med pappan och sonen den 29/3 2018 utan moderns vetskap. I pappans närvaro frågar utredarna Isabella Wand och Ylva Westerdahl om det stämmer som mamma säger att pappa drar i snoppen och pappa och halvsyskonen slår honom. Sonen vågar inte säga något.

Läkaren Magnus Bodegård om detta i sitt vittnesmål min 10:42:

"Det är uppseendeväckande inkompetent, det är skandalöst inkompetent."

26/4 2018 skriver utredarna på Soc Östermalm och enhetschefen Christina Witt ett intyg till tingsrätten på begäran av faderns advokat Kerstin Wennersten:

Hittills i den pågående utredningen har inte framkommit information som verifierar uppgifter om att sonen utsätts för övergrepp/våld av sin pappa och våld från äldre halvsyskon."

 

Om rättsrötan i Sverige se även på WTV:

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet;

Ingrid Carlqvist har förlorat sin journalistiska heder, lyssna till barnläkare i Anna-fallet!

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt;

Lena Holfve polisanmäld för förtal av Anna, nytt vittnesmål från barnläkare L B till hennes fördel;

 

Läkare M B upprörd över polis och soc nonchalering av barn from Henning Witte on Vimeo.

 

Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt

Sunday, 23 June 2019 23:44

källa

Här ett nytt vittnesmål från en till barnläkare, K W K från Karolinska, som har tittat på den 8-åriga sonen i Anna-fallet under sin akutmottagning den 22 juni 2017. Han fick alarmerande tecken att sonen skulle ha kunnat bli utsatt för pedofila övergrepp från sin fader. Därför gör barnläkaren en orosanmälan till Socialtjänsten på Östermalm/Stockholm under Christina Witts ledning. Men där nonchaleras anmälan och Soc anklagar modern istället för övergrepp mot sonen när hon fotograferade hans skador på snoppen och blåmärken på kroppen. Witt kallar det för integritetskränkande behandling.

En annan läkare, som också hade tittat på pojken och gjort en orosanmälan, kontaktar K W K och undrar vad han tycker om fallet. Båda gör en ny orosanmälan och igen så torpederas den av Soc på Östermalm.

Christina Witt skriver i sin utredning:

"170927 Mamma ...... informeras om att ingen uttrycker oro, varken polis, BUP eller sjukvård. Mamma menar att det inte stämmer och nämner två läkare Christian Wright, Astrid Lindgrens barnsjukhus samt Giedre Grigelioniene, Danderyds sjukhus, som hon menar har uttryckt egen oro för att sonen utsätts för sexuella övergrepp. Kontroll: Chrsitian Wright skriver i sin anmälan 170622: "Pojken inkommer till barnakuten tillsammans med sin mamma eftersom att pojken sagt till sin mamma att han ligger i sängen bredvid sin pappa som tar på sig själv. Jag undersöker pojken, men ser inga konklusiva skador på genitalia.""

Hon återger läkarens namn fel, han heter Kristian Wright Kristoffersen, och hon citerar på ett lömskt sätt. Visserligen säger läkaren att det inte finns konklusiva skador på snoppen, men han menar att han på akutmottagningen inte kan avgöra om skadorna på pojkens penis härrör från pedofila övergrepp från fadern, någon annan eller att skadorna har uppstått av en annan orsak. Just för att bringa klarhet i denna fråga vill han att Soc på Östermalm utreder frågan! Konklusivt betyder att kunna dra slutsatser. Läkaren kan inte direkt dra slutsatser av skadorna på sonens penis vad som har hänt. Detta menar han, men han är mycket orolig för pojken.

Hur kan Christina Witt skriva att ingen inom sjukvården uttrycker oro när flera läkare skriver en orosanmälan??? Lyssna till vittnesmålet av barnläkaren Kristian nedan för att få sanningen.

Christina Witt förtiger också att barnläkaren Kristian bekräftar att skadorna på pojkens snopp överensstämmer med dem som modern har fotograferat med sin mobiltelefon, vilket ta bort alla misstankar att hon har fotograferat en annan skadad snopp. Jag har själv fått se dessa fotografier och man mår mycket dåligt när man ser dem. Att istället kritisera modern för dessa fotografier och jämställa detta med psykiska övergrepp mot pojken som väger lika tungt som de pedofila misstankar mot fadern visar tydligt att Soc på Östermalm Stockholm ville inte utreda pedofilmisstankarna och därmed ta risken att pojken lider ohyggliga skador.

Detta extremt skandalösa beteende från Socialtjänsten Östermalm leder till misstanken att Soc är med i ett pedofilt nätverk.

Vårdnadsdomen från skandaldomaren Johan Borgström, Uppsala tingsrätt, som ger fadern ensam vårdnad och moderns enbart umgängesrätt, saboteras av fadern.

Om pedofila nätverk i Sverige se även på WTV:

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

 

 

Edward Snowden om USA:s cyber-kriminalitet

Monday, 03 June 2019 21:43

Bra föreläsning av Edward Snowden från Ryssland om hur USA struntar i lagar och vilka fula tricks NSA använder, när de förlorat litet kontroll.

Ingen av studenterna ställde en frågan om att NSA kan läsa, ändra och spela in tankar. På den punkten sover de flesta intellektuella.

Annat om Snowden på WTV:

Senaste Edward Snowden intervju om världens och hans läge;

Edward Snowdens tyska ARD intervju på engelska;

Edward Snowdens jultal på Channel 4 om tankeinspelning;

Snowden visar hur NSA ljuger jämt;

 

 

Olle Johansson från Karolinska Institutet varnar inför 5G nya mobiltelefonteknologin

Monday, 03 June 2019 00:00

 

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet

Monday, 27 May 2019 16:10

källa

I det t.o.m. av SVT uppmärksammade Anna-fallet har jag, Henning Witte, fått läsa vårdnadsdomen från Uppsala tingsrätt från maj 2018. Domaren var Johan Borgström. Fallet handlar om att modern Anna misstänker fadern för pedofila övergrepp på deras gemensamma 8-åriga son. (Namnen inom familjen är pseudonymer). Då ingen tror på mamman bandar hon samtal med sin son och andra samt fotograferar skador på sonens könsorgan samt blåmärken när han kommit från sin vistelse hos pappan.

Flera läkare kopplas in som gör orosanmälningar mot fadern vilket leder till att socialtjänsten i Uppsala och senare Stockholm/Östermalm nonchalerar moderns bevis och tar hennes bevistagning i form av fotografier av snoppen och annat som anledning att polisanmäla och svartmåla henne.

Läkaren Magnus Bodegård säger bl. a. i sitt vittnesmål:

min 03:07: "det var då dels de här fysiska fynden av förändringar på hans könsorgan.  .... det var alltså en blödning i omslagsranden mellan förhud och hans penis som på 8 mm kommer jag ihåg att den var och som inte alls på något sätt är naturlig och inte har någon naturlig förklaring."

min 05:06: "jag ringt till socialen, men det var senare, i Stockholm, men de ville inte diskutera fallet på något sätt."

min 23:04: "Jag fick intrycket av att socialtjänsten tolkade allt till mammans nackdel ..... Jag hade illusionen att en socialtjänst ska göra en seriös objektiv utredning. Jag fick inte känslan att det var det."

Den gemensamma orosanmälan inkommer till Östermalms Stadsdelsförvaltning den 23/2-18.

Utredningen startar den 27/2-18

Läkaren Bodegård rekommenderar att en oberoende utredning snarast genomförs trots pappas tidigare motstånd samt att sonen inte bor hos pappan under utredningen. Då sonen visar stark vilja att vara hos sin mor bör detta beaktas.

Soc på Östermalm stödjer sig mycket på vad Soc i Uppsala har arbetat fram, utan att kontrollera det trots att modern hela tiden har gjort alla uppmärksam på att utredningen från Soc i Uppsala är bristfällig och partisk genom att skydda fadern. Sonen förhörs när fadern är med och då vågar han inte säga det han sagt till mamman. Soc och Uppsala tingsrätt har starka misstankar att modern hittar på allt för att skada fadern, men går inte på djupet med de bevis som finns.

Det framkommer inga bevis som ger 100% övertygelse att fadern är oskyldig. Ingen kan utesluta pedofila övergrepp mot pojken!

Det första som slår en när man läser domen från Uppsala tingsrätt, skriven av Johan Borgström, är att han ger ensam vårdnad till fadern, trots att pojken växte upp hos sin mor med först ensam vårdnad för modern och efter 2,5 år så blev det gemensam vårdnad för föräldrarna.

Det andra anmärkningsvärda i vårdnadsdomen är att Johan Borgström inte en enda gång skriver att det handlar om sexuella övergrepp som fadern anklagas för. Domen skriver bara om övergrepp, så att en utomstående inte kan förstå vidden av intressmotsättningarna mellan föräldrarna och framförallt riskerna för pojken. Blåmärken på sonens kropp när han kommer från pappan nämns knappast heller. Vad ligger för syfte bakom en sådan mörkläggning från domaren?

Domaren Johan Borgström anser att tillkomsten av ljudfilerna och de 169 fotografierna från sonens kropp som Anna lät göra är oklar och tycker därför att deras bevisvärde är mycket begränsat. Tingsrätten i Uppsala känner särskilt stor oro över de ljudinspelningar som modern gjorde med hänsyn till sättet hur modern frågade. Men domaren har inga bevis att fadern inte har begått pedofila övergrepp! Jag som utomstående tycker inte alls att tillkomsten av ljud- och bildbevis är oklar utan en naturlig konsekvens av att ingen ville tro på moderns och sonens ord.

Av domen framgår även att en man från familjerätten i Östermalm har avböjt att ens titta på fotografierna. Samme tjänsteman uttryckte däremot sin oro över att barnet utsattes för integritetskränkande behandling genom att modern ville visa upp fotografierna på sonens kropp vilket ledde till en polisanmälan mot modern .

Johan Borgström avfärdar samtliga åtta orosanmälningarna genom att påstå, att det inte skulle ha framkommit något i utredningen från Soc i Uppsala som bekräftar dem. Han bollar dock ingenstans med tanken att de skulle ha utfört ett mycket bristfälligt arbete, vilket modern har påpekat hela tiden. Även här är domen mycket ensidig.

Borgström tycker att läkarnas undersökningar efter att pojken kommit från fadern inte kunde påvisa något avvikande, utan kunnat förklaras normalt. Domaren filtrerar dock bort de brisanta uppgifterna som läkarna kommit med, t.ex. att de har dokumenterat skador på pojkens könsorgan och att pojken visat vad som hänt med snoppen genom att visa onanirörelser. En läkare sade att pojken hade uppgivit till honom att fadern låg i sängen med sonen och att pappan drar i sin egen penis och att sonen då drar i sin tur i sin egen snopp. Domaren Borgström förklarar inte heller varför dessa läkare då gjorde orosanmälningar och varför socialtjänsten ingnorerade dem helt.

Domaren Johan Borgström antyder att mycket talar för att modern har förmått sonen att berätta om övergrepp. Han tycker att modern utsätter sonen för en kränkande behandling genom att samla bevis. Men han har inga bevis att anklagelserna är felaktiga.

Av detta drar domaren slutsatsen att det finns en betydande risk att sonen far illa hos modern.

Avslutningsvis anser Uppsala tingsrätt att det inte framkommit några förhållanden kring fadern som kan innebära en risk för sonen. Tvärtom, sonen har stabilt, välordnat och tryggt boende hos fadern och har utvecklats väl i skolan.

En sådan skandalös dom, som Anna har rättat sig efter i fem månader, och det faktum att pojken fortfarande efter domen kom med skador från vistelsen hos fadern, ger henne nödrätten att inte följa domen utan fly.

Med denna kvinnofientliga attityd förvånar det knappast att domaren Johan Borgström kom i mycket negativ fokus under februari 2018 när det visade sig att han hade släppt en man ur häktet som var åtalat för dödshot mot sin kvinna, trots att åklagaren var emot det. Då gick mannen dirket till kvinnan och slog med en yxa på henne att hon var nära att dö och fick hemska skador:

Släpptes efter rättegång – attackerade exfrun med yxa

-------------

Mer om Anna-fallet på WTV:

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

och: Agneta Bravelius blogg om de extrema missförhållanden i vårdnadstvister och barnstölder;

 

Lyssna på Ulf Bittners intervju med Anna och Henning här:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-anna-och-elias-arendet-20190526