Skandaldom från Susanne Hård, Per - Anders Svensson och Kristian Leijon Hovrätten för Nedre Norrland; domare måste kunna ställas till svars

Monday, 05 February 2018 22:11

 

Update 3.1.2023:

---------
Svenska domstolar skipar ingen rättvisa längre. Jag, Henning Witte, har nu snart 30 års svensk domstolspraxis bakom mig, dock inte brottmål, utan tvistemål och mål framför förvaltningsdomstolar. Ju "modernare" Sverige blir, desto sämre blir domarna. Tendensen är tydlig att domstolarna dömer så som det osynliga etablissemanget vill ha det.

Fram till 1990-talet var det en ära att bli domare. De som sökte jobbet gjorde det ofta inte för pengarnas skull utan för att göra nytta för samhället. Den gamla domargenerationen, som t. ex. f.d. presidenten i Svea hovrätt, Birgitta Blom, tillhörde, var född på 1920-talet. Hon frikände med all rätt Christer Pettersson från att vara Palmes mördare.

Den generationen fick uppleva Sveriges glanstid på 1950- och 60-talet där utvecklingen av samhället stod i centrum och inte att tjäna så mycket pengar som möjligt. Dessa värderingar har tyvärr försvunnit mer och mer så att de flesta jurister idag tittar mest på hur stor inkomst de kan få. Mest tjänar de som advokater och bolagsjurister. Först i tredje hand kommer domarna och sist åklagarna.

Då de flesta svenska domare ännu så länge är fina och ärliga människor är det mycket förvånande att så många domar blir skandalöst dåliga, så till den milda grad att folket har tappat tilltron till rättsväsendet.

Dagligen måste de alternativa media rapportera om konstiga eller orättvisa domar. Dessa media koncentrerar sig mest på domar mot invandrare, men även andra ärenden behandlas skandalöst dåligt. T. ex. kan man knappast få rätt mot Skatteverket. Inhibition, rättsskydd mot Skatteverkets utmätning innan en dom har fallit, ges inte av de flesta förvaltningsdomstolarna med argumentet att enbart Skatteverket har rätt att ge inhibition, ett klart brott mot 28 § Förvaltningsprocesslagen! Domstolarna hänvisar då till utredningar som har gjorts av Skatteverket! Man fattar sig för pannan. Många bolag som sattes i konkurs p.g.a. av ett felaktigt skattekrav fick sedan rätt högre upp hos förvaltningsdomstolarna. Men då var det för sent, bolaget förstördes redan genom konkursen.

Inte heller mot bankerna är det lätt att vinna i domstol. Alla de mål som jag fört själv mot bankernas olagliga privilegium att skapa digitala pengar i smyg har förlorats i första instans med lögnaktiga argument från domstolarna. Hovrätterna och HD har sedan vägrat att ge prövningstillstånd, trots att det handlar om en av de mest centrala och för hela folket betydelsefulla rättsfrågorna.

Den enklaste förklaringen att så många domare inte längre skipar rättvisa i Sverige är mind control, tankekontroll. Sverige är efter Ryssland och USA ledande i denna fruktansvärda teknologi, som fjärrstyr människor utan att de är medvetna om det.

källa: Mohammad Mohammadi, 24 (infälld) Foto: Polisen

Anledningen till det här inslaget är domen B 1314 -17 från Hovrätten för Nedre Norrland 2017-12-22. Egor Putilov var först med att kasta fokus på denna dom:

"Mohammad från Afghanistan kom hem till Caroline, den socialsekreterare som tidigare avslagit hans begäran, beväpnad med kniv. Med en spade slog han sönder hennes bostad inför Carolines 6-åriga dotter: ”Caroline är otroligt rädd och skriker allt vad hon kan efter hjälp.” Nu upphäver hovrätten afghanens utvisningsbeslut och friar honom från fängelse. ”Det känns som att rättssamhället sviker oss”, säger brottsoffret.  ....

Det blev ingen reaktion från myndigheterna efter det skrivna hotet – och det dröjde inte länge tills Mohammadi gick över till fysiskt våld. Han påbörjade sin våldsturné den 6:e oktober 2017 med att bege sig till kommunhuset i Örnsköldsvik" skriver Samhällsnytt. Där slog han sönder kontorsmaterial hos socialsekreteraren.

"Mohammadi förväntade att han skulle bli gripen av polisen för det han har gjort i kommunhuset, men när detta inte hände bestämde han sig för att besöka socialsekreteraren i hennes hem. Kvinnan har varit på föräldraledighet och har precis fött ett barn." Där slog Mohammadi, som extra hade beväpnat sig med en kniv, in fönstret med en spade och skrämde vettet ur den unga mamman Caroline.

"Carolines sambo Mikael hör hennes rop på hjälp och springer ut för att stoppa Mohammadi och ta ifrån honom spaden. Mohammadi slår Mikael flera gånger. Senare uppgav han i tingsrätten att han fortfarande har ont på grund av Mohammadis slag mot halsen vilket försvårar hans arbete som dykare.

Familjen håller honom fast tills polisen anländer och griper Mohammadi.

Ångermanlands tingsrätt dömde mannen den 13 november till tio månaders fängelse och utvisning. I domslutet står följande att läsa:

”Det finns all anledning att se allvarligt på brottet i och med att gärningar av aktuellt slag, där brott riktas mot tjänstemän, i förlängningen kan bli ett hot mot samhällssystemet. Därutöver finns i förevarande fall andra försvårande inslag i och med att gärningen förövats mot tjänstemannens bostad och inför ett barn i familjen. Dessutom har Mohammad Mohammadi använt våld mot en familjemedlem till tjänstemannen när denna försökt att freda sitt hem.”

Mohammadi överklagade domen till hovrätten som avkunnade sin dom i slutet av december 2017: afghanen friades helt från åtalet för misshandeln av Mikael därför att hovrätten ansåg att han ändå hade rätten till självförsvar mot Mikael. Därmed blev straffpåföljden skyddstillsyn istället för fängelse. Därutöver ogillades yrkandet om utvisning."

Tingsrättens och hovrättens dom kan läsas under denna länk

Då blir det uppenbart att Carolines sambo Mikael hade rätt att gripa Mohammadi tills polisen kom och att Mikael blev misshandlad av honom. Att göra en annan bedömning är skandalöst.

Då domare i praktiken enbart övervakas av JK och den inte bara är jämt jävig utan en tandlös marionett som aldrig griper igenom, kan svenska domare döma hur skandalöst som helst utan konsekvenser. Detta vill det nya uppstickarpartiet Populisterna ändra, genom att avskaffa JK och införa:

1. Ämbetsmanna- och tjänstemannaansvar

2. Dubbel straffsats för offentlig ämbetsman eller offentlig tjänsteman som begår brott mot medborgare i samband med ämbetsutövning eller tjänsteutövning

3. Individuell lönesättning för domare skall förbjudas, då risk finns för prestationslönesättning. Domstolsprocesser riskerar då att hastas igenom, med allvarlig risk för att rättssäkerheten åsidosätts

4. Domare och rådmän på alla nivåer och över hela riket, ska väljas av folket i samband med Riksdags- och kommunalval för en period av fyra år

5. En beröm- och klagomur mot domare skall införas på Internet, där enbart de får skriva som varit med i en rättegång, med allvarligt straffansvar för de som ljuger. Om en domare får tillräckligt många minuspoäng skall hen kunna avsättas.

6. Stärk brottsoffrens rättigheter samt inför obligatoriskt skadestånd för brottsoffer

7. Avskaffa den politiska tillsättningen av domstolarnas ledamöter - nämndemannasystemet

8. Alla domstolar ska uteslutande bestå av personer med formell juridisk kompetens

9. Domstolarna ska döma för alla brott som åtalet gäller. Ej heller ska så kallad straffrabatt utgå, om det handlar om fler brott. Vid fällande domar ska bötesstraff eller fängelsestraff utdömas och bestämmas, för att läggas till varandra

10. Upprepad brottslighet ska leda till strängare straff. Mer än tre fängelsedomar ska leda till livstids fängelse

 

Liknande kritik mot domstolsväsendet på WTV:

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

inslaget censurerat hos Google /Firefox

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

inslaget censurerat hos Google /Firefox

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control;

 

 

You must be logged in to comment.